• Творчий шлях М. Аркаса. Плюралізм у методологічних підходах до проблем історії. Творчі пошуки по створенню української історичної книжки. Помітна подія виходу у світ Аркасової "Історії України-Русі". Великий огляд історичних осіб південної Русі.

  статья (22,6 K)
 • Особливості поетики та функціонування екзистенційних та кардіоцентричних мотивів у новелі В.С. Стефаника "Камінний хрест" та есеї А. Камю "Міф про Сізіфа". Аналіз передумови світосприйняття персонажів відомих авторів В.С. Стефаника та А. Камю у ХХ ст.

  статья (200,7 K)
 • Осуществление сравнительно-исторического анализа "Путешествия в Арзрум", близость описаний Пушкина к творческой манере Гете как автора биографических произведений. Сущность, особенности и применение принципа соотношения субъективного и объективного.

  лекция (58,2 K)
 • Провідні напрямки діяльності кембриджських міфокритиків. Основоположні чинники утворення ритуально-міфологічного методу в літературознавстві. Міфологічні і антропологічні теорії використані в основі робіт кембриджської школи німецькими романтиками.

  автореферат (56,8 K)
 • Художні моделі освоєння китайської культури в російській поезії ХХ ст. Компаративний аналіз "Китайської подорожі" О. Седакової. Визначення кола творів китайської літератури і культури, що є явними та неявними прецедентними текстами "Китайської подорожі".

  автореферат (49,2 K)
 • Аналіз моделей генерування тексту, представлених у гомілетиці Іоаникія Ґалятовського, а також використаних ним при написанні проповідей "Ключа розуміння". Представлення генезису теорії топіки. Явище риторичної культури бароко в творчості Ґалятовського.

  автореферат (98,0 K)
 • Понятие мещанской драмы как драматургического вида в европейской литературе XVIII века, история создания и основные черты. Характеристика творчества великого немецкого поэта и мыслителя Шиллера. Период написания драмы "Коварство и любовь", ее характер.

  контрольная работа (22,8 K)
 • Роман Курта Воннегута "Колыбель для кошки" как отражение проблемы невозможности передать пережитый опыт. Сомнения в рациональном осмыслении событий. Проблема ускользания событий. Бессмысленность поступательного исторического развития общества.

  статья (17,8 K)
 • Дослідження екзистенційних символів часу і простору, які відображають авторське бачення моделі світу. Аналіз просторової перспективи М. Пруста та її характеристик у романі "Комбре". Розкриття сутності людського існування та свого власного призначення.

  статья (147,0 K)
 • Анализ дневниковых записей выдающегося русского музыканта Антона Григорьевича Рубинштейна. Обоснование ценности литературного наследия А.Г. Рубинштейна и необходимости учитывать его мысли при изучении истории русской художественной культуры XIX века.

  статья (19,4 K)
 • Изучение размышлений Антона Рубинштейна об искусстве и социуме, политике и власти. Характеристика его фантастического художественного и исторического предвидения. Исследование влияния личности правоведа на жизнь и творчество Петра Ильича Чайковского.

  статья (249,1 K)
 • Краткий очерк жизни и значение в мировой литературе Уильяма Шекспира, тематика особенности его творчества, а также анализ самых известных произведений. Содержание и своеобразие произведения "Король Лир", история его написания, социальная тематика и идея.

  контрольная работа (45,6 K)
 • Аналіз поетики і особливості композиції, мотивної організації, інтертексту і жанру творів "Котик Летаев" і "Крещеный китаец" та загальні принципи літературної творчості А. Бєлого. Дослідження російської художньої автобіографії модернізму та авангарду.

  автореферат (59,7 K)
 • Коло "кримських" творів митця, внутрішні зв’язки між ними, що дозволяють виокремити "кримський цикл" у творчості російського письменника І.О. Буніна. Факти біографії, пов’язані з Кримом. Роль Криму в художній свідомості та творчій еволюції письменника.

  автореферат (47,0 K)
 • Огляд критичних та літературознавчих праць, присвячених творчості І.О. Буніна. Роль Криму в художній свідомості та творчій еволюції письменника, в розвитку його філософсько-естетичної концепції. Особливості пейзажного живопису в "кримському циклі".

  автореферат (69,8 K)
 • Тема обостренного детского восприятия вещей в рассказах З. Гиппиус. Общий "головной" характер прозы. Мотивы иррационального и лирического начала. Отражение идеи уникальности характера русского человека, самобытного "загадочной азиато-славянской души".

  статья (21,0 K)
 • Характеристика оповідання "Люб’язна Солоха" Братів Капранових у ґендерному аспекті з урахуванням вікових особливостей юних читачів. Особливості змалювання традиції української культури у сприйнятті ролі жінки в суспільстві, її стосунків з чоловіками.

  статья (407,5 K)
 • Отражение социального и философского конфликта в пьесе М. Горького "На дне". Разделение на группы обитателей ночлежки. Правда внешних обстоятельств, в которой человеку отказано в личной инициативе. Спасение от воспоминаний и горечи потерь на дне стакана.

  реферат (12,0 K)
 • П'єса, яка була опублікована письменником Генріком Ібсеном в 1879 році, і вважається однією з перших феміністичних п'єс. Критика уявлень про шлюб, які існували в ХІХ сторіччі. Опис життя Нори Хельмер — ідеальної дружини Торвальда, успішного бізнесмена.

  презентация (597,3 K)
 • Опис популярної "малої" прози сучасного українського письменника О. Ульяненка. Поетична творчість поетів-вісімдесятників. Розробка антропологічно-філософської концепції людини на основі підсвідомого ставлення до життя, смерті, всепрощення та любові.

  статья (88,7 K)