главнаяреклама на сайте Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Стратегічний управлінський облік

Поняття стратегічного управлінського обліку. Методи калькулювання собівартості за видами діяльності та витрат за весь життєвий цикл продукту. Перспективні рішення з питань ціноутворення за принципом "витрати плюс" і на основі вартості часу та матеріалів.

Рубрика: Бухгалтерский учет и аудит
Предмет:
Вид: реферат
Язык: русский
Автор: Екатерина
Дата добавления: 18.04.2011
Размер файла: 314,0 K

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві
Економіко-правове регулювання діяльності будівельних підприємств. Калькулювання собівартості в будівництві, методи обліку витрат на виробництво. Розробка і складання будівельної кошторисної документації за допомогою спеціальних комп'ютерних програм.
реферат [60,2 K], добавлена 14.08.2010

2. Порядок калькулювання повних і змінних витрат
Теоретико-методологічні основи організації обліку витрат у ринкових умовах господарювання та сучасні методи їх розподілу. Система калькулювання за повними і змінними витратами. Види, функції, зміст даних управлінського обліку, перспективи його розвитку.
курсовая работа [153,8 K], добавлена 29.01.2009

3. Управлінський облік адміністративних витрат
Сутність управлінського обліку, його роль та місце в системі облікової інформації. Міжнародний розвиток управлінського обліку. Економічна природа та склад адміністративних витрат, дослідження їх методики обліку та організації на прикладі ТОВ "Смарагд".
курсовая работа [512,6 K], добавлена 05.05.2011

4. Управлінський облік
Еволюція управлінського обліку. Порівняльна характеристика калькулювання собівартості за замовленнями і процесами. Складання бюджету закупівлі сировини на третій квартал поточного року з урахуванням щомісячного зростання цін на сировину на 0,5%.
контрольная работа [87,6 K], добавлена 25.09.2014

5. Сучасні моделі управлінського обліку
Місце обліку у системі забезпечення керівництва інформацією для прийняття ефективних рішень. Класифікація моделей управлінського обліку: взаємозв'язок фінансового та управлінського обліку, повнота включення витрат до собівартості, ступінь нормування.
реферат [15,4 K], добавлена 24.10.2009

6. Управлінський облік на підприємстві
Призначення управлінського обліку, його методи та способи. Проблеми управлінського обліку в Україні. Організація управлінського обліку на прикладі підприємства ПАТ "Комсомолець". Проблеми вдосконалення управлінського обліку та аналізу на підприємствах.
курсовая работа [240,7 K], добавлена 28.05.2013

7. Методи калькулювання витрат
Облік витрат матеріалів. Облік витрат на оплату праці та утримань на соціальні заходи. Облік витрат з обслуговування виробництва й управління. Облік загальновиробничих витрат. Облік витрат допоміжного виробництва. Попроцесний метод калькулювання.
курсовая работа [48,9 K], добавлена 01.06.2010

8. Особливості обліку витрат за статтями калькуляції у нафтодобувній промисловості
Централізація обліку в виробничих об’єднаннях. Особливості процесу нафтодобування і характеристика об’єктів обліку витрат і калькулювання. Порядок обліку витрат за статтями калькуляції. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості продукції.
курсовая работа [54,4 K], добавлена 18.12.2010

9. Нормування, планування і контроль витрат в управлінському обліку
Внутрішній та зовнішній (фінансовий) облік, принципи його ведення. Сутність витрат та їх класифікація. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Облік відхилень прямих витрат у системі "стандарт-кост". Управління витратами на підприємстві.
курсовая работа [215,2 K], добавлена 25.11.2012

10. Особливості управлінського обліку
Сутність та зміст управлінського обліку, оцінка його місця та значення в діяльності сучасного підприємства, предмет та об’єкти, методика. Калькуляція змінних витрат. Порядок визначення критичного обсягу реалізації продукції, чистого доходу підприємця.
контрольная работа [65,7 K], добавлена 17.02.2011


Другие документы, подобные Стратегічний управлінський облік
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст "Стратегічний управлінський облік" (реферат)
Скачать работу можно здесь Скачать бесплатно "Стратегічний управлінський облік" (реферат)
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов