главнаяреклама на сайте Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Аутекологія

Загальне поняття та основні закони аутекології. Сутність та види екологічних факторів. Тваринний світ як об’єкт правової охорони. Організаційно-правові заходи і Закони України щодо охорони тваринного світу. Відповідальність за порушення законодавства.

Рубрика: Экология и охрана природы
Предмет: Охорона навколишнього середовища
Вид: реферат
Язык: украинский
Автор: Lionische
Дата добавления: 05.12.2010
Размер файла: 1,9 M

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Ліс як об'єкт правової охорони
Організаційно-правові заходи охорони лісів. Відповідальність за порушення лісового законодавства. Витратний спосіб відшкодування шкоди. Порядок поділу лісів на групи. Охорона та захист лісів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
реферат [36,4 K], добавлена 09.10.2012

2. Тваринний світ як об’єкт охорони і використання
Тваринний світ - невід’ємний компонент навколишнього природного середовища. Правова охорона тваринного світу - сукупність правових норм та виникаючих на основі їх застосування правовідношень. Тваринний світ як природний ресурс загальнодержавного значення.
реферат [16,8 K], добавлена 23.01.2009

3. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України
Шляхи забезпечення охорони тваринного світу. Певні заборони та обмеження передбачені законодавством. Заходів щодо запобігання загибелі тварин під час виробничих процесів. Правове значення Червоної книги. Збереження середовища перебування тварин.
реферат [14,8 K], добавлена 23.01.2009

4. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
В роботі йдеться про види правопорушень: в галузі охорони і використання землі, охорони і використання надр, охорони і використання вод, охорони і використання лісу, охорони атмосферного повітря, охорони і використання тваринного та рослинного світу.
реферат [15,6 K], добавлена 18.01.2009

5. Екологічні фактори
Вплив екологічних факторів на живі організми. Закони дії екологічних факторів. Стенотопні та евритопні види в біогеоценозі. Класифікація екологічних факторів. Основні групи рослин. Температурний режим, вологість. Гомотипові реакції. Антропогенні фактори.
презентация [2,9 M], добавлена 27.12.2012

6. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи
Забруднення та псування земельних ділянок. Правила та вимоги щодо охорони надр. Загальні пошкодження природи, пам’яток історії та тваринного світу. Знищення або пошкодження лісового фонду. Порушення порядку викиду забруднюючих речовин в атмосферу.
курсовая работа [62,8 K], добавлена 19.12.2010

7. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру
Загальна характеристика та повноваження спеціальних державних органів, здійснюючих контроль у сфері охорони тваринного та рослинного миру. Взаємодія спеціальних державних органів екологічного контролю в області охорони тваринного миру з територіями.
курсовая работа [28,3 K], добавлена 11.07.2008

8. Тваринний світ та його охорона
Характеристика видового різноманіття тваринного світу та їх роль в екосистемах. Вплив фауни на формування ландшафтів, утворення ґрунту і кори вивітрювання, на хімічний склад води та динамічну рівновагу. Скорочення чисельності і охорона тваринного світу.
реферат [31,3 K], добавлена 09.11.2010

9. Природні ресурси та проблеми їх вичерпності
Проблеми ефективного природокористування. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства.
реферат [69,4 K], добавлена 02.12.2010

10. Інструменти і механізми охорони довкілля
Економічні механізми охорони навколишнього середовища. Заохочувальні заходи стимулювання природоохоронної діяльності. Екологічний контроль за використанням водних ресурсів в США. Охорона біорізноманіття: порівняльний аналіз законодавства ЄС і України.
контрольная работа [27,6 K], добавлена 01.02.2011


Другие документы, подобные Аутекологія
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст "Аутекологія" (реферат)
Скачать работу можно здесь Скачать бесплатно "Аутекологія" (реферат)
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов