• Аналіз широкого спектру опублікованих та неопублікованих джерел в Україні та за кордоном, що висвітлюють відомості про Т.Г. Шевченка. Відповідно до цього, аналіз впливу Шевченківського національного заповідника на розвиток культури українського народу.

  статья (187,4 K)
 • Характеристика Шевченківського словника, метою і завданням якого є донести до читача матеріал збережений з часів існування письменника. Довідкове видання - спільна праця. Основні скорочення в шевченківському словнику. Умовні тлумачення і скорочення.

  реферат (1,9 M)
 • Проблема взаємного збагачення музики, образотворчого мистецтва та літератури у творчості Тараса Шевченка. Аналіз особливого музикального чуття Шевченка, його музичних смаків і вподобань а також синестезії, інтерполяції музики й ритмомелодики поезії.

  статья (204,3 K)
 • Відтворення атмосфери любові і шани до генія українського народу Шевченка, в якій виростали лемківські діти. Ставлення польської влади до прослави Шевченка серед лемків. Умови для влаштування Шевченківських вечорів у передвоєнний період (1928-1938 р).

  статья (286,0 K)
 • Вивчення поетичних образів "Україна", "Слава", "Воля", "Могила", задіяних у художній системі стрілецького фольклору, їх кореляції з однойменними шевченківськими ідейними категоріями. Вплив націософської концепції Шевченка на зміст аналізованих концептів.

  статья (174,0 K)
 • Дитинство футбольної зірки. Історія клубів, в яких грав А. Шевченко. Командні і індивідуальні титули та досягнення спортсмена. Клубна та національна збірна статистика виступів А. Шевченка. Політична діяльність та сім’я А. Шевченка, цікаві факти про нього.

  творческая работа (3,2 M)
 • Характеристика ролі Т.Г. Шевченка в історії України, його внеску в національну культуру. Опис перебування великого українського поета на Чернігівщині. Аналіз впливу краєвидів Чернігівського краю, спілкування з місцевими мешканцями на творчість поета.

  творческая работа (16,3 K)
 • Проект пам’ятника на могилі сина Ускових. Проект Шевченка власного дому над Дніпром. Критичні оцінки Шевченком різних пам’ятників архітектури. П’ять зроблених Шевченком планів хати та два рисунки-проекти зовнішнього вигляду дому з фасаду і з причілка.

  реферат (1,7 M)
 • Дослідження публіцистики Сергія Кушніренка, зокрема статті "Шевченко й ми. (Думки і зауваги до характеристики)". Визначення специфіку потрактування постаті й творчості Тараса Шевченка. Звернення до літературно-публіцистичної спадщини Сергія Кушніренка.

  статья (292,7 K)
 • Огляд знаменних Шевченківських місць на Волині і Поділлі. Згадки про перебування геніального Кобзаря у Вишнівці, Почаєві, Кременці. Історичні події і враження Шевченка від подорожей, відображені у його малюнках. Нащадки Шевченкового роду на Тернопільщині.

  презентация (566,1 K)
 • Постулат визначення історії як колективної пам’яті народу та її націотворчої функції. Історичні погляди Т. Шевченка. Нонконформізм в умовах реакційної політики імператора Миколи ІІ. Аналіз поезії яка впливала на перетворення малоросів в українців.

  статья (297,4 K)
 • Классификация типов сооружений. Описание строительных особенностей архитектуры Древнего Египта. Определение времени возникновения, ее историческая характеристика. Анализ мифологического и религиозно-магического значения. Рассмотрение основных шедевров.

  реферат (1,8 M)
 • Периодизация Итальянского Возрождения. Архитектурные черты Ренессанса в Италии, капелла Пацци, собор Св. Петра в Риме. Развитие архитектуры Тосканы и Венеции. Маньеризм в искусстве и архитектуре: основные характеристики и причины его зарождения.

  реферат (40,3 K)
 • История городов: Лида, Ивье, Мурованка, Гродно. Характеристика достопримечательностей Принеманского края: костел святых Петра и Павла, Лидский замок, Моломажейковская и Свято-Борисо-Глебская Коложская церкви. Их стилевые и архитектурные особенности.

  курсовая работа (51,7 K)
 • Отличительные особенности стилей барокко и классицизм. Господствующее направление в итальянском искусстве XVII века. Герои произведений Караваджо. Специфика композиционных построений в полотнах Эль Греко. Бытовой жанр в творчестве голландских мастеров.

  реферат (27,1 K)
 • Способы передачи сложных движений души на балетной сцене. Танцевальные характеристики персонажей балета "Сильфида". Постановки на музыку Чайковского и Прокофьева. Сюжет и сценическое воплощение "Жизели". Хореография Мариуса Петипа и Вацлава Нижинского.

  реферат (70,3 K)
 • Основные жалобы больной при поступлении в клинику. Состояние лимфатической, мышечной, сердечно-сосудистой систем пациента. Исследование функций тазовых органов. Топический и предварительный диагноз. Составление дневника курации и методики лечения.

  история болезни (23,5 K)
 • Позвонок как элементарная составная часть позвоночного столба. Шейный отдел скелета, характеристика его роли. Видовые особенности шейных позвонков. Особенности соединения позвонков. Строение клиновидной кости, ее расположение в основании черепа.

  контрольная работа (2,3 M)
 • Творчество Шекспира и совмещение в себе достижений и открытий Возрождения в области науки и искусства. Анализ сонетов Шекспира, проникнутых глубоким лирическим чувством человека, ощущающего несовершенство окружающего мира. Значение музыкального начала.

  статья (18,9 K)
 • Визначення місця Вільяма Шекспіра у творчому світі Бориса Пастернака. Роль Шекспіра у формуванні світогляду та естетики російського письменника, у розширенні його поетичного арсеналу. Відгук образів і мотивів творів Шекспіра у творчості Пастернака.

  автореферат (29,8 K)