• Этнические и этнографические группы Республики Бурятия. Национальный состав республики по данным переписи населения в 2002 году в процентном соотношении. Традиции и культура Бурятии. История и культура поселения "Калиновское", его этнический состав.

  реферат (30,6 K)
 • Сущность, функции и роль музея в современном мире. Направления совершенствования деятельности российских музеев и качества оказываемых ими услуг. Новые современные технологии в организации музейного дела. Технология интерактивности и партнерства.

  дипломная работа (283,9 K)
 • Український рух як визначальна спрямовуюча сила націєтворення завдяки непересічним особистостям, які його започатковували та розвивали. Володимир Іванович Вернадський, мислитель, природознавець та видатний організатор науки. Становлення українознавства.

  статья (142,2 K)
 • Этническое самосознание индивида и его представления о своем происхождении. Исторические изменения этносов в социально-экономических и политических процессах. Феодальная раздробленность современных наций и развитие торгово-промышленных отношений.

  доклад (12,7 K)
 • В дисертації досліджено науково-організаційну та видавничу діяльності Володимира Гнатюка в науковому товаристві ім. Шевченка; роль в консолідації українських етнографів та у становленні зв’язків із зарубіжними вченими, внесок у духовну культуру українців.

  автореферат (39,7 K)
 • Анализ историографии российского востоковедения в первые послереволюционные годы. Традиции и новации в казанском востоковедении. Становление и развитие советского востоковедения в Казани. Политические и социокультурные события начала 1920-х годов.

  реферат (31,6 K)
 • Воткинский завод в XVIII–XIX вв.: его история возникновения, особенности строительства. Развитие металлургии на предприятии. Производство якорей, пароходостроение, паровозостроение, мостостроение и сельхозмашиностроение, их краткая характеристика.

  реферат (21,7 K)
 • Краєзнавство як інтегральний науковий напрям, його особливості. Проблема районування території України в науковій літературі. Пам’яткоохоронна діяльність в 20-30-ті рр. ХХ ст. Стан пам’яткоохоронної роботи та заповідної справи у 40-50-ті рр. ХХ ст.

  шпаргалка (812,9 K)
 • Витоки та етапи розвитку запрягу вола і коня як тяглової сили. Кількісне співвідношення вола і коня в господарстві населення України в різні історичні періоди, шляхи витіснення одне одним. Роль тваринного запрягу в розвитку відтворюючого господарства.

  автореферат (75,1 K)
 • Віл і кінь у господарстві населення України доісторичного часу. Традиційні способи кріплення тяглових приладів до ходу сухопутних засобів пересування. Витіснення вола конем як упряжної тварини в господарстві українців. Види запрягу гужових тварин.

  автореферат (134,1 K)
 • Сравнительный анализ распределения различных аллельных вариантов генов яокуса HLA-DR в этнических группах нагайбаков и русских, проживающих в Челябинской области, методом ДНК-тютирования. Генеалогический анамнез среди лиц этнической группы нагайбаков.

  статья (146,2 K)
 • Описание изображений, расположенных на гербе Костромы. Получение городом собственного символа по желанию императрицы Екатерины II, совершавшей ознакомительную поездку по волжским городам. Внесение изменений в рисунки на гербе, его современный облик.

  презентация (749,3 K)
 • Биографические сведения о героях Советского Союза Красноярского края, отличившихся в годы Великой Отечественной войны, описание подвигов, послевоенной жизни. Характеристика наград и отличительных знаков, полученных за мужество в ходе боевых действий.

  реферат (26,7 K)
 • Герои Советского Союза - участники Великой Отечественной войны в Красноярском крае. Военный подвиг телефониста взвода связи Н.Е. Литвиненко, заместителя командира гвардейского авиационного полка А.Л. Кожевникова, командира эскадрильи П.А. Рубанова.

  реферат (60,2 K)
 • Огляд розвитку гончарства в ХІХ-ХХ століттях. Обґрунтування основних етапів промислу впродовж цього періоду. Нарис асортименту глиняних виробів та особливостей професійних знань гончарів. Оцінка ролі народної кераміки в традицій культурі Полтавщини.

  автореферат (43,3 K)
 • Суть та особливості історичних умов виникнення, розвитку та занепаду малих осередків гончарства. Характеристика технології виготовлення глиняних виробів, їх місце й роль у системі традиційно-побутової культури Полтавщини. Формування гончарських династій.

  автореферат (46,0 K)
 • Гончарство як суттєвий компонент народної культури Слобожанщини. Аналіз особливостей промислу, його місце й роль в системі традиційно-побутової культури історико-етнографічного району України впродовж другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття.

  автореферат (44,4 K)
 • З'ясування загальних уявлень про процес гончарювання в міфопоетичній свідомості слов'ян. Дослідження особливостей міфологічного сприйняття процесу випалювання гончарних виробів та характеристики відповідних слов'янських вірувань та обрядовості.

  автореферат (81,0 K)
 • Історико-культурні і художні особливості творів народної кераміки осередків Кульчина і Рокити кінця ХІХ-ХХ ст. Передумови виникнення та етапи розвитку традицій гончарства. Типологічні, технологічні та формотворчі ознаки поліського глиняного начиння.

  автореферат (42,2 K)
 • Краткая биография Ч.Ч. Валиханова, казахского ученого, историка, этнографа и разведчика. Его детство и юность, обучение в кадетском корпусе. Путешествие Чокана во имя Родины. Обширное литературное наследство Ч. Валиханова: статьи, легенды, очерки и пр.

  научная работа (705,9 K)