главнаяреклама на сайте Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Приклади рішення задач з економетрії

Побудова, дослідження емпіричної лінійки економетричної моделі залежності обсягу виробництва фірми від витрат на заробітну платню персоналу й вартості основних фондів. Складання матриці вихідних даних. Прогноз середньорічного обсягу виробництва для фірми.

Рубрика: Экономико-математическое моделирование
Предмет: Економетрія
Вид: контрольная работа
Язык: русский
Автор: natali241079
Дата добавления: 07.11.2010
Размер файла: 167,5 K

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Оптимізація економічних задач
Складання математичної моделі задачі. Побудова симплексної таблиці. Розв’язок задачі лінійного програмування симплексним методом. Рішення двоїстої задачі та складання матриці. Знаходження графічним методом екстремумів функцій, визначеній нерівностями.
контрольная работа [239,0 K], добавлена 28.03.2011

2. Побудова економетричної моделі на основі макроекономічних показників Австрії
Перевірка макроекономічних показників Австрії на стаціонарність даних. Побудова економетричної моделі впливу показників інфляції, кількості зайнятих та безробітних на приріст валового внутрішнього продукту. Аналіз скоригованого коефіцієнту детермінації.
контрольная работа [35,0 K], добавлена 05.01.2014

3. Оцінка адекватності математичної моделі статистичним даним
Виробнича функція Кобба-Дугласа. Розрахунок методом математичної екстраполяції прогнозного значення обсягу виробництва при заданих значеннях витрат праці та виробничого капіталу. Оцінка адекватності моделі за критерієм Фішера. Оцінки параметрів регресії.
контрольная работа [39,9 K], добавлена 13.03.2015

4. Розв'язок задач лінійного програмування. Задача планування виробництва
Набуття навичок складання математичної моделі задачі планування виробництва та її реалізації із використанням табличного процесору Excel. Визначення плану виробництва та забезпечення максимуму прибутку від реалізації. Лінійне програмування задач.
лабораторная работа [130,4 K], добавлена 09.03.2009

5. Оптимізація економічних показників
Оптимальні обсяги виробництва електроплит різних моделей, що максимізують дохід фірми. Оптимальний план двоїстої задачі до поставленої задачі лінійного програмування. Побудова математичної моделі транспортної задачі. Мінімальне значення цільової функції.
контрольная работа [274,1 K], добавлена 28.03.2011

6. Економіко-математична модель
Складання математичної моделі задачі планування виробництва та її реалізації із використанням табличного процесору MS Excel. Визначення плану виробництва та забезпечення максимуму прибутку від реалізації. Розв'язок задач з лінійного програмування.
лабораторная работа [105,7 K], добавлена 09.03.2009

7. Моделі прогнозування відсотків на кредитному ринку
Кредитний ринок як складова національної економіки. Показники стану кредитного ринку. Підходи до визначення процентної ставки та аналізу її складових. Побудова моделі взаємозв’язку відсотків та обсягу кредитних ресурсів. Методи дослідження часових рядів.
дипломная работа [1,7 M], добавлена 09.11.2013

8. Особливості систем одночасних рівнянь
Поняття системи одночасних рівнянь. Структурна форма економетричної моделі. Побудова лінійної багатофакторної економіко-математичної моделі залежності фактору Y від факторів Xi. Аналіз на наявність мультиколінеарності згідно алгоритму Фаррара-Глобера.
курсовая работа [342,6 K], добавлена 18.07.2011

9. Економіко-математичне моделювання
Специфікація економетричної моделі парної регресії. Побудова лінійної, степеневої та показникової економетричної моделі, поняття коефіцієнта регресії та детермінації. Графічне зображення моделювання лінійного зв’язку, застосування F–критерію Фішера.
контрольная работа [5,1 M], добавлена 17.03.2010

10. Лінійна модель виробництва
Вивчення сутності лінійної моделі виробництва та лінійного програмування. Статична схема міжгалузевого балансу. Властивості невід’ємних матриць. Зв'язок між коефіцієнтами прямих і повних витрат. Коефіцієнти трудових витрат. Баланс трудових ресурсів.
реферат [134,7 K], добавлена 07.12.2010


Другие документы, подобные Приклади рішення задач з економетрії
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст "Приклади рішення задач з економетрії" (контрольная работа)
Скачать работу можно здесь Скачать бесплатно "Приклади рішення задач з економетрії" (контрольная работа)
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов