• Аналіз євроатлантичної інтеграції Румунії, проведення економічних реформ всередині країни і зміни в її зовнішній політиці. Відносини країни із сусідніми державами та геополітичними суб’єктами міжнародних відносин у контексті її євроатлантичної інтеграції.

  автореферат (68,5 K)
 • Дослідження місця аграрного сектора економіки в системі євроінтеграційних процесів. Спільна аграрна політика ЄС: історичний досвід та сучасна практика. Соціально-економічні та екологічні пріоритети євроінтеграційної перспективи аграрного сектора України.

  автореферат (237,9 K)
 • Взаємозв'язок між характером процесу регіональної інтеграції і компліментарністю методологічного підходу у вивченні міжнародних систем. Аналіз тенденцій розвитку східноєвропейської політики Франції в контексті проблематики розширення Європейського Союзу.

  автореферат (74,7 K)
 • Розгляд практичних рекомендацій щодо забезпечення зростання ефективності зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Житомирського регіону в контексті євроінтеграційних процесів. Аналіз міжнародної економічної інтеграції в аграрному секторі.

  автореферат (562,6 K)
 • Аналіз трансформаційних перетворень Польщі, яка завдяки членству в ЄС дає приклад ефективного використання фінансової допомоги та реалізації економічних і соціально-політичних реформ, що призвели до економічного зростання та політичної стабільності.

  статья (252,9 K)
 • Характер і напрями еволюції політики соціал-демократичних партій, аналіз їх ставлення до процесів поглиблення та розширення євроінтеграції. Методи досягнення балансу між основними політичними стратегіями, подолання неолібералізму і постмодернізму.

  автореферат (48,9 K)
 • Визначення та встановлення місця України на шляху євроінтеграції, виявлення перешкод для повноцінного членства в Європейському Союзі. Необхідність консолідації внутрішніх зусиль для забезпечення умов стабільного демократичного розвитку суспільства.

  статья (219,8 K)
 • Аналіз ціннісних засад функціонування вищої освіти України в контексті формування спільного європейського освітнього простору. Модернізація освіти до вимог Болонської угоди. Трансформація особистих і соціальних вартостей освіти, академічних традицій.

  статья (31,1 K)
 • Визначення та аналіз основних напрямів розвитку економіки та удосконалення ринку праці в Україні на базі євроінтеграції. Дослідження та характеристика інвестиційних процесів, як головного напряму підвищення ефективності економіки та зайнятості населення.

  статья (484,8 K)
 • Функціонування міжнародної міжурядової організації "Євроконтроль" на основі міжнародної конвенції "Про співробітництво в галузі безпеки управління аеронавігацією". Адміністративний устрій та сучасна діяльність організації. Співробітництво з Україною.

  контрольная работа (52,2 K)
 • Незадовільна соціально-економічна ситуація в Україні. Вивільнення радикальних настроїв у суспільстві. Нова "мітингова демократія" – Євромайдан у Києві. Сучасні політичні технології впливу для досягнення власної мети. Революційний процес в Україні.

  статья (169,8 K)
 • Початок європейської економічної інтеграції. План Маршалла та економічне диво. Соціально-політичний та економічний устрій в Італії наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. Зовнішньополітичні цілі фашистського уряду і наслідки Другої світової війни для Італії.

  презентация (4,3 M)
 • Основні природні, економічні та соціальні особливості, що зумовлюють розвиток регіонів. Аналіз їх економічного простору, економічний поділ та групування на основі спільних особливостей розвитку. Досвід інших країн у розбудові демократичного суспільства.

  конспект урока (22,9 K)
 • Характеристика процесу європеїзації російського культурно-освітнього простору першої чверті XIX століття. Аналіз розвитку системи освіти Російської держави досліджуваного періоду через призму трансформації культурного простору російського суспільства.

  статья (24,7 K)
 • Вивчення впливу євроінтеграційного процесу на державне управління в Україні як прояву закономірностей світового розвитку. Проведення уніфікації існуючих правових систем та розвиток міжнародного співробітництва; запобігання виникненню юридичних колізій.

  статья (25,7 K)
 • Дослідження основних рис європейської безпеки в умовах глобалізації. Загрози європейській безпеці: агресивний націоналізм слаборозвинутих держав, ксенофобія i расово-етнічна нетерпимість багатих країн, відсутність парадигми керування в сучасному світі.

  реферат (35,2 K)
 • Мета створення Європейського Економічного співтовариства. Етапи економічної та валютної інтеграції. Особливі риси зони вільної торгівлі та митного союзу. Умови вільного руху товарів, послуг, осіб та капіталів. Запровадження євро та способи перерахунку.

  курсовая работа (83,1 K)
 • Поняття та структура європейської валютної системи (ЄВС), основні етапи її становлення. Вплив ЄВС на європейську банківську систему. Переваги використання євро в країнах з перехідною економікою. Проблеми та їх вирішення в ЄВС, перспективи її розвитку.

  курсовая работа (800,6 K)
 • Аналіз процесу створення Європейської валютної системи. Вплив регіональної монетарної концепції на банківську структуру Європи. Переваги використання євро в країнах з перехідною економікою. Проблеми та задуми розвитку міждержавного грошового механізму.

  курсовая работа (257,8 K)
 • Принципи функціонування Європейського валютного союзу (ЄВС). Аналіз наслідків створення ЄВС для країн-учасниць і України, рекомендації щодо зміни валютних аспектів грошово-кредитної політики. Програмні принципи та перспективи інтеграції України.

  статья (113,0 K)