• Ознайомлення з процесом утворення й політичним розвитком Давньоруської держави. Характеристика взаємин Київської Русі з хазарами та варягами. Вивчення причин феодальної роздробленості. Дослідження особливостей князювання Володимира Святославича у Києві.

  реферат (49,4 K)
 • Дослідження економічних, соціальних, політичних та культурно-духовних аспектів життєдіяльності населення Пониззя. Процес формування території Пониззя, його етнічний склад і демографічні процеси. Боротьба Галицького й інших князівств за володіння Пониззям.

  автореферат (43,9 K)
 • Огляд цікавих аспектів архітектурного проектування на Русі-Україні XI-XII сторіч, на прикладі побудови давньоруських храмів. Аналіз різних підходи до визначення розмірів будівельних конструкцій соборів. Характеристика їх конструктивних параметрів.

  реферат (19,8 K)
 • Аналіз історії вивчення пам’ятки в російській та зарубіжній науці, виникнення і розвитку сюжету про Соломона, проблеми тексту давньоруських повістей, археографічних й текстологічних особливостей. Поетика творів в аспекті національної своєрідності.

  автореферат (48,3 K)
 • Дослідження історії вивчення і популяризації давньоруських старожитностей Чернігівщини. Роль наукових інституцій Києва, Москви й Петербурга та місцевих наукових осередків у вивченні археологічних пам’яток ІХ-ХІІІ століття на території Чернігово-Сіверщини.

  автореферат (59,7 K)
 • Особливості соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Волинського князівства, політика Романа Мстиславовича. Утворення, розвиток та культура Галицько-Волинського князівства. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького.

  реферат (33,6 K)
 • Основные причины и этапы переселения этнических групп дагестанских народов на территорию ставропольского края во второй половине XX века. Культурно-бытовые, хозяйственные традиции и обычаи. Проблемы толерантности и социокультурной адаптации переселенцев.

  диссертация (883,1 K)
 • Основные причины и этапы переселения этнических групп народов Дагестана на территорию Ставропольского края во второй половине XX века. Дагестанские переселенцы в полиэтническом пространстве региона, их культурно-бытовые и хозяйственные традиции и обычаи.

  диссертация (863,7 K)
 • Определение и характеристика основных этапов и проблем дагестанского переселения. Выявление тенденций в формировании этнических общин народов Дагестана. Изучение особенностей культуры и быта, а также новаций в жизни дагестанцев Ставропольского края.

  автореферат (324,6 K)
 • Изучение дайвинга как высокодоходной отрасли туристкой индустрии. Основные виды погружения под воду в истории человека. Дайвинг-туры: правила безопасности и снаряжение. Наиболее популярные туристские рекреации дайверов. Дайвинг в современной России.

  курсовая работа (66,4 K)
 • Дайвинг как вид водного туризма и история его развития. Приспособления для плавания под водой с аквалангом. Зарождение и эволюция водолазного снаряжения. Дайвинг на Черном и Баренцевом море, их фауна и флора. Дайвинг за границей и места погружений.

  реферат (65,9 K)
 • Дайвинг как один из самых экстремальных видов туризма, знакомство с историей появления и развития. Общая характеристика типов аквалангов. Анализ наиболее важных событий в истории дайвинга. Рассмотрение особенностей вейкбординга, знакомство со снаряжением.

  реферат (31,6 K)
 • Природопользование как совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу использования и охраны природных ресурсов. Знакомство с группой отношений в сфере природопользования. Анализ основных форм возмещения вреда окружающей природной среде.

  контрольная работа (21,2 K)
 • Изучение биологических основ дактилоскопии. Исследование методологии обнаружения следов. Поиск следов на месте происшествия. Характеристика правил и способов обнаружения следов, способы их изъятия. Анализ порядка дактилоскопирования людей и трупов.

  реферат (22,9 K)
 • Предмет дактилоскопічної експертизи. Характеристика дактилоскопічних порошків. Виявлення невидимих або слабковидимих потожирових слідів рук. Перекочування порошку по поверхні, де передбачається наявність слідів. Фарбування за допомогою магнітного пензля.

  доклад (16,9 K)
 • Середньопольова теорія дипольного феромагнетизму і магнітної релаксації. Побудування, в рамках наближення локального дипольного поля, теорії дипольного феромагнетизму в системах однодоменних феромагнітних наночастинок, розподілених у твердій матриці.

  автореферат (59,8 K)
 • Передумови виникнення, ознаки і характеристики Ялтинсько-Потсдамської світової системи. Роль і вплив США в історії міжнародних відносин Далекосхідного регіону. Причини протистояння США та СРСР на Далекому Сході і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

  автореферат (59,3 K)
 • Врачебная, научная, педагогическая и общественная деятельность заведующего кафедрой психиатрии, наркологии и неврологии медицинского факультета Кабардино-Балкарского Государственного университета, доктора медицинских наук, профессора Д.Ч. Теммоева.

  биография (227,9 K)
 • Дистанции сигнализации, централизации, блокировки Дальневосточной железной дороги. Назначение и устройство верхнего строения пути. Обрезные, полуобрезные, необрезные деревянные шпалы. Виды раздельных пунктов и наименование предприятий вагонного хозяйства.

  отчет по практике (64,4 K)
 • Обострение борьбы великих держав за раздел Китая в конце ХIX века. План С. Витте по проведению экономической экспансии в Китай. Особенности русско-японских отношений в отношении китайского вопроса. Стратегическое значение героической обороны Порт-Артура.

  реферат (53,9 K)