• Загальна характеристика та зміст поеми Байрона "Іван Мазепа". Тематика та історичне обґрунтування даного твору. Причини покарання молодого Мазепи за зв'язок із графинею Терезою. Гостра реалізація почуттів страждання і витривалості, відображені в поемі.

  презентация (265,1 K)
 • Відомості про життя Мазепи Івана Степановича - командувача українських збройних сил. Внутрішня і зовнішня політика гетьмана. Таємні переговори з польським королем про федералізацію України з Річчю Посполитою. Культурно-просвітницькі заходи Івана Мазепи.

  презентация (1,3 M)
 • Діяльність гетьмана Івана Мазепи: досягнення і протиріччя. Конституція Пилипа Орлика - високоосвіченого, палкого та свідомого патріота і борця за незалежну Україну, її зміст та історичне значення. Колонізаторська політика царизму в Україні у ХVІІІ ст.

  контрольная работа (61,2 K)
 • Дослідження внеску українського письменника, поета, драматурга, основоположника вітчизняної літератури й громадського діяча І. Котляревського в історію сучасного театру. Особливості реалізації режисерських задумів при постановці творів письменника.

  лекция (33,0 K)
 • Іван Пулюй у світовій науці й культурі. Оцінка внеску вченого у науку, українське духовне й національне відродження. Аналіз науково-технічних напрямків творчої діяльності І. Пулюя. Вивчення основних досліджень в галузі фізики, винаходи з електротехніки.

  презентация (1,3 M)
 • Дослідження життя та військової діяльності Івана Самойловича - наказного полковника Прилуцького полку, сотника Красноколядинської сотні. Участь Самойловича у участь у повстанні козаків проти заслання російських воєводств. Самойлович – генеральний суддя.

  реферат (18,0 K)
 • Іван Федорович як діяч східнослов'янської культури, один із перших східнослов'янських друкарів. Статус диякона церкви Миколи Гостунського в Московському Кремлі. Друкування літургійних церковнослов'янських книг. Створення абетки з слов'янськими літерами.

  презентация (3,7 M)
 • Характеристика творчості Івана Фоміна у Києві 30-х років ХХ сторіччя. Особливість послідовних тенденцій розвитку "червоної дорики" у проектах урядового кварталу та будинку Ради Народних Комісарів Української Радянської Соціалістичної Республіки.

  статья (393,8 K)
 • Життєпис Івана Яковича Франка - українського письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського і політичного діяча. Творча спадщина: поезія, проза, драматургія. Праці по філософії, теорії літератури, мовознавству, етнографії, історії.

  презентация (1,2 M)
 • Іван Франко як найвидатніший світоч гуманізму, свободи і духовної величі людини; один із найвпливовіших митців і мислителів Європи та й громадський діяч. Ґрунтовні праці з давньої української літератури. Одруження І. Франка із Ольгою Хоружинською.

  доклад (19,4 K)
 • Біографічні відомості про життя українського поета І. Франка. Здобуття освіти, схильності та таланти. Коло знайомих митця, їх вплив на подальший розвиток творчої діяльності. Шлюб Івана Франка та Ольги Хоружинської. Музей-садиба поета у Нагуєвичах.

  презентация (599,6 K)
 • Початок літературно-критичної діяльності І. Франка, відношення поета до літературної критики, ідеї естопсихології у творах. Основні тенденції діяльності у 80–90-х роках, розробка теорії критики та роль поета в українсько-польських літературних взаєминах.

  курсовая работа (53,5 K)
 • Дослідження історії тристоронніх взаємин Івана Франка, Наталії Кобринської та Михайла Павлика. Осмислення різних граней цих контактів – від творчої та видавничої співпраці, літературного наставництва до світоглядно-естетичних і ідеологічних непорозумінь.

  статья (413,9 K)
 • Поезія "Пісня і праця" І. Франка як малюнок дитинства в атмосфері народної пісні. Поетичні твори Франка, що були покладені на музику та стали піснями. Творчі колективи, які виконують пісні на вірші І. Франка. Самобутність капели бандуристів "Карпати".

  презентация (410,7 K)
 • Аналіз наукових і публіцистичних праць Івана Франка, його ідеї стосовно ролі та значення інтелігенції у вихованні української молоді. Недоліки тогочасного українського суспільства та інтелігенції, цілі та вимоги, які перед нею ставить письменник.

  статья (260,7 K)
 • Динаміка розвитку української та світової літератури у кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Принципи Франкової творчості на основі аналізу літературно-критичних праць, а також художньої практики письменника. Формування та еволюція естетичної свідомості.

  автореферат (83,2 K)
 • Аналіз видавничої діяльності Івана Франка на тлі суспільно-політичного та культурного життя українців Австро-Угорської монархії та Російської імперії. Участь письменника у виданні п’яти книжкових серій. Книгознавчі аспекти його видавничої спадщини.

  автореферат (126,6 K)
 • Суть компаративістичного дослідження "наукової й ідеальної реальності" І. Франка та "галюцинаторного реалізму" Мо Яня. Аналіз естетично-філософських аспектів письменників, у сюжетотворчих мотивах яких головним героєм часто виступає людина-мандрівник.

  статья (382,4 K)
 • Стан видавничого руху на етнічних теренах заселення українського народу в другій половині XIX - початку XX століття. Розвиток книгознавчо-видавничих концепцій І. Франка-видавця. Роль публіциста у діяльності Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.

  автореферат (85,3 K)
 • Біографія та творчість відомого письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Драматургія Франка як невід'ємна складова українського театру. Участь письменника в українському національному русі кінця XIX століття.

  реферат (944,3 K)