• Місце регіонального музичного мистецтва Дніпропетровщини в загальнонаціональному культурному процесі. Діяльність просвітницьких установ, музично-освітніх закладів регіону. Представники музичного процесу краю. Творчий доробок місцевих композиторів.

  автореферат (46,4 K)
 • Методологічні принципи історизму, системного підходу, джерелознавства. Музична культура як багаторівнева система, що включає різні види і жанри музичного мистецтва композиторська і виконавська творчість, концертні, театральні та музичні освітні установи.

  автореферат (47,9 K)
 • Особливості взаємодії західних і східних джерел в європейській культурі, літературі, образотворчому мистецтві на музику. Використання стильових елементів в’єтнамського музичного мистецтва у творчості світових композиторів у порівняльному аспекті.

  автореферат (16,2 K)
 • Внесок музикантів Подільщини у розвиток культури, музики та мистецтва. Зародження організаційних форм музичної освіти на Вінниччині. Історія життя та співоча кар'єра видатної вокалісти Лідії Липковської. Оперні партії у виконанні Анатолія Кочерги.

  реферат (42,6 K)
 • Виявлення структури об’єкта та предмета виконавської інтерпретації, характер взаємодії. Характеристика інтерпретуючої особистості на підставі існуючої в класичній психології типології акцентуацій. Вивчення психологічної характеристики музиканта-артиста.

  автореферат (54,6 K)
 • Виразний потенціал виконавської інтерпретації фортепіанної фактури. Система засобів виразності, що використовуються для втілення фактури "Прелюдій". Стильові витоки "Прелюдій", що закорінені в музиці епохи бароко. Жанрова класифікація "Прелюдій".

  автореферат (41,0 K)
 • Теорія та види художньої інтерпретації. Осмислення задач музичного виконавства, його значення у діяльності піаніста-інтерпретатора. Дослідження специфіки фортепіанної фактури. Визначення характерних особливостей реального звукового трактування твору.

  автореферат (52,6 K)
 • Визначення художньо-інтерпретаційного дискурсу глобалізованого та глокалізованого простору. Аналіз особливостей класико-романтичного, автентичного підходів та модернізованих форм виконання бахівської клавірної музики. Розгляд особливостей нотного тексту.

  автореферат (37,8 K)
 • Діяльність львівської фортепіанної школи. Сутність фортепіанної педагогіки В. Курца на основі аналізу його методичних праць. Основні тенденції розвитку методики В. Курца у різних національних школах, зокрема, у чеській фортепіанній педагогіці 1960-х рр.

  автореферат (50,2 K)
 • Биографический очерк жизненного и творческого пути легенды авторской песни советской эпохи и кумира нескольких поколений Виктора Цоя. Обзор увлечений барда. Первые альбомы и личная жизнь музыканта. Изучение метаморфизма в творчестве поющего поэта.

  реферат (25,9 K)
 • История зарождения русского рока "классической" формации в середине 60-х годов. Отношение к рок-музыке сегодня. Виктор Цой как культурный феномен, автор песен, певец, гитарист российской рок-группы "Кино". Образ Виктора Цоя в памяти друзей и поклонников.

  реферат (43,8 K)
 • Українська інструментальна музика як складова слов'янської культури. Зародження традицій ансамблевої гри на народних інструментах. Склад колективу троїстих музик: скрипка, басолі, цимбали. Внесок Г.М. Хоткевича в становленні оркестрового виконавства.

  статья (252,5 K)
 • Визначення поняття пленерних ефектів у музичному мистецтві, особливості фактурного втілення простору в фортепіанній музиці доби романтизму на прикладі творчості Ф. Ліста та К. Дебюссі. Стильова та жанрова характеристика пленеру і його основні моделі.

  автореферат (32,6 K)
 • Діяльність українського композитора В. Косенко в галузі музичного і драматичного театрів, кіно. Відтворення індивідуального художнього методу митця, реконструювання маловідомих творів і творчих задумів за архівними матеріалами й спогадами сучасників.

  статья (121,9 K)
 • Аналіз галицької віолончельної традиції, визначення її місця в українській музиці. Вплив концертної діяльності Барвінського на розвиток і становлення камерно-ансамблевого виконавства в Галичині на початку ХХ ст. Дослідження творчої спадщини композитора.

  автореферат (45,6 K)
 • Якiснi змiни фактури вiолончельних сонат Бетховена в зв’язку з розвитком ансамблевого типу мислення. Специфiка та стильовi властивостi жанру вiолончельної сонати в творчостi Бетховена. Взаємозв’язок “жанр - ансамблеве виконавство”; ансамблева цiлiсність.

  автореферат (47,6 K)
 • Определение современных ученых Высоцким в песнях как невежд, так как их знания получены не в результате глубоких размышлений, а вычитаны только из книг. Критика бардом ХХ века за то, что не дал ни одного более или менее крупного философа мыслителя.

  статья (12,9 K)
 • Жизнь и творческая деятельность Владимира Владимировича Щербачёва, его связь с художественной культурой Петрограда–Ленинграда. Влияние творчества Щербачёва на становление и развитие советской музыкальной культуры. Основные этапы эволюции композитора.

  реферат (19,4 K)
 • Разработка и модернизация эмпирической базы на основе методики шестиранговой шкалы измерения эффективности рекламного воздействия. Конструирование уникального стимульного материала, состоящего из видеороликов, музыка в которых варьируется динамически.

  дипломная работа (1,3 M)
 • Рождение первых звуков музыки. Музыка - искусство, отражающее действительность в звуковых художественных образах. Исследование влияния музыки на духовную сущность, интеллект и физическое тело человека. Музыкальные предпочтения и увлечения подростков.

  презентация (2,0 M)