главнаяреклама на сайте Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Групи та групові інтереси в політиці

Сутність і різновиди групових інтересів. Моделі захисту групових інтересів. Особливості формування групи інтересів у посткомуністичній Україні. Функціонування сучасных представницьких демократій на засадах плюралізму. Різноманітність організаційних форм.

Рубрика: Политология
Предмет: Основи демократії
Вид: реферат
Язык: украинский
Автор: mars0
Дата добавления: 28.01.2009
Размер файла: 28,8 K

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку
Ієрархія національних інтересів України та їх формування. Практична реалізація концепції національних інтересів в Україні. Приєднання України до світового процесу економічного розвитку. Захист національних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз.
реферат [23,7 K], добавлена 31.01.2010

2. Вплив груп тиску на суспільно-політичні процеси
Поняття і сутність груп тиску, їх класифікація та різновиди, головні функції. Громадські об’єднання як групи інтересів та групи тиску. Основні види тиску на владу. Поняття та зміст процесу лобіювання як різновиду тиску на владу, його особливості.
курсовая работа [63,6 K], добавлена 11.07.2011

3. Лобізм та його регулювання
Визначення, форми та методи лобізму, механізм його виникнення, переваги та недоліки; умови і структури лобіювання. Вираження і представництво в загальнонаціональному масштабі певних інтересів. Основні типи представництва інтересів, контроль за лобізмом.
научная работа [28,0 K], добавлена 17.01.2010

4. Політичне лобіювання, як головний засобі впливу груп інтересів
Діяльність спілок інтересів, лобістських організацій, груп тиску, що мають на меті безпосередній вплив на прийняття політичних рішень. Контроль над лобістською діяльністю в різних країнах. Спільне і відмінне між лобістськими організаціями і групами тиску.
реферат [29,1 K], добавлена 21.02.2012

5. Суть і значення конфліктів в політиці
Значення, місце і роль, джерела конфліктів в політиці, їх типологія. Зіткнення інтересів, дій, поглядів і позицій. Управління політичними конфліктами, спільне і особливе в технологіях їх врегулювання, етапи виникнення конфлікту та закінчення конфлікту.
реферат [28,4 K], добавлена 24.09.2009

6. Україна в системі національних інтересів Росії і США
Визначення основ категорії "національні інтереси". З'ясування співвідношення стратегій Росії і Сполучених Штатів Америки з національними інтересами України. створенні євроатлантичного простору стабільності та безпеки, поступова інтеграція до НАТО.
реферат [26,0 K], добавлена 22.12.2015

7. Технології політичної діяльності
Політична діяльність як наслідок реалізації певної мотивації суб'єктів політики, політичних інтересів. Політична свідомість та соціальні інтереси політика. Значення політичної діяльності в суспільстві. Способи реалізації соціально-політичної діяльності.
реферат [26,7 K], добавлена 10.03.2010

8. Громадянське суспільство
Вільна особистість як необхідна умова ефективного функціонування громадянського суспільства, його сучасне розуміння. Взаємозв’язок і взаємозалежність інтересів держави і громадянського суспільства. Консолідація сил і поняття демократичної держави.
контрольная работа [25,6 K], добавлена 02.06.2010

9. Політична думка від Київської Русі до сьогодення
Формування Київської Русі як держави феодального типу. Правова держава та громадське суспільство. Магістральні вектори внутрішньої та зовнішньої політики України на сучасному етапі. Економічні засоби зовнішньої політики. Захист інтересів трудящих.
контрольная работа [26,4 K], добавлена 22.04.2007

10. Політичні зв’язки з громадськістю
Політична система суспільства як система влади. Умови забезпечення ефективного функціонування, розвитку та вдосконалення зв’язків з громадськістю. Способи комунікації в політиці. Сутність і характеристика основних політичних сил в сучасній Україні.
реферат [51,5 K], добавлена 30.01.2012


Другие документы, подобные Групи та групові інтереси в політиці
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст "Групи та групові інтереси в політиці" (реферат)
Скачать работу можно здесь Скачать бесплатно "Групи та групові інтереси в політиці" (реферат)
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов