Лабораторна діагностика онкологічних захворювань у тварин

Поширення виявлення онкологічних хвороб у домашніх тварин. Історична довідка щодо онкологічних захворювань. Етіологія і патогенез пухлин, їх класифікація. Рецидиви і метастази, вплив пухлин на організм. Особливості діагностики та лікування новоутворень.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.12.2017
Размер файла 46,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

25

Размещено на http://www.allbest.ru/

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Факультет ветеринарної медицини

Кафедра біохімії імені акад. М.Ф. Гулого

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Ветеринарна клінічна біохімія”

на тему: “Лабораторна діагностика онкологічних захворювань у тварин”

спеціальність: 6.110101-ветеринарна медицина

Київ-2017

Зміст

 • 1. Вступ
 • 2. Огляд літератури
 • 2.1 Визначення хвороби і історична довідка
 • 2.2 Етіологія і патогенез пухлин
 • 2.3 Класифікація пухлин
 • 2.4 Рецидиви і метастази
 • 2.5 Вплив пухлин на організм
 • 2.6 Діагностика пухлин
 • 2.7 Лікування при новоутвореннях
 • 3. Власні дослідження
 • 3.1 Матеріали та методи дослідження
 • 3.2 Лікування собак, хворих на папіломатоз
 • 3.3 Розрахунок економічної ефективності
 • Висновки
 • Список використаної літератури

1. Вступ

Онкологія (від ав. - гр. д ьгкпт - пухлина та дав. - гр. Lуgos - вчення) - розділ медицини, присвячений діагностиці та лікуванню новоутворень (пухлин - раків, сарком). Онкологічні захворювання - це серйозна проблема сьогодення, з-за якої сьогодні згасає безліч життів, у тому числі і не тільки людських. Причин, за якими виникає онкологія, може бути багато. Однією з головних є зміна навколишнього середовища, пов'язане із впровадженням прогресивних технологій.

Уникнути цього складно, а тому ветеринарна онкологія зустрічається все частіше. Серед причин загальної смертності у собак і кішок пухлинні захворювання впевнено утримують друге місце. 1-е і 2-е займають пухлини шкіри і молочних залоз відповідно. З огляду на велику частоту виявлення онкологічних хвороб у домашніх тварин, онкологічну настороженість слід проявляти і лікарям, і власникам тварин.

онкологічна хвороба домашня тварина

2. Огляд літератури

2.1 Визначення хвороби і історична довідка

Пухлина, новоутворення (tumor, neoplasma, oncos, blastoma) - патологічний процес, що виникає під впливом ендогенних і екзогенних чинників і характеризується нестримним розмноженням клітин, які відрізняються безконтрольним автономним ростом.

Для пухлин характерні: - ненормальне розростання в організмі клітин певного характеру за рахунок безладного розмноження власних клітин; - автономний, тобто незалежний від механізмів, регулюючих життєдіяльність нормальних клітин, постійний, швидкий або повільний ріст пухлин; продовження росту пухлин після усунення причин (канцерогенні речовини, рентгенівські і радіоактивні випромінювання, травми і ін.), що викликали їх появу; - агресивність, здатність створювати в організмі дочірні, вторинні вогнища пухлини, або метастази. Розрізняють гормонозалежні і гормононезалежні пухлини.

Відомо, що темпи росту новоутворень статевих органів, ендокринних залоз залежать від роду гормонів. Для з'ясування причин, відповідальних за виникнення пухлин у тварин, необхідною умовою є створення регістрів пухлин, в яких повинна підсумовуватися інформація про можливі етіологічні чинники, клініку, морфологію новоутворень, а також про їх лікування. За повідомленнями ряду дослідників, серед домашніх тварин пухлини чаші діагностують у собак, кішок, коней, оскільки вони доживають до природної старості. Про інших тварин статистичних даних дуже мало.

Більшість авторів стверджують, що серед собак зустрічаються новоутворення шкіри, лімфатичних вузлів. Широко поширені гормонозалежні пухлини (аденокарцинома молочної залози, карцинома матки, яєчника у сук; аденома передміхурової залози, семіноми у псів). Для собак характерні такі новоутворення, які не зустрічаються у інших. домашніх тварин. До них відносяться трансмісивна венерична пухлина генітальної і шкірної форми у собак обох статей, а також карциноми параанальних залоз у псів. [25,31]

Є повідомлення про те, що в той же час багато пухлин собак нагадують пухлини людини, тому саме досліди з пухлинами собак привели до виникнення експериментальної онкології. Серед кішок широко поширені злоякісні лімфоми, пухлини молочних залоз, шкіри, носової порожнини. Характерно, що більшість пухлин у них злоякісні. Передбачається, що їх викликають віруси, що є характерною відмінністю новоутворень у кішок від пухлин у тварин інших видів. [25]

2.2 Етіологія і патогенез пухлин

Причини виникнення пухлин у тварин до кінця не з'ясовані. Першу матеріалістичну концепцію канцерогенезу - процесу виникнення і розвитку пухлин, так звану теорію подразнення, сформулював відомий німецький патолог Р. Вірхов. Ряд дослідників стверджує, що він перший пов'язав розвиток пухлини з враженням клітин організму. Звернув увагу на те, що розвиток пухлини пов'язаний з розмноженням клітин в результаті дії на них якихось зовнішніх подразників. Виділяючи три форми подразнення клітин (нутритивне, що забезпечує живлення клітин; функціональне, лежаче в основі функціональних відправлень клітин органу або тканини; формативне, що підтримує певну структуру клітин, їх розмноження і ріст). Р. Вірхов вважав, що причиною пухлинного росту є надмірне формативне подразнення клітин. [1,5]

Основою для таких уявлень послужили спостереження, які свідчать про те, що розвитку пухлини нерідко передують надмірні тривало повторюючі подразнення тканин. Підтвердженням даної теорії можуть служити пухлини (меланосаркома у коней, карцинома ока у великої рогатої худоби), що виникають в результаті різних екзогенних дій, наприклад іонізуючої радіації і сонячній енергії. Учень Р. Вірхова Конгейм висунув концепцію "недовикористаних ембріональних зачатків", або дизонтогенетичну концепцію канцерогенезу, що виявилася однією з найбільш живучих. Суть її в наступному: причина виникнення пухлини в організмі - наявність недовикористаних ембріональних зачатків - ембріональних тканин, які за якими-небудь причинами не використалися на розвиток тих або інших органів і тканин в період онтогенезу, а залишившись на тій стадії свого розвитку, коли вони здатні швидко розмножуватися, але не здатні досягати достатнього ступеня зрілості.

До певного часу такі ембріональні клітини, що "заблукали", нічим себе не проявляють, але можуть давати початок пухлинному росту при зниженні фізіологічної протидії навколишніх тканин, що, на думку Конгейма, має місце при старінні організму. За сучасними уявленнями, пухлини можуть розвиватися під впливом різних чинників: хімічних, фізичних і біологічних. За повідомленнями більшості учених, з хімічних чинників слід в першу чергу згадати канцерогенні речовини, що зустрічаються в навколишньому середовищі. Експериментальні дослідження показали, що тварини чутливі до дії канцерогенних, поліциклічних, ароматичних вуглеводнів. Всі вони є продуктами неповного згорання будь - якого органічного палива і зустрічаються в димових промислових викидах і вихлопних газах автотранспорту. Окремі автори говорять про те, що пухлини у собак можуть бути викликані також ароматичними амінами, що входять до складу багатьох фарбників, і нітрозамінами, які зустрічаються в багатьох харчових продуктах. За повідомленням ряду дослідників саме тому у собак, що живуть в промислових районах, пухлини спостерігаються частіше, ніж у тварин, що утримуються в чистішому сільському середовищі. Окремі учені стверджують, що ними відмічено почастішання пухлин у собак, чиї господарі палять (у тютюновому димі багато канцерогенів) або працюють на онконебезпечних виробництвах (контакт із забрудненим спецодягом господарів). Багато даних про виникнення пухлин у тварин під дією різних чинників, що включають сонячне випромінювання, а також різні види іонізуючих випромінювань. [17,24]

Основний канцерогенний чинник сонячного опромінювання - ультрафіолетові промені, що викликають пухлини на відкритих або позбавлених шерсті ділянках шкіри. З дією ультрафіолетового випромінювання зв'язують часті пухлини на вухах кішок або пухлині в області орбіти у корів. Є окремі повідомлення про те, що серед біологічних канцерогенних чинників в розвитку пухлин у собак слід зазначити можливу роль деяких паразитарних інфекцій. Відомі одиничні спостереження розвитку злоякісних новоутворень у тварин на ґрунті багато разів повторюючих травм (пухлини шкіри, слизових тканин, м'яких тканин, кісток). За повідомленнями ряду дослідників, у виникненні і розвитку пухлин велику роль грають гормони, що беруть участь в регуляції проліферативних і обмінних процесів, в клітинному диференціюванні і імунологічних реакціях. Знайдені окремі повідомлення про те, що найчастіше в ґенезі ендокринно-залежної пухлини грає роль не надлишок або недолік якогось даного гормону, а складне порушення гормонального балансу.

Збільшення частоти виникнення злоякісних пухлин з віком - загальновизнаний факт. Більшість авторів говорять про те, що великого поширення набула поліетіологічна теорія виникнення пухлин, заснована на численних спостереженнях за виникненням пухлин у людини і тварин під дією канцерогенних чинників різної природи. Дослідження механізмів канцерогенезу підтвердили правильність поліетіологічної теорії і показали, що кінцева мішень будь-яких канцерогенних чинників одна - генетичний апарат клітини апарату, зокрема точкові мутації, які ведуть до активації так званих онкогенів і порушенню функцій генів - супресорів, контролюючих процеси проліферації і диференціювання клітин, а порушення цих процесів лежить в основі виникнення і розвитку пухлини. [19]

2.3 Класифікація пухлин

Перші класифікації пухлин носили клінічний характер і були засновані, перш за все, на обліку локалізації пухлин. Так, за повідомленнями ряду дослідників, за локалізації пухлини діляться на новоутворення різних систем і органів, зокрема, розрізняють новоутворення травної системи, що включають пухлини стравоходу, шлунку, підшлункової залози, печінки, кишечника; пухлини урологічної системи - нирок і сечового міхура; пухлини статевої системи - яєчника, матки, піхви, піхви у самок, новоутворення сім'яників і передміхурової залози у самців; пухлини кісток і суглобів тощо.

Відмічено, що деякі пухлини ростуть у вигляді чітких обмежених вузлів, не зачіпаючи навколишніх тканин, без метастазів. Такі пухлини отримали назву доброякісних. Значна ж частина новоутворень розповсюджується на навколишні тканини і дає метастази. Подібні пухлини назвали злоякісні. Багато авторів говорять про те, що подальші класифікації пухлин ґрунтувалися на результатах гістологічного аналізу. Так народилася морфологічна класифікація пухлин, заснована на їх виникненні з різних гістологічних типів тканин. За повідомленнями більшості дослідників, згідно морфологічної класифікації виділяють епітеліальні пухлини, до яких відносяться, зокрема, папіломи і плоско клітинний рак, які виникають з багатошарового плоского епітелію; аденоми і аденокарциноми, що виникають із залозистого епітелію; пухлини мезенхімальної природи, що включають сполучно - тканинні пухлини - фіброми і фібросаркоми; пухлини з жирової тканини - ліпоми і ліпосаркоми; судинні пухлини, зокрема гемангіоми і лімфангіоми; пухлини з кісткової і хрящової тканин - хондроми, хондросаркоми, остеоми, остеосаркоми. В межах кожного типу тканин можуть зустрічатися доброякісні і злоякісні новоутворення. Так, серед епітеліальних пухлин папіломи і аденоми відносяться до доброякісних, а карциноми - до злоякісних. Доброякісні пухлини - це такі пухлини, які мають властивість повільного експансивного росту, не здатні руйнувати сусідні тканини і давати метастази. Більшість дослідників говорять про те, що вони мають чіткі межі і гістологічну схожість з нормальними тканинами, хоча можуть відрізнятися за будовою. В більшості своїй вони мають форму вузла, часто оточені капсулою, легко зміщуються і зазвичай не розпадаються. [6,8,12]

Ряд авторів стверджує, що експансивне зростання пухлини полягає в поступовому збільшенні маси, розсовуванні сусідніх тканин за відсутності проростання їх. Проте велика кількість дослідників, говорять про те, що розвиток доброякісної пухлини іноді приводить до тяжких наслідків: здавленню навколишніх тканин, судин і нервів, обтурації і здавленню порожнистих органів. Доброякісні пухлини можуть перероджуватися в злоякісних. Ці пухлини можуть рецидивувати тільки при неповному їх видаленні. Злоякісні пухлини ростуть швидше, ніж доброякісні. Для них характерні інвазивне зростання, метастазування, рецидиви, гранично виражена атипія пухлинної тканини. Інвазія пухлинних кліток найчастіше відбувається по напряму, де спостерігається найменший опір, тобто по наявних щілинах, по ходу нервових волокон, кровоносних і лімфатичних судин. Ряд дослідників в області ветеринарної онкології говорить про те, що розрізняють ендофітне і екзофітне зростання злоякісних пухлин.

Ендофітне зростання - це розповсюдження пухлини в глибині тканини або органу. Такі пухлини не мають чітких меж. Вони легко покрилися виразками. У ряді випадків злоякісні пухлини (аденокарцинома молочної залози, змішані пухлини у собак) мають чітко виражені межі і легко вилущуються при оперативному видаленні. Зростання пухлини по напряму порожнині органу або його поверхні (шкіра) прийнято називати екзофітним. Для оцінки ступеня розповсюдження злоякісних пухлин були запропоновані і використовуються дві основні класифікації. Перша класифікація заснована на так званих клінічних стадіях розвитку пухлин. Згідно цієї класифікації до першої клінічної стадії відносять пухлини, у яких ще не виявлені метастази; до другої - пухлини у разі виявлення метастазів в найближчих регіонарних лімфатичних вузлах на стороні поразки; до третьої - пухлини з широким розповсюдженням метастазів в різних регіонарних лімфатичних вузлах, але без віддаленого метастазування і до четвертої - будь-які пухлини з віддаленими метастазами. [15, 20]

Сучаснішою є класифікація злоякісних пухлин за системою TNM. Система TNM заснована на аналізі ступеня розповсюдження пухлин по трьом критеріям: розповсюдженню пухлини (Т), стану регіонарних лімфатичних вузлів (N), наявності або відсутності віддалених метастазів (М). Для деталізації кожної з ознак до відповідних компонентів додають цифри, які вказують ступінь розповсюдження процесу (наприклад, Tl, T2 і так далі). При класифікації пухлини важливо враховувати дані не тільки клінічних методів дослідження, але і морфологічних (цитологического і патоморфологічних досліджень). Класифікація пухлин по ступеню розповсюдження важлива як для планування найбільш адекватного лікування, так і для прогнозу. [21,4,9,8]

2.4 Рецидиви і метастази

Злоякісні новоутворення характеризуються проявом рецидивів і метастазів після їх хірургічного видалення. Загальновідоме розростання пухлин після оперативного лікування - рецидиви. Іноді ці рецидиви є прямими, тобто виникають на місці первинної пухлини. Такі рецидиви розвиваються зазвичай через недовгі терміни після лікування пухлини (1 місяць). Пізніші, так звані непрямі, рецидиви утворюються через декілька місяців. Вони можуть виникати в області первинної пухлини, іноді у віддалених органах, наприклад в трубчастих кістках, печінці, легенях або інших органах. Такі рецидиви називаються метастазами. Це - вторинні (дочірні) пухлини, що розвиваються в різних ділянках організму і виникають з первинної пухлини, але не пов'язані з нею безпосередньо. Як правило, рецидиви і метастази ростуть злоякісніше, ніж первинні пухлини. Багато дослідників стверджують, що метастази можуть розповсюджуватися по лімфатичних і кровоносних шляхах. [18,22,25]

2.5 Вплив пухлин на організм

Доброякісні пухлини впливають на організм або тканини в основному місцево. Виникнувши в зоні життєво важливих органів і збільшуючись, вони можуть здавлювати тканини органу і порушувати його функцію. Злоякісні пухлини небезпечніші, ніж доброякісні. Навіть при незначних розмірах вони серйозно порушують життєдіяльність організму, а при тривалому розвитку приводять до загального виснаження і інтоксикації (кахексії). Це відбувається тому, що такі пухлини, володіючи інфільтративним зростанням, руйнують навколишні тканини в місці первинного вогнища і в зоні розвитку метастазів, в результаті виникають некроз тканини, крововиливу.

Виразки і розпад злоякісної пухлини представляють до того ж сприятливий грунт для розвитку вторинної інфекції, що у свою чергу підсилює інтоксикацію, обумовлюючи порушення функцій життєво важливих органів. Пухлини, що характеризуються швидким зростанням, споживають велику кількість живильних речовин (глюкози, білків і ін.). Все це приводить до загального пригноблення організму, пониження апетиту і виснаження При діагностиці новоутворень необхідно враховувати особливості клінічних показників крові. Саркоматозні пухлини характеризуються високим лейкоцитозом, регенеративним зрушенням в лейкоцитарній формулі (нейтрофілією) і в більшості випадків лимфоцитонемією і моноцитозом. [32,7, 19]

2.6 Діагностика пухлин

Рання діагностика важлива при всіх новоутвореннях у тварин. При різних захворюваннях органів і тканин в першу чергу виключають новоутворення. Дійсні пухлини необхідно відрізняти від припухлостей, які є симптомами таких захворювань, як кісти, гематоми, грижі, набряки, водянки, лімфоекстравазати, і різних запальних процесів.

При обстеженні хворої тварини з підозрою на пухлину як внутрішніх органів, так і зовнішніх покривів перш за все слід з'ясувати: - чи є пухлина у хворого тварини дійсним новоутворенням, припухлістю або симптомом іншого захворювання; - доброякісна вона або злоякісна; чи є найближчі (реґіонарні лімфатичні вузли) або віддалені метастази пухлини; - можливість подальшого розвитку пухлини і долю тварини. При діагностиці новоутворення необхідно зібрати анамнез, з'ясувати час появи пухлини і швидкість її росту. Обстеження ураженої області потрібно починати з огляду. Під час огляду часто вдається виявити припухлість, асиметрію і ряд інших симптомів, характерних для різних новоутворень (пухлини шкіри, м'яких тканин і ін.). При пальпації пухлини можна отримати цінні відомості про її межі, консистенцію, взаємини з навколишніми тканинами і органами, флюктуацію, болючість і підвищенні місцевої температури тіла. У дрібних тварин пальпацією вдається виявити пухлини органів черевної порожнини, які виявляються у вигляді щільних горбистих болючих вузлів різної величини. Перкусія і аускультація застосовуються в плані загального клінічного обстеження тварини з пухлиною. [27,16,7]

Широко застосовуються лабораторні методи дослідження: імунологічні, біохімічні. Наявність прихованої крові у виділеннях хворих тварин (у калі, сечі) - частий симптом новоутворень шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи. При злоякісних новоутвореннях, особливо внутрішніх органів, можуть спостерігатися показника прискорення гемоглобіну, ШОЕ, зниження білірубіну, кількості еритроцитів, гіпопротеїнемія, порушення співвідношення білкових фракцій і ін. Із спеціальних методів діагностики найбільш поширені рентгенологічні (для діагностики пухлин скелета). Останніми роками широко використовується УЗІ (ультразвукове дослідження), в основному для діагностики пухлин печінки, поразок селезінки, нирок, сечового міхура, легенів і інших органів. Одним з найсучасніших методів діагностики є радіоізотопне сканування.

При цьому методі радіоізотопи, що швидко розпадаються, введені внутрішньовенно, накопичуються в пухлинах, що дозволяє виявити ці новоутворення. Пухлини мозку виявляються сучасними методами комп'ютерної томографії і ядерно-магнітного резонансу (ЯМР). Для морфологічної діагностики використовуються цитологічне і патоморфологічне дослідження. [7]

2.7 Лікування при новоутвореннях

За повідомленнями ряду дослідників, лікування пухлин може бути оперативним, променевим і лікарським (хіміотерапією, гормонотерапією). Оперативний метод лікування основний і полягає у видаленні пухлини оперативним шляхом. При видаленні доброякісних пухлин розрізи роблять на межі з навколишніми тканинами. Пухлину відокремлюють від суміжних тканин по можливості тупим кінцем скальпеля, тобто шляхом вилущування, не ушкоджуючи при цьому капсулу пухлини. Кровоносні судини, що живлять пухлину, лігують. На рану накладають шви. Знайдені численні повідомлення про те, що операція при злоякісних пухлинах полягає в повному видаленні пухлини в межах здорових тканин разом з реґіонарними лімфатичними вузлами. [2,6,29]

Променева терапія. Цей метод лікування полягає в застосуванні рентгенівських променів, а також випромінювань радію або штучних радіоактивних речовин - ізотопів. Променева радіація викликає незворотні порушення життєздатності кліток пухлини і надає загальну дію на організм, змінюючи його реактивність

Хіміотерапія. Це лікування злоякісних пухлин лікарськими засобами, що вибірково діють на пухлинні клітки. У нашій країні синтезовані і застосовуються ембіхін, новембіхін, допан (при лімфогранулематозі і хронічному лейкозі), омаїн (при раку шкіри), сарколізин (при остеосаркомах, ангіоендотеліомах і ін.), а також ряд інших препаратів.

Гормонотерапія. Це лікування гормонами. Зміна гормонального стану організму введенням великих доз гормону протилежної підлоги може створити умови для затримки або зворотного розвитку пухлини. Практичне застосування в клініці знаходять жіночий статевий гормон (сінестрол) при раку передміхурової залози і чоловічий статевий гормон (метилтестостерон, тестостерон-пропіонат) при раку молочної залози. У ветеринарії гормонотерапія пухлин поки не набула поширення. Комбіноване лікування. Коли хворому тварині застосовують декілька методів, говорять про комбінований метод. [9]

3. Власні дослідження

3.1 Матеріали та методи дослідження

За результатами обстежень хворих собак відмічались зміни загального стану тварин, показники температури тіла, пульсу, дихання та стадії розвитку пухлини. Крім клінічних проводили лабораторні дослідження крові здорових та хворих тварин віком від 5 до 8 років, порід німецька вівчарка, боксер, бульдог, спанієль. Нами було проведено дві серії дослідів. У першій досліджували кров (лейкоцити ґ еритроцити) у клінічно здорових тварин. У другій серії дослідів ми проводили вивчення змін зазначених показників у собак із папіломами та в процесі лікування хворих тварин за різними схемами.

Найчастіше у собак, які увійшли до дослідних, вражалася слизова оболонка ясен, щік, язика, губ, шкіра повік. Зазвичай папіломи мали широку основу і зернисту поверхню, нагадуючи собою ягоди ожини. В області шиї, плеча, попереку нерідко спостерігали папіломи діаметром 3-4 см і сиділи на міцній ніжці. Для вивчення порівняльної ефективності різних методів лікування нами, за принципом аналогів, було сформовано дві групи тварин по 4 у кожній, хворих на папіломатоз.

Тваринам першої дослідної групи, вводили тканинну суспензію, виготовлену з аутогенних папілом. З цією метою у хворої тварини зрізали ножицями декілька папілом, що добре сформувалися, вагою 2,5-3 г, промивали їх фізіологічним розчином хлориду натрію і розтирали у фарфоровій ступці. Однорідну масу, що утворилася, розбавляли 15-20 мл фізіологічного розчину і додавали 100000 ОД пеніциліну. Отриманий таким чином екстракт, розливали по флаконах і стерилізували шляхом автоклавування 1 годину при температурі 120 С. Отриману тканинну суспензію ін'єктували під шкіру в область лопатки. При необхідності через 2 тижні ін'єкцію повторювали.

3.2 Лікування собак, хворих на папіломатоз

Для вивчення порівняльної ефективності різних методів лікування нами, за принципом аналогів, було сформовано дві групи тварин, хворих на папіломатоз по 4 собаки в кожній. Тваринам першої дослідної групи, вводили тканинну суспензію, виготовлену з аутогенних папілом. З цією метою у хворої тварини зрізали ножицями декілька папілом, що добре сформувалися, вагою 2,5-3 г, промивали їх фізіологічним розчином хлориду натрію і розтирали у фарфоровій ступці. Однорідну масу, що утворилася, розбавляли 15-20 мл фізіологічного розчину і додавали 100000 ОД пеніциліну.

Отриманий таким чином екстракт, розливали по флаконах і стерилізували шляхом автоклавування 1 годину при температурі 120 С. Отриману тканинну суспензію ін'єктували під шкіру в область лопатки. При необхідності через 2 тижні ін'єкцію повторювали. Бородавки з добре вираженими ніжками швидко зморщуються і легко відриваються; повне одужання наступало через 16-26 днів. При використанні для лікування собак препарату ронколейкін 15мг/кг, 9 ін'єкції на курс лікування, через 24 години, були отримані позитивні зміни, кінцевим результатом яких стало повне одужання всіх тварин. Результат одужання ми враховували за умов повного зникнення папілом. Перші клінічні ознаки зникнення папілом стали виникати на 5 - у добу, тобто після третьої ін'єкції ронколейкіну.

Насамперед вони виявлялися у вигляді зникнення ворсинок на вершині папілом. Поверхні папілом ставали гладенькими. Всі без винятку папіломи були блідого кольору. Рожевий відтінок зникав. Найдрібніші папіломи зникли. На їх місці спостерігалася рівна, без видимих змін, здорова тканина. На п'яту добу дрібні і середні папіломи зникли повністю. В ротовій порожнині залишалися слабко виражені папіломи на місці великих. Після дев'яти днів використання ронколейкіну на слизовій оболонці ротової порожнини спостерігалися тільки залишки найбільших папілом у вигляді незначних ущільнених горбків блідого кольору. Після останньої ін'єкції ронколейкіну повністю зникли останні ознаки папіломатозу. Курс лікування - дев'ять днів ін'єкцій, плюс два дні спостережень, разом 11 днів. Таким чином, на підставі отриманих даних, щодо застосування запропонованих схем лікування собак, хворих на папіломатоз, дозволяє судити про правильність обраного лікування.

3.3 Розрахунок економічної ефективності

Тваринам першої дослідної групи вводили тканинну суспензію, виготовлену з аутогенних папілом. Фізіологічний розчин 200 мл вартістю 2 грн 46 коп витрачено 200 мл на суму 4 грн 57 коп; Пеніцилін витрачено 1 флакон 1 г вартістю 3 грн 45 грн витрачено 4 флакони вартістю 13 грн 80 коп; Автоклавування протягом години - витрати на електроенергію 4 грн 34 коп; Шприци 36 шт об'ємом 10,0 - вартістю 1 грн 25 коп на суму 45 грн.

Таким чином у першій дослідній групі вартість препаратів на період лікування склала 67 грн 71 коп. На одну тварину 16 грн 93 коп. При лікуванні тварин другої дослідної групи використовувалися наступні препарати:

1. Ронколейкін - 1 ампула вартість 45 грн (витрачено 8 ампул) - вартість 360 грн;

2. Шприци 36 шт об'ємом 10,0 - вартістю 1 грн 25 коп на суму 45 грн.

Вартість препаратів по групі склала: 405 грн На одну голову 101 грн 25 коп

Таким чином економічна ефективність проведеного лікування склала:

Э 2 = 405 - 67,71

Э 2 =337,29.

Висновки

1. Пухлини серед обстежених собак представлені в 29,63% папіломами, в 18,52% - карциномами молочної залози та фібросаркомами, відповідно, в 14,81% злоякісними меланомами, 11,11% - фібромами і в 7,41% аденомами.

2. Папіломи здебільшого локалізувалися на слизовій оболонці ясен, щік, язика, губ та шкірі повік. В області шиї, плеча попереку діаметр папілом становив 3-4 см.

3. Більш схильними до папіломатозу виявилися боксер, німецька вівчарка, спанієль та бульдог у віці старше 5 років.

4. Суспензія приготовлена з аутоімунних папілом дозволяє досягти видужання на 16-26 добу.

5. Внутрішньовенне застосування препарату ронколейкін в дозі 15мг/кг, 9 ін'єкції на курс лікування, через 24 години дозволяє досягти видужання на 11 добу.

Список використаної літератури

1. Баранов А.Е. Для любимой собаки. - М.: Изд-во МПИ. - 1991, - С.39-97.

2. Баранов А.Е. Здоровье вашей собаки. - М.: НПО - "РИМЭКС", 1992. - С.156-179.

3. Болезни собак: Справочник / А.Д. Белов и др. - М.: Агропромиздат. - 1990, - 368 с.

4. Бондаренко О.Б., Бондаренко С.А. Первая помощь собаке. - К,: Глобус, - 1993, - 63 с.

5. Борисевич В.Б., Борисевич Б.В. Заразные и незаразные болезни собак. - г. Кировоград. - 435 с.

6. Ваганова И.Ю., Юрченко А.Е. Некоторые аспекты течения и лабораторной диагностики заболеваний кожных покровов у домашних животных. // Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції ЇПроблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин?. - Київ. - 2000. - С.24 - 26.

7. Величко С.В. Гістеоцитома собак. // Збірник матеріалів 3 міжнародної науково-практичної конференції ЇПроблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин?. - Київ. - 1998. - С.124 - 126.

8. Величко С.В., Кладницька Л.В., Авраменко І.В. Диференціальна діагностика новоутворень статевої системи у сук різних вікових категорій. // Матеріали конференції ЇПроблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин?. - Київ, НАУ. - 2002. - С.13 - 17.46

9. Ветеринарное законодательство. Том I / Под общ, ред., А.Д. Третьякова. - М.: Колос, 1972. - С.340-342.

10. Вингфилд В.Е. Секреты неотложной ветеринарной помощи. /пер. с англ. - М. "Издательство Бином", 2000. - С.35-67

11. Гаранин Д.В., Фролов В.М. Наш опыт лечения рака щитовидной железы у собак. // Матеріали 1 міжнародної науково-практичної ветеринарної конференції з проблем дрібних тварин. - Одеса. - 2002. - С.50.

12. Демкин Г.П. и др. Диагностика и профилактика болезней животных. - Саратов. - 1992 No 67. - С.43-45.

13. Забежинский М.А., Серевольский О.К. Классификация опухолей животных по системе TNM. // Ветеринария, No 8. - 37 с.

14. Заїка Л.А., Болсунова О.І., Потопальський А.І., Погурський І.Г. Вивчення імунотропної дії анти вірусного та протипухлинного препаратуізатізон. // Матеріали конференціїЇПроблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин?. - Київ, НАУ. - 2002. - С.25 - 27.

15. Кондрахин И.П., Оводкова Л.С. Болезни органов пищеварения собак. - М.: - С.33.

16. Кудрявцев А.И. Некоторые аспекты ультразвуковой диагностики органов брюшной полости собак и кошек. // Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції ЇПроблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин?. - Київ. - 2000. - С.91 - 96.

17. Кучеренко Ю.Л. Эндокринология и кожа (частный случай). // Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції ЇПроблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин?. - Київ. - 2000. - С.103 - 105.

18. Локес П.І., Стовба В.Г. Каришева Л.П. Ультразвукова діагностика у ветеринарній медицині дрібних тварин. - Полтава. - 2005. - 71 с.

19. Майфат Н.Г., Шабаева А.С., Остропольская А.Л. Оперативное лечение трансмиссивной половой саркомы собак. // Збірник матеріалів 3 міжнародної науково-практичної конференції ЇПроблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин?. - Київ. - 1998. - С.42 - 46.

20. Машковский М.Д. Лекарственные средства. Т.1. - 14-е изд. перераб., испр., и доп. - М.: ООО "Издательство Новая Волна", 2000. - с.32-345.

21. Нечаев П.Н. Этиопатогенез папилломатоза. // Ветеринария, 1987. - No 11. - С. 20-21.

22. Николаев А.В., Войцицкий В.Е. Обезболивание онкологических больных пожилого возраста в послеоперационном периоде. Сборник материалов научно-практической конференции по актуальным проблемам регионарной анестезии. / Регионарная анестезия - возвращение в будущее/, Москва, 2001, с.85 - 86.48

23. Николаев А.В., Войцицкий В.Е., Кузнецов Д.И. Обезболивание пациентов пожилого возраста в онкологической клинике в послеоперационном периоде. Актуальные вопросы медицины. Сборник научно-практических работ по материалам муниципальной клинической больницы No1, том IV, г. Новосибирск-2000, с.117 - 119.

24. Николаев А.В., Войцицкий В.Е., Пушкарев С.В. Клинический опыт использования трамала у больных перенесших операции на молочной железе. Актуальные вопросы современной медицины. Том 1, Новосибирск, 1996, с.134 - 135.

25. Ниманд Ханс Г., Сутер Петер Ф. Болезни собак. Практическое руководство для ветеринарных врачей (организация ветеринарной клиники, обследование, диагностика заболеваний, лечение) 8 изд. /Перев. С нем. - М. "Аквариум", 1998. - С.23-56.

26. Потопальський А.І., Лозюк Л.В. Ізатізон - перспективнийпротивірусний, імуномоделюючий і протипухлинний препарат. // Матеріали конференції ЇПроблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин?. - Київ, НАУ. - 2002. - С.72 - 74.

27. Практикум по общей ветеринарной хирургии. / И.А. Калашник, В.М. Лабунский, Б.Я. Передера, А.Ф. Русинов. - М.: Колос, 1971. - С.142 - 145.

28. Применение тканевых препаратов в ветеринарии. / Н.А. Пучковская. - Киев, 1966. - 389 с.

29. Пульняшенко П.Р. Анестезиология и реаниматология собак и кошек. Практическое пособие. Киев. - 1997. - с.50 - 88.

30. Шекель В.Ф., Завірюха В.І. Пухлини собак та принципи їх лікування. // Збірник матеріалів 3 міжнародної науково-практичної конференції ЇПроблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин?. - Київ. - 1998. - С.39 - 42.

31. Шишков В.П. Опухоли и лейкозы животных (биологические, экономические и ветеринарно-медицинские аспекты). - М.: Колос, 1979. - С.11-22.

32. Якоб Генрих. Заразные болезни собак. - М.: Новая деревня. - 1928. - С.18-26.

33. Boeds V. Soft tissue. Sarcomas in the cat // Lamer vet med assoc. 1978. V. - 173. - P.744-749.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Використання методів генної інженерії і біотехнології в діагностуванні захворювань тварин. Комплексна оцінка діагностики інфекційних захворювань за полімеразно-ланцюговою реакцією та переваги способу. Види патологій тварин та виділення збудника хвороби.

  реферат [31,8 K], добавлен 23.11.2010

 • Умови виникнення інфекційних хвороб тварин, залежність сприйнятливості тварин до інфекції від стану імунітету та неспецифічних чинників захисту. Вірусний трансмісивний гастроентерит свиней. Респіраторні кишкові захворювання в промисловому виробництві.

  контрольная работа [218,9 K], добавлен 20.07.2015

 • Захворювання тварин: хвороба Ньюкасла, туберкульоз, віспа, пастерельоз, рикетсійній кератокон'юктивіт та туляремія. Епізоотична ситуація, патогенез та патологічні зміни, симптоми та інкубаційний період, лабораторна діагностика та диференційний діагноз.

  реферат [430,9 K], добавлен 26.07.2009

 • Наночастки та їхня характеристика, застосування колоїду наночасток Ag, Cu, Mg для лікування тварин, уражених гнійним артритом, лікування хвороб копитець заразної етіології, дезінвазії каналізаційних стоків, використання наночасток металів в ортопедії.

  курсовая работа [248,3 K], добавлен 13.05.2010

 • Епізоотичний характер паразитарних захворювань домашніх тварин в умовах великих міст на сучасному етапі розвитку. Аналіз рівня ураженості гельмінтами м'ясоїдних: собак, котів. Ефективність лабораторних методів дослідження, антигельмінтних препаратів.

  магистерская работа [80,2 K], добавлен 31.01.2014

 • Дикі птахи як джерело розповсюдження збудників інфекційних захворювань. Епізоотична ситуація щодо вірусних хвороб серед мігруючих водоплавних птахів у заповіднику "Асканія-Нова"та серед синантропних птахів, які мешкають в птахівничих господарствах.

  дипломная работа [489,3 K], добавлен 15.02.2013

 • Гемоспоридіоз - смертельно небезпечне захворювання, яке переносить іксодовий кліщ. Характеристика бабезіозу великої та дрібної рогатої худоби, свиней. Основи профілактики та лікування тварин. Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса при гемоспоридіозі.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 06.07.2015

 • Поняття про отруйні рослини, їх класифікація. Токсикологічне значення їх діючих речовин. Причини їх попадання в організм тварини. Перелік рослин, які є небезпечними для кішок та собак. Клінічний прояв та симптоми отруєнь. Їх діагностика та лікування.

  курсовая работа [40,4 K], добавлен 04.11.2014

 • Алгоритм клінічного обстеження сільськогосподарчих тварин на фермі. Основні методики лабораторних досліджень. Опис методів фіксації тварин, проведення їх ветеринарного обстеження та лікування, а також особливості ведення відповідної документації.

  отчет по практике [40,8 K], добавлен 27.05.2015

 • Застосування нітратів та нітритів, їх фізичні й хімічні властивості. Умови, що сприяють отруєнню. Шляхи надходження в організм. Патогенез, патолого-анатомічна картина, клінічні симптоми отруєння тварин. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів тваринництва.

  контрольная работа [227,0 K], добавлен 23.03.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.