• XVII глава Книги Мертвих як структуруюче джерело, її головний зміст та історично-культурологічна роль, аналіз призначення міфологічного матеріалу. Реконструювання міфологем та їх комплексів, що розкривають давньоєгипетські уявлення про світобудову.

  автореферат (61,1 K)
 • Дослідження комплексу давньоєгипетських міфів, а також їх сюжетів, що стосуються проблеми світобудови на основі змісту тексту і ілюстрацій 17-ї глави Книги Мертвих (Нове царство) із залученням комплексу додаткових (письмових і образотворчих) джерел.

  автореферат (86,0 K)
 • Передмови виникнення філософії одночасно в трьох цивілізаціях — індійській, китайській і грецькій. Загальна характеристика онтологічних і гносеологічних здобутків європейської традиції. Історія індійської культури та вплив кочових племен на розвиток.

  реферат (19,9 K)
 • Легістське оновлення царства Цінь, будівництво та значення Китайської стіни для історії. Характеристика та специфіка періоду Західної Хань, її соціально-економічний розвиток. Недоліки господарського механізму Східної Хань. Загибель Ханьської імперії.

  лекция (214,2 K)
 • Характеристика основних особливостей впливу античної літератури на творчість неокласиків. Вивчення основ давньоримських мотивів і образів у художньому доробку М. Зерова. Виділення основних шляхів рецепції та трансформації античних жанрових моделей.

  реферат (56,4 K)
 • Систематизація та аналіз існуючих відомостей в історичних джерелах X-XIV століття про істьбу в давньоруський період з залученням лінгвістичного та археологічного матеріалу. Середньовічні наративні джерела про давньоруську істьбу, теплі будівлі на Русі.

  статья (433,7 K)
 • Ознайомлення з процесом утворення й політичним розвитком Давньоруської держави. Характеристика взаємин Київської Русі з хазарами та варягами. Вивчення причин феодальної роздробленості. Дослідження особливостей князювання Володимира Святославича у Києві.

  реферат (49,4 K)
 • Дослідження економічних, соціальних, політичних та культурно-духовних аспектів життєдіяльності населення Пониззя. Процес формування території Пониззя, його етнічний склад і демографічні процеси. Боротьба Галицького й інших князівств за володіння Пониззям.

  автореферат (43,9 K)
 • Огляд цікавих аспектів архітектурного проектування на Русі-Україні XI-XII сторіч, на прикладі побудови давньоруських храмів. Аналіз різних підходи до визначення розмірів будівельних конструкцій соборів. Характеристика їх конструктивних параметрів.

  реферат (19,8 K)
 • Аналіз історії вивчення пам’ятки в російській та зарубіжній науці, виникнення і розвитку сюжету про Соломона, проблеми тексту давньоруських повістей, археографічних й текстологічних особливостей. Поетика творів в аспекті національної своєрідності.

  автореферат (48,3 K)
 • Дослідження історії вивчення і популяризації давньоруських старожитностей Чернігівщини. Роль наукових інституцій Києва, Москви й Петербурга та місцевих наукових осередків у вивченні археологічних пам’яток ІХ-ХІІІ століття на території Чернігово-Сіверщини.

  автореферат (59,7 K)
 • Особливості соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Волинського князівства, політика Романа Мстиславовича. Утворення, розвиток та культура Галицько-Волинського князівства. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького.

  реферат (33,6 K)
 • Место Ю.П. Давыдова в немногочисленном сообществе теоретиков международных отношений в России. Обоснование автором потребности ввести правила поведения государств для решения возникающих между ними проблем. Оценка морали как фактора мирорегулирования.

  краткое изложение (22,6 K)
 • Основные причины и этапы переселения этнических групп дагестанских народов на территорию ставропольского края во второй половине XX века. Культурно-бытовые, хозяйственные традиции и обычаи. Проблемы толерантности и социокультурной адаптации переселенцев.

  диссертация (883,1 K)
 • Основные причины и этапы переселения этнических групп народов Дагестана на территорию Ставропольского края во второй половине XX века. Дагестанские переселенцы в полиэтническом пространстве региона, их культурно-бытовые и хозяйственные традиции и обычаи.

  диссертация (863,7 K)
 • Определение и характеристика основных этапов и проблем дагестанского переселения. Выявление тенденций в формировании этнических общин народов Дагестана. Изучение особенностей культуры и быта, а также новаций в жизни дагестанцев Ставропольского края.

  автореферат (324,6 K)
 • Изучение дайвинга как высокодоходной отрасли туристкой индустрии. Основные виды погружения под воду в истории человека. Дайвинг-туры: правила безопасности и снаряжение. Наиболее популярные туристские рекреации дайверов. Дайвинг в современной России.

  курсовая работа (66,4 K)
 • Дайвинг как вид водного туризма и история его развития. Приспособления для плавания под водой с аквалангом. Зарождение и эволюция водолазного снаряжения. Дайвинг на Черном и Баренцевом море, их фауна и флора. Дайвинг за границей и места погружений.

  реферат (65,9 K)
 • Дайвинг как один из самых экстремальных видов туризма, знакомство с историей появления и развития. Общая характеристика типов аквалангов. Анализ наиболее важных событий в истории дайвинга. Рассмотрение особенностей вейкбординга, знакомство со снаряжением.

  реферат (31,6 K)
 • Природопользование как совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу использования и охраны природных ресурсов. Знакомство с группой отношений в сфере природопользования. Анализ основных форм возмещения вреда окружающей природной среде.

  контрольная работа (21,2 K)