Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

Дослідження рівня фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку і його взаємозв’язок зі станом зору. Теоретичне і експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження порушення зору у молодших школярів засобами фізичного виховання.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.10.2009
Размер файла 743,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

(44)

Нормальний (29)

9

40

34

12

5

Понижений (15)

3

41

25

20

11

Аналіз рівня фізичної підготовленості в перших класах показав, що в групі учнів з нормальною гостротою зору високий рівень має дуже мала кількість дітей (6%), переважають учні з середнім (28%) та вище середнього рівнями (53%), нижче середнього (13%) діти з низьким рівнем відсутні. Тоді як в групі учнів із зниженою гостротою зору високий рівень мають 3%, вище середнього - 34%, середній - 27%, нижче середнього 20% і з низьким - 16% учнів.

Таким чином, порівняльний аналіз показав, що в групі з нормальною гостротою зору частіше зустрічаються учні з вище середнім та середнім рівнем фізичної підготовленості, а в групі із зниженою гостротою зору достовірно частіше - з нижче середнім і низьким рівнем фізичної підготовленості.

У других класах в групі з нормальною гостротою зору 7% учнів мають високий рівень фізичної підготовленості, вище середнього - 50%, 25% - середній, учні з рівнем фізичної підготовленості нижче середнього - 15%, а з низьким - 3%.

У групі із зниженою гостротою зору високий рівень мають 4%, вище середнього - 31%, середній - 30%, нижче середнього - 25%, низький - 10%. Так само, як і в перших, в других класах в групі з нормальною гостротою зору більше дітей з рівнем фізичної підготовленості вище середнього і середнім. У групі учнів із зниженою гостротою зору виявлена більша кількість дітей із середнім, нижче середнього та низьким. Виявлені між досліджуваними групами відмінності достовірні.

У третіх класах в групі з нормальною гостротою зору високий рівень мають 11%, вище середнього - 49%, середній - 31%, нижче середнього - 9%, а з низьким рівнем учнів даної групи не було.

У групі учнів із зниженою гостротою зору високий рівень мають 5%, вище середнього - 27%, середній - 36%, нижче середнього - 27%, низький - 15%.

У четвертих класах в групі з нормальною гостротою зору 9% учнів мають високий рівень фізичної підготовленості, вище середнього - 40%, 34% - середній, учні з рівнем фізичної підготовленості нижче середнього - 12%, а з низьким рівнем 5%.

У групі із зниженою гостротою зору високий рівень мають 3%, вище середнього - 41%, середній - 25%, нижче середнього - 20%, низький - 11%.

Таким чином, аналіз рівня фізичної підготовленості молодших школярів показав, що дітей з високим рівнем в групах з нормальною і зниженою гостротою зору приблизно однакова кількість, учнів з середнім рівнем достовірно більше в групі з нормальною гостротою зору. Кількість учнів з низьким і нижче середнього рівнем фізичної підготовленості виявилось більше в групі із зниженою гостротою зору. Отже, досліджувані групи виявилися нерівними за рівнем фізичної підготовленості - в групі учнів з нормальною гостротою зору достовірно більше дітей з середнім рівнем, в групі учнів із зниженою гостротою зору більше дітей з низьким рівнем фізичної підготовленості.

Дослідження стану фізичної підготовленості в учнів із зниженою гостротою зору, проведені І.М. Маруненко [42] показали, що вони значно відстають від однолітків з нормальним зором. Автор вважає, що низький рівень фізичної підготовленості школярів з порушенням зору є наслідком низької рухової активності і високого рівня захворюваності в даній групі.

Висновок до 3 розділу

Серед учнів молодшого шкільного віку виявлений високий рівень порушень зору (41%), частку із слабким ступенем зниження складають 32%, середньою - 7%, високою - 2% учнів. Велика частина дітей має слабкий ступінь зниження зору, тому, щоб не допустити його підвищення, профілактику порушень необхідно починати в молодшому шкільному віці.

Виявлений в результаті дослідження взаємозв'язок між станом зору і фізичним станом школярів проявляється тим, чим нижчий рівень фізичної підготовленості, тим більшою є достовірність в учнів з порушеннями зору. Таким чином, можна стверджувати, що рівень фізичного стану має певний взаємозв'язок з погіршенням зору школярів.

Розділ IV. Теоретичне і експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів засобами фізичного виховання

4.1 Теоретичне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів

Результати проведених нами досліджень стану зору учнів молодшого шкільного віку показали, що значна частина дітей (41%) має знижену гостроту зору. Отримані дані відповідають дослідженням В.А. Ковальова [35].

Результати досліджень дозволили визначити, що профілактику порушень зору в школі необхідно починати в молодшому шкільному віці.

В даний час існують різні підходи, методи і способи профілактики та корекції порушень зору. Проте в рамках режиму навчального дня потрібний ретельний підбір засобів і методів, пов'язаних з обмеженим навчального часу, віковими, психолого-педагогічними особливостями учнів молодшого шкільного віку. До того ж методика не повинна зачіпати принципових положень змісту педагогічного навчання, а стосуватися лише фізіологічних аспектів оптимізації зорового сприйняття і режимів навчання, або сприяти підвищенню розумової працездатності, поліпшенню засвоюваності навчального матеріалу.

Фізкультурно-оздоровчі заходи, що проводяться вчителями, в режимі навчального дня молодших школярів, введені відповідно до гігієнічних вимог і норм [49], та повинні містити вправи для зняття зорової втоми, профілактики порушень зору.

Проте здійснені нами педагогічні спостереження за навчальним процесом молодших школярів не виявили наявності таких заходів, які б застосовувались для профілактики порушення зору, не дивлячись на те, що стан зору школярів погіршується з кожним роком [50].

Необхідність введення фізкультурно-оздоровчих заходів в режим навчального дня молодших школярів пов'язана з віковими та психологічними особливостями даного віку. На думку І.Ю. Кулагиної [40], молодший шкільний вік характеризується певною психологічною напруженістю, „внутрішньою зажатістью”, що дуже шкідливо, оскільки породжує невпевненість, відчуття безпорадності, гальмує формування позитивної мотивації учня, а в подальшому психічний розвиток дитини. Дослідженнями встановлено, що при емоційному напруженні виникає надмірне навантаження на окремі групи м'язів тіла. Самостійно діти не можуть позбутися цього, що призводить до напруження нових груп м'язів.

На думку Е.В. Селезньова [52], психічну напругу породжує безліч видів напруги, це приводить до спазму очних м'язів, порушення кровообігу, постачання кров'ю зорового нерва і зорових центрів та в результаті призводить до зниження гостроти зору. Встановлено, що кожному виду порушення зору відповідає свій вид напруги; так, міопія пов'язана із зусиллям побачити віддалені об'єкти, тоді як гиперметропія завжди пов'язана із зусиллям побачити об'єкти в найближчій точці. Автор стверджує, що до тих пір, поки орган зору використовується в умовах психічної і фізичної напруги, зорові порушення зберігатимуться і навіть посилюватимуться. Досягнення стану спокою і розслаблення психіки перш за все, а потім вже і око покращує стан зорових функцій.

М.Д. Корбетт [38] вважає, що напруга очей у школярів виникає внаслідок звички дуже пильно дивитися на незнайомі об'єкти, що викликає швидке стомлення очей, зниження працездатності, а також через шкільну дошку, не дивлячись на те, що вона є необхідним елементом освітнього процесу в сучасній школі.

Таким чином, ряд вищеназваних авторів однією з причин зниження зору школярів вважає напругу органів зору, викликану фізичною, психічною напругою; усунення даної причини і буде профілактикою порушень зору. Важливо навчити дітей відчувати напруження м'язів, змінювати її силу або й зовсім знімати, розслаблюючи певні групи м'язів. Тому однією із складових всіх трьох экспериментальных програм з профілактики порушень зору у молодших школярів є застосування вправ спрямованих на релаксацію очних м'язів.

Ми вважаємо, що в рамках режиму навчального дня з метою профілактики порушень зору у молодших школярів необхідно застосовувати методи релаксації, особливо на уроках читання, писання і математики, де зорове навантаження особливо велике.

В даний час розроблені спеціальні вправи для тренування внутрішньоочних і навколоочних м'язів [38].

Спеціальна методика тренування найголовнішого внутрішньоочного (циліндричного) м'язу заснована на принципі скороченні і розслабленні м'язів при переключанні погляду з ближнього на дальній об'єкт і назад за методикою „Мітка на склі” [3] з використанням нерухомих і рухомих об'єктів.

Тренування циліндричного м'язу проводиться в режимах: монокулярному - „Для кожного ока окремо”; бінокулярному - „Двома очима одночасно з використанням допоміжних різновіддалених предметів” [90].

Тренування навколоочних м'язів проводиться при розфукусованому зорі. Вправи рекомендується виконувати з розплющеними і закритими очима по 10-15 секунд в кожному з наступних напрямів: повороти очей по горизонтальних і вертикальних траєкторіях; повороти очей по діагональних траєкторіях; повороти очей по колу.

Таким чином, другою складовою трьох експериментальних програм з профілактики порушень зору у молодших школярів є застосування вправ, спрямованих на тренування очних м'язів.

Тренування очних м'язів в режимі навчального дня молодших школярів бажано проводити в середині уроку з метою зняття зорової втоми, зміцнення навколоочних та акомодаційних м'язів у вигляді короткочасних комплексів, тривалістю 2-3 хвилини, або в комплексі вправ для цілісного організму, наприклад, у поєднанні з вправами на зміцнення постави.

З метою підвищення інтересу до занять окоруховою гімнастикою в молодшому шкільному віці необхідно застосовувати ігровий метод. Наприклад вправи для очей можна перетворити в спеціальні зорові ігри [146]. Ігри рекомендується застосовувати як на уроках після напруженої зорової роботи, так і на подовжених перервах.

Застосовуючи зорові ігри в групах подовженого дня, ставилось завдання підвищити рухову активність учнів, а також зняти розумове та фізичне навантаження. Спеціалізовані зорові ігри (додаток 3) були включені в режим навчального дня експериментальної групи.

У другій експериментальній програмі з профілактики порушень зору у молодших школярів при проведенні фізкультхвилинок нами були використані вправи на зміцнення постави, які виконувалися у поєднанні з коректувальними вправами для очей.

У профілактиці порушень зору школярів в даний час знаходить застосування один із старовинних засобів збереження зору - китайський точковий масаж.

На думку ряду авторів, точковий масаж знайшов широке застосування в профілактиці зорової і загальної втоми, пов'язаної із значним зоровим напруженням.

В основі точкового масажу лежить механічна дія пальцями на біологічно активні точки (БАТ).

Ґрунтуючись на методичних рекомендаціях і схемі розташування точок (додаток 4), ми використовували точковий масаж в режимі навчального дня молодших школярів в кінці уроків читання, письма і математики.

Таким чином, масаж, відповідальних за зір БАТ, який використовувався з метою зняття зорової втоми і відновлення працездатності, склав основу третьої експериментальної програми з профілактики порушень зору молодших школярів.

Аналіз науково-методичної літератури показав, що профілактика порушень зору у молодших школярів з урахуванням їх вікових, психолого-педагогічних особливостей характеризується наступною спрямованістю:

- введенням релаксаційних вправ в режимі навчального дня молодших школярів для зняття фізичного та психічного напруження, відновлення працездатності;

- введенням спеціальних вправ для тренування окорухових м'язів;

- введенням спеціальних вправ для тренування циліндричних (акомодаційних) м'язів ока;

- введенням точкового масажу для профілактики зорової і загальної втоми;

- введення спеціалізованих зорових ігор з метою вдосконалення зорових функцій, формування інтересу до занять гімнастикою для очей.

Таким чином, проведені нами дослідження дозволили визначити зміст і технологію попередження порушень зору, пов'язану з розробкою програм профілактики порушень зору у молодших школярів.

4.2 Програма профілактики порушень зору у молодших школярів засобами фізичного виховання

Метою нашої програми є профілактика порушень зору у дітей молодшого шкільного віку. Для визначення змісту і технології попередження порушень зору нами були розроблені і впроваджені в режим навчального дня молодших школярів три експериментальні програми з профілактики порушень зору у молодших школярів.

I програма: „Попередження порушень зору з використанням окорухової гімнастики в режимі навчального дня молодших школярів”.

II програма: „Попередження порушень зору з використанням окорухової гімнастики, в режимі навчального дня молодших школярів а поєднанні з вправами на зміцнення осанки”.

III програма: „Попередження порушень зору з використанням гімнастики-йоги і точкового масажу для очей в режимі навчального дня молодших школярів”.

Відповідно до даної мети в програмі вирішуються наступні завдання:

1. Профілактика порушень зору і оволодіння уміннями і навичками самостійного виконання спеціальних вправ для очей.

2. Навчання навичкам контролю за станом свого зору.

Вирішення даних завдань сприяє виконанню вимог програми:

1. Знати елементарну будову і функціонування органу зору.

2. Знати основні види порушень зору і причини їх виникнення.

3. Уміти виконувати спеціальні вправи, грати в ігри, спрямовані на розслаблення і тренування очних м'язів.

4. Уміти контролювати стан свого зору.

Основними засобами профілактики порушень зору у молодших школярів в режимі навчального дня є комплекси вправ, ігри релаксаційного і тренуючого характеру.

Форми занять: фізкультхвилинки, гімнастика до занять, рухливі ігри в групах подовженого дня, година здоров'я. Об'єм: щодня в режимі навчального дня. Загальна тривалість занять в школі складає в перших класах - 15-20 хвилин, в других класах - 20 хвилин, в третіх-четвертих класах - 25 хвилин.

Програма, профілактики порушень зору складалася з практичного розділу, який спрямований на визначення причин виникнення зорових розладів і захворювань очей, про методи їх корекції та ефективності.

Вирішення завдань з формування в учнів знань, умінь і навичок з профілактики порушень зору було заплановано в навчальній частині даного розділу програми, в якій було передбачено проведення теоретичних і практичних занять. Теоретичні заняття проводилися за наступними темами:

1. Значення зору в житті людини.

2. Причини виникнення порушень зору та їх профілактика.

3. Гігієна зору.

На практичних заняттях діти оволодівали уміннями і навиками виконання спеціальних вправ та ігор, спрямованих на збереження і поліпшення зору, уміння контролювати стан зору. Практичні заняття проводилися за наступними темами:

1. Оволодіння умінням виконувати спеціальні вправи для розслаблення очних м'язів.

2. Оволодіння умінням виконувати спеціальні вправи для тренування окорухових м'язів.

3. Оволодіння умінням виконувати спеціальні вправи для тренування акомодаційних м'язів.

4. Оволодіння умінням грати в спеціальні зорові ігри.

5. Оволодіння умінням контролювати стан зору.

Для проведення занять використовувалася година здоров'я.

Практичний розділ всіх трьох експериментальних програм з профілактики порушень зору в режимі навчального дня для молодших школярів мав основну і варіативну частину. Основна частина була загальною для всіх трьох програм і включала комплекси наступної спрямованості:

I Релаксаційні вправи, спрямовані на зняття зорового навантаження і відновлення працездатності:

1) Вправа „Пальмінг” за методикою У.Г. Бейтса (дод. 5). Мета виконання вправи - досягнення пасивної релаксації зорових органів. Час виконання вправи в режимі навчального дня - на початку уроків, де передбачається виконання завдань, пов'язаних з великим зоровим навантаженням і уявним зосередженням, що визначається безпосередньо вчителем. Вправа виконується з дотриманням методичних рекомендацій, в повній тиші в класі або з використанням спокійної мелодії. Дозування: виконується не менше 2 хвилин.

2) Вправа з перевірочною таблицею. Мета виконання вправи - навчити дітей дивитися розслаблено, без якого-небудь навантаження, бачити стільки рядків, скільки можливо. Одним з призначень перевірочної таблиці є оволодіння умінням дивитися на навколишні предмети розслаблено (класна дошка, інша наочність). Друге призначення таблиці полягає в тому, щоб учні могли самостійно перевірити стан свого зору, визначити, який рядок вони бачать чітко і можуть легко прочитати всі знаки. Нами використовувалася стандартна перевірочна таблиця Сивцева (дод. 1).

3) Вправа „Великі повороти”. Мета виконання вправи - зняття навантаження м'язів всього тіла і очей після тривалого читання, або писання. Час виконання вправи - в середині уроку. Дозування: вправа виконується в помірному темпі 1,5-2 хвилини.

ІІ. Спеціальні вправи для тренування акомодаційних м'язів.

Акомодація ока, тобто здібність до чіткого бачення об'єктів, віддалених від нього на різні відстані, є найважливішою характеристикою зорового аналізатора. У багатьох випадках причиною порушень зору є недостатня здатність м'язів ока скорочуватись, регулювати кривизну кришталика, що забезпечує процес акомодації. Тому ці м'язи необхідно тренувати.

Для тренування акомодаційних м'язів нами використовувалася вправа з переключенням погляду з ближнього на дальній об'єкт і назад за методикою „Мітка на склі” [12, 13, 14, 19]. Вправа виконується в класі під час великої перерви. Тривалість - 1,5-2 хвилини.

На шибках на рівні очей дітей наклеюється ряд кольорових міток, величиною з поштову марку. За командою вчителя учні підходять до мітки на відстані 30-35 см і роздивляються 2-3 секунди мітку на склі, а потім переводять погляд на віддалений предмет за вікном, також фіксуючи погляд на 2-3 секунди на вибраному об'єкті. Важливо дотримувати того, щоб погляд учні переводили паралельно, а очні яблука при цьому залишалися нерухомими, дихання вільне, рівне. Для чіткості виконання вправи нами використовувалася команда „мітка-мета”. Кількість поглядів, що фіксуються, на мітці і вибраному об'єкті за вікном визначалася нами залежно від віку: 1 класи - 20, 2 класи - 25, 3 класи - 30 разів, 4 класи - 35 разів.

Для підвищення інтересу до занять окоруховою гімнастикою дітей молодшого шкільного віку зорові вправи були модернізовані в зорові ігри відновного і тренувального характеру (дод. 3).

Ігровий матеріал відновного і тренувального характеру нами застосовувався у зв'язку з особливостями адаптаційного процесу зорового аналізатора молодших школярів протягом навчального року. На початку експерименту переважали ігри відновного характеру, в співвідношенні 2:1, далі домінували ігри тренувального характеру в співвідношенні 3:1. Спеціалізовані зорові ігри застосовувалися нами в групах продовженого дня. Загальна тривалість занять не перевищувала 20 хвилин.

Таким чином, основна частина трьох експериментальних програм з профілактики порушень зору у молодших школярів містила наступні розділи:

1. Релаксаційні вправи для зняття зорового навантаження і відновлення працездатності.

2. Спеціальні вправи для тренування окорухових м'язів.

3. Спеціальні вправи для тренування акомодаційних м'язів органу зору.

4. Спеціалізовані зорові ігри в процесі вдосконалення зорових функцій.

У варіативній частині експериментальні програми відрізнялися за спрямованістю профілактики порушень зору.

I. Перша експериментальна програма з профілактики порушень зору у молодших школярів включала спеціальні вправи, спрямовані на розвиток гостроти зору. Вправи були розбиті в комплекси (додаток 6) і виконувалися під час фізкультхвилинок.

При розучуванні вправ темп виконання був повільний, у міру засвоєння учнів правильності виконання вправ поступово збільшувався темп і кількість повторень.

Значна збудливість центральної нервової системи молодших школярів сприяла швидкому оволодінню навиками виконання вправ для очей. Враховуючи особливості молодшого шкільного віку (емоційність, нестійкість уваги), застосовувалися такі методичні прийоми, як варіювання навантаження, створення позитивного емоційного фону.

Виявлений нами в розділі III взаємозв'язок між станом постави і станом зору ліг в основу розробки варіативної частини другої експериментальної програми з профілактики порушень зору у молодших школярів, в якій використовувалися вправи для зміцнення постави, що виконуються в комплексі з гімнастикою для очей.

Крім уроків фізичної культури, вправи на зміцнення постави необхідно використовувати безпосередньо в режимі навчального дня, оскільки у молодших школярів ще відносно слабкі м'язи, тому їм важко впродовж всього уроку підтримувати положення правильної постави. Тим паче, що таке положення вимагає статичної сили м'язів, що особливо важко для дітей. Тому, під час уроків необхідно проводити гімнастику для очей у поєднанні з вправами на зміцнення постави молодших школярів у вигляді спеціалізованих фізкультпауз, тривалістю 3-5 хвилин не менше двох разів на день. Темп виконання середній або повільний. Комплекси побудовані так, щоб здійснити сприятливий вплив на поставу і не викликати додаткової втоми очних м'язів. Вправи в комплексах виконуються в наступній последовності:

- вправи, сприяючі поліпшенню кровообігу в очах;

- вправи для зміцнення м'язів шиї і плечового поясу;

- вправи для зовнішніх м'язів очей;

- вправи для зміцнення м'язів тулуба;

- вправи для зміцнення внутрішньоочних м'язів.

У варіативній частині третьої експериментальної програми з профілактики порушень зору використовувався точковий масаж і гімнастика-йога для очей (додаток 8).

Точковий масаж використовувався нами в режимі навчальногоо дня з метою зняття зорового стомлення і відновлення працездатності та виконувався двічі; перший - після другого уроку, другий - за декілька хвилин до закінчення останнього уроку в школі. При цьому використовувався плакат із зображенням місця знаходження біологічно активних точок, виготовлений на листі ватману (додаток 4). При виконанні масажу важливо було сформувати в учнів уміння правильно знаходити розташування точок, однією з ознак якого є виникнення легкого больового відчуття при натисканні на точку, а також дотримання методичних рекомендацій у його використанні.

З метою оволодіння методикою точкового масажу нами були організовані семінари, де вчителі отримали інструктаж по їх використанню (додаток 2), тому за проведення масажу в класі був відповідальний вчитель початкових класів. Після оволодіння учнями методики виконання точкового масажу тривалість заняття складала 4-5 хвилин.

Комплекси гімнастики-йоги для очей (додаток 8) використовувались в середині уроку (читання, писання і математики) під час фізкультхвилинок. Тривалість виконання одного комплексу складала 2-3 хвилини.

Особливості гімнастики для очей за методикою йоги полягають в тому, що їх виконання вимагає уявного зосередження, концентрації уваги. Гімнастика спрямована на розслаблення очних м'язів, зняття фізичного і психічного навантаження, на вдосконаленні очей фокусуватись на різні відстані, а також на підвищення тренованості очних м'язів.

4.3. Експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів

Для виявлення степені дії розроблених програм, спрямованих на профілактику порушень зору молодших школярів, була проведена оцінка стану зорового аналізатора до початку, в середині і після закінчення педагогічного експерименту.

Було визначено одну експериментальну і одну контрольну групу. Експериментальна група займалася в лютому 2009 р. за програмою №1, в березні 2009 р. за програмою №2 і в квітні 2009 р. - за програмою №3. У контрольній групі заняття проводилось традиційно.

Аналіз результатів дослідження, проведеного до початку педагогічного експерименту, показав, що діти експериментальних і контрольних груп у всіх вікових паралелях за показниками гостроти зору достовірних відмінностей не мали.

Після трьох місяців занять за розробленими програмами нами був зроблений аналіз ефективності експериментальних програм і визначений їх вплив на стан зору учнів молодшого шкільного віку, в результаті яких були виявлені наступні зміни (таблиця 4).

Таблиця 4 Кількість (%) учнів з порушеннями зору до і після педагогічного експерименту

Клас

Стать

ЕГ

КГ

n

до

після

t

n

до

після

t

І

Х

23

30

13

1,4

12

23

53

1,6

Д

6

17

-

1,1

16

31

56

1,4

ІІ

Х

13

54

31

1,2

11

30

38

0,4

Д

8

25

-

1,6

14

53

84

1,8

ІІІ

Х

17

47

12

2,3

17

44

44

0

Д

9

55

22

1,5

9

25

50

1,3

IV

Х

11

27

9

1,1

11

34

51

2,0

Д

11

54

17

0

11

42

56

1,9

Примітки:

Х - хлопці;

Д - дівчата.

Результати дослідження показали, що експериментальна программа здійснила статистично достовірний, позитивний вплив на покращення зору в учнів перших, других, третіх та четвертих класах як у хлопчиків так і дівчаток.

У контрольних групах всіх класів в групі хлопчиків та в групі дівчаток відбулося статистично достовірне погіршення показників гостроти зору.

Таким чином, використання експериментальних програм призвело до скорочення кількості учнів з порушеннями зору у всіх вікових групах.

Таким чином, використання окорухової гімнастики, спеціальних вправ, спрямованих на формування правильної постави, китайського точкового масажу для профілактики порушення зору в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності дітей здійснило позитивні зміни в стані їх зору.

Висновки

1. Аналіз динаміки порушенні зору в сучасний період виявив погіршення стану зору у всіх вікових групах. В середньому кількість порушень зору серед школярів зросла з 12,2% до 45,1%. Встановлено, що кількість учнів з порушеннями зору збільшується з віком і досягає максимуму в старших класах.

2. Визначення стану зору в молодшому шкільному віці дозволило встановити високий рівень порушень зору (41%). Аналіз ступеня порушень зору виявив переважання учнів із слабким ступенем зниження зору (32%), середній і високий ступінь зниження зору зустрічається значно рідше (7% і 2% відповідно). Достовірних відмінностей по кількості і ступеню порушень зору між хлопчиками і дівчатками різних вікових груп нами не виявлено.

3. В цілях профілактики порушень зору в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів необхідно: включати релаксаційні вправи для зняття зорової навантаження у фізкультхвилинках на початку уроків, використовувати спеціальні вправи для тренування окорухових і акомодаційних м'язів у фізкультхвилинках в середині уроків. Використовувати спеціальні зорові ігри для вдосконалення зорових функцій в групах продовженого дня.

4. Результати проведеного експерименту показали, що стан зору покращився у всіх експериментальних групах. Кількість учнів з порушеннями зору скоротилося в ЕГ першого класу з 30% до 13% у хлопчиків та з 17% до 0% у дівчаток, ЕГ другого класу з 54% до 31% у хлопчиків та з 25% до 0% у дівчаток, ЕГ третього класу з 47% до 12% у хлопчиків та з 55% до 22% дівчаток, ЕГ четвертого класу з 27% до 9 % у хлопчиків та з 54% до 17% у дівчаток.

У всіх контрольних групах як у хлопців так у дівчаток стан зору погіршився в порівнянні з початковим.

5. Результати, отримані в ході педагогічного експерименту, дозволяють рекомендувати всі розроблені нами програми з профілактики порушень зору молодших школярів до використання в загальноосвітніх учбових закладах. Використання окорухової гімнастики у поєднанні з вправами на зміцнення постави та точковим масажем дозволяє позитивно впливати на стан зору молодших школярів.

Література:

1. Аветисов Э.С, Ковалевский Е.И., Хватова А.В. Руководство по детской офтальмологии. - М.: Медицина. 1987. - 494 с.

2. Аветисов Э.С, Ливадо Е.И., Курпан Ю.И. Физкультура при близорукости. - М.: Советский спорт, 1993. - 80 с.

3. Аветисов Э.С, Мац К.А. Метод тренировки цилиарной мышцы при ослабленной аккомодации // Материалы научной конференции по вопросам профилактики, патогенеза и лечения заболеваний органа зрения у детей. - М.: 1971. - С. 60-65.

4. Аветисов Э.С. и др. Занятия Физической культурой при близорукости /Э.С.Аветисов, Ю.И.Курпан., Е.И.Ливадо/. - М.; Физкультура и спорт, 1983. - 148 с.

5. Аветисов Э.С. Охрана зрения детей. - М.: Медицина, 1975. - 270 с.

6. Аветисов Э.С., Ливадо Е.И., Курпан Ю.И. Физкультура при близорукости. - М.: „Советский спорт”, 1993. - 205 с.

7. Анатомия человека /Под ред. М.Р. Сапина - 2-ое изд. перераб. и доп. - М.: Медицина - 1993. - 560 с.

8. Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільної гігієни): Практикум: Навч. посіб. для студ. пед. фак. пед. ін-тів / Ю.П. Антипчук, Й.Б. Вожик, Н.С. Лебедєва, Н.В. Луніна. - К. : Вища шк., 1984. - 176 с.

9. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільної гігієни). Практикум: навч. посібник для пед. фак-тів пед. ін-тів / Ю. П. Антипчук, Вожик Й.Б., Вожик Й.Б., Вожик Й.Б. - К.: Вища школа, 1984. - 176 с.

10. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании: учебное пособие / Ашмарин Б.А. - М.: Физкультура и спорт, 1978. - 223 с.

11. Баранов А.А. Матвеева Н.А. Здоровье школьников: Пути его укрепления. - Красноярск, 1989. - 184 с.

12. Бурмистрова Н.И. Осанка под контролем //Физическая культура в школе - 1996.-№1.0.14-16.

13. Венсловене Н.И., Уфимцева Л.П. и др. Здоровье развивающее направление в коррекционно-реабилитационной и учебно-воспитательной работе со слабовидящими школьниками. // Современные аспекты офтальмологии. Сборник: - Красноярск. - 1998. - С. 222-225.

14. Виноградов П.А., Панаєв В.Г., Розумовський Е.А. До питання оцінки фізичного стану дітей і підлітків // Матеріали Всеукраїнської науково-практ. конференції „Здоров'я і фізичний стан населення України на початку 21 століття” - К., 1994. 24-25 жовтня, - С. 21-23

15. Ворошилов П.А. Близорукость у школьников. Действия учителя. // Физическая культура в школе. - 1998. - №2. - С. 85-87

16. Гамбурцев В.А. Гониометрия человеческого тела. - М.: Медицина. - 1975. - 165 с.

17. Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений: СанПиН. // Школа здоровья. - 1998. - №2. - С. 19-23

18. Гладюк Т.В. Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни: навч. посіб. для студ. фак. підготовки вчит. почат. кл., Ч. 1 / Т.В. Гладюк. - Тернопіль: ТНПУ, 2007. - 122 с.

19. Глазные болезни: Учебник под ред. Т.И. Брошевского, А.Д. Бочкаревой. -2-ое изд. перераб. и доп. - М.: Медицина, 1983. - 448 с.

20. Дашевский А.И. Ложная близорукость. М.: Медицина, 1973. - 152 с.

21. Двилужоглин Г.Г. Тренируйте зрение. - М.: Советский спорт. - 1990. - 48 с.

22. Демирчоглян Г.Г. Хочу и буду видеть лучше. 15 практических уроков. -М.: Рипол Классик, 1997. - 128 с.

23. Демирчоглян Г.Г. Гимнастика для глаз. // Секреты здоровья. - 1995. - №1. - С. 6-9

24. Демирчоглян Г.Г. Как улучшить и сохранить зрение. - М.: Крон-пресс. -1995. - 147 с.

25. Демирчоглян Г.Г. Тренируйте зрение. - М.: Советский спорт. - 1990. - 48 с.

26. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України / За ред. М.Д. Зубалія. - 2-е вид., перероб. і доп. - К., 1997. - 36 с.

27. Дудюк П.П. Органи відчуття // Здоров'я - 2004. - №2 С. 32-33

28. Змановский Ю.Ф. Воспитаем детей здоровыми. - М.: Медицина. 1989. - 128 с.

29. Зрение: Сохранение, нормализация, восстановление. / Сост. Н.И. Кудряшова / - М.: Грегори Пейдж, 1995. - 288 с.

30. Иванов В.С. Основы математической статистики. - М.: Физкультура и спорт, 1990. - 178 с.

31. Иванова Е.Е. Гигиенические основы обучения и воспитания детей в школе / Актуальные вопросы охраны здоровья и профилактики заболеваний у школьников: Методические рекомендации для учителей / Под ред. А.Д.Петрушина - Тюмень: 1992. - С. 23-26

32. Кисельов Ф.С. Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни: Підр. для студ. пед. ін-тів спец. пед. і метод. початк. навч. / Ф.С. Кисельов. - К.: Радянська школа, 1967. - 312 с.

33. Клиника, диагностика и лечение амблиопии у детей: Методические рекомендации / Сост. В.И. Поспелов. - Красноярск.: 1986. - 23 с.

34. Клопоцька Н.Г. Як перемогти короткозорість? / Н.Г. Клопоцька // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. - К.: 2008. - № 5. - С. 35-37

35. Ковалев В.А. Работа учителя физической культуры по развитию а и проблемы здоровья дошкольников. - Красноярск, 1990. - С. 43-49

36. Ковалевский Е.И. Профилактика слабовидения слепоты у детей. - М. Медицина, 1991. - 224 с.

37. Ковалевский Е.И.Глазные болезни возраста. - 3-е изд., перераб. и доб. - М.: Медицина 1986. - 416 с.

38. Корбетт М.Д. Руководство для быстрого улучшения

39. зрения без очков /Миссис Корбетг / по У. Бейтсу /. - Ростов-на-Дону: Творческое объединение, 1990. - 63 с.

40. Круцевич Т.Ю. Научные исследования в массовой физической культуре. - К.: Здоров'я, 1985. - 120 с.

41. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: учебное пособие. - 2-е изд., - М.: Изд-во УРАО, 1997. - 176 с.

42. Латохина Л.И. Хатха-йога для детей. - М.: Просвещение, 1993. - 212 с.

43. Маруненко І.М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: курс лекцій для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / К.: Професіонал, 2004. - 480 с.

44. Не отходя от парты. // Физкультура и здоровье. - Выпуск №2. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - С.54-55

45. Никитюк Б.А., Гладышева А.А. Анатомия и спортивная морфология (практикум): Учебное пособие для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1989. - 176 с.

46. Ниясова Н.С. и др. Профилактика утомления глаз у младших школьников: Учебное пособие /Н.С. Ниясова, СВ. Тропин. О.А. Роде. - Омск: 1997. - 28 с.

47. Ниясова Н.С. Специально-восстановительные и специально-тренирующие игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста // Физкультурное образование, 1995. - №2. - с.12-13

48. Об оценке состояния здоровья человека // Апанасенко Г.А., Науменко Р.Г., Соколовец Г.Н. и др. Врачебное дело, 1988. - №5 - С. 112-114

49. Программа физического воспитания учащихся I-XI классов: В.И.Лях, Г.Б. Мейксон. - М.: Просвещение, 1993. - 64 с.

50. Пяткин В. Тысяча движений для глаз. // Физическая культура и спорт. - 1991. - №8. - С.20-22

51. Рябухина С. Взгляд из под темных очков. // Здоровье, 1997. - №6 - С.30-35

52. Сауткин М.Ф. Медико-биологические аспекты физического развития школьников и студентов. - М.: - 1992. - 168 с.

53. Селезнева Е.В. Коррекционная направленность занятий по формированию представлений о себе у дошкольника с нарушением зрения. Автореф.дис. канд.пед.наук. - М.: 1995. - 18 с.

54. Сермеев Б.В. Физическое воспитание слабовидящих детей: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1983. - 96 с.

55. Смирнова Т.Ю. О связи близорукости с некоторыми показателями состояния здоровья школьников III Всесоюзн. конф. по вопросам детской офтальмологии Ч.I - М.: 1976. - С. 152-156.

56. Солнцева Л.И. Теоретические и практические аспекты коррекционно- воспитательной работы в школе для слепых на современном этапе // Дефектология - 1990. - №1 - С. 9-15

57. Сухиненко И.В. Физическое воспитание детей с миопией средней степени в условиях общеобразовательной школы: Автореф.дис. ... канд. пед. наук. - М., 1980. - 22 с.

58. Утехин Ю.А. Гимнастика „Зоркость”. //Искусство быть здоровым. - М.: 1984. - С.313-320

59. Утехин Ю.А. Еще раз о близорукости: Мнение ученого. / Физическая культура в школе. - 1998. -№2.-С.82-84.

60. Утехин, Ю.А. Гимнастика близоруких / Ю.А. Утехин // Надежда планеты : Научно-популярный журнал. - Х., 2006. - № 12. - С. 30-31

61. Федоров С.Н. Глаза в глаза. - М.: Советская Россия, 1984. - 80 с.

62. Химочкин В.А. Физкультура против близорукости. // Физическая культура в школе. 1996. - №5. - С.64-65

63. Химочкин В.А. Физкультура против близорукости. //Физическая культура в школе, 1996. - №5. - С.64-65

64. Шенкман С. „Зоркость” для дальнозорких //Физкультура и спорт, 1985. - №2. - С.18-20.

65. Ямпольская Ю.А. Популяционный мониторинг физического развития детского населения // Гигиена и санитария, 1996. - №1. - С.24-26.

Додаток 1

Вікова динаміка зорових функцій

Зорові функції

Вік

Світовідчуття

5-й місяць внутріутробного життя

Рефлекс слідкування

Кінець 1-го - початок 2-го місяця життя

Рефлекс фіксації

2-й місяць життя

Рефлекс небезпеки

2-3-й місяці життя

Поява конвергенції

2-5-й місяці життя

Формування фузії

5-6-й місяці життя

Розрізнення геометричних фігур

6-8-й місяці життя

Зір до 0,3-0,5

1-2 року

Повний зір

2-3 року і пізніше

Кольоровідчуття:

а) поява

б) чітке

в) повноцінне

2-3-й місяці життя

6-7-й місяці життя

1-1,5 року

Поле зору:

а) трубкове

б)1/2-1/3 від повного

в) повне

новонароджений

6-8-й місяці життя

2-3 року і пізніше

Повний бінокулярний зір

7-15 років

Вікові норми гостроти зору у дітей

Вік дітей

Середня гострота зору

1 тиждень

0,002-0,02

1 місяць

0,008-0,03

3 місяці

0,05-0,1

6 місяців

0,1-0,3

1 рік

0,3-0,6

2 роки

0,4-0,7

3 роки

0,6-0,9

4 роки

0,7-1,0

5 років

0,8-1,0

7 років

0,9-1,5

8-15 років

0,9-1,5

Таблиця Орлової

Таблиця Сивцева

Таблиця Новікова (Головіна)

Додаток 2

План проведення теоретичних і практичних семінарів для вчителів початкових класів з теми:

«Профілактика порушень зору у молодших школярів засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності»

Мета: Оволодіння методикою проведення заходів, спрямованих на профілактику порушень зору у молодших школярів.

Тематика семінарів:

- Стан зору школярів в даний час;

- Фізичний стан молодших школярів і його взаємозв'язок із зором;

- Профілактика порушень зору у молодших школярів;

- Будова і функціонування органу зору;

- Гострота зору, методи її визначення і контролю;

- Основні види порушень зору;

- Сучасні методи профілактики і корекції порушень зору;

- Значення і місце заходів щодо профілактики порушень зору в режимі учбового дня молодших школярів з використанням засобів фізкультурно-оздоровчій діяльності.

Додаток 3

Спеціалізовані зорові ігри для дітей молодшого шкільного віку

«Кольорові сни». Гpy проводять в положенні сидячи після напруженої зорової роботи. За вказівкою вчителя діти закривають очі, прикриваючи їх долонями і опускають голову. Вчитель називає колір, а гравці прагнуть із закритими очима «побачити» в чомусь заданий колір (синє небо, зелена трава і так далі)

Вибірково опитавши дітей про те, що ж вони побачили, керівник називає інший колір. Відповідаючи викладачеві, який підходить до дітей і торкається їх школярі зберігають початкове положення. Тривалість одного циклу гри (кожного кольору) 15-20 секунд, загальна тривалість гри одна хвилина.

«Піжмурки». Проводять в класі, в спортивному залі, на ігровому майданчику.

Гравці міцно зажмурюються на три-чотири секунди. В цей час керівник змінює розташування предметів, що знаходяться неподалеку (кеглі, фішки, картинки іграшки і так далі). Розплющивши по сигналу очі, діти прагнуть зафіксувати зміни, що відбуваються, або зникнення предметів. Керівник вибірково питає дітей, що вони помітили. Зажмурюючись, гравці максимально напружують повіки. Загальна тривалість гри до 1,5 хвилин.

«Косий заєць». Гравці дивляться на малюнок, що зображає зайця, прикріпленого на дошці, стіні. Рахують «1, 2, 3, 4» і на рахунок «5» переводять погляд вправо. Потім дивляться на малюнок, рахують в зворотному порядку: «5, 4, 3, 2» і на рахунок «1» переводять погляд вліво.

«Далеко-близько». Гравці вільно розташовуються у полі зору вчителя, який називає спочатку який-небудь віддалений предмет, а через дві-три секунди близько розташований предмет (об'єкт). Діти намагаються послідовно швидко відшукати очима предмет в дальній і ближній зорових зонах. Завдання учнів після виконання мовчки підняти руку.

Для контролю керівник може вибірково перевірити виконання завдання у дітей, що підняли руку швидше за всіх. В кінці гри відзначають найточніших і найстаранніших гравців. Темп виконання середній. Загальна тривалість гри - дві-три хвилини.

Додаток 4

Точка 1 - на внутрішній поверхні передпліччя на відстані 3 пальців вище за складку зап'ястя.

Точка 2 - на задній поверхні шиї між м'язами і потиличною кісткою.

Точка 3 - на відстані 0,3 сантиметра від внутрішнього кута ока.

Точка 4 - на нижньому краю ока на рівні зіниці.

Точка 5 - на відстані 0,5 сантиметра від зовнішнього кута ока.

Точка 6 - на відстані 0,5 сантиметра від зовнішнього кінця брови у ямці.

Додаток 5

Комплекс „Пальмінг”

Зміст вправ

Дозування

Методичні вказівки

Спрямованість дії

В.п. - сидячи за столом.

1 - випрямити спину;

2 - закрити очі, зімкнути повіки;

3 - зробити легкі нахили головою вперед, до правого і лівого плеча;

4 - закрити очі долонями рук, пальці при цьому схрещені на лобі;

5 - в думках розслабити м'язи очей, обличчя рук, тулуба, ніг, постаратися ні про що не

думати.

По 2-3

рази в кожному

напрямку.

2 хв.

Під час виконання вправи досягти повного розслаблення всіх м'язів тіла і очей.

Досягнення повної релаксації означає, що перед закритими очима з'являється

повна темнота.

І тим вище ступінь релаксації.

Зняття фізичного і психічного

напруження, зорової

втоми, відновлення

працездатності.

Комплекс „Великі перегони”

Зміст вправ

Дозування

Методичні вказівки

Спрямованість дії

В.п. - стоячи, лицем до одної зі стін класу

1 - відриваючи ненабагато від підлоги ліву п'яту, повертати

одночасно плечі, голову і

очі вправо до тих пір, поки лінія плечей не стане перпендикулярно до стіни, до якої ви були обернені (в.п.);

2 - опускаючи ліву п'яту на підлогу і відриваючи

праву від підлоги, повертати тіло вліво;

3 - чергувати поперемінні погляди то на

праву, то на ліву стіну, голова, очі рухаються

разом з плечима.

1-3 мин.

Повороти виконувати легко

і безперервно. Очі не звертають будь-якої уваги

на рухомі об'єкти

абсолютно пасивні.

У думках розслабити

всі м'язи тіла.

Розслаблення м'язів всього

тіла, зняття фізичного і

психічного напруження.

Додаток 6

Комплекс першої експериментальної програми з профілактики порушення зору у молодших школярів

Зміст вправ

Дозування

Методичні вказівки

Спрямованість дії

Комплекс №1.

1. В.п. - сидячи за столом, руки на столі.

1 - руки на голову, підняти підборіддя, шию витягнути вгору;

2 - подивитися вперед;

3 - повернутися у в.п.

5-6 разів

Темп виконання помірний.

Релаксація напружених

м'язів ока.

2. В.п. - руки вперед.

1 - дивитися на долоні;

2 - подивитися на дошку;

10-15 разів

Стежити за диханням

погляд фіксувати на 2-3

секунди.

Вдосконалення ако-

модаційної здібності

очей.

Комплекс №2.

I. В.п. - сидячи за столом, руки на столі.

1 - закрити очі;

2 - стиснути повіки;

3 - відкрити очі;

4 - зробити 5-6 мигань;

5 - потерти скроні пальцями.

На 2 сек 4

рази

У думках розслабляти

очні м'язи.

Релаксація, поліпшення

кровообігу.

2. В.п. - стоячи біля столу, руки на поясі

1 - нахил тулуба вправо, подивитися вліво;

2 - нахил тулуба вперед, випрямитися;

3 - нахил тулуба вліво, повернутися ув.п.

16 разів

Голову тримати нерухомо

дихання не затримувати.

При нахилі вперед -

видих, потім розслабитися.

зробити глибокий вдих.

Зміцнення окорухових м'язів. Розслаблення

м'язів спини, плечей,

поліпшення кровообігу.

Комплекс №3.

I. В.п. - стоячи біля столу.

1 - подивитися на праву долоню;

2 - подивитися на дошку;

3 - на ліву долоню.

Повт-орити

6 разів.

При виконанні вправи голову тримати нерухомо

фіксуючи погляд на один вдих і видих.

Здатність очей до переміщення

2. В.п. - стоячи лицем до вікна, у витягнутій руці тримати олівець.

1 - дивитися вперед у вікно

на дальні дерева, будинки;

2 -перевести погляд на кінець олівця в руці;

3 - знову в далечінь.

Повт-орити

16 разів.

Погляд переводити на віддалені

предмети

Вдосконалення акомодаційних

здібностей

очей, підвищення тонусу

м'язів, що оточують очі.

Додаток 7

Комплекси другої експериментальної програми з профілактики порушень зору у молодших школярів

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.