• Визнання належності композитора Рейнольда Глієра до української музичної культури. Використання Глієром українських народних пісень в симфонічних творах. Особливості відображення поетичної творчості Т.Г. Шевченка в композиторських творах Глієра.

  статья (156,5 K)
 • Дослідження інтертексту Т. Шевченка у творах раннього та пізнього українського постмодернізму. Вплив деконструкцій, створених абсурдними контекстами, пародіями, на уяву сучасників про творчість Шевченка, що позбулась стереотипності та хрестоматійності.

  статья (332,3 K)
 • Аналіз п’єс та інсценізацій творів Т. Шевченка на сцені Харківського драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, а також драм, написаних на шевченківські сюжети та присвячених життю Кобзаря, їх відповідності проблемам сучасного життя або поетиці його творів.

  статья (373,1 K)
 • Інтерпретація образів-концептів, які становлять єдине ціле при розкритті образу України у творчості Шевченка і образу Гуцульщини у поезії письменників, представників "Молодої Музи". Смислові центри водної стихії як першоелементи буття українського етносу.

  статья (376,8 K)
 • Методи кінозйомки і зображальні прийоми 1920-1930-х років, життя та творчість перших українських кінооператорів О. Калюжного і М. Топчія. Аналіз пластично-зображальної частини фільмів "шевченківської" тематики з творчої спадщини діячів українського кіно.

  статья (337,0 K)
 • Методи кінозйомки та зображальні прийоми 1920–1930-х рр. Маловідомі факти з життя та творчості українських кінооператорів О. Калюжного та М. Топчія. Аналіз пластично-зображальної частини фільмів "шевченківської" тематики з творчої спадщини діячів кіно.

  статья (337,0 K)
 • Аналіз широкого спектру опублікованих та неопублікованих джерел в Україні та за кордоном, що висвітлюють відомості про Т.Г. Шевченка. Відповідно до цього, аналіз впливу Шевченківського національного заповідника на розвиток культури українського народу.

  статья (187,4 K)
 • Характеристика Шевченківського словника, метою і завданням якого є донести до читача матеріал збережений з часів існування письменника. Довідкове видання - спільна праця. Основні скорочення в шевченківському словнику. Умовні тлумачення і скорочення.

  реферат (1,9 M)
 • Проблема взаємного збагачення музики, образотворчого мистецтва та літератури у творчості Тараса Шевченка. Аналіз особливого музикального чуття Шевченка, його музичних смаків і вподобань а також синестезії, інтерполяції музики й ритмомелодики поезії.

  статья (204,3 K)
 • Відтворення атмосфери любові і шани до генія українського народу Шевченка, в якій виростали лемківські діти. Ставлення польської влади до прослави Шевченка серед лемків. Умови для влаштування Шевченківських вечорів у передвоєнний період (1928-1938 р).

  статья (286,0 K)
 • Вивчення поетичних образів "Україна", "Слава", "Воля", "Могила", задіяних у художній системі стрілецького фольклору, їх кореляції з однойменними шевченківськими ідейними категоріями. Вплив націософської концепції Шевченка на зміст аналізованих концептів.

  статья (174,0 K)
 • Дитинство футбольної зірки. Історія клубів, в яких грав А. Шевченко. Командні і індивідуальні титули та досягнення спортсмена. Клубна та національна збірна статистика виступів А. Шевченка. Політична діяльність та сім’я А. Шевченка, цікаві факти про нього.

  творческая работа (3,2 M)
 • Характеристика ролі Т.Г. Шевченка в історії України, його внеску в національну культуру. Опис перебування великого українського поета на Чернігівщині. Аналіз впливу краєвидів Чернігівського краю, спілкування з місцевими мешканцями на творчість поета.

  творческая работа (16,3 K)
 • Проект пам’ятника на могилі сина Ускових. Проект Шевченка власного дому над Дніпром. Критичні оцінки Шевченком різних пам’ятників архітектури. П’ять зроблених Шевченком планів хати та два рисунки-проекти зовнішнього вигляду дому з фасаду і з причілка.

  реферат (1,7 M)
 • Дослідження публіцистики Сергія Кушніренка, зокрема статті "Шевченко й ми. (Думки і зауваги до характеристики)". Визначення специфіку потрактування постаті й творчості Тараса Шевченка. Звернення до літературно-публіцистичної спадщини Сергія Кушніренка.

  статья (292,7 K)
 • Огляд знаменних Шевченківських місць на Волині і Поділлі. Згадки про перебування геніального Кобзаря у Вишнівці, Почаєві, Кременці. Історичні події і враження Шевченка від подорожей, відображені у його малюнках. Нащадки Шевченкового роду на Тернопільщині.

  презентация (566,1 K)
 • Постулат визначення історії як колективної пам’яті народу та її націотворчої функції. Історичні погляди Т. Шевченка. Нонконформізм в умовах реакційної політики імператора Миколи ІІ. Аналіз поезії яка впливала на перетворення малоросів в українців.

  статья (297,4 K)
 • Висвітлення питання про цензурні переслідування творів Тараса Шевченка, праць про нього та заборону вшанування пам’яті Кобзаря в Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. на основі автентичних джерел та оприлюднених архівних матеріалів.

  статья (392,3 K)
 • Аналіз діяльності вченого-шевченкознавця 20–60-х років минулого століття М. Новицького і його внеску у популяризацію слова Т. Шевченка. Роль М. Новицького у виданні творчої спадщини поета, аналіз його участі у написанні фахових коментарів і приміток.

  статья (398,1 K)
 • Классификация типов сооружений. Описание строительных особенностей архитектуры Древнего Египта. Определение времени возникновения, ее историческая характеристика. Анализ мифологического и религиозно-магического значения. Рассмотрение основных шедевров.

  реферат (1,8 M)