Аутекологія

Загальне поняття та основні закони аутекології. Сутність та види екологічних факторів. Тваринний світ як об’єкт правової охорони. Організаційно-правові заходи і Закони України щодо охорони тваринного світу. Відповідальність за порушення законодавства.

Рубрика Экология и охрана природы
Предмет Охорона навколишнього середовища
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) Lionische
Дата добавления 05.12.2010
Размер файла 1,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Організаційно-правові заходи охорони лісів. Відповідальність за порушення лісового законодавства. Витратний спосіб відшкодування шкоди. Порядок поділу лісів на групи. Охорона та захист лісів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

  реферат [36,4 K], добавлен 09.10.2012

 • Тваринний світ - невід’ємний компонент навколишнього природного середовища. Правова охорона тваринного світу - сукупність правових норм та виникаючих на основі їх застосування правовідношень. Тваринний світ як природний ресурс загальнодержавного значення.

  реферат [16,8 K], добавлен 23.01.2009

 • Шляхи забезпечення охорони тваринного світу. Певні заборони та обмеження передбачені законодавством. Заходів щодо запобігання загибелі тварин під час виробничих процесів. Правове значення Червоної книги. Збереження середовища перебування тварин.

  реферат [14,8 K], добавлен 23.01.2009

 • В роботі йдеться про види правопорушень: в галузі охорони і використання землі, охорони і використання надр, охорони і використання вод, охорони і використання лісу, охорони атмосферного повітря, охорони і використання тваринного та рослинного світу.

  реферат [15,6 K], добавлен 18.01.2009

 • Вплив екологічних факторів на живі організми. Закони дії екологічних факторів. Стенотопні та евритопні види в біогеоценозі. Класифікація екологічних факторів. Основні групи рослин. Температурний режим, вологість. Гомотипові реакції. Антропогенні фактори.

  презентация [2,9 M], добавлен 27.12.2012

 • Забруднення та псування земельних ділянок. Правила та вимоги щодо охорони надр. Загальні пошкодження природи, пам’яток історії та тваринного світу. Знищення або пошкодження лісового фонду. Порушення порядку викиду забруднюючих речовин в атмосферу.

  курсовая работа [62,8 K], добавлен 19.12.2010

 • Загальна характеристика та повноваження спеціальних державних органів, здійснюючих контроль у сфері охорони тваринного та рослинного миру. Взаємодія спеціальних державних органів екологічного контролю в області охорони тваринного миру з територіями.

  курсовая работа [28,3 K], добавлен 11.07.2008

 • Характеристика видового різноманіття тваринного світу та їх роль в екосистемах. Вплив фауни на формування ландшафтів, утворення ґрунту і кори вивітрювання, на хімічний склад води та динамічну рівновагу. Скорочення чисельності і охорона тваринного світу.

  реферат [31,3 K], добавлен 09.11.2010

 • Проблеми ефективного природокористування. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства.

  реферат [69,4 K], добавлен 02.12.2010

 • Економічні механізми охорони навколишнього середовища. Заохочувальні заходи стимулювання природоохоронної діяльності. Екологічний контроль за використанням водних ресурсів в США. Охорона біорізноманіття: порівняльний аналіз законодавства ЄС і України.

  контрольная работа [27,6 K], добавлен 01.02.2011

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.