Ймовірносно-автоматне моделювання в дослідженнях міграційних процесів у ґрунтах

Цілі дослідження природно-технічних геосистем. Методи прогнозування процесів, які формуються під дією техногенних навантажень з урахування регіональних особливостей зони природокористування. Вплив речовин в ґрунтових підсистемах на екологію регіону.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 29.06.2016
Размер файла 256,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Моделювання й прогнозування якості підземних вод. Математичне моделювання динаміки забруднення підземних вод.

  дипломная работа [313,3 K], добавлен 14.07.2008

 • Становлення екології як науки, завдання, методи дослідження. Поняття про біосферу, кругообіг речовин та енергії, поняття про середовище. Екологічні системи, біоценози та популяції. Антропогенний вплив на біосферу та раціональне природокористування.

  курс лекций [186,1 K], добавлен 04.12.2011

 • Вплив забруднених опадів на якість грунтових вод, змінення складу ґрунтових вод під впливом забруднюючих речовин у атмосферних опадах. Особливості кількісної оцінки захищеності ґрунтових вод. Забруднення підземних вод в результаті зміни ландшафтів.

  курсовая работа [104,7 K], добавлен 29.05.2010

 • Дослідження впливу атомних електростанцій на екологію. Відмінні риси різних типів ядерних реакторів та аналіз особливостей їхнього впливу на екологію. Характеристика різноманітних можливих способів зниження екологічної шкоди, що завдається діяльністю АЕС.

  реферат [27,2 K], добавлен 31.08.2010

 • Водогосподарська екологія. Джерела забруднення водоймищ. Типи забруднюючих речовин. Методи очищення води. Сучасний стан Чорноморського регіону. Водно-болотні угіддя. Кінбурнська коса. Джарилгацька затока.

  курсовая работа [37,7 K], добавлен 11.10.2002

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.