главнаяреклама на сайте Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поняття права природокористування та його види

Право природокористування як комплексний правовий інститут загальної частини екологічного права. Сутність та зміст права природокористування, його державне регулювання. Поділ права природокористування на види за різними класифікаційними критеріями.

Рубрика: Государство и право
Предмет: Екологічне право
Вид: реферат
Язык: украинский
Автор: lebronik
Дата добавления: 23.01.2009
Размер файла: 11,2 K

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Принципи права природокористування
Природокористування — взаємодія природи і суспільства, використання корисних властивостей природи з метою задоволення економічних, споживацьких інтересів. Правове регулювання користування природними ресурсами, екологічні і санітарно-гігієнічні вимоги.
реферат [23,0 K], добавлена 25.10.2015

2. Теорія держави і права
Поняття та види функцій права. Поняття, ознаки та основні елементи системи права. Предмет та метод правового регулювання як підстави виділення галузей в системі права. Поняття та види правових актів. Поняття, функції, принципи та види правотворчості.
шпаргалка [144,6 K], добавлена 18.04.2011

3. Основи теорії права
Система соціальних норм, місце та роль права в цій системі. Поняття права, його ознаки, функції, принципи. Поняття системи права як внутрішньої його організації. Характеристика основних галузей права України. Джерела права як зовнішні форми його виразу.
курсовая работа [60,9 K], добавлена 25.11.2010

4. Поняття, види суб’єктів трудового права та їх правовий статус
Загальна характеристика суб’єктів трудового права: поняття, види, зміст статусу. Головні повноваження трудових колективів усіх видів підприємств. Професійні спілки: обов’язки, завдання. Паритетні, дорадчі, самостійні та погоджувальні права профспілок.
курсовая работа [40,9 K], добавлена 30.09.2014

5. Сутність поняття галузі права у контексті загальної системи права та законодавства
Поняття системи права, її склад за предметом і методом. Співвідношення категорій "галузь права" і "галузь законодавства" в юридичній думці. Значення галузевого структурування права для національної юриспруденції, його систематизація і кодифікація.
курсовая работа [39,9 K], добавлена 08.04.2011

6. Тлумачення норм права
Поняття та сутність тлумачення норм права. Причини необхідності тлумачення правових норм та способи його тлумачення. Класифікація тлумачення юридичних норм: види тлумачення норм права за суб’єктами та за обсягом їх змісту. Акти тлумачення норм права.
курсовая работа [57,3 K], добавлена 21.11.2011

7. Поняття конституційного і державного права
Визначення змісту термінів та співвідношення понять "конституційне право" і "державне право". Предмет та метод конституційного права як галузі права. Види джерел конституційного права, їх юридична сила. Суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин.
контрольная работа [26,1 K], добавлена 05.10.2009

8. Екологічне право як галузь права
Поняття екологічного права. Предмет та методи екологічного права України. Принципи екологічного права. Об'єкти і суб'єкти екологічного права. Система екологічного права. Екологічне право як галузь права.
курсовая работа [21,8 K], добавлена 12.08.2005

9. Проблеми реалізації права власності українського народу
Поняття власності як економічної категорії, зміст та особливості відповідного права, засоби та принципи його реалізації. Форми та види права власності в Україні: державної, комунальної, приватної, проблеми і шляхи їх вирішення, законодавче обґрунтування.
курсовая работа [51,3 K], добавлена 24.07.2014

10. Поняття права інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності в об'єктивному розумінні, його основні джерела та види. Ключові об'єкти та інститути права інтелектуальної власності. Суб’єктивні права інтелектуальної власності. Поняття і форми захисту права інтелектуальної власності.
презентация [304,2 K], добавлена 12.04.2014


Другие документы, подобные Поняття права природокористування та його види
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст "Поняття права природокористування та його види" (реферат)
Скачать работу можно здесь Скачать бесплатно "Поняття права природокористування та його види" (реферат)
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов