• Роль книги у формуванні свідомості людини, вихованні її особистості, розвитку культурного середовища в Україні. Умови позитивного розвитку видавничих підприємств та книготорговельних організацій. Роль державної підтримки українського книжкового ринку.

  курсовая работа (220,0 K)
 • Дослідження процесу розвитку галузей друкарства та книговидання в Києві від мануфактурних підприємств до розвиненої системи виробництва з використанням найсучасніших технічних засобів, конкуренцією, підвищенням експлуатації робітників, розподілом ринку.

  автореферат (40,9 K)
 • Комплексний історичний аналіз становлення та розвитку видавничої справи України в 20 рр. ХХ ст. на основі вивчення та узагальнення архівних джерел, опублікованих документів і наукових праць. Становище преси України після війни та національних утисків.

  реферат (15,4 K)
 • Аналіз сучасного книговидавничого ринку в Італії. Тенденції розвитку видавничої справи в Іспанії. Peter Lang Gmb як одне з провідних видавництв Швейцарії. Нідерланди і Фландрія як центр розвитку картографії у XVI ст. Річний оборот Reed Elsevier у 2008 р.

  реферат (25,3 K)
 • Особливості духовної культури українства. Аналіз проблем видання книг, формування національного інформаційного простору. Створення економічних умов для розвитку видавничої сфери. Розкриття функцій книжкової продукції та друкованих періодичних видань.

  статья (90,5 K)
 • Становлення М. Максимовича як видавця і редактора. Перші спроби журналістської та видавничої діяльності організатора альманахів. Підготовка до друку історико-археографічних видань І. Фундуклея. Особливості творів "Денниця", "Кіевлянин" та "Украинец".

  автореферат (45,5 K)
 • Коротка історична довідка становлення та розвитку видавничної фірми "Леон Ідзіковський". Полонез В. Зентарського. Видавничий репертуар організації. Вплив революційних подій на розвиток видавництва. Головне завдання культурної самоідентифікації країни.

  статья (2,6 M)
 • Дослідження чинників, що впливали на діяльність видавництв і бібліотек, визначення структурної, тематичної й типологічної специфіки книжкового репертуару українських видавництв ЧСР, залежність видавничо-бібліотечної інфраструктури від політичної системи.

  автореферат (39,4 K)
 • Дослідження формування сучасної видавничої мережі у галузі права як складової українського видавничого ринку. Аналіз масиву виданої за роки незалежності літератури з типологічної та тематичної точок зору. Вивчення шляхів формування авторського середовища.

  автореферат (38,3 K)
 • Особенность монтажа полос оригинал-макета из составных элементов. Сущность ручного набора текста строками на линотипе или монотипе. Характеристика газетной, книжно-журнальной и акцидентной верстки. Анализ прямой и ломаной конфигурации материалов.

  практическая работа (16,1 K)
 • Цели и жанры информационной и аналитической журналистики. Блоги и различные группы в социальных сетях как виды гражданской журналистики. Тотальный контроль в сфере журналистики. Публикация в СМИ полезных советов, рецептов и консультаций специалистов.

  реферат (17,0 K)
 • Типы и виды телевещания, преимущества и недостатки каждого из них. Рассмотрение системы классификации радиостанций и телеканалов при помощи разных подходов. Исследование современных форматов вещаний. Изучение самых популярных радиостанций в России.

  реферат (25,3 K)
 • Назначение и методы связи пресс-службы в государственных и общественных структурах. Работа современной службы массмедиа с общественностью на правительственном уровне. Анализ опыта деятельности правительственных пресс-служб в Соединенных Штатах Америки.

  курсовая работа (82,0 K)
 • Понятие "заметка" и "лид". Классификация различных лидов на примере журналистских публикаций газеты "Моё". Анализ выборки лидов в жанре "заметка" и их распределение согласно классификации Карла Уорена. Выявление наиболее часто используемого лида.

  курсовая работа (32,2 K)
 • Изучение классификации видов коммуникации. Средства массовой информации — технические комплексы, обеспечивающие быструю передачу и тиражирование словесных, образных, музыкальных данных. Роль телевидения и сети Интернет в реализации диалоговой связи.

  реферат (55,1 K)
 • Понятие и виды средств массовой информации, их функции и значение в обществе и формировании современной культуры. Нормативно-правовое обоснование их деятельности. Особенности и принципы освещения информации разными средствами массовой информации.

  реферат (100,2 K)
 • Подход к средствам массовой информации как своеобразным выразителям мнений. Средства массовой информации: сущность, критерии, принцип. Функции и роль средств массовой информации (СМИ) в современной культуре. Важность и суть формы изложения материала.

  реферат (19,0 K)
 • Підбір текстів для аналізу. Оцінка інформативності сучасних статей. Аналіз публікацій у засобах масової інформації. Визначення інформаційної цінності документальних інформаційних джерел. Дослідження тематичного спрямування новин та обсягу публікацій.

  лабораторная работа (22,3 K)
 • Дослідження зміни показників оптичної густини відбитків флексографічного друку до і після стирання. Поняття поліпропіленової плівки, ламінованого паперу. Характеристика результатів вимірювання цифровим мікроскопом на поліпропіленовій прозорій плівці.

  статья (1,4 M)
 • Науковий пошук дослідження систематизації знань у галузі комунікативних та маніпулятивних методів побудови політичного іміджу в засобах масової інформації. Пошук комунікативних методів політичного паблік рілейшнзу. Використання способів моніторингу.

  автореферат (47,9 K)