• "Реликтовое" излучение Вселенной и теория Большого взрыва. Физическая сущность вакуума. Галактикоцентрическая модель Вселенной. Скорость расширения Метагалактики, физическая сущность и следствия этого явления. Всегда ли будет расширяться Вселенная.

  реферат (27,2 K)
 • Образование и эволюция Вселенной. Большой взрыв как начало работы Вселенского ускорителя. Космология Большого взрыва и теория элементарных частиц. Теории о дальнейшей эволюции Вселенной. "Первые три минуты" Вселенной, период Великого объединения.

  реферат (30,1 K)
 • Сонце як єдина зоря в Сонячній системі. Сонце як центральне тіло Сонячної системи, типова зоря головної послідовності спектрального класу G2. Шари сонячної атмосфери, будова Сонця. Випромінювання Сонця, коливання сонячної атмосфери та сонячна корона.

  реферат (9,5 K)
 • Рассмотрение первых моделей мира: гелиоцентрической системы, системы Птолемея и мира Коперника. Изучение общих закономерностей Солнца, звезд, Галактики и Вселенной. Как зарождалась жизнь во Вселенной и что лежит за границами наблюдаемой области мира.

  реферат (37,9 K)
 • Судьба советского летчика-космонавта, совершившего первый орбитальный космический полет Ю.А. Гагарина. Роль С.П. Королева в ракетостроении XX века. Перечень званий первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Политическая карьера С.Е. Савицкой.

  презентация (442,7 K)
 • Перші відомості про поверхню Венери, отримані з Землі у 1930-х рр. за допомогою радіотелескопів. Планетарні характеристик Венери, їх порівняння з аналогічними показниками Землі. Наявність та склад атмосфери Венери. Проходження Венери перед диском Сонця.

  презентация (702,5 K)
 • Особенности положения и вращения Венеры в ряду планет Солнечной системы. Изучение этого небесного тела в древности и в средневековье. Открытие атмосферы М.В. Ломоносовым. Исследование этой планеты советскими и американскими учеными в эпоху космонавтики.

  реферат (1,2 M)
 • Взаимодействие Земли и Луны с точки зрения закона Ньютона и с точки зрения теории вихревых полей. Условия возникновения силы притяжения между телами. Скорость движения Луны относительно Солнца. Энергетический потенциал Земли по закону сохранения энергии.

  реферат (37,1 K)
 • Труднощі, які виникали під час розробки календарів. Астрономічні прообрази календарних одиниць лічби часу. Характеристика календарних систем. Використання місячного календаря в країнах ісламу. Місячно-сонячний календар. Єгипетський сонячний календар.

  реферат (10,9 K)
 • Проведення спостережень космічних джерел 4С21.53, 3С216, 3С338, 3С295 і 3С234 у декаметровому діапазоні радіохвиль на системі декаметрових радіоінтерферометрів. Визначення впливу на спектр і структуру радіоджерел різних механізмів генерації й поглинання.

  автореферат (40,1 K)
 • Вдосконалення існуючих та розробка нових алгоритмів, що використовуються при визначенні орбіт високоорбітальних супутників Землі, а саме геостаціонарних та геодинамічних супутників "Lageos-1" та "Lageos-2". Отримання нової земної системи відліку.

  автореферат (38,3 K)
 • Властивості хімічного складу атмосфер планет-гігантів. Дослідження вертикальної структури атмосфери. Розрахунок оптичних характеристик газово-аерозольного середовища. Переваги методів досліджень планетних атмосфер за допомогою космічних апаратів.

  автореферат (1,2 M)
 • Визначення координат полюсів, сидеричних періодів, напрямку обертання та форми астероїдів з використанням методів чисельного моделювання. Шляхи вдосконалення даної методики. Фотометричні спостереження астероїдів для визначення їх параметрів обертання.

  автореферат (44,4 K)
 • Необходимость наблюдения численности поточных и спорадических метеоров для изучения структуры притока метеорного вещества на Землю. Определение функции светимости и распределение небесных тел по массам. Спектрографирование метеоров и расчет длин волн.

  курсовая работа (30,1 K)
 • Розробка моделей атомів деяких легких елементів, необхідних для проведення розрахунків за умови відсутності локальної термодинамічної рівноваги. Визначення вмісту легких елементів у холодних гігантів, що належать до різних типів зоряного населення.

  автореферат (36,2 K)
 • Автоматизація пошуку навігаційних сигналів на знімку дистанційного зондування Землі. Проведення геокодування знімка земної поверхні в автоматичному режимі. Визначення параметрів руху космічного апарату за результатами дистанційного зондування Землі.

  автореферат (50,7 K)
 • Вивчення основних типів телескопів за розташуванням та за будовою. Характеристика роботи наземних оптичних телескопів. Дослідження ранніх етапів розвитку Всесвіту за допомогою радіотелескопів. Опис запуску та призначення космічних апаратів та телескопів.

  презентация (447,5 K)
 • Биография Владимира Васильевича Ковалёнка – советского космонавта: детство, учеба в Балашовском высшем авиационном училище, начало трудового пути, учеба в Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина. Описание полетов в космос и трудовой деятельности.

  доклад (11,5 K)
 • Аналіз залежності просторового розподілу квазарів від червоного зміщення та світності в різних діапазонах довжин хвиль. Оцінка параметрів потенціальних та випадкових пекулярних рухів квазарів. Дослідження космологічної моделі зі скалярним полем.

  автореферат (76,7 K)
 • Оптичні властивості пилової компоненти популяцій малих тіл Сонячної системи, їхня відповідність механізмам розсіювання світла. Фазові залежності блиску, кольору і поляризації випромінювання об'єктів в широкому діапазоні фазових кутів і довжин хвиль.

  автореферат (80,3 K)