Фінансовий облік

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з фінансового обліку для спеціальності "Облік і аудит": тематика, перелік завдань, вимоги до написання і оформлення. Рекомендації щодо розвитку навичок самостійної роботи і виконання економічних розрахунків.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 02.12.2010
Размер файла 182,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Економічна сутність робіт та послуг, як об’єктів обліку. Документальне оформлення операцій з виконання робіт та надання послуг. Синтетичний та аналітичний облік фактичної собівартості виконаних робіт та послуг. Методика внутришнього та зовнішнього аудиту.

  дипломная работа [244,7 K], добавлен 20.11.2010

 • Облік, аудит та економічний аналіз розрахунків з персоналом. Аналітичний огляд нормативно-правових та законодавчих актів з обліку, аудиту та економічного аналізу розрахунків з персоналом. Облік розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття".

  дипломная работа [283,1 K], добавлен 12.06.2010

 • Характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ фірми "Лазорчик". Перелік реєстрів і первинних документів з обліку розрахунків з постачальниками. Особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку.

  курсовая работа [451,3 K], добавлен 06.07.2011

 • Економічна сутність і значення розрахунків з дебіторами, організація обліку і аудиту розрахунків з дебіторами. Імплементація МСФЗ в обліку дебіторської заборгованості. Особливості бухгалтерського обліку і податкових розрахунків посередницьких операцій.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 16.12.2015

 • Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку виконання сільського бюджету. Облікова політика, економічна сутність та структура, особливості обліку та виконання сільського бюджету. Зарубіжний досвід та шляхи удосконалення бухгалтерського обліку.

  курсовая работа [85,6 K], добавлен 08.12.2009

 • Первинний, управлінський, синтетичний і аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. Організація і методика проведення аналізу та аудиторської перевірки МШП на підприємстві. Рекомендації та пропозиції щодо удосконалення їх обліку і аудиту.

  дипломная работа [141,7 K], добавлен 25.02.2014

 • Перелік зобов'язань і форми розрахунків з постачальниками та підрядниками, їх законодавчо-нормативне регулювання. Порядок документального оформлення операцій та бухгалтерський облік розрахунків. Аналіз діяльності сільськогосподарського підприємства.

  курсовая работа [238,4 K], добавлен 06.10.2011

 • Економіко-правове забезпечення нормативної бази регулювання обліку розрахунків з оплати праці. Організація облікової політики на підприємстві. Проведення аудиту оплати праці та облік розрахунків з оплати праці з використанням комп'ютерних технологій.

  курсовая работа [76,3 K], добавлен 22.10.2014

 • Вексель - складний розрахунково-кредитний інструмент. Роль і значення розрахунків векселями. Основні вимоги оформлення і вихідні дані. Організаційно-економічна характеристика ПП «Рушничок НЕО». Бухгалтерські проводки по обліку розрахунків за векселями.

  курсовая работа [403,4 K], добавлен 04.02.2009

 • Організація роботи Управління бухгалтерського обліку. Порядок зберігання регістрів на паперових та електронних носіях. Організація внутрішньобанківського контролю та роботи з клієнтами. Виконання банком заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів.

  отчет по практике [88,2 K], добавлен 27.02.2015

Завдання 2

Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків.

І варіант

II варіант

1

Д-т

30

К-т

701

1

Д-т

377

К-т

712

2

Д-т

23

К-т

719

2

Д-т

14

К-т

72

3

Д-т

34

К-т

73

3

Д-т

18

К-т

745

4

Д-т

701

К-т

641

4

Д-т

701

К-т

79

5

Д-т

72

К-т

792

5

Д-т

209

К-т

719

6

Д-т

425

К-т

745

6

Д-т

76

К-т

31

7

Д-т

704

К-т

361

7

Д-т

791

К-т

93

8

Д-т

10

К-т

719

8

Д-т

31

К-т

701

9

Д-т

50

К-т

73

9

Д-т

794

К-т

982

10

Д-т

37

К-т

75

10

Д-т

12

К-т

73

Завдання 3

Необхідно:

на підставі наведених даних у реєстрі господарських операцій визначити необхідні суми;

скласти журнал реєстрації господарських операцій;

вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи.

Дані для виконання:

ТОВ “Люцина” у квітні ц. р. здійснило наступні операції: від покупця надійшла попередня оплата за виконання робіт на суму 6000 грн. (у т. ч. ПДВ). Фактична вартість виконаних робіт становить 4200 грн. (у т. ч. ПДВ), причому залишок грошових коштів на суму 1800 грн., (у т. ч. ПДВ) повернуто замовнику. Фактична собівартість послуг становить 2800 грн.

Реєстр господарських операцій ТОВ “Люцина” за квітень ц. р.

з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Отримано попередню оплату від замовника за виконання робіт

?

2

Відображено суму податкових зобов'язань по ПДВ

?

3

Відображено дохід від реалізації робіт

?

4

Списано податкові зобов'язання по ПДВ

9

5

Відображено собівартість реалізованих робіт

?

6

Віднесено дохід від реалізації робіт на фінансовий результат

?

7

Списано собівартість реалізованих робіт на фінансовий результат

?

8

Зараховано передоплату в оплату виконаних робіт

?

9

Повернуто залишок передоплати

?

10

Відображено коригування податкових зобов'язань по ПДВ (методом “червоне сторно”)

Завдання 4

Необхідно:

на підставі наведених даних оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства;

визначити первісну вартість отриманого металу та дохід за операцією обміну;

відобразити господарські операції в реєстрах бухгалтерського обліку.

Дані для виконання:

ЗАТ “Мономах” за звітний період здійснило обмін цегли на метал. Балансова вартість переданої цегли дорівнює 2500 грн. Справедлива вартість переданої цегли дорівнює справедливій вартості отриманого металу й становить 3000 грн. Загальна сума договору - 3600 грн. (у т. ч. ПДВ).

Реєстр господарських операцій ЗАТ “Мономах за ІІІ квартал ц. р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

Відображено дохід від реалізації цегли

?

2

Відображено виникнення податкових зобов'язань по ПДВ

?

3

Списано балансову вартість переданої цегли

?

4

Віднесено дохід від реалізації цегли на фінансовий результат

?

5

Віднесено собівартість реалізованої цегли на фінансовий результат

?

6

Відображено первісну вартість отриманого металу

?

7

Відображено виникнення податкового кредиту по ПДВ

?

8

Проведено взаємозалік взаємних заборгованостей

?

32. Облік фінансових результатів

Вступ

Розділ 1. Теоретико-економічне визначення фінансових результатів діяльності підприємства

1.1.Поняття та складові фінансових результатів підприємства

1.2.Формування та розподілення прибутку діяльності підприємства

Розділ 2. Облік фінансових результатів та розподілення прибутків

2.1. Облік фінансових результатів

2.2. Облік формування та розподілення прибутку

Висновки

Список використаних джерел

Практичне завдання

Завдання 1

Підприємство “Мандрівник“ надає автотранспортні послуги.

01.03.2003 р. одержано авансовий платіж за доставку вантажу на суму 10 000 грн., ПДВ - 2000 грн. 31.03.2000 р. акт виконаних робіт не підписаний, але підприємством визнано витрати за березень:

нарахована заробітна плата - 1000 грн.;

відрахування на обов'язкове соціальне страхування - (визначити);

списані паливно-мастильні матеріали на підставі первинних документів - 600 грн.;

списані запчастини на поточний ремонт автомобіля - 4000 грн.

Визначити фінансовий результат за березень та скласти відповідні бухгалтерські записи.

Завдання 2

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції й визначити фінансовий результат діяльності підприємства за січень 2004 р. на основі господарських операцій:

№ з/п

Зміст операції

Сума, грн

Кореспонденція рахунків

Дт

Кр

1

Сплачені грошовими коштами внески до статутного капіталу засновниками

8500

2

Одержаний довгостроковий кредит

50 000

3

Одержані від постачальника товари

12 000

ПДВ

2400

Транспортні витрати

600

ПДВ

120

4

Одержані основні засоби:

а) від постачальника

4000

ПДВ

800

б) безкоштовно від інших організацій

3000

5

Проведені розрахунки з постачальниками

4800

6

Нарахований знос основних засобів

700

7

Нарахована орендна плата

600

ПДВ

120

8

Нараховано:

а) заробітна плата

5000

б) внески до Пенсійного фонду

?

в) внески на обов'язкове соціальне страхування

?

г) внески на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

?

9

Реалізовані товари покупця А (з ПДВ)

48 000

ПДВ

?

10

Одержаний авансовий платіж від покупця Б (з ПДВ)

32 000

ПДВ

?

11

Надані консультаційні послуги сторонній організації (з ПДВ)

5400

ПДВ

?

12

Визначити фінансовий результат

Завдання 3

Визначити фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період на підставі господарських операцій:

№ з/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1

Реалізовано товару на суму 2 400 000 грн (у т. ч. ПДВ), собівартість якого 1 500 000 грн

2

Реалізовані:

а) матеріали (собівартість 400 000 грн), ціна реалізації - 600 000 грн, у т. ч. ПДВ

б) основні засоби (первісна вартість - 600 000 грн, знос - 100 000 грн, ціна реалізації - 700000 грн, у т. ч. ПДВ)

3

Надані послуги (ціна - 3 200 000 грн, у т.ч. ПДВ, собівартість - 2 600 000 грн)

4

Виявлені прибутки минулих років - 3000 грн (помилка у розрахунку амортизації)

5

Виявлено при проведені інвентаризації:

а) недостача будівельних матеріалів понад межі природних витрат - 303 000 грн

б) частокова втрата вартості товарів - 200 000 грн

6

Отримані повідомлення про нарахування дивідендів від фінансових інвенстицій - 920 грн

7

Нарахована матеріальна допомога управлінському персоналу - 1000 грн.

8

Нарахована й сплачена сума за участь у семінарі - 500 грн.

9

Нараховані штрафи та пені за несвоєчасну сплату Пенсійному фонду - 250 грн.

10

Нараховані банком:

а) плата за обслуговування - 3520 грн.

б) відсотки за кредит - 600 грн.

11

Повернений товар від покупців на суму 80 000 грн, собівартість якого 25 000 грн

12

Нарахований податок на прибуток згідно з даними податкового обліку (визначити)

33. Облік операцій на інших рахунках в банку

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи операцій на інших рахунках у банку

1.1. Види банківських рахунків

1.2. Порядок відкриття інших рахунків у банку

1.3. Завдання та об'єкти обліку операцій на інших рахунках у банку

Розділ 2. Облік операцій на інших рахунках у банку

2.1. Документальне оформлення операцій на інших рахунках у банку

2.2. Фінансовий облік операцій на інших рахунках у банку

2.3. Інвентаризація грошових коштів на інших рахунках у банку

Висновки

Список використаних джерел

Практичне завдання

Завдання 1

Підприємство для придбання 1000 дол. США перерахувало уповноваженому банку 5700 грн. Курс на дату перерахування валюти на МВРУ становив 5,4 грн. за 1 дол. США. Курс НБУ на дату купівлі валюти - 5,26 грн. за 1 дол. США. Комісійна винагорода банку - 50 грн.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Завдання 2

Підприємство перерахувало уповноваженому банку для продажу 2000 дол. США. Курс НБУ на дату перерахування - 5,65 грн. за 1 дол. США. Валюту продано за курсом 5,6 грн. за 1 дол. США. Комісійна винагорода банку - 100 грн.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Завдання 3

У березні 2ххх р. від покупця на валютний рахунок продавця надійшла передоплата на суму 15 000 дол. США. Курс НБУ на дату зарахування валюти становив 5,35 грн. за 1 дол. США. Курс НБУ на останній день податкового періоду становив 5,39 грн. за 1 дол. США.

Товар відвантажено в квітні 2ххх р. за контрактною вартістю 15 000 дол. США. Курс НБУ на дату відвантаження становив 5,34 грн. за 1 дол. США. Первісна вартість відвантаженого товару - 65 000 грн.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Завдання 4

25.02.2ххх р. підприємство уклало договір еквайрінгу з банком “Синтез” на відкриття картрахунків. 01.03.2ххх р. підприємство перерахувало з поточних рахунків, відкритих у банку “Аваль”, 10 000 грн. для відкриття картрахунку в національній валюті та 5000 дол. США - валютного рахунку в банку “Синтез”. Валютний курс на 01.03.2ххх р. - 5,5 грн. за 1 дол. США. Комісійна винагорода за емісію картки - 15 дол. США, за здійснення операції - 50 грн.

Відобразити в обліку господарські операції з відкриття карткових рахунків у національній та іноземній валютах.

Завдання 5

Товар відвантажено на експорт у березні 2ххх р. Курс НБУ на дату відвантаження - 5,35 грн. за 1 дол. США. Контрактна вартість відвантаженого товару - 5000 дол. США, первісна вартість - 25 000 грн.

Курс НБУ на останній робочий день звітного періоду - 5,39 грн. за 1 дол. США. У квітні надійшла оплата за відвантажений на експорт товар. Курс НБУ на дату зарахування валютної виручки становив 5,34 грн. за 1 дол. США.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

34. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів

Вступ

Розділ 1. Економічна характеристика, сутність МШП

1.1. Економічна сутність і значення МШП

1.2. Оцінка малоцінних і швидкозношуваних предметів

1.3. Характеристика видів МШП

Розділ 2. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів

2.1. Документальне оформлення надходження і вибуття МШП

2.2. Облік руху МШП (фінансовий і податковий)

2.3. Аналітичний облік МШП

Висновки

Список використаних джерел

Практичне завдання

Завдання 1

Заповніть бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11 на отримання від ТОВ “Азовтехпостач” 40 шт. халатів бавовняних. Довіреність видана експедитору Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075.

Зареєструйте довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей.

Завдання 2

Складіть рахунок-фактуру № 442 від 02.11 на отримання ТМЦ за довіреністю № 0186 вартість 1 шт. халату бавовняного 60 грн. без ПДВ, транспортні витрати 22 грн. без ПДВ.

Завдання 3

Складіть податкову накладну за даними завдань № 1, 2

Завдання 4

Виконайте записи в журналі обліку вантажів. Розрахунки з постачальником виконані шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. Заповніть картку складського обліку.

Завдання 5

Складіть бухгалтерські проводки за завданнями № 1-4.

Виконайте записи в облікових реєстрах по рахунку 22.

Вкажіть, у якій звітності відображається інформація про запаси.

35. Облік вексельних операцій

Вступ

Розділ 1. Характеристика вексельних операцій

1.1. Загальна характеристика вексельної форми розрахунків

1.2. Види векселів

1.3. Операції з векселями

Розділ 2. Облік вексельних операцій

2.1. Синтетичний та аналітичний облік вексельних операцій

2.2. Документальне оформлення вексельних операцій

Висновки

Список використаних джерел

Практичне завдання

Завдання 1

Заповніть бланк переказного векселя № 004335 на 50 000 грн., який складено у м. Запоріжжі 15 листопада термін платежу - 10 місяців після складання. Кошти перераховує ТОВ “Мрія” отримувач коштів ЗАТ “Шляхбудсервіс”. Банк платника: м. Запоріжжя АБ “Індексбанк” МФО 330035 р/р № 260132742512.

Векселедавець: ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” м. Запоріжжя вул. Артема, 7.

Директор Жданов О.С.

Головний бухгалтер Швець О.Е.

Завдання 2

Складіть акт приймання векселя від 20.11.

Векселедавець ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика”

Векселеотримувач: ЗАТ “Шляхбудсервіс”

Інша інформація надана в завданні 1.

Завдання 3

Складіть авізо від 22.11 на підставі даних завдань 1, 2

Завдання 4

Складіть акт пред'явлення векселя до акценту на підставі даних завдань 1-3.

Завдання 5

1. Складіть акт пред'явлення векселя до платежу.

2. Складіть бухгалтерські проводки на підставі даних завдань № 1-5(а).

3. Вкажіть, де відображається інформація по векселях у звітності.

Список використаних джерел

1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2001.

2. Закон України “Про визначення розмірів збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданнями, знищеннями, пошкодженнями, нестачею чи витратою дорогоцінних металів, цінних каменів та валютних цінностей” від 06.06.95 р. - Запоріжжя: Поліграф, 2000.

3. Закон України “Про ПДВ” від 03.04.97 р. зі змінами та доповненнями. - Запоріжжя: Поліграф, 2003.

4. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. - Запоріжжя: Поліграф, 2003.

5. Закон України “Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

6. Закон України “Про збір на обов'язкове соціальне страхування” від 29.06.97 р. № 137. - Запоріжжя: Поліграф, 2001.

7. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. - Запоріжжя: Поліграф, 2001.

8. Інструкція “Про порядок визначення розмірів збитків від розкрадання, нестачі, знешкодження (пошкодження) матеріальних цінностей”: Затверджена постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

9. Наказ МСУ “Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обміну сировини та матеріалів” від 21.05.96 р. № 193. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

10. Наказ МСУ “Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку ТМЦ” від 22.05.96 р. № 145. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

11. Інструкція по бухгалтерському обліку ПДВ. МФУ від 01.07.97 р. № 141 зі змінами та доповненнями. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

12. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. - Запоріжжя: Поліграф, 2000.

13. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей: Наказ Міністерства фінансів України від 05.15.96 р. № 99. - Запоріжжя: Поліграф, 1999.

14. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527. - Запоріжжя: Поліграф, 2000.

15. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”: Затверджена Постановою Правління НБУ від 29.03.01 р. № 135. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

16. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

17. Інструкція про застосування книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку (проект). - Запоріжжя: Поліграф, 2000.

18. Інструкція про інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків: Наказ Міністерства фінансів України від 30.10.98 р. № 90 зі змінами і доповненнями. - Запоріжжя: Поліграф, 2000.

19. Інструкція № 3 “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті” НБУ від 04.02.98 р. № 36. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

20. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в національній валюті України” НБУ від 29.03.01 р. № 135. - Запоріжжя: Поліграф, 2001.

21. Порядок проведення банками операцій з векселями: НБУ від 25.02.93 р. - Запоріжжя: Поліграф, 2003.

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.01 р. № 92. - Запоріжжя: Поліграф, 2003.

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242. - Запоріжжя: Поліграф, 2003.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов'язання”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”: Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 87. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”: Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.99 р. № 181. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290. - Запоріжжя: Поліграф, 2000.

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. - Запоріжжя: Поліграф, 2001.

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”: Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти”: Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об'єднання підприємств”: Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”: Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.99 р. № 176. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”: Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції”: Наказ Міністерства фінансів України від 28.02.02 р. № 147. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 “Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін”: Наказ Міністерства фінансів України від 18.06.01 р. № 303. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 “Прибуток на акцію”: Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. № 344. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства”: Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 “Діяльність, що припиняється”: Наказ Міністерства фінансів України від 07.11.03 р. № 617. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення користі активів”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність по сегментам”: Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.05 р. № 412. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”: Наказ Міністерства фінансів України від 01.06.06 р. № 318. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

48. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України: Постанова Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637. - Запоріжжя: Поліграф, 2005.

49. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. - Запоріжжя: Поліграф, 2002.

50. Пархоменко В.В. Бухгалтерський облік в Україні. - К.: А.С.К., 2000.

51. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. - 5-е вид., доп. і перероб. - К.: А.С.К., 2005.

52. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. - 2-е вид., перероб. і допов. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко; За ред. проф. М.Ф. Огійчука. - К.: Вища освіта, 2003. - 800 с.

53. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М.В. Кужельного. - 6-е вид. - К.: А.С.К., 2001. - 272 с.

54. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2003. - 206 с.

55. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использ. Нац. стандартов): Учеб. пособ. для студентов вузов. - 5-е изд., доп. и перераб. - К.: А.С.К., 2001. - 848 с.

56. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 385 с.

57. Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами / В.М. Жук та ін. - К.: ІЕА УААН, 2000. - 218 с.

58. Пархоменко В.Н. Бухгалтерский учёт в Украине. - К.: “Компас”, 2005. - 140 с.

59. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретично-методологічні аспекти. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 422 с.

60. Пушкар М.С. Філософія обліку. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 157 с.

61. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського обліку. - К.: А.С.К., 2001. - 348 с.

62. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. - 672 с.

63. Горицкая А.Г. Бухучет и финансовая отчетность в Украине. - К.: А.С.К., 2003. - 260 с.

64. Грабова Н.М., Добровский Л.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. - К.: А.С.К., 2005. - 623 с.

65. Грабова Н.М., Кривоносова Ю.Т. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К.: А.С.К., 2004. - 416 с.

...
Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.