главнаяреклама на сайте Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Визначення зовнішніх факторів економічної стійкості підприємств промисловості

Матриця оцінки впливу зовнішніх факторів та карта напрямків оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на економічну стійкість промислових підприємств за сучасних умов господарювання. Зовнішні фактори економічної стійкості промислового підприємства.

статья, 155,1 K, добавлена 09.04.2013

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель сайта!
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данная работа (и все другие на сайте) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение коллекции вашими работами. Загрузить их можно здесь.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Оцінка економічної і соціальної ефективності господарчої діяльності підприємства
Сутність, роль та основні показники оцінки економічної та соціальної ефективності господарчої діяльності підприємств. Аналіз основних показників ефективності діяльності підприємства. Оцінка впливу факторів на динаміку ефективності підприємства.
курсовая работа [74,6 K], добавлен 17.01.2013

2. Зовнішнє середовище діяльності підприємства
Аналіз фінансово-економічних показників господарської діяльності підприємства. Ринкові особливості дії зовнішніх чинників на нього. Шляхи по оптимізації впливу факторів зовнішнього середовища на ефективність функціонування системи управління виробництвом.
курсовая работа [48,6 K], добавлен 15.11.2015

3. Економіко-статистичний аналіз факторів, що впливають на діяльність малих підприємств
Розвиток та підтримка малих підприємств на світовому рівні та в Україні. Обсяги отриманих малими підприємствами прибутків, інвестицій та банківських кредитів у динаміці. Обґрунтування вибору імовірнісних моделей для оцінки факторів діяльності МП.
дипломная работа [444,5 K], добавлен 29.03.2011

4. Вживання методів кількісної дії факторів для оцінки діяльності підприємства
Аналіз дослідження номенклатури, асортименту і структури випуску продукції на підприємстві. Методи кількісного впливу факторів на зміну результатного показника: ланцюгових підстановок, абсолютних, відносних різниць, приклад їх практичного використання.
контрольная работа [16,5 K], добавлен 13.02.2011

5. Сутність, завдання, інструментарій оцінки діяльності підприємства та його підрозділів
Оцінка діяльності підприємства та його підрозділів як навчальна дисципліна. Дослідження інструментарію оцінки, способів обробки інформації. Опис способів виміру впливу факторів у детермінованому аналізі. Інформаційне забезпечення оцінки діяльності.
контрольная работа [133,5 K], добавлен 23.12.2015

6. Потенціал і розвиток підприємства
Узагальнення економічної сутності поняття потенціал підприємства. Дослідження методів оцінки виробничого потенціалу і визначення ролі економічних показників для оцінки його елементів. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення фінансування підприємств.
курсовая работа [197,5 K], добавлен 07.07.2010

7. Структура та індикатори економічної безпеки підприємства
Найважливіщі фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства. Підтримка необхідного потенціалу підприємства в сучасних умовах. Основні внутрішньовиробничі функціональні складові економічної безпеки. Соціальні показники економічної безпеки.
реферат [30,9 K], добавлен 18.12.2013

8. Формування умов здійснення інноваційних реформ в Україні
Негативні зміни в інноваційній діяльності підприємств України в період реформування економіки під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Нормативна база стимулювання інновацій. Сучасні тенденції розвитку наукомісткої продукції на світовому ринку.
статья [14,3 K], добавлен 31.01.2011

9. Економічна безпека підприємства
Сутність і функціональні складові економічної безпеки, її зовнішні та внутрішні фактори. Розробка заходів з економічної безпеки підприємства, методи її аналізу й оцінки. Складання кошторису витрат на виготовлення продукції, розрахунок її ціни та прибутку.
курсовая работа [86,8 K], добавлен 29.12.2013

10. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"
Коротка характеристика підприємства СТОВ "Світанок" та основний вид його економічної діяльності. Зовнішні, внутрішні та змішані фактори впливу на обсяг товарного випуску. Аналіз товарної продукції та визначення її впливу на фінансові показники фірми.
курсовая работа [152,6 K], добавлен 11.02.2009

Другие документы, подобные Визначення зовнішніх факторів економічної стійкості підприємств промисловості
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Визначення зовнішніх факторів економічної стійкості підприємств промисловості"
Поcмотреть текст работы Текст "Визначення зовнішніх факторів економічної стійкості підприємств промисловості (статья)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Визначення зовнішніх факторів економічної стійкості підприємств промисловості"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов