главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Библиотека Revolution
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Визначення зовнішніх факторів економічної стійкості підприємств промисловості

Матриця оцінки впливу зовнішніх факторів та карта напрямків оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на економічну стійкість промислових підприємств за сучасних умов господарювання. Зовнішні фактори економічної стійкості промислового підприємства.

статья, 155,1 K, добавлена 09.04.2013

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель сайта!
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данная работа (и все другие на сайте) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение коллекции вашими работами. Загрузить их можно здесь.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные документы


1. Оцінка економічної і соціальної ефективності господарчої діяльності підприємства
Сутність, роль та основні показники оцінки економічної та соціальної ефективності господарчої діяльності підприємств. Аналіз основних показників ефективності діяльності підприємства. Оцінка впливу факторів на динаміку ефективності підприємства.
курсовая работа [74,6 K], добавлен 17.01.2013

2. Економіко-статистичний аналіз факторів, що впливають на діяльність малих підприємств
Розвиток та підтримка малих підприємств на світовому рівні та в Україні. Обсяги отриманих малими підприємствами прибутків, інвестицій та банківських кредитів у динаміці. Обґрунтування вибору імовірнісних моделей для оцінки факторів діяльності МП.
дипломная работа [444,5 K], добавлен 29.03.2011

3. Вживання методів кількісної дії факторів для оцінки діяльності підприємства
Аналіз дослідження номенклатури, асортименту і структури випуску продукції на підприємстві. Методи кількісного впливу факторів на зміну результатного показника: ланцюгових підстановок, абсолютних, відносних різниць, приклад їх практичного використання.
контрольная работа [16,5 K], добавлен 13.02.2011

4. Потенціал і розвиток підприємства
Узагальнення економічної сутності поняття потенціал підприємства. Дослідження методів оцінки виробничого потенціалу і визначення ролі економічних показників для оцінки його елементів. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення фінансування підприємств.
курсовая работа [197,5 K], добавлен 07.07.2010

5. Структура та індикатори економічної безпеки підприємства
Найважливіщі фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства. Підтримка необхідного потенціалу підприємства в сучасних умовах. Основні внутрішньовиробничі функціональні складові економічної безпеки. Соціальні показники економічної безпеки.
реферат [30,9 K], добавлен 18.12.2013

6. Формування умов здійснення інноваційних реформ в Україні
Негативні зміни в інноваційній діяльності підприємств України в період реформування економіки під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Нормативна база стимулювання інновацій. Сучасні тенденції розвитку наукомісткої продукції на світовому ринку.
статья [14,3 K], добавлен 31.01.2011

7. Економічна безпека підприємства
Сутність і функціональні складові економічної безпеки, її зовнішні та внутрішні фактори. Розробка заходів з економічної безпеки підприємства, методи її аналізу й оцінки. Складання кошторису витрат на виготовлення продукції, розрахунок її ціни та прибутку.
курсовая работа [86,8 K], добавлен 29.12.2013

8. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"
Коротка характеристика підприємства СТОВ "Світанок" та основний вид його економічної діяльності. Зовнішні, внутрішні та змішані фактори впливу на обсяг товарного випуску. Аналіз товарної продукції та визначення її впливу на фінансові показники фірми.
курсовая работа [152,6 K], добавлен 11.02.2009

9. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування
Теоретико-методологічне обґрунтування фінансової стійкості, її роль і місце в загальній системі економічних параметрів. Організаційно-економічна характеристика СХПК ім. Карбишева. Аналіз майнового положення і структури сільськогосподарського капіталу.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 20.09.2008

10. Адаптація діяльності ПАТ "Концерн-Електон" до умов ринкового середовища
Суть і зміст адаптації як економічної категорії, класифікація її проблем. Задачі управління адаптацією підприємств до ринкових умов господарювання, основні принципи та напрямки розробки адаптаційних заходів на прикладі підприємства ПАТ "Концерн-Електрон".
дипломная работа [2,2 M], добавлен 17.06.2012


Другие документы, подобные Визначення зовнішніх факторів економічної стійкості підприємств промисловості
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Визначення зовнішніх факторів економічної стійкості підприємств промисловості"
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Визначення зовнішніх факторів економічної стійкості підприємств промисловості" из рубрики Экономика и экономическая теория
Полная информация о работе Полная информация о работе "Визначення зовнішніх факторів економічної стійкості підприємств промисловості"
Сколько стоит?

Рекомендуем!

База знаний — документы, размещенные на сайте посетителями за 10 лет. Мы их заботливо отсортировали и отредактировали. Уверены, они помогут Вам в учебе и работе.
Каталог лучших рефератов сети — лучшие рефераты под единой системой поиска. Возможна сортировка работ по алфавиту. Более 500 000 работ, база постоянно пополняется.
база знанийглобальная сеть рефератов