М'ясна продуктивність корів різних ліній Знам'янського внутрішньопородного типу Поліської м'ясної породи

Пошук резервів збільшення виробництва продуктів тваринництва. Жива маса тварин та забійний вихід, який характеризує кількість м’яса та м’ясні якості. Забійні показники та морфологічний склад туші корів різних ліній. Характерна особливість лінійних корів.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 23.07.2013
Размер файла 15,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ РІЗНИХ ЛІНІЙ ЗНАМ'ЯНСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ ПОЛІСЬКОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ

В.Г. Прудніков

Одним із важливих завдань агропромислового комплексу України вважається пошук резервів збільшення виробництва продуктів тваринництва, особливо яловичини. Яловичина є високобілковим продуктом, яка містить велику кількість життєво необхідних і важливих незамінних амінокислот, так необхідних в харчуванні людей. Нині основну кількість яловичини в Україні отримують від худоби молочних і комбінованих порід. Однак забійне поголів'я цієї худоби не забезпечує необхідного обсягу її виробництва. Останнім часом допущено різке скорочення його поголів'я, особливо корів, що негативно позначилося на виробництві м'яса, що призвело до його дефіциту. Тому, як показує досвід передових країн світу, збільшити виробництво яловичини і покращення її якості можливо за рахунок розвитку спеціалізованого м'ясного скотарства і розведення м'ясних порід [1, 2, 3, 5].

Розвиток цієї галузі в Україні стримується малою чисельністю поголів'я худоби м?ясних порід. Їх масовий імпорт практично неможливий внаслідок дороговизни і відсутності у сільгосптоваровиробників валютних коштів.

В Україні створено чотири вітчизняні м'ясні породи: українська, волинська, поліська і південна, а також знам'янський тип поліської м'ясної породи [4, 6, 7]. Порівняльне вивчення м'ясної продуктивності корів знам'янського типу різних ліній не проводилося.

Мета дослідженя полягає у вивченні м'ясної продуктивності корів різних ліній знам'янського типу.

Методика досліджень. Науково-господарський дослід проведено в умовах СВК «Колос» Знам'янського району Кіровоградської області. Тварин відбирали за принципом пар-аналогів з урахуванням походження, росту та розвитку. Корови були добре розвинені та мали показники продуктивності на рівні вимог першого класу і еліти згідно з інструкцією по бонітуванню м'ясної худоби.

Для вивчення м'ясної продуктивності корів проводили контрольний забій трьох тварин кожної лінії за методикою ВНДІМС (1984).

За результатами забою визначали такі показники: масу парної туші, шкури, жиру-сирцю, забійну масу, забійний вихід та морфологічний склад туші.

Результати досліду опрацьовано методом варіаційної статистики за М.О. Плохінським (1970).

Результати досліджень. Найважливішими показниками при виробництві яловичини є жива маса тварин та забійний вихід, який характеризує кількість м'яса та м'ясні якості. Чим більша маса туші і кращий її морфологічний і хімічний склад, тим більша та краща якість отриманого м'яса. Комісія фахівців м'ясопереробного підприємства оцінили та встановили, що у всіх корів вгодованість була вищою, а одержані туші, відповідно до ГОСТу 779-55, були віднесені до першої категорії, які можуть поступати після охолодження до продажу в громадську торгівельну мережу. Від корів усіх ліній одержали ваговиті туші з високим виходом на рівні 56,0-58,8%, що вище рівня стандарту по породі, підприємствах України (табл.1).

Таблиця 1

Забійні показники та морфологічний склад туші корів різних ліній

Показник

Нелінійні аналоги

Лінія

Мазуна 6

Радист 113

Дарованого 400

Передзабійна жива маса, кг

520±11,93

550,7±10,99

580±11,6

560±12,16

Маса парної туші, кг

291,2±3,05

313,5±4,04

336,4±2,32

322,0±4,63

Вихід туші,%

56,0

57,0

58,0

57,5

Маса внутрішнього жиру-сирцю, кг

16,6±5,54

16,50±2,48

12,8±3,57

14,6±4,25

Вихід жиру-сирцю,%

3,2

3,0

2,2

2,6

Забійна маса, кг

307,8±7,44

330±6,35

349,2±4,62

336,6±5,61

Забійний вихід, %

59,2

60,0

60,2

60,1

Маса охолодженої туші, кг

290±1,83

310±1,55

335±2,9

3201±1,56

Маса м'якоті, кг

237,8±1,36

258,8±4,09

278,7±3,46

265,6±2,88

Вихід м'якоті, %

82,0

83,5

83,2

83,0

Маса кісток, сухожилок, хрящів, кг

52,2±2,61

51,2±1,21

56,3±2,3

54,4±3,46

Вихід кісток, %

18,0

16,5

16,8

17,0

Індекс м'ясності, %

4,55

5,02

4,94

4,87

Вихід субпродуктів І категорії, %:

печінка

4,4

4,7

5,2

4,6

сердце

1,8

1,8

1,9

1,7

При цьому, суттєва різниця встановлена у показниках м'ясної продуктивності між коровами різних ліній. Так, за масою парної туші корови лінії Радиста перевершували нелінійних аналогів на 45,2 кг (11, 5%), лінії Мазуна - на 22,9 кг (7,3 %) і Дарованого - на 14,4 кг (4,3 %). При цьому слід зазначити, що від корів лінії Радиста одержано не тільки важкі туші з меншим накопиченням жиру, але з більш високим виходом м'язової тканини. Таке м'ясо більшою мірою відповідає вимогам ринку щодо збільшення кошту населення на відносно пісну яловичину.

Особливістю корів усіх ліній є відмінні м'ясні якості, високий вихід туші і забійний вихід. Характерна особливість лінійних корів - низький вміст кісток у тушах (16,5-17 % і високий вихід м'якоті більше 83 %). За індексом м'ясності корови всіх ліній одержали відмінну оцінку, що є характерною рисою знам'янського типу.

тваринництво м'ясо якість забійний

Висновки

1. За результатом контрольного забою встановлено, що основні показники м'ясної продуктивності корів, незалежно від ліній, були високими. Проте найбільшу передзабійну масу, масу туші і забійну масу одержано від тварин лінії Радиста 113.

2. Характерною особливістю корів всіх ліній є відмінні м'ясні якості, високий вихід туші і забійний вихід при обмеженому відкладенні жиру у тварин лінії Радиста.

3. Важливим показником якісної оцінки туші є морфологічний склад, тобто співвідношення м?язової, жирової та кісткової тканини. Найбільш цінними є туші корів лінії Радиста, які мали велику кількість м'якоті та невелику масу кісток.

4. Характерною особливістю корів всіх ліній є низький вміст кісток в туші (16,5-17,0 %) та високий вихід м'якоті (більше 83 %). За індексом м'ясності корови всіх ліній одержали добру оцінку, що є характерною рисою знам'янського типу.

Література

1. Востріков Н.Н. Промышленная технология мясного скотоводства / Н.Н. Востріков, Э.Н. Доротюк. -- М. : Россельхозиздат, 1980. -- 180 с.

2. Доротюк Е.М. М'ясне скотарство - джерело високоякісної яловичини та шкіряної сировини. -- Харків, 2006. -- 320 с.

3. Доротюк Е.М. Господарсько-біологічні ознаки тварин створювального знам,янського м,ясного типу / Е.М. Доротюк, Г.М. Подрезко // Розведення і генетика тварин. -- К. : Аграрна наука, 2003 - Вип. 37 -- С. 79--85.

4. Зубець М.В. Програма розвитку галузі спеціалізованого м?ясного скотарства в Україні на 1994-2005 роки. -- К., 1997. -- 19 с.

5. М?ясне скотарство України / В.О. Пабат, А.М. Угнівенко [та ін.]. -- К. : Аграрна наука, 1997. -- С. 265--306.

6. Угнівенко А.М. Українська м?ясна порода великої рогатої худоби / А.М. Угнівенко. -- К. : Київська правда, 1994. -- 78 с.

7. Угнівенко А.М. Основні принципи ведення галузі м?ясного скотарства / А.М. Угнівенко // Тваринництво України. -- 1993. -- №1. -- С. 13--14.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.