• Роль митної політики держави у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарської діяльності країни з іноземними суб’єктами. Головні підходи вдосконалення митно-тарифних та нетарифних методів забезпечення інвестиційного середовища.

  статья (237,8 K)
 • Різноманітність та різноспрямованість міграційних потоків. Аналіз особливостей державної та наднаціональної форми управління міграційними процесами. Поєднання інтересів держави, суспільства і людини у вирішенні проблем, пов'язаних з перетином кордонів.

  статья (220,0 K)
 • Актуальне питання юридичної та історичної літератури щодо державного регулювання соляного промислу в Україні у ХVІІІ-ХІХ століттях. Видання ордерів-дозволів на право транспортування солі, навіть якщо йшлося про одноразовий провіз через митні кордони.

  статья (38,8 K)
 • Норми митного законодавства щодо зміни ідентифікаційних знаків та маркування на товарах та їх упаковці. Проблеми правозастосування митницями окремих норм Митного кодексу. Дотримання прав правовласників під час процедури із зміни ідентифікаційних знаків.

  статья (265,6 K)
 • Дослідження вітчизняних пунктів пропуску на державному кордоні, які утворені для міжнародного, міждержавного та місцевого автомобільно-транспортного сполучення. Аналіз проблемних питань функціонування пунктів пропуску на державному кордоні України.

  статья (62,6 K)
 • Общая характеристика формирования современной таможенной политики. Ознакомление с Регламентом Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики. Рассмотрение особенностей порядка контроля, оформления, взимания таможенной пошлины.

  отчет по практике (28,8 K)
 • Ознакомление со структурой и задачами отдела статистики Калужской таможни, его взаимодействия с другими структурными подразделениями. Изучение функций, прав и ответственности сотрудников данного отдела: подготовки материалов об экспорте и импорте.

  отчет по практике (32,6 K)
 • История Сибирского таможенного управления. Структура, регионы деятельности таможенных органов, расположенных в Сибирском федеральном округе. Совершенствование деятельности таможенных органов СТУ. Итоги внешнеэкономической деятельности таможенников Сибири.

  реферат (21,8 K)
 • Рассмотрение статистического анализа внешней торговли в зоне деятельности Оренбургской таможни. Характеристика порядка оценки товаров при таможенной экспертизе. Статистический анализ применения методов оценки товаров при определении таможенной стоимости.

  отчет по практике (576,6 K)
 • Основные функции таможенных органов. Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, осуществление валютного контроля. Компетенция и полномочия таможен. Особенности организации, контроля и координации деятельности таможенного поста.

  контрольная работа (50,1 K)
 • Особенность системы российского законодательства об охране права интеллектуальной собственности. Проблемы таможенных органов в борьбе с контрафактной продукцией. Необходимость повышения эффективности борения с незаконным использованием товарных знаков.

  дипломная работа (107,2 K)
 • Изучение специфики функционирования Тульской таможни, анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих её деятельность. Определение основных функций отдела таможенной инспекции Тульской таможни. Рассмотрение порядка проведения таможенной проверки.

  отчет по практике (34,2 K)
 • Таможенная служба как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в области таможенного дела. История таможенного дела и таможенной политики России.

  курсовая работа (36,7 K)
 • Аналітична оцінка діяльності митного поста "Спеціалізований", який здійснює митний контроль i митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляння податків i зборів, виконує інші завдання, передбачені законодавством України з питань митної справи.

  отчет по практике (32,0 K)
 • Розгляд різних видів доказів, які передбачені митним законодавством, а також особливостей їх оцінки органами, що здійснюють провадження у справах про порушення митних правил. Характеристика деяких спірних положень ст. 495 Митного кодексу України.

  статья (223,8 K)
 • Дослідження специфіки впровадження митного контролю, здійснюваного у формі документальних перевірок. Проведення аналізу організаційних та правових новацій законодавства у зазначеній сфері в зарубіжних країнах. Створення умов митного оподаткування.

  статья (311,1 K)
 • Изучение классификации досмотровой рентгеновской техники. Обзор целей таможенной интроскопии объектов. Инспекционно-досмотровые комплексы как объекты таможенной инфраструктуры. Меры обеспечения радиационной безопасности. Личный досмотр физических лиц.

  реферат (22,1 K)
 • Характеристика спрощення адміністрування податків та зменшення витрат на їх здійснення при створенні Міністерство доходів і зборів України. Особливість уведення контролю за рухом товарів від моменту ввезення на територію України до нагоди його продажу.

  статья (305,5 K)
 • Особенности таможенного оформления при перемещении через границу РФ драгоценных металлов и камней физическими лицами. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии и выдаче драгоценностей, принимаемыми таможенными органами на хранение.

  курсовая работа (216,3 K)
 • Аналитический обзор подходов к обработке таможенной статистики. Содержание Бюллетеня таможенной статистики. Автоматизированное рабочее место "Региональная таможенная статистика", его предназначение для ведения региональной таможенной статистики.

  контрольная работа (31,4 K)