Розробка стратегїі рекламної дїяльності для ефективного просування на ринок товару кондитерської компанії ЗАТ "АВК"

Аналіз господарсько-економічної діяльності компанії, її внутрішнього та зовнішнього середовища. Визначення місії та цілей сучасної компанії. Аналіз сильних і слабких сторін організації, її функціональні стратегії. Розробка стратегії розвитку компанії.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 19.04.2011
Размер файла 70,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовий проект

«Розробка стратегії рекламної діяльності для ефективного просування на ринок товару кондитерської компанії ЗАТ «АВК»»

Вступ

Розробка стратегії рекламної діяльності я важливим чинником для ефективного просування на ринок, бо правильно підібрана реклама може значно збільшити обсяги продажу продукції.

Рекламна стратегія-це широкомасштабна довгостроково програма, яка направлена на вирішення важливішої рекламної цілі. Розробка рекламної стратегії передбачає визначення наступних елементів:цільова аудиторія, концепція товару, засоби масової інформації або рекламоносії, які використовуються для передавання рекламного обороту.

Метою курсового проекту є розробка рекламної стратегії для ЗАТ «АВК».Щоб розробити ефективну рекламну стратегію треба ознайомитися з діяльністю підприємства, звернуту увагу на проблеми, вивчити конкурентів та споживачів. Проблемою ЗАТ «АВК» є велика конкуренція на ринку.

Компанія «АВК» - один з найбільших українських виробників кондитерської продукції. «АВК» розпочала свою діяльність в 1991 році як постачальник какао-продуктів на кондитерські фабрики України. Проте вже через 3 роки було виготовлено перші солодощі - пустотілі шоколадні фігурки. В 1996 році компанія «АВК» придбала Донецьку, а незабаром й Луганську та Мукачівську кондитерські фабрики, що дозволило виготовляти широкий асортимент кондитерської продукції. Сьогодні до складу «АВК» входять 4 кондитерських фабрики, які розташовані в Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Мукачеве. На ринку України «АВК» - лідер категорії шоколадних виробів. Візитними картками компанії «АВК» є такі бренди, як «Королівський Шедевр», «Domior», «Королівський шарм», «Крем-суфле», «Мажор», «Фрутта - смачна хвилина». Компанія «АВК» перша на Україні розпочала виробництво желейно-жувальних цукерок. На сьогодні бренд «Жувіленд» є безумовним лідером даної категорії. Продукти під брендом «АВК» отримали визнання споживачів в Україні та Росії. Крім того, продукція компанії експортується до Казахстану, інших країн СНД та Європи. Якість продукції «АВК» підтверджено міжнародними сертифікатами.

Головною метою курсового проекту є розробка рекламної стратегії, яка дозволить вивести компанію АВК у абсолютні лідери з продажу кондитерських виробів.

1. Аналіз господарський - економічній діяльності підприємства

1.1 Аналіз внутрішньої середи підприємства

В даному розділі буде розглянуто внутрішнє середовище ЗАТ, яке є дуже важливим, бо. здійснює прямий вплив на функціонування підприємства. «АВК». Внутрішнє середовище включає в себе зріз про організаційну, виробничу діяльності, організаційну культуру, а також кадровий, маркетинговий, фінансовий зрізи. Згідно з темою «Розробка рекламної стратегії підприємства» детальніше буде розглянуто маркетинговий зріз.

Організаційний зріз

Організаційна структура - це конструкція організації, на основі якої здійснюється управління фірмою. Від організаційної структурі багато що залежить. Організацію можна розглядати як засіб досягнення цілей, який дозволяє людям виконувати колективно те, що вони не можуть виконати індивідуально. Необхідно, щоб кожен з робітників знав своє завдання на фірмі та виконував його. Мета компанії - кінцевий стан або бажаний результат, якого намагається досягти персонал. Завдання - це робота або діяльність, яка повинна виконуватись.

Під організаційною структурою компанії розуміють насамперед взаємовідносини рівнів управління і видів робіт (функціональні обов'язки), що існують між різними частинами організації. Керівник повинен розподілити обов'язки поміж окремими робітниками та їх групами, а також узгоджувати їх діяльність, задля досягнення мети

Організаційна структура набирає таких форм, як поділ праці, ієрархія посад, внутрішньо організаційні процедури.

Володимир Авраменко та Валерій Кравець - засновники та директори компанії «АВК», вони вкладають в компанію кошти для її розвитку та функціонування. Андрій Дікунов - генеральний директор, який виконує обов'язки директора. Влада дається генеральним директором нижчим за званням та реалізується в рамках їх повноважень.

Організаційна структура компанії «АВК» є лінійною структурою. Суть лінійної організаційної структури полягає в тому, що вона дуже проста за своєю суттю: основним принципом побудови лінійної структури є вертикальна ієрархія, тобто підпорядкованість ланок управління знизу доверху. При лінійній структурі управління дуже чітко здійснюється принцип єдиноначальності: кожен підрозділ очолює керівник, наділений усіма повноваженнями, здійснює одноособове керівництво підлеглими йому ланками і, який зосереджує у своїх руках усі функції управління. Керівники підрозділів нижчих ступенів безпосередньо підпорядковуються тільки одному керівнику більш високого рівня управління, вищий орган управління не має права віддавати розпорядження виконавцям, минаючи їхнього безпосереднього керівника. Даний вид структур характеризується одномірністю зв'язків: тут мають місце тільки вертикальні зв'язки.

Переваги організаційної структури управління:

· єдність розпорядництва;

· простоту та чіткість підпорядкування;

· повну відповідальність керівника за результати діяльності підлеглих йому підрозділів;

· оперативність у прийнятті рішень;

· погодженість дій виконавців;

· одержання нижчестоящими ланками погоджених між собою розпоряджень і завдань.

Недоліки організаційної структури управління:

· велике інформаційне перевантаження керівника;

· величезний потік документів;

· множинність контактів з підлеглими, вищестоящими і суміжними ланками;

· високі вимоги до керівника, який має бути висококваліфікованим фахівцем, що володіє великими різнобічними знаннями і досвідом з усіх функцій управління і сфер діяльності, які здійснюють підлеглі йому працівники;

· структура може бути пристосована тільки до вирішення оперативних і поточних завдань; структура негнучка і не дає змоги вирішувати завдання, обумовлені умовами функціонування, які постійно змінюються

Виробничий аналіз

На сьогоднішній день компанія «АВК» має п'ять кондитерських фабрики по Україні, які знаходяться в Дніпропетровську, Мукачеве, Донецьку і Луганську.

Компанія «АВК» - один з найбільших виробників кондитерської продукції України. На сьогоднішній день асортимент компанії нараховує приблизно 330 видів кондитерських виробів та 50 видів шоколадних та кондитерських глазурів, а у виробництві робить ставку на високотехнологічні, складні у виробництві продукти.

В корпорацію «АВК» входять Донецька (в складі «АВК» з 1996 року), Луганська кондитерська фабрика (в складі з 1997 року), Мукачівська кондитерська фабрика (в складі «АВК» з 2003 року), ТОВ «Пчілка»: виробництво глазурі. Загальні технології - 170 тисяч тон продукції (цукерки, снеки, шоколад) за рік.

За останні роки загальний об'єм інвестицій, направлених на здобуток нового обладнання і модернізацію існуючих технологічних ліній склав 100 млн. гривень. 2006 рік «АВК» закінчила з чистим прибутком 28,5 млн. грн. Компанія інвестувала більш ніж 30 млн. грн. в технології виробництва високоякісних шоколадних цукерок (2006 рік). В 2007 році компанія «АВК» (Київ), яка входить в 5 найбільших виробників кондитерської продукції, закінчила з чистим прибутком 85 млн. грн. Збільшення прибутку сталося через фокусування на найбільш перспективних сегментах ринку, зокрема, це категорії шоколадних та желейно-жувальних виробів.

В 2007 році компанія провела ребрендінг торгової марки «АВК», в пріоритетних для себе сегментах компанія вивела нові продукти - колекція цукерок та шоколаду Persona - Collection, цукерки «Шоколадна ніч», «Креамо», молочний шоколад без цукру. При цьому компанія послідовно зменшувала свій асортимент в нижньоціновому сегменті. Така корпоративна політика дозволила як зберегти виробництво давно відомих цукерок - «Гулівер», «Стріла», «Курочка Ряба», так і налагодити випуск нових продуктів і брендів - «Шедевр», «Hrusters», «Молен Руж de Paris», «Оріано», «Біско», «Кремовка», «Клубжеле», «Тайго», «Фрутта» та «Бам - Бук».

Як уже відомо, компанія виводить на ринок «Молочний шоколад без цукру». Цей продукт направлений не тільки на тих, кому заборонений цукор, а й на споживачів, які орієнтуються на здорове і правильне харчування.

Не дивлячись на складність створення рецептури шоколада без цукру, технології компанії «АВК» створили високоякісний продукт, який не поступається світовим аналогам. Шоколад без цукру виготовляється на основі якісного какао-масла, при цьому він значно дешевше західних аналогів. Основним відмінком шоколаду без цукру компанії «АВК» від звичайного шоколаду є заміна сахарози (цукрового буряка) на фруктозу, котра міститься в плодах рослин, нектарі квітів і в меді. Ось чому даний продукт рекомендований людям, які займаються виснажливими фізичними навантаженнями, або тим, кому по будь-яким причинам необхідно обмежити в споживання глюкозу, сахарозу.

«АВК» пропонує споживачам чорний, а зараз й молочний шоколад без цукру.

Для створення ексклюзивної коробки цукерок «Шедевр Premio» кондитерська компанія запросила всесвітньо відомого кутюр'є Пако Рабана. Склад цукерок «Шедевр Premiо»: шоколодно-молочна глазур (цукор, какао-масло, какао подрібнене, молоко сухе обезжирене, концентрати фосфатидні, ароматизатор ідентичний натуральному), цукор, рослинний жир, піджарене цільне ядро горіха, листові вафлі, сухе молоко, какао порошок, кондитерська глазур для оздоблення, ароматизатор ідентичний натуральному, ванілін. В 100 грамах продукту міститься: білків - 7,9 г, жирів - 39,7 г, вуглеводів - 45,9 г. Енергетична цінність 100 грам продукту - 569 ккал. Маса нетто, г - 300, 160.

Харчова та біологічна цінність цукерок «Шедевр» була підвищена за рахунок високої харчової та біологічної цінності горіхів фундук. Крім високого вмісту в горіхах основних харчових речовин (8-9% білків, 26-30% жирів і 4-6% вуглеводів), вони характеризуються ще й високою засвоєністю цих речовин, збалансованим складом амінокислот та значною кількістю у жирах таких поліненасичених жирних кислот, як лінолева (47%) та ліноленова (15,8%), а також високим вмістом мінеральних речовин - калію та фосфору. Через це горіхи рекомендуються як дієтичний продукт для профілактики атеросклерозу, підвищення імунітету тощо.

Какао-порошок, що входить до складу цукерок «Шедевр», містить значну кількість білків, жирів, мінеральних речовин, у т.ч. таких важливих, як залізо, калій, фосфор, магній, а також вітаміни групи В, клітковину, алкалоїд теобромін, дубильні речовини. Завдяки такому складу і високій енергетичній цінності какао відноситься до продуктів високої біологічної активності: воно сприяє підвищенню імунітету, вмісту гемоглобіну у крові, має протизапальний ефект. Тому какао рекомендується використовувати у харчуванні як здорових, так і хворих дітей при бронхітах, бронхоаденітах, анеміях, а також при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

За підсумками 2006 року, компанія збільшила реалізацію шоколадних виробів на 7%, в грошовому виді - до 617 млн. грн.

Система управління якістю компанії «АВК» сертифікована на відповідність вимогам світового стандарту ISO 9001. Перший сертифікат якості ISO 9001:94 був отриманий компанією ще в 2000 році і щорічно підтверджується аудитами. В 2003 році виробництво і управління компанією «АВК» сертифіковане стандарту ISO 9001:2000. А в 2008 році ЗАТ «АВК» провела сертифікацію виробничих сил (випуску готової продукції) за міжнародними стандартами ISO 22000.

Сьогодні на фабриках компанії діють найновіші лінії по випуску шоколадних і желейно-жувальних цукерок, печива, вафель, виготовленню крапельної глазурі. Потужність «АВК» дозволяє випускати до 450 тон продукції за добу.

Зараз компанія експортує свою продукцію в 24 країни ближнього та дальнього закордону, що закріпляє позицію компанії, як сильного національного виробника.

З 2003 року компанія є партнером Міністерства освіти і науки України в проведенні всеукраїнського конкурсу студентських і наукових робіт, направлених на розвиток харчової галузі. Десятки студентів та аспірантів за ці роки отримали грошові премії, грамоти, і стимул розробляти та приносити на виробництво передові національні технології.

Розрахуємо рентабельність, яка показує прибутковість підприємства:

1) Затратний вид:

Рз=Ф2 стр. 050 / Ф2стр.040=421150/1353973=0,31=31%

Рз - рентабельність по затратному виду

Ф2 стр. 050-валовий прибуток

Ф2стр.040-собівартість

2) Доходний вид:

Рд=Ф2стр.050/Ф2стр.035=421150/1775123=0,24=24%

Рд-рентабельність по доходному вігляду

Ф2стр.035-чистий доход

3) Рентабельність власного капіталу:

Рвк=Ф2стр.220/(Ф1стр (380н+380к)/2)=0/((324528+321107)/2)=0

Ф2стр220-чистий прибуток

Ф1стр380-власний капітал підприємства

Якщо рентабельність власного капіталу дорівнює 0, то це значить, що неефективно були вкладені кошти в підприємство.

Кадровий аналіз внутрішнього середовища

Невід'ємна складова успіху «АВК» - це команда професіоналів. Сьогодні - це більш ніж 8000 співробітників. В організації працюють спеціалісти в області кондитерських виробів. Майже 96% працівників отримали вищу освіту.

Директор різними способами мотивує робітників як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. Робітник має право на відпустку, лікарняний, вихідний, без затримок видає заробітну плату, додаткову платню за позаурочну роботу, винагороджує кращу та швидшу упаковку та ін. Для дітей - подарунки на свята, «новорічна ялинка» та безкоштовні поїздки влітку на море, або в санаторій.

Щорічно проводиться зліт представників компанії для підвищення кваліфікації. Він проходить на Чорному морі, приблизно тиждень та повністю оплачується керівництвом. Працівники мають можливість поспілкуватися між собою, поділитися знаннями, виступити на конференції. Особливо, якщо це молодий спеціаліст, який нещодавно прийшов в компанію, то він має почуття гордості та поваги до своєї персони, бо керівництво вибрало саме його і він має цінність для компанії. Це є великим стимулом, оскільки, за допомогою такого методу, робітники цілий рік намагаються добре й ефективно працювати, щоб зрештою поїхати на конференцію.

Компанія «АВК» регулярно підвищує кваліфікацію свого персоналу. З працівниками проводяться різні тренінги та курси для тих, хто бажає отримати додаткові знання, наприклад, як користуватися новою технікою. «АВК» застосовує метод стимулювання та навчання працівників, для досягнення кращих та ефективніших результатів роботи. Наприклад, «збутова команда» - це «перша лінія», представники компанії на першому плані бізнесу. Яким би гарним не був продукт і які б ефективні інструменти просування не використовувались би - вони не спрацюють в руках низько кваліфікованих спеціалістів. Саме працівники департаменту продаж проводять презентацію продукту торгівлі, ведуть переговори і заключають договори. Через високу конкуренцію на ринку професіоналізм сейл-менеджерів є одним з визначаючих факторів успішного продажу. Компанія створила ефективну систему навчання, яка дозволяє за короткий проміжок часу з новачка зробити кваліфікованого продавця. «АВК» має окремий департамент навчання та розвитку персоналу, які займаються виключно розвитком співробітників продажу. Підвищують кваліфікацію робітників внутрішні спеціалісти - корпоративні тренери, які мають великий опит практичної роботи. Крім того, щоб не відставати від сучасних методик продажу, до організації постійно запрошують зовнішніх бізнес-тренерів. В підрозділі продажу використовується «вертикальна» система навчання, яка будується на основі його організаційної структури. Торгівельних представників навчають супервайзери. Супервайзерів навчає корпоративний бізнес-тренер і територіальний менеджер. З останніми працюють внутрішні менеджери вищої ланки, отже з територіальним - дивізіональний, а з дивізіональним - національний менеджер з продажу.

В компанії існує два види оцінки торгових представників - це оцінка персоналу та asassement-центр. Оцінка персоналу є обов'язковою і проходить раз в півроку, при цьому кожному співробітнику присвоюється певна категорія, яка впливає на рівень заробітної плати. При оцінці враховуються як кількісні показники, наприклад, результати роботи співробітників, так і якісні - рівень професіональних знань, відповідальність, організація праці. Оцінка проходить по методу 360° - таким чином, враховується про співробітника його керівника, колег, та самого оцінювача.

Проведення персональної оцінки персоналу дозволяє виявити рівень компетенції працівників, а також тісно зв'язати систему винагороди праці не тільки з досягненням ключових показників, але й з загальними результатами діяльності компанії.

В той же час asassement - це свого роду конкурс на заміну вакантної посади. В ньому мають можливість приймати участь всі співробітники, всіх рівнів структури. Asassement приймає виключно ініціативу працівників, які, наприклад, хочуть отримати підвищення в посаді. Участь в оцінці конкретного працівника може ініціювати, як його керівник, який вважає, що його кваліфікація не підходить займаємій посаді, так і сам працівник. Проведення процедури оцінки персоналу і Asassement дозволяє формувати кадровий резерв компанії «АВК».

Значну частину свого прибутку компанія «АВК» заплановано інвестує в підвищення кваліфікації своїх працівників. Інвестиції в професіональний розвиток працівників щорічно зростають і за останні 2 роки складали більше ніж 100 тисяч гривень. Серед партнерів «АВК» в сфері освіти рейтингові вузи і організації - Міжнародний інститут менеджменту, Києво-Могилянська бізнес-школа, Міжнародний інститут бізнесу та інші.

Основні вимоги, щодо прийняття на роботу працівників на прикладі менеджера по роботі з основними клієнтами.

Вимоги:

· навики роботи в крупній компанії FMCG не менше ніж 2 роки на позиції не нижче чим торговий супервайзер;

· вища освіта;

· володіння ПК на рівні опитного користувача MS Offise;

· власний автомобіль.

Професійні навики:

· високо розвинені навики ведення переговорів, презентацій;

· реалізація, в тому числі маркетингових по виконанню планових показників;

· підбір, розміщення, адаптація, навчання торгових агентів і мерчендайзерів;

· організація роботи по створенню бази даних ТП і формуванню ефективних маршрутів;

· постановка задач команді (робота в цілях по SMART) і контроль їх виконання;

· проведення зборів.

Маркетинговий аналіз

Маркетинг - це діяльність на ринку з ціллю створення методів впливу на продавців та покупців.

Загальновідомий статус торгової марки «АВК» підтверджується на основі результатів досліджень, визнання серед українських споживачів, відомостях про масштабні інвестиції в рекламу на протязі багатьох років, довгому періоду існування на ринку і успішних показниках продаж. Професійний підхід до створення своєї продукції та незмінно висока якість забезпечують «АВК» визнання та високу лояльність споживачів України, та інших країн СНД.

Маркетологи компанії щороку виводять на ринок нову та якісну продукцію, яка користується широкою популярністю серед споживачів. Вони використовують всі засоби масової інформації, створюють пробні дигустації та різні акції.

Наприклад, напередодні новорічних та різдвяних свят, компанія «АВК» представляє нову колекцію новорічних подарункових наборів з додатковими цінностями. Вперше в цьому році, за побажаннями споживачів, компанія представляє широкий вибір багатофункціональних подарунків, в яких об'єднані солодощі та дитячі ігри.

Спеціалісти компанії приділяють велику увагу розвитку сезонної кондитерської продукції, до яких відносяться і новорічні подарунки. В цьому сезоні на 70% компанія оновила асортимент своїх подарунків: змінився дизайн і форми упаковок подарункових наборів, а також вміст новорічних подарунків.

Сезонна кондитерська продукція в Україні стає все більш преміальною: подарункові набори наповнюються більш дорогими, високоякісними виробами. Сьогодні велику долю, приблизно 80%, в наповненні новорічних наборів «АВК» складають улюблені солодощі споживачів - шоколадні цукерки та батончики, а 20% - унікальні новинки компанії. В складі дитячих наборів «АВК», крім солодощів входять також листівка-поздоровлення з новорічними святами.

Основна частина святкових наборів компанії «АВК» уже традиційно має додаткові переваги, збільшуючи споживчу вартість подарунків. Наприклад, подарунки «Шоколадний замок», «Шоколадний театр», «Будинок ельфів» (1160 г.), конструкція якого виготовлена з металопластикового картону та «Королівство Сніжної королеви» мають ігри, маскарадні маски, наліпки. А рюкзаки в формі м'яких іграшок можна використовувати в майбутньому як стильні аксесуари - символи наступаючого року (іграшка «Квіткова Муня» - додаток 3). Ще один подарунок можна використовувати як кормушку для птахів.

Відмінною особливістю колекції 2008/2009 року є зручне її розміщення на палетках в торгових залах супермаркетів - основному каналі збуту подарунків компанії. Вага наборів цього року виросла в середньому на 15%. В той же час, за допомогою додаткового захисту упаковки від відкриття, виключена можливість випадкового випадіння цукерок з набору. Цукерки в наборах «АВК» додатково запаковані в поліетиленовий пакет, а сама упаковка оснащена саморозривними замками, які неможливо відкрити, не пошкодивши цілісність упаковки.

«Велика частина наборів відноситься середньому ціновому сегменту - 25-30 грн. Однак, подарункові набори розраховані на покупців з будь-якою заробітною платнею - сьогодні «АВК» пропонує споживачам обрати подарунок на свій смак з 24 різних видів наборів. Асортиментна лінійка подарунків охоплює ціновий діапазон від економ-класу - по 10-14 грн. за упаковку до преміум-класу - по 70-75 грн. за набір», - відмічає Олександр Остапченко - директор по маркетингу компанії «АВК».

Компанія «АВК» вивела в 2007 році ТМ «Жувіленд» з під зонтичного бренда «АВК». В подальшому розвитку на основі цієї марки буде сформований самостійний зонтичний бренд. Самостійне існування ТМ «Жувіленд» дозволить більш ефективно розвивати категорію желейно-жувательних цукерок. Методи просування цієї категорії будуть значно відрізнятися від «материнського» бренда «АВК», об'єднуючого, переважно, шоколадні вироби.

Маркетологи та технологи компанії «АВК» обновили сам продукт, розробили новинки в желейно-жувальній категорії. В виробництво були запущені в 2007 році солодощі «Кучерява кола» та «Очуміла полуниця».

Упаковка продукції під ТМ «Жувіленд» в майбутньому також зміниться. Зокрема, в логотипі торгової марки не буде фігурувати ТМ «АВК», а герої на упаковці постануть в новому образі.

Виведення новинок та ре-дизайна марки супроводжувалось масштабною рекламною компанією на телебаченні та в пресі, трейд-маркетинговою активністю в точках продажу. В роздрібній мережі була проведена дигустація новинок і розміщена напільна реклама замість основної викладки продукції.

Масштабні рекламно-маркетингові міри дозволили збільшити впізнання ТМ «Жувіленд» серед цілої аудиторії до 55%. При цьому значно збільшиться об'єм продаж за підсумками року.

Загальновідомий статус торгової марки «АВК» підтверджується на основі результатів досліджень, підтверджуючих її широку відомість серед українських споживачів, даних о масштабних інвестиціях в рекламу на протязі багатьох років, довгому періоду існування на ринку і успішних показниках продаж.

Свою продукцію компанія розповсюджує по всім регіонам країни за допомогою власної роздрібної мережі. Команда зі збуту в компанії забезпечує присутність виробів під торговою маркою «АВК», а також самостійними брендами компанії («Шедевр», «Клубжеле», «Крем-Суфле»), в більше ніж 48000 роздрібних торгових точок України, що складає більше ніж 67%.

На сьогоднішній день асортимент компанії нараховує близько 350 позицій і компанія планує його переглянути. «АВК» (м. Донецьк) намагається виводити на ринок близько 10% нової продукції щорічно. Оскільки мода та вподобання змінюються дуже швитко, то компанія повинна пристосовуватись до ситуацій, що складаються на ринку.

Компанія експортує близько 50% своєї продукції в Росію і 5-7% - в країни Європейського союзу.

В якості основного метода утворення ціни на продукцію обрано метод зниження собівартості. Для цього за основу розрахунку беруться витрати на виробництво продукції, виплату заробітної плати, частки прибутку і інше. Враховуються також ціни конкурентів на аналогічну продукцію.

Таблиця 1 «Утворення ціни на продукцію»

Найменування статті

За звітній період

За попередній період

Матеріальні затрати

1354313

998317

Витрати на оплату праці

32845

53627

Відрахування на соціальні заходи

7477

13382

Амортизація

42185

29021

Інші операційні витрати

235629

180485

Собівартість продукції

1672449

1274832

Прибуток підприємства

421150

321580

Ціна на продукцію

2093599

1596412

З таблиці видно, що витрати на матеріали за рік значно зросли, така тенденція характерна не тільки для АВК і харчової промисловості, але і для виробничої сфери економіки всієї країни. Але з іншого боку зріс і прибуток, порівняно з минулим роком.

Фінансовий аналіз

В компанія «АВК» щорічно вкладає в свій розвиток та виробництво мільйони гривень. Так наприклад, в 2004 році компанія збільшила продаж на 32%, чи на 206,524 млн. гривень до 851,424 млн. гривень в порівнянні з 2003 роком. По результатам 2004 року, на українському кондитерському ринку доля компанії «АВК» складає 14,7% в грошовому вираженні. В 2005 році було збільшено реалізацію продукції на 17,5% - до 1 млрд. 450 тис. грн.

Компанія «АВК» за підсумками 2006 року збільшила реалізацію шоколадних виробів на 7% у грошовому вираженні. Обсяг продажів даної продукції склав близько 617 млн. грн. За даними ринкових досліджень, частка компанії на українському ринку шоколадних виробів склала 12%, у тому числі - у вагових шоколадних цукерках - порядку 30% (у грошовому вираженні).

Реалізація желейно-жувальних цукерок за цей же період виросла на 31% у грошовому вираженні й склала більше 50 млн. грн. При цьому компанія стала лідером у цьому сегменті, її частка на ринку желейно-жувальних цукерок України за підсумками року склала 28%.

Завоювання й утримання лідерських позицій у сегментах шоколадних і желейно-жувальних виробів є пріоритетною метою компанії «АВК». За словами генерального директора компанії «АВК» Андрія Дикунова, послідовна реалізація стратегічних планів дозволить «АВК» в 2007 році подвоїти чистий прибуток, що склав за підсумками минулого року 28,5 млн. грн.

В 2006 році інвестиції в закупівлю сучасних виробничих ліній, розробку й просування нових, складних продуктів шоколадної й желейно-жувальної групи склали порядку $20 млн. Модернізація виробництва супроводжувалося відмовою від випуску великої кількості безперспективних виробів - без додаткових цінностей, без відмітних властивостей, з падаючою популярністю в споживача (карамель, цукрове печиво, драже). Загальна сума інвестицій в 2006 році є рекордною для «АВК» за всі роки її діяльності.

У компанії розраховують, що відновлення виробництва, підвищення ефективності управлінських процесів, оптимізація асортиментів і вдосконалення дистрибуції дозволить до кінця 2008 року збільшити обсяг реалізації шоколадних і желейно-жувальних виробів більш ніж на 30%.

В склад компанії входять кондитерські фабрики в Дніпропетровську, Донецьку, Мукачеве, Луганську. 25,1% акцій «АВК» належить компанії Western NIS Enterprise Fund - фонду прямого інвестування, капіталізованого правлінням США, котрий працює в Україні та Молдові.

Протягом 2005-2007 років в інвестиції закупок сучасних виробничих ліній шоколадних та желейно-жувальних груп склали більше ніж 1236, 30 млн. Продукція компанії гарантує високу якість своєї продукції. «АВК» володіє чудовими смаковими якостями, а також має оригінальний дизайн, нестандартну упаковку, власний стиль, який виділяється на фоні продуктів - конкурентів.

Зараз доходи облігацій «АВК» в порівнянні з великим об'ємом емісії, сильними фінансовими і виробничими показниками компанії робить дані цінні папери одним з найбільш цікавих і ліквідних інструментів ринка облігацій України.

В майбутньому «АВК» планує здійснювати випуск корпоративних облігацій, оскільки подібні позики є більш цікавими і фінансовим інструментом, чим прямі кредити. Вони дозволяють заманювати значні кошти без залога і, крім того, полегшують процедуру отримання коштів. Плаваюча процентна ставка робить умови позики більш вигідними як через вартість отриманих коштів, так і через строк повернення. До того ж цей метод дозволяє компанії самостійно реалізувати інвестиційні проекти.

Для визначення фінансового стану підприємства існує велика кількість коефіцієнтів. В курсовому проекті розрахуємо такі коефіцієнти:

1) Коефіцієнт фінансової незалежності:

За 2007 рік:

Кфн =Ф1стр.380+ стр. 430/ Ф1 стр. 640=324528+1384/777534=0,4

Ф1 стр. 380 - власний капітал (усього за розділом)

Ф1стр.430 - забезпечення наступних виплат і платежів (усього за розділом)

Ф1 стр. 640 - балланс

За 2008 рік:

Кфн =Ф1стр.380+ стр. 430/ Ф1 стр. 640=321107+1157 /1552326=0,2

Коєфіцієнт фінансової незалежності дуже низький, порівняно з нормою, це означае що прибутку від вкладанб підприємства не вистачає, щоб оплачувати витрати.

2) Коєфіцієнт поточної ліквідності:

Кпл= ф1 р. 280 / ф1 р. 620

Ф1 р. 280 - баланс активу

Ф1 р. 620 - поточні забов'язаня

За 2007 рік:

Кпл=777534/300372=2,6

За 2008:

Кпл =1552326/702652=2,2

Коєфіцієнт поточної ліквідності по стандарту повинен бути від 1-3, порівнянно з нормою, у ЗАТ АВК достатньо коштів, щоб погашати короткострокові займи.

3) Коєфіцієнт фінансового ризику:

Кфр=(Ф1 стр. 480+620)/(Ф1стр.380+430)

Ф1 стр. 480 - довгострокові забов'язання

За 2007 рік:

Кфр= (151250+300372)/(324528+1384)=1,4

За 2008 рік:

Кфр=(527410+702652)/(321107+1157)=3,8

Коєфіцієнт фінансового ризику більший за норму (норма 1), це значить, що підприємство є недостатньо фінансово незалежним.

Аналіз організаційної культури

Основним багатством компанії є її персонал. Адже, без гарного колективу й наладженої роботи неможливе ефективне просування компанії. Одним з перших, хто роз'яснив поняття культури був М.Х. Мескон: «Атмосфера чи клімат в організації називається її культурою. Культура відображає переважаючи звичаї в організації». Сучасний менеджмент розглядає культуру як міцний стратегічний інструмент, який дозволяє орієнтувати всі підрозділи і робітників на взаємні цілі.

Компанія «АВК» має налагоджений клімат в колективі й не зупиняється на цьому. Організація використовує культуру для залучення робітників визначених типів і для стимулювання поводження. Культура, образ форми підкріплюється чи послаблюється репутацією компанії. Оскільки «АВК» має гарну репутацію, як кондитерський виробник, то вона має й гарний клімат в колективі.

Основна функція культури в компанії - це створити і зберегти рамки, у яких відбуваються наступні цикли:

1) спочатку працівникам пропонують визначені дії;

2) з них можна вибрати ті, що імпонують робітникам;

3) після чого робітники діють, впевнені в тім, що це буде зрозуміло іншим;

4) що дана культура надасть визначений набір вчинків і іншим;

5) що ці інші зможуть відповісти нам тим же,

6) що буде зрозуміло і що ця ж культура потім запропонує нам нові дії… і т.д.

Цикли, подібні цьому, діють у рамках культури для будь-якого випадку - вони диктують нам, як працювати в колективі. Суть культури - дозволити працівникам, не задумуючись, відтворювати щодня сотні цих циклів. Але в швидко мінливій обстановці сучасних організацій з'являється усе більше «правил поводження», які не мають сталості і повторні процеси стають усе більш pаздpобленими. І чим скоріше це відбувається, тим складніше робітникам pазібpатися, який вчинок буде доречний у даній ситуації і як до нього віднесуться люди, з якими ми вступаємо в контакт.

Організація «АВК» намагається якомога ефективніше використовувати потенціал своїх працівників. Так як девіз компанії «Зроблено з любов'ю. Зроблено для Вас!» Компанія постійно намагається підтримувати клімат в колективі, наприклад, на кожне свято працівники постійно поздоровляють один одного, по вдалому завершенню проекту відбувається святкова вечірка. Хоча з однієї сторони, це не є основним мотивом для роботи, але все ж краще працювати в колективі з налагодженими та дружніми відносинами ніж там де завжди панують суперечки, пліткарство, коли робітники намагаються усунути один одного не здоровою конкуренцією, а нечесним способом.

Керівники намагаються використовувати метод «кнута та пряника», оскільки, для того, щоб був гарний клімат в колективі, необхідно роз'яснити співробітникам правила, повноваження й норми поведінки. Адже, щоб гарно працювати не потрібно переходити «рамки» припустимого. Працівник, вищий за званням, не повинен дозволяти своєму підлеглому ставитися до себе без поваги та необхідної покори. Адже, повноваження - це обмежене право використовувати ресурси організації і спрямовувати зусилля її співробітників на виконання завдань. Правила - точне визнання того, що варто робити в конкретній унікальній ситуації. Норма керованості - це коло повноважень менеджера, що називається також сферою контролю.

1.2 Аналіз зовнішнього середовища компанії

Аналіз впливу факторів макросередовища

Економічне середовище

20 квітня Верховна Рада України 266 голосами ратифікувала Угоду про формування Єдиного економічного простору, підписану Президентом України, Росії, Казахстану та Білорусії 19 вересня 2003 року в Ялті під час саміту СНД. Головна мета цього договору - це підвищення конкурентоздатності української економіки, адже економіка України носить відкритий характер, понад половини ВВП реалізується на зовнішньому ринку. В Росії в 2003 році існували заборонені бар'єри та мита на 11 видів українських товарів, серед яких, зокрема, цукор та кондитерські вироби. З функціонуванням зони економічної торгівлі, Україна, а саме «АВК», може експортувати в Росію свою продукцію.

У 2008 році Україна переживає економічну кризу. Для компанії «АВК» це має велике значення, адже, якщо населення країни не матиме сталого доходу, то попит на продукцію впаде, оскільки, солодощі не являються товарами першої необхідності. Через кризу багатьом організаціям, фірмам, фабрикам та заводам доводиться звільняти своїх робітників. З 69,2% до 76,1% збільшилась кількість тих, хто відчув кризу у вигляді стрімкого росту цін, з 2% до 8,1% - через втрату вкладів.

Ринок праці вже відчув на собі наслідки кризи. З початку листопада відсоток тих, чиї друзі чи родичі були звільнені збільшився з 33,9% до 49,6%. Також збільшилась частина тих, хто зіткнувся з затримкою заробітної плати (з 15,3% до 18,3%), переходом на неповний робочий тиждень (з 1,5% до 4,8%) та відпусткою, яка не виплачується (з 1,4% до 3,3%).

Значно збільшилась частина тих, хто збирається економити на продуктах харчування (з 42% до 53,2%), одежі (з 33,1% до 40,3%), відпустці (з 16,4% до 23,3%) та розвагах (з 18,1% до 22,2%). Останні результати показали, що українці намагаються економити навіть на медикаментах (15,7%). Отже, судячи з статистики видно, що в майбутньому компанія «АВК» може не отримувати прибутку, це в кращому випадку, а в гіршому, вона може повністю розоритися.

Україна вступила до ВТО, для кондитерського сектору Укряїни це є позитивним фактором. Андрій Дікунов, генеральний директор компанії «АВК», вважає, що в короткостроковій перспективі можна прогнозувати деяке збільшення імпорту на внутрішньому кондитерському ринку.

Політико-правове середовище

Кондитерські вироби в компанії «АВК» мають широке визнання у споживачів, а також це підтверджується різними сертифікатами якості та законами, які дозволяють випускати дану продукцію.

Регулювання - це обмеження діяльності організації загальнодержавними, регіональними й місцевими законодавствами та постановами. Закони - це прийняті суспільством цінності та норми поведінки, дотримання яких забезпечують судові органи. Більшість законодавчих актів, прийнятих на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, покликані забезпечити сумлінність конкуренції та чесну ділову практику. Споживачам законодавство прагне забезпечити захист від недоброякісних товарів, несумлінної та небезпечної торговельної практики.

Законодавство про захист конкуренції та прав споживачів регулює загальні умови ринкової діяльності підприємства, також і компанії «АВК».

Закони, які стосуються товарів. Розробляючи товарну політику, слід врахувати законодавчі акти, які регулюють питання якості, стандартизації та сертифікації, пакування, товарних знаків. У цій сфері діють закони: «Про стандартизацію та сертифікацію», «Про стандартизацію». Компанія «АВК» провела сертифікацію виробництва по випуску готової продукції по міжнародному стандарту ISO 22000. Отримання цього сертифікату підтверджує бездоганну роботу системи управління безпеки харчової продукції на підприємствах компанії.

Контроль і гарантія якості є важливим завданням компанії, на протязі багатьох років «АВК» орієнтується на принципи та стандарти, прийняті в міжнародному конгресі.

Ціль стандарту - гармонізувати на глобальному рівні вимоги до менеджменту безпеки продуктів харчування та зробити процес удосконалення контролю за якістю продукції непереривним.

Використання та захист товарних знаків регулюють законами України з питань інтелектуальної власності та іншими законодавчими актами, такими як Кримінальний кодекс (стаття 229 «Незаконне використання знака для товарів та послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару»).

Правове регулювання ціноутворення. Законодавство України про ціноутворення засновується на Законі «Про ціни і ціноутворення», який було прийнято 3 грудня 1990 року. Він регулює державну політику ціноутворення, повноваження Кабінету Міністрів України в галузі ціноутворення, встановлення та застосування цін і тарифів.

Закони, які діють у сфері розповсюдження. Основним правовими проблемами розповсюдження є питання укладання та дотримання контрактів, а також взаєморозрахунків та передачі прав власності на продукцію від продавця до покупця. Від 2004 року став чинним новий Цивільний кодекс України, який детально регулює питання власності та відповідальності.

Законодавство про рекламу. Засади рекламної діяльності в Україні та відносини у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами, регулюються Законом України «Про рекламу». Відповідно до цього закону рекламою вважається інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес до такої особи чи товару. Реклама на території України розповсюджується виключно українською мовою.

Законодавство про захист прав споживачів. Україна має добре розвинуте законодавство у сфері прав споживачів. «АВК» використовує Закон «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року, який регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їхніх прав.

Крім зазначених ЗАТ «АВК» в своїй діяльності використовує ще такі закони, як: Конституція України (Основний Закон України), Кодекс законів про працю України, Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності» від 18 лютого 1991 р., Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» із змінами, внесеними законами України №607/97-ВР від 04.11.97 р. та №639/97-ВР від 18.11.97 р.), Про підприємництво; Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №14; 1992. - №48, 51; 1993. - №30; 1994. - №3, 28, 40, 49; 1995. - №6, 7, 10, 14.

Торгівельна марка «АВК» визнана загальновідомою в Україні. Таке рішення прийняла Апеляційна палата Департаменту інтелектуальної власності Міністерства науки і освіти України.

Вминання марки «АВК» загальновідомою збільшує її комерційну цінність. Новий статус ТМ забезпечує її більш широку і безстрокову правову охорону, створює привілеї в захисті марки на ринках інших країн. Статус загальної підвищує також престиж марки.

Кондитерські вироби в асортименті випускаються за нормативною документацією - ГОСТ 4570-73, ГОСТ 4570-93, ТУ У 18.00382036.033-99, ТУ У 15.8-30482582.003-2002, ТУ У 15.6-30482582.001-2001; всі кондитерські вироби пройшли державну санітарно-гігієнічну експертизу - висновки санітарно-гігієнічної експертизи №№5.10/27786, 5.10/27787 від 30.07.2002 року №5.10/36471 від 14.10.02.

Демографічна ситуація

Природною основою демографічного стану в Україні є народонаселення. Роль його як основи суспільного виробництва полягає в тому, що воно виступає споживачем матеріальних благ і тим самим зумовлює розвиток насамперед галузей, які орієнтуються у своєму розміщенні на споживача. Однак найважливішою характерною рисою народонаселення є те, що воно є природною основою формування трудових ресурсів, найголовнішого елемента продуктивних сил, які відіграють вирішальну роль як фактор розміщення трудомістких галузей господарства.

Нинішня соціально-економічна криза ускладнила демографічні процеси, призвела до помилок і проблем, які болюче позначаються на головному суб'єкті нинішніх перетворень - населенні. Статистичні порівняння з іншими країнами свідчать, що за основними показниками природних змін населення - народжуваності, смертності, природного приросту - Україна стоїть не тільки після країн Заходу, але й республік колишнього СРСР. За рівнем народжуваності (9,6 ‰) вона посідає передостаннє місце серед них та країн Європи, за смертністю населення (15,4 ‰) - 2-е місце серед країн континенту, за рівнем дитячої смертності (14,4 дитини на 1000 новонароджених) її показники входять у першу сумну десятку показників для європейських країн, за очікуваною тривалістю життя (67 років) - 109-е місце у світі, коли ще у 1994 р. посідала 87-е.

Загрозою для перспектив розвитку нації стають обсяги й темпи депопуляції, тобто абсолютного зменшення населення внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених. Вона почалася в Україні з 1991 р. і нині таке зменшення становить близько 1 млн. осіб. Крім того, різко зменшилася кількість шлюбів, зростає число розлучених, удівців і особливо удовиць, збільшується частка бездітних і однодітних родин, а це ще більше погіршує демографічні перспективи держави.

В Україні постійно зростає рівень смертності населення. Спостерігається особливо висока смертність чоловіків у працездатному віці, яка перевищує смертність жінок в аналогічному віці майже вчетверо. Тільки за рахунок цього фактора Україна втратила у 1969-1993 рр. понад 500 тис. чоловіків у віці від 16 до 50 років. В результаті зниження народжуваності населення країни «старішає». Частка осіб похилого віку у 1995 р. становила в цілому по Україні понад 1/5, а в селах - 1/3 всього населення.

Від 1989 року співвідношення між міським та сільським населенням у цілому по країні залишається майже незмінним. Із кожних 100 громадян в України в містах проживає 67, а в сільській місцевості - 33. Частка населення зросла в 11 областях України, а зменшилася - у 5, в інших 11 - залишилася без змін. Зміни відбулися переважно у центральних, а також у деяких західних та південних регіонах. Особливо висока частка населення у Донецькій (90%), Луганській (86%) та Дніпропетровській (83%) областях, а низька (менше 50%) характерна для Вінницької, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей. Отже, компанія «АВК» повністю забезпечена робочою силою, так як 3 з її компаній знаходяться в містах (Донецьк, Луганськ та Дніпропетровськ).

Але позитивним моментом є ще й те, що в Україні відбувається подальше зростання рівня освіченості населення. Якщо в 1989 році повну вищу освіту мали 4,2 млн. українців, то в 2001 році цей показник зріс до 5,66 млн. Мати вищу освіту стало модно (Див. Додаток 6). Зростає попит на висококваліфікованих працівників - влаштуватися на престижну роботу без диплома без диплома університету майже неможливо.

Тобто, кондитерська компанія «АВК» дуже залежить від демографічної ситуації. Оскільки, зараз в країні спостерігається старіння нації, то в майбутньому, для компанії може скластися невигідна ситуація. По-перше, буде менше споживачів, через що компанія не отримуватиме прибутку, по-друге, не буде молодого персоналу. Отже, в майбутньому компанія має стимулювати своїх працівників та споживачів. Керівники та маркетологи повинні придумати такий бізнес план, клієнти споживали саме нашу продукцію та, щоб робітники йшли працювати до компанії «АВК». Хоча є й позитивна сторона. Перед усім це те, що компанія забезпечена працівниками, а також на роботу приймають лише кваліфікованих спеціалістів, тобто рівень освіти у населення (робітників) збільшується.

Екологічне середовище

Особливо відчутним в умовах кризових явищ в економіці стало загострення екологічної ситуації. Унаслідок нераціонального й неконтрольованого використання природних ресурсів дедалі чіткіше вимальовуються прикмети екологічної катастрофи.

Характерними рисами погіршення екологічного стану є радіоактивне, хімічне та фізичне забруднення повітряного басейну, поверхневих і підземних вод, руйнування та забруднення землі. Великомасштабні осушувальні роботи на Поліссі призвели до падіння рівня ґрунтових вод і ерозії ґрунтів. У результаті катастрофи на Чорнобильській АЕС та радіоактивного забруднення ускладнилося використання ґрунтів та лісу, склалися загрозливі умови для проживання населення.

Потужним народногосподарським комплексом з високорозвинутою промисловістю, інтенсивним багатогалузевим сільським господарством, широко розгалуженою транспортною системою є Донбас. Розвиток промисловості відбувався там переважно екстенсивним шляхом, без здійснення комплексу заходів з охорони навколишнього природного середовища. Довгострокове поєднання вуглевидобутку з роботою металургійних, нафтохімічних і машинобудівних підприємств призвело до того, що Донбас став найбільш забрудненим регіоном не тільки в Україні, а й у світі. Як вам уже відомо, дві фабрики компанії «АВК» розташовані в районі Донбасу - Донецька та Луганська. Екологічна ситуація на підприємствах ускладнюється відходами промисловості інших заводів й розкривних порід, засмічується природне середовище - земельні угіддя, водні джерела та повітряний простір. Компанія «АВК» слідкує за екологічною ситуацією на своєму виробництві, вона використовує машини, які не забруднюють навколишнє середовище.

На фабриці «АВК» в місті Мукачеве екологічна ситуація дещо краща, оскільки вона знаходиться в Закарпатті, а там немає такої кількості заводів, які забруднюють середовище, їх більше на сході.

Другим регіоном з розвинутою промисловістю є Придніпров'я, яке характеризується високою концентрацією гірничорудної, чорної та кольорової металургії, будівельної індустрії, важкого машинобудування. Орієнтація на використання місцевої сировини обумовила виснаження запасів природних ресурсів. Для цього регіону характерні високий рівень забруднення повітря та води, механічне порушення земель, критичні екологічні умови життя населення.

Керівництво компанії «АВК» намагаються змінити ситуацію, оскільки зараз в світі настає глобальне потепління, з-за викидів відходів в навколишнє середовище. Еколог на підприємстві слідкує за тим, щоб фірма не викидала більше норми шкідливих газів з виробництва. ЗАТ «АВК» влаштовує різні демонстрації для підтримки навколишнього середовища, його очистки. Хоча цим компанія не змінить вже створившись ситуацію, але все ж таки, хоч призупине.

Культурне середовище

Сфера діяльності - кондитерська промисловість. Протягом свого існування компанія «АВК» отримувала наступні винагороди:

1. Переможець фестивалю «Вибір року 2005» ТМ «Шедевр» у номінації «Цукерки року премiум-класу».

2. Почесний диплом лауреата Міжнародного конкурсу Міжнародна премія «Олімп» за присвоєння звання «Золота торгівельна марка». Нагороджується торгівельна марка «АВК» - 2004 рік.

3. Цукерки «Шедевр із вершковим кремом і цільним горіхом» займають 1-ше місце на обласному рівні конкурсу «100 кращих товарів України» в 2003 році.

4. Переможець фестивалю «Вибір року 2002» у номінації «Ласощі» - торгівельна марка «Клубжеле».

5. Диплом 8-ої міжнародної виставки-ярмарку «Ласощі 2002».

1-ше місце одержали: сластики «Клубжеле», тришарове печиво «Тайго», цукерки «Кармелла», «Ванесса», «Лорелла», цукерки «Фрукти в крем-брюле», вафельний батончик з начинкою «Боніта»;

2-ге місце - крекер «Фан».

6. Диплом за випуск високоякісних кондитерських виробів, використання сучасних технологій, постійне розширення й відновлення асортиментів (Слов'янський базар, Харків 2002 рік).

7. Диплом Центра Незалежних Експертиз «За відмінну якість». Оцінка продукції «Мікс» - «Відмінно», 2001 рік.

8. Золоті медалі 7 міжнародної спеціалізованої виставки-ярмарку «Ласощі 2001» одержали шоколадно-вафельний торт і цукрове печиво «Ажур», срібло в карамелі «Му-Му», бронзою відзначений чорний шоколад «АВК», що також одержав диплом у номінації «Симпатія виставки». Диплом у номінації «Самий смачний продукт виставки» по праву належить серії батончиків «Мажор», а найвітамінішим продуктом стала серія цукерок «Клубжеле».

9. Диплом лауреата конкурсу «Обличчям до споживача», згідно якому за результатами порівняльних випробувань та за співвідношенням «ціна/якість» желейні цукерки «Клубжеле», що виробляються компанією «АВК», одержали оцінку «Дуже добре» (16.06.2000).

10. Сертифікат відповідності BVQI. Розробка й виробництво шоколаду, кондитерських виробів і напівфабрикатів, 2000 рік.

11. Диплом виставки-ярмарку «Ласощі. Весна'99» за активну роботу зі збільшення асортименту продукції й підвищенню її конкурентоспроможності (Київ, квітень 1999 року).

12. Міжнародна Європейська організація з якості обрала компанію «АВК» для вручення нагороди в номінації «Премія якості» - 1997 (Париж, 10/11/1997).

13. Міжнародна Європейська організація з якості обрала компанію «АВК» для вручення нагороди в номінації «Краща торгівельна марка»

...

Подобные документы

 • Характеристика компанії "МАКСІМУС" та її товарного асортименту. Фактори макромаркетингового середовища організації. Аналіз конкурентів, постачальників та споживачів підприємства. Аналіз сильних та слабких сторін діяльності компанії на ринку дверей.

  курсовая работа [64,5 K], добавлен 17.02.2013

 • Всесторонній аналіз діяльності кондитерської компанії "Roshen", аналіз його конкурентів, зовнішньої середи, виявлення міцних та слабких сторін. Проблеми та можливі напрямки розвитку фірми, винаходження шляхів розвитку та розроблення певної стратегії.

  дипломная работа [1,0 M], добавлен 08.03.2011

 • Аналіз внутрішнього середовища організації. Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища організації. Постачальники та клієнти організації. Утворення ціни на продукцію. Ринки збуту товару. Рух товарів на ринку та реклама. Аналіз сильних і слабких сторін.

  курсовая работа [86,2 K], добавлен 18.12.2011

 • Місія компанії "Ресурс": загальна характеристика і мета діяльності організації; аналіз факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Складання матриці SWOT; формулювання та вибір альтернатив розвитку підприємства, ефективність запропонованої стратегії.

  курсовая работа [289,1 K], добавлен 04.03.2012

 • Аналіз аспектів зовнішнього середовища, які впливають на бізнес компанії, дослідження слабких та сильних сторін з використанням SWOT-аналізу. Асортимент ресторанів швидкого харчування "McDonald's", особливості системи контролю якості обслуговування.

  курсовая работа [36,8 K], добавлен 16.05.2016

 • Характеристика підприємства, його організаційна структура, визначення місії та цілей. Оцінка конкурентів та місця компанії на ринку. Вибір стратегії ринкової поведінки. План прийняття рішень. Аналіз та оцінка втрат в наслідок надлишків, нестачі ресурсів.

  отчет по практике [354,6 K], добавлен 11.05.2014

 • Історія розвитку компанії. Аналіз асортиментної структури підприємства. Оцінка стану конкурентного середовища. Сильні та слабкі сторони діяльності, SWOT-аналіз компанії "АВК". Ємкість кондитерського ринку в Україні. Аналіз споживачів, сбір інформації.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 08.06.2014

 • Історія розвитку компанії Nokia, місія та цілі організації. Особливості ціноутворення, реклами. Цільова аудиторія продукції, обслуговування клієнтів. Аналіз конкурентного середовища, SWOT-анализ. Прогнози щодо діяльності компанії Nokia у наступному році.

  контрольная работа [36,4 K], добавлен 24.11.2010

 • Аналіз поточного стану вітчизняного ринку холодильників та характеристика діяльності компанії "Nord". Розробка маркетингової стратегії організації, її товарної та цінової, збутової та комунікаційної політики. Бюджет програми та контроль за її реалізацією.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 14.06.2011

 • Вибір та обґрунтування сфери діяльності підприємства. Розробка загальної концепції діяльності; аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Визначення мети і базової стратегії маркетингу. Розробка конкурентної та збутової стратегії.

  курсовая работа [283,8 K], добавлен 29.10.2014

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.