• Застосування нарізевих з’єднань самогальмуванням у підйомно-транспортних машинах, покращення їх надійності та міцності. Визначення зусиль і напружень та моменту тертя в нарізі. Засоби затягування та стопоріння гайки. Розрахунок навантаження витків.

  статья (172,7 K)
 • Характеристика математичних моделей газо-гідравлічного мащення. Розрахунок та аналіз основних енергетичних характеристик і навантажувальної здатності газо-гідравлічних інерційних підшипників. Ознайомлення з процесом обґрунтування їх працездатності.

  автореферат (235,7 K)
 • Аналіз електричних навантажень при випробуваннях силових перетворювачів частоти. Розробка математичної моделі електродвигуна. Опис емуляції електричної машини через регулювання фазних струмів за допомогою навантажувального матричного перетворювача.

  статья (514,3 K)
 • Життєвий шлях вченого Сергія Гавриловича Навашина. Історія отримання ним вищої освіти. Завідування Ботанічним садом. Вклад в розвиток хромосомої теорії. "Навашинські читання" в Київському університеті. Наукова діяльність, вшанування пам'яті академіка.

  реферат (378,4 K)
 • Високоінформативна хвилеводна методика виявлення в аморфних плівках системи As-S(Se) різного складу спонтанну та фотостимульовану оптичну анізотропію. Релаксаційні зміни властивостей досліджуваних аморфних халькогенідів під час їх фізичного старіння.

  автореферат (56,3 K)
 • Уравнение движения центра масс баллистических целей в атмосфере Земли. Алгоритм статистической обработки измерений. Модель ошибок сопровождения БЦ радиолокационными станциями. Моделирование процесса наведения на аэродинамические и баллистические цели.

  курсовая работа (883,5 K)
 • Дослідження ходу ведення воєнних операцій у 1941-1944 роках. Аналіз та узагальнення результатів спільних дій підводних човнів й авіації Чорноморського флоту з використанням даних її наведення на конвої противника під час дій на ворожих комунікаціях.

  статья (243,1 K)
 • Немелкоклеточный рак легкого как опухоль, чувствительная к химиотерапии, особенности и условия применения препарата навельбин в лечении данного заболевания. Оценка главных преимуществ и недостатков навельбина и его аналогов, его переносимость и значение.

  статья (18,2 K)
 • Основные виды набивных свай и способы их изготовления. Устройство набивных свай. Буронабивные, частотрамбованные, песчаные и гpунтобетонные сваи. Применение в условиях плотной городской застройки, при реконструкции и ремонте зданий и сооружений.

  реферат (1,5 M)
 • Выбор маршрута плавания судна и предварительный расчет перехода, справочные данные по судну. Подбор навигационных карт и пособий на переход, корректировка навигационных карт. Предотвращение загрязнения окружающей среды и обеспечение безопасности.

  курсовая работа (76,5 K)
 • Подбор карт, руководств на переход (рейс) судна. Изучение гидрометеорологических, навигационно–гидрографических условий по маршруту плавания из порта Севастополь в порт Катания. Расчёт плавания судна по дуге большого круга, составление плана обсерваций.

  дипломная работа (273,7 K)
 • Подбор карт, руководств и пособий для маршрута перехода. Пополнение, учет, хранение, корректура и списание карт и книг. Анализ гидрометеорологических условий по маршруту перехода на период предстоящего плавания. Подготовка технических средств навигации.

  курсовая работа (200,9 K)
 • Технико-эксплуатационные данные судна и его маневренные элементы. Состав навигационного и радионавигационного оборудования, используемые технические средства и управление ими. Планирование перехода, правила и безопасность плавания по заданному маршруту.

  курсовая работа (1,5 M)
 • Состав навигационного оборудования судна, порядок получения, списания навигационных карт, выбор маршрута плавания и расчёт переходов. Штурманские справки по порту отхода, прихода и на переходе. Надежность навигационного обеспечения безопасности перехода.

  курсовая работа (1,4 M)
 • Комплектование карт, руководств и пособий на переход, корректура карт. Выбор маршрута плавания и предварительный расчет перехода. Штурманская справка по порту отхода, на переход и по порту прихода. Надежность навигационного обеспечения безопасности.

  дипломная работа (320,3 K)
 • Навигационные опасности, их классификация и средства ограждения. Назначение и задачи навигационного оборудования морских путей. Береговые, плавучие, радиотехнические, звукосигнальные и гидроакустические средства навигационного оборудования морских путей.

  курсовая работа (3,1 M)
 • Корректура навигационных карт и руководств для плавания судна. Список береговых радиостанций передающих метеорологическую информацию по маршруту перехода. Рассмотрение рекомендованных курсов по маршруту перехода от порта Порт-Луи до района промысла.

  курсовая работа (89,3 K)
 • Сведения о судне, его предварительная подготовка, сбор информации и оценка предстоящего рейса. Гидрометеорологические и навигационно-гидрографические условия. Предварительный выбор пути на морских участках. Проектирование перехода и его безопасности.

  курсовая работа (1,4 M)
 • Предварительная подготовка судна к рейсу. Подбор карт, руководств и пособий. Информация о гидрометеорологических и навигационно-гидрографических условиях плавания, сведения о портах, приливные явления. Выбор трансокеанского пути, проектирование перехода.

  курсовая работа (4,1 M)
 • Навигационная система и ее типы. Спутниковая система навигации, принципы ее работы и области применения. Сущность инерциальной навигации, ее преимущества. Использование базы данных NaviJet в бортовой навигации при планировании и выполнении полетов.

  реферат (22,3 K)