"Зробити або купити"

Обґрунтування питань про ступінь використання у виробничому процесі власних засобів виробництва. Використання власних засобів праці та закупівля напівфабрикатів або комплектуючих виробів. Залежність підприємства від коливань ринкової кон'юнктури.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 04.05.2016
Размер файла 13,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

"Зробити або купити"

Завдання "що купити" полягає в прийнятті одного з двох альтернативних рішень: робити комплектуючий виріб самою (якщо це в принципі можливо) або ж купувати в іншого виробника. Ця задача вирішується, в основному, для виробничих підприємств. У видозміненому вигляді цю задачу можна розглядати і в інших областях в рамках контрактної логістики (логістики третьої сторони). В англо-язичної літературі ця задача зустрічається під назвою Маке-ог-ВіуProblem (завдання "зробити або купити"), або, скорочено, завдання МОВ, рішення якої залежить від ряду зовнішніх чинників, а також від умов на самому підприємстві.

У ширшому плані" завдання МОВ - це обґрунтування вирішення питання про ступінь використання у виробничому процесі власних засобів виробництва. Рішення приймаються як з використання власних засобів праці (власний транспорт, склади, техніка, устаткування), так і з використання власних предметів праці, тобто виготовлених самотужки заготовок, напівфабрикатів, комплектуючих виробів. Альтернативні рішення - найманий транспорт, лізинг устаткування, оренда складів, а також закупівля напівфабрикатів або комплектуючих виробів.

Значущим з точки зору цього курсу, зовнішнім фактором є ступінь розвитку логістики в економіці. Самостійне виробництво комплектуючих знижує залежність підприємства від коливань ринкової кон'юнктури. Підприємство може стійко функціонувати незалежно від що складається ситуації на ринку (природно, у відомих межах). У той же час високу якість і низьку собівартість комплектуючих швидше забезпечить виробник, який спеціалізується на їх випуск. Тому, відмовляючись від власного виробництва та приймаючи рішення про закупівлю комплектуючих у спеціалізованого постачальника, підприємство отримує можливість підвищити якість і знизити собівартість, проте потрапляє при цьому в залежність від навколишнього економічного середовища. Ризик втрат, обумовлений зростанням залежності, буде тим нижче, чим вище надійність поставок і чим більше розвинуті в економіці логістичні зв'язки. Таким чином, чим вище ступінь розвитку логістики в суспільстві, тим спокійніше" підприємство відмовляється від власного виробництва комплектуючих і перекладає цю задачу на спеціалізованого виробника. Незалежно від ситуації у зовнішньому середовищі на самих підприємствах можуть діяти фактори, що зумовлюють відмову від власного виробництва. Рішення на користь закупівель комплектуючих і. відповідно проти власного виробництва повинно бути прийнято у разі, якщо:

¦ потреба в комплектуючому виробі невелика;

¦ відсутні необхідні для виробництва комплектуючих потужності;

¦ відсутні кадри необхідної кваліфікації.

Рішення проти закупівель і на користь власного виробництва приймається в тому випадку, коли:

¦ потреба в комплектуючих виробах стабільна і досить велика;

¦ комплектуючий виріб може бути виготовлений на наявному обладнанні.

1. Логістичному менеджменту фірми слід приділяти увагу скороченню загальних витрат, пов'язаних з процесом закупівлі, оскільки витрати на управління закупівлями з різних галузей становлять від 40 до 60 % у структурі собівартості виробництва ДП. Найбільшу питому вагу у витратах, пов'язаних з закупівлями, займають: власне ціна МР, витрати на транспортування і управління запасами МР (складування, вантажопереробка, зберігання тощо).

2. Відділ закупівель є функціонально відокремленим підрозділом фірми, тому йому необхідно встановлювати певні взаємовідносини з іншими структурними підрозділами компанії для раціональної організації логістичного процесу.

3. Відділ закупівель є вхідною ланкою в логістичній системі, тому помилки в діяльності цього відділу негативно позначаються не тільки на його результати, а й призводять до негативних наслідків у взаємодії з іншими підрозділами.

4. Вибір постачальника є однією з найбільш важливих завдань закупівельної логістики. Вона є однією з чотирьох основних завдань відділу закупівель фірми.

ринковий кон'юнктура закупівля напівфабрикат

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.