главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Вимірювання відносної вологості повітря

Точка роси. Насичена пара. Абсолютна вологість. Відносна вологість. Волосяний гігрометр, психрометричний гігрометр, гігрометр. Спостереження броунівського руху. Вимірювання індукції магнітного поля постійного струму. Визначення заряду електрона.

Рубрика: Физика и энергетика
Предмет: Фізика
Вид: лабораторная работа
Язык: украинский
Автор: ФОК
Дата добавления: 03.06.2007
Размер файла: 88,3 K

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Основи молекулярно-кінетичної теорії
Спостереження броунівського руху. Визначення відносної вологості повітря, руйнівної напруги металу. Вивчення властивостей рідин. Розширення меж вимірювання вольтметра і амперметра. Зняття вольт амперної характеристики напівпровідникового діода.
практическая работа [95,3 K], добавлена 14.05.2009

2. Дослідження процесів руху електрона в полі магнітних електронних лінз
Рух електрона в однорідному, неоднорідному аксіально-симетричному магнітному полі. Визначення індукції магнітного поля на основі закону Біо-Савара-Лапласа. Траєкторія електрона у полі соленоїда при зміні струму котушки, величини прискорюючого напруження.
курсовая работа [922,3 K], добавлена 10.05.2013

3. Лабораторні роботи з фізики
Визначення дослідним шляхом питомого опору провідника та температурного коефіцієнту опору міді. Вимірювання питомого опору дроту. Дослідження залежності потужності та ККД джерела струму від його навантаження. Спостереження дії магнітного поля на струм.
лабораторная работа [244,2 K], добавлена 21.02.2009

4. Магнітне поле рухомого заряду
Сутність і основні характерні властивості магнітного поля рухомого заряду. Тлумачення та дія сили Лоуренца в магнітному полі, характер руху заряджених частинок. Сутність і умови появи ефекту Холла. Явище електромагнітної індукції та його характеристики.
реферат [253,1 K], добавлена 06.04.2009

5. Вимірювання складу речовини для підтримування оптимального технологічного процесу на теплових електричних станціях
Вимірювання рівня кислотності розчинів, складу газових сумішей. Схема термокондуктометричного газоаналізатора. Показники концентрації окремих хімічних речовин у водяних розчинах. Значення та принцип роботи приладів, що визначають вологість речовин.
реферат [420,6 K], добавлена 12.02.2011

6. Дослідження приладів по вимірюванню вологості
Методи та засоби виміру вологості. Вимірювальні величини кількості вологи. Основні характеристики вологовмісту. Принцип дії психрометричних вологомірів. Технічні характеристики і застосування датчиків, первинних перетворювачей й регуляторів вологості.
курсовая работа [278,7 K], добавлена 21.01.2011

7. Вихровий характер магнітного поля
Закон повного струму. Рівняння Максвелла для циркуляції вектора напруженості магнітного поля. Використання закону для розрахунку магнітного поля. Магнітний потік та теорема Гаусса. Робота переміщення провідника із струмом і контуру у магнітному полі.
учебное пособие [204,9 K], добавлена 06.04.2009

8. Властивості пари. Критичний стан речовини
Шляхи пароутворення як виду фазових переходів, процес перетворення речовини з рідкого стану в газоподібний. Особливості випаровування й кипіння. Властивості пари, критична температура. Пристрої для вимірювання вологості повітря (психрометри, гігрометри).
реферат [28,6 K], добавлена 26.08.2013

9. визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів
Класифікація та методи вимірювання. Термодинамічні величини. Термодинамічна температура. Температурний градієнт. Температурний коефіцієнт відносної зміни фізичної величини. Теплота, кількість теплоти. Тепловий потік. Коефіцієнт теплообміну. Ентропія.
реферат [65,6 K], добавлена 19.06.2008

10. Невизначеність вимірювання
Процедура оцінювання невизначеності вимірювання. Її впровадження в метрологічну практику. Порівняльний аналіз концепцій похибки та невизначеності вимірювання. Знаходження коефіцієнту охоплення. Процедурні етапи оцінювання невизначеністі вимірювання.
презентация [584,2 K], добавлена 17.04.2014


Другие документы, подобные Вимірювання відносної вологості повітря
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Вимірювання відносної вологості повітря"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Вимірювання відносної вологості повітря" можно здесь или здесь
Раскрыть архив Раскрыть архив
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов