• Conventions are a non-legal source of the UK constitution and tend to govern the relationships between the branches of State – executive (Crown and Government), legislature and judiciary. They are not enforced by the courts and importance above some laws.

  эссе (14,4 K)
 • Corporate, social Etiquette. Features of business etiquette are in the different countries of the world. To be on time is important in most European countries. The traditional greeting is in China and Holland. Popularity of business lunches in cultures.

  презентация (14,7 K)
 • Соцiально-економiчнi показники розмiщення продуктивних сил економiчного району. Oсoбливoстi прирoдних умoв та трудoвих ресурсів Карпатськoгo екoнoмiчнoгo райoну. Стримуючi фактoри та шляхи пiдвищення сoцiальнo-екoнoмiчнoгo функцioнування регіону.

  курсовая работа (908,1 K)
 • Характеристика смелого маркетингового инструмента, который включает две составляющие: креатив, отвечающий за сумасшедшие идеи, и PR, обеспечивающий трансляцию сообщения в многочисленных СМИ. Особенности ориентирования на конечную целевую аудиторию.

  доклад (12,5 K)
 • Изучение семьи, внутрисемейных отношений и обрядов жизненного цикла саамов. Передача традиций от старшего поколения младшему у саамского народа. Погребальный обряд Кольских саамов. Дохристианские религиозные представления саамов. Шаманизм у саамов.

  доклад (42,5 K)
 • Дослідження української ідеї, де обстоюється ідентифікаційний смисл національної ідеї, його реалізація в історико-філософській площині в монографії Володимира Сабадухи. Особливості новітньої української ідеї. Характер ідентифікації через національну ідею.

  статья (198,8 K)
 • Пам'ятки і основні галузі економічного розвитку Степового Побужжя у племен сабатинівської культури в контексті складення та функціонування економічної системи. Структура просторово-господарчої структурної концентрації поселень сабатинівської культури.

  статья (21,0 K)
 • Особенности территориального места положения Саблино. Характеристика основных пещер: Левобережная, Жемчужная, Штаны, Верёвка. Их процесс подготовки к туристическим визитам. Главные реки и озера данного региона: Тосна, Саблинка, Тосненский водопад.

  презентация (5,3 M)
 • Саванны как пространства в субэкваториальном поясе, покрытые травяной растительностью с редко разбросанными деревьями и кустарниками. Почвы, увлажненность климата, осадки, температура. Представители животного мира: гепард, бегемот, носорог, буйвол, слон.

  презентация (886,7 K)
 • Происхождение и ученические годы Саввы Ивановича Мамонтова. Предпринимательская деятельность Мамонтова и его роль в обществе московского купечества. Роль "Абрамцевского кружка" в развитии творчества. Материальная поддержка Мамонтовым московской оперы.

  реферат (48,3 K)
 • Общая характеристика жизненного пути С.Т. Морозова: детство, студенчество, женитьба, общение с либералами. Особенности общественной и предпринимательской деятельности. Забастовка на Никольской мануфактуре. Изоляция от общества и версии причин смерти.

  реферат (60,2 K)
 • Детство и студенчество Саввы Тимофеевича Морозова. Женитьба на Зинаиде Григорьевне. Скромность в быту Саввы и расточительность жены. Доходы Морозова. Общение с либералами. Поиск близких по духу людей. Общественная и предпринимательская деятельность.

  реферат (41,7 K)
 • История строительства Искупительного Храма Святого Семейства в Барселоне. Создание проекта башен и архитектуры Собора. Возведение фасада Страстей и Славы. Особенности устройства интерьера, описание заранее продуманных деталей, расположение витражей.

  презентация (317,7 K)
 • Дослідження садів бароко, регулярних, французьких садів або типу парку, що виник у Західній Європі наприкінці XVI ст. Бароковий сад італійського та французького типу. Сади пізнього бароко. Історичні етапи. Середньовічні сади в Європі. Творче продовження.

  реферат (50,0 K)
 • Расцвет в развитии садово-парковой культуры российских провинций. История возникновения и развития сада в центре Омска, исследование его планировочных характеристик. Обоснование необходимости реконструкции сохранившихся городских садов города Омска.

  статья (834,7 K)
 • Физико-географическая характеристика Учебного ботанического сада КГУ. Орография, климат и почвенный покров. Флористический список родовых комплексов используемых для создания сада непрерывного цветения. Биоморфологический анализ декоративных насаждений.

  курсовая работа (36,4 K)
 • Садок как основное рыбоводное оборудование в садковых хозяйствах. Модификации понтонных садков. Приспособления для привлечения зоопланктона. Воздушные насекомые для проведения антипаразитарных обработок. Выращивание рыб от стадии личинок до мальков.

  реферат (1,9 M)
 • Аналіз особливостей фенології основних видів листовійок в залежності від гідротермічних умов. Визначення ступені впливу біологічних препаратів на ентомофагів. Роль ентомопатогенів листовійок агроценозу яблуневого саду в регулюванні їх чисельності.

  автореферат (603,6 K)
 • Сади і парки в історії культури і мистецтва. Теорія паркової композиції: класифікація, форми, компоненти та елементи садово-паркового ландшафту, їх розміщення в просторі; образне наповнення і структура. Роль історичних садів і парків у міській забудові.

  курсовая работа (41,9 K)
 • Дослідження історії садово-паркової архітектури у світовому контексті і на теренах України. Роль науково-технічних знань у розвитку вітчизняного паркобудівництва. Вплив просвітницького гуманізму XVIII століття на розвиток маєткового будівництва.

  автореферат (29,4 K)