• Понятие мещанской драмы как драматургического вида в европейской литературе XVIII века, история создания и основные черты. Характеристика творчества великого немецкого поэта и мыслителя Шиллера. Период написания драмы "Коварство и любовь", ее характер.

  контрольная работа (22,8 K)
 • Роман Курта Воннегута "Колыбель для кошки" как отражение проблемы невозможности передать пережитый опыт. Сомнения в рациональном осмыслении событий. Проблема ускользания событий. Бессмысленность поступательного исторического развития общества.

  статья (17,8 K)
 • Дослідження екзистенційних символів часу і простору, які відображають авторське бачення моделі світу. Аналіз просторової перспективи М. Пруста та її характеристик у романі "Комбре". Розкриття сутності людського існування та свого власного призначення.

  статья (147,0 K)
 • Изучение размышлений Антона Рубинштейна об искусстве и социуме, политике и власти. Характеристика его фантастического художественного и исторического предвидения. Исследование влияния личности правоведа на жизнь и творчество Петра Ильича Чайковского.

  статья (249,1 K)
 • Анализ дневниковых записей выдающегося русского музыканта Антона Григорьевича Рубинштейна. Обоснование ценности литературного наследия А.Г. Рубинштейна и необходимости учитывать его мысли при изучении истории русской художественной культуры XIX века.

  статья (19,4 K)
 • Краткий очерк жизни и значение в мировой литературе Уильяма Шекспира, тематика особенности его творчества, а также анализ самых известных произведений. Содержание и своеобразие произведения "Король Лир", история его написания, социальная тематика и идея.

  контрольная работа (45,6 K)
 • Аналіз поетики і особливості композиції, мотивної організації, інтертексту і жанру творів "Котик Летаев" і "Крещеный китаец" та загальні принципи літературної творчості А. Бєлого. Дослідження російської художньої автобіографії модернізму та авангарду.

  автореферат (59,7 K)
 • Коло "кримських" творів митця, внутрішні зв’язки між ними, що дозволяють виокремити "кримський цикл" у творчості російського письменника І.О. Буніна. Факти біографії, пов’язані з Кримом. Роль Криму в художній свідомості та творчій еволюції письменника.

  автореферат (47,0 K)
 • Огляд критичних та літературознавчих праць, присвячених творчості І.О. Буніна. Роль Криму в художній свідомості та творчій еволюції письменника, в розвитку його філософсько-естетичної концепції. Особливості пейзажного живопису в "кримському циклі".

  автореферат (69,8 K)
 • Тема обостренного детского восприятия вещей в рассказах З. Гиппиус. Общий "головной" характер прозы. Мотивы иррационального и лирического начала. Отражение идеи уникальности характера русского человека, самобытного "загадочной азиато-славянской души".

  статья (21,0 K)
 • Характеристика оповідання "Люб’язна Солоха" Братів Капранових у ґендерному аспекті з урахуванням вікових особливостей юних читачів. Особливості змалювання традиції української культури у сприйнятті ролі жінки в суспільстві, її стосунків з чоловіками.

  статья (407,5 K)
 • Отражение социального и философского конфликта в пьесе М. Горького "На дне". Разделение на группы обитателей ночлежки. Правда внешних обстоятельств, в которой человеку отказано в личной инициативе. Спасение от воспоминаний и горечи потерь на дне стакана.

  реферат (12,0 K)
 • П'єса, яка була опублікована письменником Генріком Ібсеном в 1879 році, і вважається однією з перших феміністичних п'єс. Критика уявлень про шлюб, які існували в ХІХ сторіччі. Опис життя Нори Хельмер — ідеальної дружини Торвальда, успішного бізнесмена.

  презентация (597,3 K)
 • Опис популярної "малої" прози сучасного українського письменника О. Ульяненка. Поетична творчість поетів-вісімдесятників. Розробка антропологічно-філософської концепції людини на основі підсвідомого ставлення до життя, смерті, всепрощення та любові.

  статья (88,7 K)
 • Засоби і прийоми психологічного аналізу реалій життя та характер пафосу белетристики Ореста Авдиковича. Жанрова своєрідність та особливості характерології "малої" прози письменника. Місце творчості О. Авдиковича в загальноукраїнській літературі.

  автореферат (42,6 K)
 • Устная речь и оценка ее значения в обществе. Восприятие власти послевоенного времени, его неоднозначность и проблемы определения, отражение в устной истории и литературе. Попытки применения социологизаторских приемов к материалам устной истории.

  статья (42,8 K)
 • Датирование начала написания романа М.А. Булгаковым. Работа над первыми главами. Возобновление работы после перерыва. Установление названия "Мастер и Маргарита" только к третьей редакции. Фабульная правка текста. Признание романа главным делом жизни.

  презентация (179,0 K)
 • Дослідження взаємодії міфологічного мислення та історичного буття європейських етносів. Особливості трактування образу "жінки-матері", чинники формування фольклорних стереотипів. Аналіз образів "мати" й "мачуха" як художньої антиномії казкового епосу.

  автореферат (78,7 K)
 • Исследование различия понятий сказа и сказки. Характеристика сути сказа о малахитовой хозяйке: любви и уважения к труду и природе, упорства, смелости и честности человека, не нарушающего данных обещаний. Рассмотрение последствий от действий Степана.

  презентация (1,5 M)
 • Отзывы Белинского и Гончаров о произведении Грибоедова "Горе от ума". Борьба "века нынешнего" с "веком минувшим", лживость отношений между людьми в доме Фамусова. Личная драма Чацкого, горе, проистекающее от его ума, борьба за дело, за идею, за правду.

  сочинение (7,1 K)