Конфуціанство в системі стародавньокитайського світогляду

Життєпис великого китайського філософа Конфуція, сутність його віровчень. Історія освіти та розвитку течії конфуціанства. Походження, релігійна концепція та духовні джерела. Сутність теорій походження моральної природи людини, суспільства і держави.

Рубрика Религия и мифология
Предмет Релігієзнавство
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) sara_89
Дата добавления 19.12.2008
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Походження та духовні джерела даосизму. Абсолютизація ідеї безсмертя. Особливості релігійного культу. Походження та духовні джерела конфуціанства. Релігійна концепція конфуціанства. Аспекти віровчення Конфуція. Проблеми моральної природи людини.

  реферат [21,6 K], добавлен 09.08.2008

 • Витоки конфуціанства і його історичний розвиток. Основи віровчення і культу конфуціанства, сутність соціально-етичних поглядів. Конфуціанство і формування китайської національної культури. Форма в конфуціанському Китаї, шляхи регуляції суспільного життя.

  доклад [36,3 K], добавлен 04.12.2010

 • Поняття та передумови виникнення, фактори розвитку конфуціанства як розповсюдженого напрямку в релігії Китаю, його загальна характеристика та значення. Основні засади: культ неба, благородна дитина, ритуали. Розвиток конфуціанства після смерті Конфуція.

  презентация [2,4 M], добавлен 08.11.2014

 • Витоки конфуціанства, його історичний розвиток. Основи віровчення і культу конфуціанства. Культ предків і норми сяо. Соціально-етичні погляди конфуціанства. Конфуціанство і легизм. Процес перетворення конфуціанства в офіційну доктрину китайської імперії.

  реферат [37,1 K], добавлен 07.01.2009

 • Лінгвістичне релігієзнавство як релігійний напрям, сутність і особливості. Історія виникнення та розвитку хетської релігії, характерні ознаки, мистецтво та архітектура. Ідеал досконалої людини за Конфуцієм, вплив на формування китайського суспільства.

  контрольная работа [35,4 K], добавлен 13.02.2009

 • Короткий нарис життя, етапи особистісного та творчого становлення великого китайського мислителя Конфуція. Головні принципи життя за Конфуцієм та їх обґрунтування, основи соціального порядку, морально-філософська модель побудови державної влади.

  реферат [17,2 K], добавлен 08.10.2012

 • Історія поглядів, релігійні та наукові пояснення на походження і сутність людини. Значення тілесного існування, людина як вінець Божого творіння, його образ і подоба. Християнське вчення про людину в православній, католицькій і протестантській церквах.

  дипломная работа [106,0 K], добавлен 14.11.2010

 • Положення буддизму: народження Будди, історія його просвітлення. Складання канонічної книги буддистів Типітаки. Походження християнського та ісламського віровчень. Арістотелевський доказ буття бога. Бог як гарант духовності, моральний доказ його буття.

  контрольная работа [17,6 K], добавлен 20.06.2010

 • Релігія як суспільне явище. Підходи до з’ясування феномену релігії в науковому релігієзнавстві, його предмет та об'єкт. Теологічні та наукові теорії походження релігії. Сутність теологічного та наукового підходів до релігії. Релігійне життя України.

  реферат [21,8 K], добавлен 20.11.2009

 • Релігійна свідомість — ставлення віруючих до світу, виражене в системі поглядів, почуттів, смисл яких становить віра у надприродне. Суттєвими ознаками релігійної свідомості є образність, символічність, інтимність, утаємниченість, надприродну сутність.

  контрольная работа [33,6 K], добавлен 15.08.2008

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.