главнаяреклама на сайте Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Економічна характеристика Донецької області

Визначення місцерозташування, аналіз ресурсного потенціалу і визначення ролі Донецької області в економіці України. Оцінка соціально-економічного розвитку регіону: промисловість, сільське господарство, споживчий ринок, фінанси і соціальна інфраструктура.

контрольная работа, 37,6 K, добавлена 03.12.2012

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель сайта!
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данная работа (и все другие на сайте) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение коллекции вашими работами. Загрузить их можно здесь.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Регулювання соціально-економічного розвитку регіону
Етапи розробки рекомендацій щодо напрямів регулювання соціально-економічного розвитку регіону. Способи оцінки ефективності використання потенціалу регіональної економіки Львівської області. Аналіз транспортної складової розвитку продуктивних сил регіону.
курсовая работа [766,4 K], добавлен 17.12.2013

2. Аналіз регіонального розвитку Полтавської області
Дослідження соціально-економічного становища Полтавської області. Аналіз природно-ресурсного і трудового потенціалів, ринку праці, оцінка інвестиційної привабливості Полтавщини. Формування аналітичних висновків щодо напрямків подальшого розвитку регіону.
курсовая работа [204,9 K], добавлен 02.06.2011

3. Сучасна оцінка впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону на прикладі Житомирської області
Соціально-економічна сутність поняття "людський потенціал", його структура та значення для розвитку продуктивних сил Житомирської області. Передумови та фактори впливу на розвиток людського потенціалу в епоху модернізаційних змін економіки країни.
курсовая работа [120,7 K], добавлен 12.02.2013

4. Стан і перспективи зайнятості трудових ресурсів Донецької області в умовах інноваційних змін
Економічна сутність зайнятості трудових ресурсів в умовах інноваційних змін. Передумови і фактори впливу на розвиток потенціалу Донецької області в умовах реструктуризації зайнятості. Регіональні особливості в розміщенні трудових ресурсів області.
курсовая работа [596,2 K], добавлен 02.05.2014

5. Аналіз рівня соціально-економічного розвитку Київської області
Дослідження економіко-географічного положення та демографічної ситуації в Київській області. Оцінка розвитку сільського господарства та промисловості. Характеристика зовнішньоторговельних зв’язків та транскордонного співробітництва з іншими країнами.
реферат [662,6 K], добавлен 22.12.2015

6. Розвиток трудового потенціалу в Сумській області
Поняття та головний зміст, соціально-економічна характеристика трудових ресурсів. Сумська область: соціально-економічні показники розвитку регіону, оцінка ефективності використання трудового потенціалу в ньому та фактори впливу на даний показник.
дипломная работа [354,6 K], добавлен 25.11.2011

7. Сучасна оцінка використання людського потенціалу Кіровоградської області в умовах модернізації економіки
Поняття "людський потенціал", його значення в розвитку економіки України. Сучасна оцінка та шляхи вирішення проблем розміщення, використання і зайнятості людського потенціалу Кіровоградської області. Стратегія економічного та соціального розвитку регіону.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 19.04.2014

8. Аналіз ПРП Луганської області
Плата за забруднення водних ресурсів. Загальна характеристика природно-ресурсного потенціалу Луганської області. Аналіз мінеральних, водних, земельних, лісових, фауністичних, рекреаційних ресурсів області. Еколого-економічна оцінка природного середовища.
курсовая работа [186,5 K], добавлен 08.02.2013

9. Аналіз Донецької області
Аналіз параметрів регіону через розрахунок індексу конфігурації. Особливості фізико-географічного положення регіону: геологічна будова, рельєф та клімат, гідрографія та природні ресурси. Фактори розвитку міжнародної торгівлі. Опис системи розселення.
контрольная работа [170,5 K], добавлен 13.09.2014

10. Показники економічного та соціального розвитку регіону (на прикладі Рівненської області)
Способи визначення економічного стану території (регіону) - сукупність економічних результатів, отриманих населенням, інституційними установами, що розміщені на даній території, протягом певного періоду. Аналіз і планування розвитку транспорту і зв’язку.
контрольная работа [129,2 K], добавлен 09.02.2011

Другие документы, подобные Економічна характеристика Донецької області
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Економічна характеристика Донецької області"
Поcмотреть текст работы Текст "Економічна характеристика Донецької області (контрольная работа)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Економічна характеристика Донецької області"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов