• Дослідження особливостей європейської практики справляння податку на додану вартість у сфері сільського господарства. Розробка пропозиції щодо можливостей адаптування зарубіжної практики справляння ПДВ із фермерів до вітчизняної системи оподаткування.

  статья (252,0 K)
 • Дослідження державної регіональної політики країн Євросоюзу та інших економічно розвинутих країн світу. Аналіз ефективних методів реалізації регіональної політики в економічно розвинутих країнах. Програмний підхід Структурного Фонду Європейського Союзу.

  статья (384,6 K)
 • Дослідження місця Інвестиційного банку в фінансовій структурі Європи. Організація і принципи його роботи. Організаційна структура і загально досяжний спосіб прийняття рішень. Політичні відносини ЄІБ з ЄС. Напрями співпраці Європейського банку та України.

  курсовая работа (313,4 K)
 • Джерелознавчий аналіз політичної та правової культури еліти Гетьманщини, вплив європейської суспільно-політичної думки на українську старшину. Використання в реформуванні органів влади ідей державницької теорії просвітництва гетьманом К. Розумовським.

  статья (33,5 K)
 • Тенденції розвитку, що обумовлюють трансформацію структури, ролі та місця світового фінансового ринку у глобальному економічному середовищі. Перспективні напрями розвитку взаємодії фінансового сектору України з глобальним економічним середовищем.

  автореферат (56,1 K)
 • Місце європейського парламенту у системі органів європейського співтовариства. Формування європейського парламенту, його повноваження й функції. Структура й організація роботи європейського парламенту. Процедура виборів його голови й членів бюро.

  реферат (33,9 K)
 • Визначення змісту і соціальної цінності правового гуманізму як чинника реформування кримінально-процесуального права та ключового принципу юриспруденції. Розробка філософсько-правового та концептуально-методологічного апарата у сучасній філософії права.

  автореферат (65,4 K)
 • Зміст поняття правового гуманізму як принципу юриспруденції. Наявність тенденцій, які склалися під впливом традиційного європейського гуманізму. Співвідношення принципів справедливості, законності і гуманізму під час здійснення кримінального судочинства.

  автореферат (42,5 K)
 • Вивчення історії створення та розвитку Європейського Союзу. Особливості функціонування Європейської Валютної Системи. Характеристика умов-критеріїв для вступу до ЄС. Організаційна будова та структура Євросоюзу. Європейська система центральних банків.

  реферат (86,8 K)
 • Сутність, передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції. Види інтеграційних об’єднань. Історія формування та етапи розвитку Європейського союзу, механізми прийняття рішень та засоби забезпечення їх виконання. Аналіз стосунків України з Європою.

  курсовая работа (45,9 K)
 • Вивчення взаємовідносин партнерів у Спільноті. Історичні передумови створення Європейського Союзу. Основні етапи створення Союзу: формальна дата його народження, перехідний етап, розвиток евроінтеграційного процесу, підписання Європейської конституції.

  реферат (20,7 K)
 • Етапи розвитку європейської інтеграції: від Європейського об'єднання вугілля та сталі та Європейського економічного співтовариства до Європейського союзу. Особливості розширення і поглиблення євроінтеграції. Принципи, цілі та завдання Європейського союзу.

  реферат (22,3 K)
 • Аналіз історичних умов становлення та розвитку Європейського Союзу (ЄС), що вплинули на еволюцію його правової природи. Прояв наднаціональних та міжнародно-правових тенденцій у розвитку ЄС. Сучасні підходи щодо розуміння наднаціональної організації влади.

  автореферат (59,3 K)
 • Історія розвитку ідей про об'єднання Європи та будівництво європейського співтовариства. Політичні органи Європейського Союзу (ЄС). Європарламент: склад, привілеї. Європейський Суд та його політика. Критерії асоційованого членства в ЄС для інших держав.

  реферат (39,0 K)
 • Види міждержавних утворень конфедеративного типу: співтовариство, асоціація та ліга. Інституційний механізм та структура влади Європейського Союзу як конфедеративного об'єднання. Формування ефективної внутрішньої системи управління Європейський Союзом.

  статья (20,3 K)
 • Дослідження різних підходів та поглядів на природу Європейської інтеграції та стратегію розширення Європейського Союзу. Характеристика його співвідношення з поняттям "імперія". Євроінтеграція як сучасна форма міжнародних відносин в епоху глобалізації.

  статья (25,4 K)
 • Питання відповідності вітчизняної кримінально-процесуальної діяльності європейським стандартам: Європейській конвенції, Протоколам до неї, та практиці Європейського суду з прав людини. Гуманізація кримінального процесуального законодавства України.

  статья (20,1 K)
 • Поняття і передумови економічної інтеграції. Євроінтеграція, передумови та етапи формування Європейського Союзу. Інституції ЄС та інтегрована система управління, аналіз експортно–імпортної діяльності. Інтеграція України в європейську економічну систему.

  курсовая работа (88,6 K)
 • Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання боротьби з торгівлею людьми. Розвиток механізмів та процедур Ради Європи та Європейського Союзу щодо заборони рабства та работоргівлі. Практика України щодо імплементації міжнародно-правових норм.

  автореферат (43,9 K)
 • Поняття та основні способи європейської правової інтеграції. Взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та правових систем держав-учасниць. Сучасна правова система України та її інтеграція з європейськими міждержавними правовими системами.

  автореферат (107,9 K)