главнаяреклама на сайте Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Філософія в епоху ранніх буржуазних революцій у Європі

Передумови формування та основні етапи розвитку філософії Нового часу, її головні ідеї та видатні представники. Характеристика двох протилежних напрямків філософії Нового часу: емпіризму та раціоналізму. Вчення Спінози, Декарта, Гоббса, Бекона, Гассенді.

Рубрика: Философия
Предмет: Філософія
Вид: контрольная работа
Язык: украинский
Автор: Александр Кравченко
Дата добавления: 01.08.2010
Размер файла: 28,7 K

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Філософія нового часу
Особливості філософії Нового часу. Формування нової парадигми філософствування. Філософські ідеї Ф. Бекона: обґрунтування емпіричного методу і нової моделі науки. Раціоналізм французького філософа Рене Декарта. Проблема людини у філософії Нового часу.
реферат [30,8 K], добавлена 18.09.2010

2. Філософія Нового часу та Просвітництва (ХVІІ- ХVІІІ ст.)
Емпіризм і раціоналізм як основні напрями у філософії Нового часу. Томас Гоббс, Джон Локк, Джон Дьюї як видатні представники емпіризму. Філософська думка в Англії (ХVІІ-ХVІІІ ст.). Основні погляди Ф. Бекона. Раціоналістичні системи Спінози та Лейбніца.
лекция [30,5 K], добавлена 29.01.2010

3. Філософія Нового часу
Філософія Нового часу. Початок формування філософського мислення Нового часу (Ф. Бекон, Р. Декарт). Раціоналізм європейської філософії XVII ст. (Б. Спіноза, Г. Лейбніц, Х. Вольф). Сенсуалізм в буржуазній філософії (Дж. Локк, Д. Юм, Дж. Берклі).
контрольная работа [40,8 K], добавлена 14.03.2008

4. Вчення про субстанцію Б. Спінози і Г. Лейбніца
Філософія Нового часу, представники раціоналізму. Пантеїзм, детермінізм, матерія та дух, паралелізм - характерні риси вчення Б. Спінози. Коротка біографічна довідка з життя Вільгельма Лейбніца. Тіла як прояв субстанції, їх цілеспрямованість дії.
реферат [21,9 K], добавлена 03.09.2012

5. Наукова революція XVI—XVII ст. та її вплив на розвиток філософії
Особливості наукової революції XVI—XVII ст. та її вплив на розвиток філософії. Історичні передумови появи філософії нового часу, її загальна спрямованість та основні протилежні напрями. Характеристика діяльності основних філософів: Ф. Бекона, Р. Декарта.
реферат [29,5 K], добавлена 18.02.2011

6. Західноєвропейська філософія Нового часу
Духовна діяльність людини. Визначальні фактори Нового часу. Наукова революція і формування буржуазного громадянського суспільства. Протилежні напрями у філософії Нового часу: емпіризм і раціоналізм; матеріалізм і ідеалізм; раціоналізм і ірраціоналізм.
реферат [24,2 K], добавлена 01.12.2010

7. Філософія права
Історичні типи філософії права. Філософсько-правові вчення у Західній Європі у XV–XVIII ст. Філософсько-правові думки в період Відродження та Реформації: Н. Макіавеллі, М. Лютер, Ж. Боден. Ідеї Нового Часу та епохи Просвітництва: Г. Гроцій, Т. Гоббс.
контрольная работа [28,4 K], добавлена 20.05.2014

8. Погляди на буття в історії філософії
Субстанціальний і реляційний підходи до розуміння буття. Трактування категорій простору та часу у в античній філософії та філософії середньовічної Європи. Категорії простору та часу в інтерпретації німецької філософії та сучасної буржуазної філософії.
реферат [31,7 K], добавлена 05.12.2010

9. Філософія Нового часу і Французького Просвітництва
Проблема методу пізнання та оцінка її актуальності в період Нового часу. Аналіз субстанції, природи і Бога. Агностицизм і соліпсизм. Французьке Просвітництво, його джерела та головні ідеї. Механістичний матеріалізм. Спроби вивчення сутності людини.
презентация [6,1 M], добавлена 30.04.2014

10. Умови виникнення та особливості античної філософії
Філософія як особлива сфера людського знання і пізнання, основні етапи її зародження та розвитку, місце та значення в сучасному суспільстві. Характеристика та специфічні риси античної філософії, її найвидатніші представники, її вклад в розвиток науки.
контрольная работа [10,6 K], добавлена 23.11.2010


Другие документы, подобные Філософія в епоху ранніх буржуазних революцій у Європі
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст "Філософія в епоху ранніх буржуазних революцій у Європі" (контрольная работа)
Скачать работу можно здесь Скачать бесплатно "Філософія в епоху ранніх буржуазних революцій у Європі" (контрольная работа)
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов