главнаяреклама на сайте Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Маніпуляція як елемент спілкування

Поняття маніпуляції у діловому спілкуванні та вплив масової інформації на її поширення. Сутність та головні властивості пропаганди. Характеристика основних методів впливу ЗМІ на людину. Технічні засоби й прийоми маніпуляції. Сутність підходів сугестій.

реферат, 32,4 K, добавлена 21.05.2013

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель сайта!
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данная работа (и все другие на сайте) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение коллекции вашими работами. Загрузить их можно здесь.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Засоби невербального спілкування
Роль жестів і постави у діловому спілкуванні. Повітряний простір людини і його зони. Передавання інформації мімікою. Форми невербального передавання інформації у міжособистісних відносинах, ділових ситуаціях. Особливості поведінки громадян різних країн.
курсовая работа [34,9 K], добавлен 13.01.2011

2. Засоби маніпулювання свідомістю в антиутопіях О. Хакслі та Дж. Оруелла
Портрет Старшого Брата в романі Джорджа Оруелла "1984". Описання в творі "відкритого" способу маніпуляції людською свідомістю. Відображення методу підкорення народу владою світом примітивних насолод і розваг у романі О. Хакслі "Прекрасний світ".
реферат [14,2 K], добавлен 06.05.2014

3. Компоненти комунікації
Канали і засоби комунікації. Вербальні компоненти спілкування, їх роль у міжособистісному спілкуванні. Невербальні повідомлення, їх особливості. Невербальні засоби спілкування. Процеси взаємодії вербальних і невербальних компонентів спілкування.
реферат [34,7 K], добавлен 18.03.2012

4. Особливості мотивації спілкування
Ознайомлення із поняттям, цілями та класифікаціями спілкування. Характеристика сутності та основних мотивів афіліації. Розгляд співпадаючих та протидіючих мотивів спілкування. Дослідження змісту потреби в спілкуванні на різних етапах онтогенезу.
реферат [38,6 K], добавлен 18.04.2012

5. Динаміка зміни образів України та Росії в уявленнях студентської молоді під впливом пропаганди
Сутність пропаганди та особливості її використання. Стереотипізація та зміна установок як результат впливу пропаганди. Визначення факторної структури образів України та Росії у сприйманні української молоді. Аналіз результатів асоціативного експерименту.
дипломная работа [888,9 K], добавлен 24.08.2014

6. Вплив засобів масової інформації на формування толерантності у студентів
Теоретичний аспект дослідження проблеми толерантності та шляхів її формування. Ефективність засобів масової інформації в системі соціального формування особистості. Емпіричне дослідження особливостей впливу преси на розвиток толерантності у студентів.
курсовая работа [117,5 K], добавлен 24.02.2015

7. Вплив телебачення на психіку дитини
Посилення негативного впливу на дітей засобів масової інформації: інтернету і телебачення. Класифікація основних видів девіантної поведінки підлітків. Необхідність створення просвітницьких програм та розробки уроків кінокритики у шкільному курсі.
реферат [39,1 K], добавлен 29.02.2012

8. Дослідження особливостей спілкування серед учнів-підлітків та учнів-старшокласників його значення у формуванні особистості
Загальне поняття про спілкування, його сутність. Психологічні особливості спілкування підлітків та старшокласників. Особливості ділового спілкування. Розробка тренінгу на тематику особливості спілкування між учнями-підлітками та учням-старшокласниками.
курсовая работа [51,2 K], добавлен 28.12.2013

9. Головні складові ділового спілкування
Місце та значення культури та мистецтва спілкування в сучасному суспільстві, головні вимоги до усного ділового спілкування. Основні функції, моделі та стилі спілкування. Стратегії та тактики спілкування, правила ведення бесіди та культура переговорів.
реферат [42,1 K], добавлен 03.12.2009

10. Психологія як наука і система знань про закономірності, механізми, психічні факти і явища в житті людини
Загальне поняття про психологію. Психічні процеси, стани та властивості особистості. Основні теоретичні принципи психології. Методи вивчення психічних фактів і феноменів. Класифікація видів спілкування. Засоби та психологічна структура спілкування.
контрольная работа [32,2 K], добавлен 14.01.2011

Другие документы, подобные Маніпуляція як елемент спілкування
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Маніпуляція як елемент спілкування"
Поcмотреть текст работы Текст "Маніпуляція як елемент спілкування (реферат)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Маніпуляція як елемент спілкування"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов