Католицизм у сучасному світі. Його напрями

Протестантизм. Лютеранство. Кальвінізм. Догматика. Християнство ніколи не було однорідним, у ньому постійно виникали ворожі одна одній церкви, групи. Відбувалося це тому, що християнські ідеї неоднаково проникали в різні соціальні верстви.

Рубрика Религия и мифология
Предмет Релігієзнавство
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) stasic0640
Дата добавления 05.11.2004
Размер файла 12,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Характеристика епохи Реформації - епохи виникнення протестантизму, його подальше розповсюдження. Релігійний зміст протестантизму. Напрями сучасного протестантизму: лютеранин, кальвінізм, англіканство, їх представники. Тенденції в сучасному протестантизмі.

  реферат [32,6 K], добавлен 21.06.2009

 • Протестантизм, православие и католицизм как основные направления христианства. Реформация: сущность и причины возникновения. Борьба Дж. Уиклифа и Яна Гуса против превращения церкви в бюрократический институт. Основные идеи лютеранства и кальвинизма.

  реферат [23,9 K], добавлен 18.06.2009

 • Соціально-політична ситуація, вплив на християнство. Демократія духу, ідея Царства Небесного. Уявлення про суспільство і державу, відношення до них у Апокаліпсисі. Християнство і комунізм, відношення держави до Церкви, подальший розвиток церкви.

  курсовая работа [38,2 K], добавлен 01.10.2010

 • Основні доктрини католицизму. Католицизм, як напрям в християнській релігії. Поширення католицизму у світі. Католицький культ. Історія розвитку католицької церкви, а також історії з її буття. Традиції папської області. Суверенна держава Ватикан.

  реферат [27,1 K], добавлен 19.12.2007

 • Виникнення та характерні риси християнства, його розкіл. Православ'я як основна конфесія слов'янських народів, основи віросповідання, обряди та свята. Відмінності католіцизму, формування протестантизму, християнські секти. Уніатська церква в Україні.

  реферат [23,8 K], добавлен 25.06.2010

 • Возникновение протестантизма в ходе Реформации, общее в вероучении и культе протестантских вероисповеданий. Основные направления протестантизма: лютеранство, англиканство, кальвинизм и пятидесятничество. Особенности сектообразовательного процесса.

  реферат [24,2 K], добавлен 25.10.2011

 • Христианство как религия о смысле человеческого бытия, о совести, долге, чести. Исторические предпосылки его возникновения. Православие, католицизм и протестантизм как версии христианства; основные канонические нормы и институты, характерные черты.

  реферат [53,4 K], добавлен 24.03.2010

 • Католицизм - західний напрям у християнстві, особливості віровчення цієї релігії, її характерні особливості як ідеології феодального суспільства. Догмат про верховенство папи римського в християнстві. Роль католицької церкви у колонізації Нового Світу.

  реферат [26,8 K], добавлен 16.10.2012

 • Становление христианства как противоречивый процесс, порождавший множество расхождений во взглядах отдельных христиан и общин. История и современное состояние православия. Особенности вероучения и культа католицизма. Основные идеи протестантизма.

  реферат [35,4 K], добавлен 06.11.2012

 • Визначення протестантизму як одного з головних напрямків християнства. Характеристика основних напрямків у протестантизмі: лютеранства, англіканства, баптизму, п'ятидесятництва, Свідків Ієгови та мормонізму. Обряди і таїнства богослов'я та його теологія.

  реферат [41,9 K], добавлен 22.11.2011

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.