• Дослідження сутності валютного ринку та його основних характеристик. Визначення передумов переходу євро на рівень міжнародної резервної валюти. Аналіз ролі інтеграції європейських країн у забезпеченні оптимального валютного простору та стійкості євро.

  курсовая работа (93,2 K)
 • Аналіз євроатлантичної інтеграції Румунії, проведення економічних реформ всередині країни і зміни в її зовнішній політиці. Відносини країни із сусідніми державами та геополітичними суб’єктами міжнародних відносин у контексті її євроатлантичної інтеграції.

  автореферат (68,5 K)
 • Дослідження місця аграрного сектора економіки в системі євроінтеграційних процесів. Спільна аграрна політика ЄС: історичний досвід та сучасна практика. Соціально-економічні та екологічні пріоритети євроінтеграційної перспективи аграрного сектора України.

  автореферат (237,9 K)
 • Взаємозв'язок між характером процесу регіональної інтеграції і компліментарністю методологічного підходу у вивченні міжнародних систем. Аналіз тенденцій розвитку східноєвропейської політики Франції в контексті проблематики розширення Європейського Союзу.

  автореферат (74,7 K)
 • Розгляд практичних рекомендацій щодо забезпечення зростання ефективності зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Житомирського регіону в контексті євроінтеграційних процесів. Аналіз міжнародної економічної інтеграції в аграрному секторі.

  автореферат (562,6 K)
 • Аналіз трансформаційних перетворень Польщі, яка завдяки членству в ЄС дає приклад ефективного використання фінансової допомоги та реалізації економічних і соціально-політичних реформ, що призвели до економічного зростання та політичної стабільності.

  статья (252,9 K)
 • Характер і напрями еволюції політики соціал-демократичних партій, аналіз їх ставлення до процесів поглиблення та розширення євроінтеграції. Методи досягнення балансу між основними політичними стратегіями, подолання неолібералізму і постмодернізму.

  автореферат (48,9 K)
 • Визначення та встановлення місця України на шляху євроінтеграції, виявлення перешкод для повноцінного членства в Європейському Союзі. Необхідність консолідації внутрішніх зусиль для забезпечення умов стабільного демократичного розвитку суспільства.

  статья (219,8 K)
 • Аналіз ціннісних засад функціонування вищої освіти України в контексті формування спільного європейського освітнього простору. Модернізація освіти до вимог Болонської угоди. Трансформація особистих і соціальних вартостей освіти, академічних традицій.

  статья (31,1 K)
 • Визначення та аналіз основних напрямів розвитку економіки та удосконалення ринку праці в Україні на базі євроінтеграції. Дослідження та характеристика інвестиційних процесів, як головного напряму підвищення ефективності економіки та зайнятості населення.

  статья (484,8 K)
 • Функціонування міжнародної міжурядової організації "Євроконтроль" на основі міжнародної конвенції "Про співробітництво в галузі безпеки управління аеронавігацією". Адміністративний устрій та сучасна діяльність організації. Співробітництво з Україною.

  контрольная работа (52,2 K)
 • Незадовільна соціально-економічна ситуація в Україні. Вивільнення радикальних настроїв у суспільстві. Нова "мітингова демократія" – Євромайдан у Києві. Сучасні політичні технології впливу для досягнення власної мети. Революційний процес в Україні.

  статья (169,8 K)
 • Аналіз домінантних метафоричних моделей, котрими описують Європу українські та польські журналісти. Зростання інтересу лінгвістів до дослідження метафоризації та концептуалізації лексеми Європа. Вживання метафори для розуміння міжурядових конференцій.

  статья (271,4 K)
 • Початок європейської економічної інтеграції. План Маршалла та економічне диво. Соціально-політичний та економічний устрій в Італії наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. Зовнішньополітичні цілі фашистського уряду і наслідки Другої світової війни для Італії.

  презентация (4,3 M)
 • Основні природні, економічні та соціальні особливості, що зумовлюють розвиток регіонів. Аналіз їх економічного простору, економічний поділ та групування на основі спільних особливостей розвитку. Досвід інших країн у розбудові демократичного суспільства.

  конспект урока (22,9 K)
 • Характеристика процесу європеїзації російського культурно-освітнього простору першої чверті XIX століття. Аналіз розвитку системи освіти Російської держави досліджуваного періоду через призму трансформації культурного простору російського суспільства.

  статья (24,7 K)
 • Вивчення впливу євроінтеграційного процесу на державне управління в Україні як прояву закономірностей світового розвитку. Проведення уніфікації існуючих правових систем та розвиток міжнародного співробітництва; запобігання виникненню юридичних колізій.

  статья (25,7 K)
 • Дослідження основних рис європейської безпеки в умовах глобалізації. Загрози європейській безпеці: агресивний націоналізм слаборозвинутих держав, ксенофобія i расово-етнічна нетерпимість багатих країн, відсутність парадигми керування в сучасному світі.

  реферат (35,2 K)
 • Аналіз процесу створення Європейської валютної системи. Вплив регіональної монетарної концепції на банківську структуру Європи. Переваги використання євро в країнах з перехідною економікою. Проблеми та задуми розвитку міждержавного грошового механізму.

  курсовая работа (257,8 K)
 • Поняття та структура європейської валютної системи (ЄВС), основні етапи її становлення. Вплив ЄВС на європейську банківську систему. Переваги використання євро в країнах з перехідною економікою. Проблеми та їх вирішення в ЄВС, перспективи її розвитку.

  курсовая работа (800,6 K)