• Етапи розвитку європейської інтеграції: від Європейського об'єднання вугілля та сталі та Європейського економічного співтовариства до Європейського союзу. Особливості розширення і поглиблення євроінтеграції. Принципи, цілі та завдання Європейського союзу.

  реферат (22,3 K)
 • Аналіз історичних умов становлення та розвитку Європейського Союзу (ЄС), що вплинули на еволюцію його правової природи. Прояв наднаціональних та міжнародно-правових тенденцій у розвитку ЄС. Сучасні підходи щодо розуміння наднаціональної організації влади.

  автореферат (59,3 K)
 • Історія розвитку ідей про об'єднання Європи та будівництво європейського співтовариства. Політичні органи Європейського Союзу (ЄС). Європарламент: склад, привілеї. Європейський Суд та його політика. Критерії асоційованого членства в ЄС для інших держав.

  реферат (39,0 K)
 • Види міждержавних утворень конфедеративного типу: співтовариство, асоціація та ліга. Інституційний механізм та структура влади Європейського Союзу як конфедеративного об'єднання. Формування ефективної внутрішньої системи управління Європейський Союзом.

  статья (20,3 K)
 • Дослідження різних підходів та поглядів на природу Європейської інтеграції та стратегію розширення Європейського Союзу. Характеристика його співвідношення з поняттям "імперія". Євроінтеграція як сучасна форма міжнародних відносин в епоху глобалізації.

  статья (25,4 K)
 • Розгляд історії створення Європейського банку та його управління. Особливості запровадження єдиної валюти. Визначення поняття капіталу та руху капіталу. Характеристика винятків (дозволених обмежень) з принципу свободи руху капіталу та їх застосування.

  контрольная работа (35,0 K)
 • Питання відповідності вітчизняної кримінально-процесуальної діяльності європейським стандартам: Європейській конвенції, Протоколам до неї, та практиці Європейського суду з прав людини. Гуманізація кримінального процесуального законодавства України.

  статья (20,1 K)
 • Поняття і передумови економічної інтеграції. Євроінтеграція, передумови та етапи формування Європейського Союзу. Інституції ЄС та інтегрована система управління, аналіз експортно–імпортної діяльності. Інтеграція України в європейську економічну систему.

  курсовая работа (88,6 K)
 • Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання боротьби з торгівлею людьми. Розвиток механізмів та процедур Ради Європи та Європейського Союзу щодо заборони рабства та работоргівлі. Практика України щодо імплементації міжнародно-правових норм.

  автореферат (43,9 K)
 • Поняття та основні способи європейської правової інтеграції. Взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та правових систем держав-учасниць. Сучасна правова система України та її інтеграція з європейськими міждержавними правовими системами.

  автореферат (107,9 K)
 • Реформи, розвиток вищої освіти. Лісабонська Конвенція про визнання кваліфікацій. Пріоритети для країн-учасниць Болонського процесу при побудові Європейської вищої освіти. Принципові відмінності, умови зближення позицій вітчизняної та європейської систем.

  статья (329,4 K)
 • Зміст основних видів європейських принципів адміністративного права щодо організації та діяльності публічної адміністрації та напрямки їх запровадження у чинному законодавстві України. Еволюція доктринального розуміння змісту принципу верховенства права.

  автореферат (38,0 K)
 • Принципи організації моніторингу основних об’єктів навколишнього середовища (НС) в країнах Європейського Союзу. Аналіз відповідності вітчизняних стандартів і нормативів європейським вимогам до організації моніторингу НС, можливості їх впровадження.

  статья (263,0 K)
 • Історія розвитку на європейському просторі елементів єдиного інформаційного суспільства. Нормативно-правова база Європейського Союзу. Загальна політика в галузі інформації та комунікації. Розгляд спеціалізованих структурних об’єднань, їх функції.

  статья (458,1 K)
 • Процес впровадження принципів соціальної ринкової економіки в Україні, їх компоненти. Характеристика тенденцій зниження високих граничних податкових ставок, основні положення. Проблематика створення передумов для наближення до ЄС, головні фактори.

  статья (24,4 K)
 • Підтримка конструктивних робочих відносин з органами виконавчої, державної і судової влади. Аналіз міжнародних європейських стандартів адміністративно-правових відносин, їх впливу на судову гілку влади, на загальнодоступність та ефективність судочинства.

  автореферат (45,6 K)
 • Особливості реформування публічної адміністрації в Україні крізь аспект підвищення кадрового забезпечення діяльності публічної адміністрації до Європейських стандартів. Підвищення ефективності державної служби. Інструменти політики державного управління.

  статья (290,9 K)
 • Реформування публічної адміністрації в Україні через аспект підвищення кадрового забезпечення діяльності адміністрації до європейських стандартів. Застосування європейських програм в різних країнах. Напрями підвищення ефективності державної служби.

  статья (290,9 K)
 • Розвиток кримінально-процесуального законодавства та практика кримінальної діяльності правоохоронних органів і Європейського суду з прав людини. Розкриття проблеми реалізації стандартів забезпечення прав досудових стадіях кримінального процесу України.

  автореферат (80,6 K)
 • Iсторико-правові аспекти становлення прав людини у світі та в Україні. Європейські стандарти захисту прав людини. Розвиток кримінально-процесуального законодавства в Україні. Положення Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

  курсовая работа (63,4 K)