100-річчя з дня народження видатного фітопатолога – академіка Володимира Федоровича Пересипкіна

Характеристика життєвого шляху видатного вченого-фітопатолога, лауреата Державних премій, доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки України, академіка НААН Володимира Федоровича Пересипкіна. Діяльність створеної ним наукової школи.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 14.08.2016
Размер файла 699,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Розгляд та аналіз внеску академіка М.М. Гришка у вивчення теоретичних і вирішення практичних проблем генетики, селекції та акліматизації рослин. Дослідження та характеристика основних способів вирішення проблеми механізації процесів збирання конопель.

  статья [33,2 K], добавлен 05.10.2017

 • Краткая биографическая справка из жизни Морозова Георгия Федоровича. Лесничество Воронежской губернии - первое место "гражданской" службы ученого. Первый труд ботаника "Борьба с засухой при культурах сосны". Роль крымского периода в жизни ученого.

  презентация [6,0 M], добавлен 03.12.2012

 • Дослідження стійкості сільськогосподарських рослин до шкідників. Методика польової оцінки рівня стійкості селекційного матеріалу. Застосування мікробіологічних препаратів в інтегрованих системах захисту сільськогосподарських культур від шкідників.

  отчет по практике [36,3 K], добавлен 11.05.2015

 • Дослідження біологічних особливостей культури, можливостей рекомендованих сортів, системи сівби та обробітку ґрунту. Огляд сучасних систем удобрення сільськогосподарських культур у сівозмінах з різною за основними ґрунтово-кліматичними зонами України.

  курсовая работа [51,8 K], добавлен 22.11.2011

 • Життєвий шлях Тулайкова М.М. та оцінка його особистого внеску в розвиток агрономічної науки. Уривки з книг даного вченого та аналіз його творчого спадку. Самарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. Н.М. Тулайкова, його структура.

  реферат [21,7 K], добавлен 13.10.2013

 • Вивчення біометричних показників ехінацеї пурпурової залежно від густоти посіву. Динаміка ростових процесів ехінацеї пурпурової протягом вегетації. Встановлення врожайності надземної маси та кореневищ залежно від густоти посіву в умовах Полісся України.

  курсовая работа [132,3 K], добавлен 04.10.2014

 • Аналіз науково-технічного та кадрового забезпечення аграрної науки. Структура фінансування інновацій в сільськогосподарському секторі, невідповідність отриманих ресурсів потребам товаровиробників. Напрями розвитку наукової інфраструктури аграрного ринку.

  статья [87,8 K], добавлен 11.09.2017

 • Характеристика біокліматичних ресурсів, ґрунтових умов господарства. Структура посівних площ та врожайність за останні роки. Система сівозмін та стан їх освоєння. Система обробітку ґрунту, удобрення культур. Кормовиробництво, насінництво, овочівництво.

  отчет по практике [99,0 K], добавлен 26.03.2012

 • Агрономічна та агрофізична характеристика ґрунтів і рекомендації щодо їх раціонального використання. Проектування та обґрунтування нової сівозміни, система обробок ґрунту в полях. Види агротехнічних, хімічних і біологічних заходів боротьби з бур`янами.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 28.09.2010

 • Господарсько-біологічна характеристика жита. Вивчення біологічних особливостей культури. Необхідні фактори формування високоякісного насіння. Організація насінництва культур в Україні. Планові і фактичні строки проведення сортозаміни та сортооновлення.

  курсовая работа [66,8 K], добавлен 26.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.