Стратегічний управлінський облік

Поняття стратегічного управлінського обліку. Методи калькулювання собівартості за видами діяльності та витрат за весь життєвий цикл продукту. Перспективні рішення з питань ціноутворення за принципом "витрати плюс" і на основі вартості часу та матеріалів.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Предмет
Вид реферат
Язык русский
Прислал(а) Екатерина
Дата добавления 18.04.2011
Размер файла 314,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Економіко-правове регулювання діяльності будівельних підприємств. Калькулювання собівартості в будівництві, методи обліку витрат на виробництво. Розробка і складання будівельної кошторисної документації за допомогою спеціальних комп'ютерних програм.

  реферат [60,2 K], добавлен 14.08.2010

 • Теоретико-методологічні основи організації обліку витрат у ринкових умовах господарювання та сучасні методи їх розподілу. Система калькулювання за повними і змінними витратами. Види, функції, зміст даних управлінського обліку, перспективи його розвитку.

  курсовая работа [153,8 K], добавлен 29.01.2009

 • Сутність управлінського обліку, його роль та місце в системі облікової інформації. Міжнародний розвиток управлінського обліку. Економічна природа та склад адміністративних витрат, дослідження їх методики обліку та організації на прикладі ТОВ "Смарагд".

  курсовая работа [512,6 K], добавлен 05.05.2011

 • Еволюція управлінського обліку. Порівняльна характеристика калькулювання собівартості за замовленнями і процесами. Складання бюджету закупівлі сировини на третій квартал поточного року з урахуванням щомісячного зростання цін на сировину на 0,5%.

  контрольная работа [87,6 K], добавлен 25.09.2014

 • Місце обліку у системі забезпечення керівництва інформацією для прийняття ефективних рішень. Класифікація моделей управлінського обліку: взаємозв'язок фінансового та управлінського обліку, повнота включення витрат до собівартості, ступінь нормування.

  реферат [15,4 K], добавлен 24.10.2009

 • Призначення управлінського обліку, його методи та способи. Проблеми управлінського обліку в Україні. Організація управлінського обліку на прикладі підприємства ПАТ "Комсомолець". Проблеми вдосконалення управлінського обліку та аналізу на підприємствах.

  курсовая работа [240,7 K], добавлен 28.05.2013

 • Облік витрат матеріалів. Облік витрат на оплату праці та утримань на соціальні заходи. Облік витрат з обслуговування виробництва й управління. Облік загальновиробничих витрат. Облік витрат допоміжного виробництва. Попроцесний метод калькулювання.

  курсовая работа [48,9 K], добавлен 01.06.2010

 • Централізація обліку в виробничих об’єднаннях. Особливості процесу нафтодобування і характеристика об’єктів обліку витрат і калькулювання. Порядок обліку витрат за статтями калькуляції. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості продукції.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 18.12.2010

 • Внутрішній та зовнішній (фінансовий) облік, принципи його ведення. Сутність витрат та їх класифікація. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Облік відхилень прямих витрат у системі "стандарт-кост". Управління витратами на підприємстві.

  курсовая работа [215,2 K], добавлен 25.11.2012

 • Класифікація видів діяльності. Операційні витрати і їх склад за елементами. Структура собівартості реалізованої продукції. Бухгалтерські проведення з обліку витрат виробництва. Розрахунок суми відсотків, що підлягають сплаті за час користування кредитом.

  реферат [63,3 K], добавлен 05.02.2016

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.