• Вивчення європейського досвіду вирішення питань глобалізації, зміни клімату, старіння населення, зовнішньої імміграції і стабільного забезпечення енергією. Аналіз сучасних принципів регіональної політики, інструментів територіальної конвергенції регіонів.

  статья (257,6 K)
 • Дослідження особливостей європейської практики справляння податку на додану вартість у сфері сільського господарства. Розробка пропозиції щодо можливостей адаптування зарубіжної практики справляння ПДВ із фермерів до вітчизняної системи оподаткування.

  статья (252,0 K)
 • Аналіз європейських тенденцій ціноутворення на деревину промислових порід України. Простеження зміни ціни на лісоматеріали круглі хвойних порід за класами якості деревини. Економічний аналіз змін вартості деревини залежно від породи, довжини, діаметру.

  статья (658,6 K)
 • Дослідження державної регіональної політики країн Євросоюзу та інших економічно розвинутих країн світу. Аналіз ефективних методів реалізації регіональної політики в економічно розвинутих країнах. Програмний підхід Структурного Фонду Європейського Союзу.

  статья (384,6 K)
 • Дослідження місця Інвестиційного банку в фінансовій структурі Європи. Організація і принципи його роботи. Організаційна структура і загально досяжний спосіб прийняття рішень. Політичні відносини ЄІБ з ЄС. Напрями співпраці Європейського банку та України.

  курсовая работа (313,4 K)
 • Джерелознавчий аналіз політичної та правової культури еліти Гетьманщини, вплив європейської суспільно-політичної думки на українську старшину. Використання в реформуванні органів влади ідей державницької теорії просвітництва гетьманом К. Розумовським.

  статья (33,5 K)
 • Тенденції розвитку, що обумовлюють трансформацію структури, ролі та місця світового фінансового ринку у глобальному економічному середовищі. Перспективні напрями розвитку взаємодії фінансового сектору України з глобальним економічним середовищем.

  автореферат (56,1 K)
 • Місце європейського парламенту у системі органів європейського співтовариства. Формування європейського парламенту, його повноваження й функції. Структура й організація роботи європейського парламенту. Процедура виборів його голови й членів бюро.

  реферат (33,9 K)
 • Зміст поняття правового гуманізму як принципу юриспруденції. Наявність тенденцій, які склалися під впливом традиційного європейського гуманізму. Співвідношення принципів справедливості, законності і гуманізму під час здійснення кримінального судочинства.

  автореферат (42,5 K)
 • Визначення змісту і соціальної цінності правового гуманізму як чинника реформування кримінально-процесуального права та ключового принципу юриспруденції. Розробка філософсько-правового та концептуально-методологічного апарата у сучасній філософії права.

  автореферат (65,4 K)
 • Вивчення історії створення та розвитку Європейського Союзу. Особливості функціонування Європейської Валютної Системи. Характеристика умов-критеріїв для вступу до ЄС. Організаційна будова та структура Євросоюзу. Європейська система центральних банків.

  реферат (86,8 K)
 • Сутність, передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції. Види інтеграційних об’єднань. Історія формування та етапи розвитку Європейського союзу, механізми прийняття рішень та засоби забезпечення їх виконання. Аналіз стосунків України з Європою.

  курсовая работа (45,9 K)
 • Вивчення взаємовідносин партнерів у Спільноті. Історичні передумови створення Європейського Союзу. Основні етапи створення Союзу: формальна дата його народження, перехідний етап, розвиток евроінтеграційного процесу, підписання Європейської конституції.

  реферат (20,7 K)
 • Етапи розвитку європейської інтеграції: від Європейського об'єднання вугілля та сталі та Європейського економічного співтовариства до Європейського союзу. Особливості розширення і поглиблення євроінтеграції. Принципи, цілі та завдання Європейського союзу.

  реферат (22,3 K)
 • Аналіз історичних умов становлення та розвитку Європейського Союзу (ЄС), що вплинули на еволюцію його правової природи. Прояв наднаціональних та міжнародно-правових тенденцій у розвитку ЄС. Сучасні підходи щодо розуміння наднаціональної організації влади.

  автореферат (59,3 K)
 • Історія розвитку ідей про об'єднання Європи та будівництво європейського співтовариства. Політичні органи Європейського Союзу (ЄС). Європарламент: склад, привілеї. Європейський Суд та його політика. Критерії асоційованого членства в ЄС для інших держав.

  реферат (39,0 K)
 • Види міждержавних утворень конфедеративного типу: співтовариство, асоціація та ліга. Інституційний механізм та структура влади Європейського Союзу як конфедеративного об'єднання. Формування ефективної внутрішньої системи управління Європейський Союзом.

  статья (20,3 K)
 • Дослідження різних підходів та поглядів на природу Європейської інтеграції та стратегію розширення Європейського Союзу. Характеристика його співвідношення з поняттям "імперія". Євроінтеграція як сучасна форма міжнародних відносин в епоху глобалізації.

  статья (25,4 K)
 • Розгляд історії створення Європейського банку та його управління. Особливості запровадження єдиної валюти. Визначення поняття капіталу та руху капіталу. Характеристика винятків (дозволених обмежень) з принципу свободи руху капіталу та їх застосування.

  контрольная работа (35,0 K)
 • Питання відповідності вітчизняної кримінально-процесуальної діяльності європейським стандартам: Європейській конвенції, Протоколам до неї, та практиці Європейського суду з прав людини. Гуманізація кримінального процесуального законодавства України.

  статья (20,1 K)