• Комети та астероїди як реліктові залишки космогонічного процесу. Дослідження орбітальної еволюції комети 95Р/Хірон та інших об’єктів групи Кентаврів методами чисельного інтегрування систем диференційних рівнянь руху. Побудова кривої кометної активності.

  автореферат (859,9 K)
 • Процессы дистанционного зондирования Земли из космоса в рамках космических метеорологических систем. Исследование структуры и спектра электромагнитного излучения Солнца: внутренние слои и атмосфера; солнечная инсоляция на верхней границе атмосферы Земли.

  монография (1,4 M)
 • Классификация и характеристики туманностей. Заполнение межзвездной среды разреженным веществом, микроволнами и магнитным полем. Размещение темных и диффузных туманностей в галактическом диске. Изучение инфракрасного излучения центра нашей Галактики.

  презентация (1,9 M)
 • Пространство между звездами, его заполнение разреженным веществом, излучением и магнитным полем. Особенности диффузных туманностей. Диффузная туманность Ориона. Планетарные туманности как разновидность диффузных туманностей, положение звезды в их центре.

  презентация (1,9 M)
 • Застосування громадських організацій у розвитку виробництва, участь Всеукраїнського товариства робітників-винахідників у розгортанні форсованої індустріалізації та виробництва на промислових підприємствах радянської України в 30-х роках XX століття.

  статья (22,9 K)
 • Результати досліджень довготривалих варіацій емісійної активності спектрів Ве зірок з різними домінуючими типами змінності. Ряд патрульних спостережень за небом. Емісійна фаза у зірок, що швидко обертаються. Оцінка параметрів супутників в Cep та Tau.

  автореферат (71,4 K)
 • Ознакомление с личностью К.Э. Циолковского, который разработал проекты космических ракет и скафандров для космонавтов. Рассмотрение конструкции космического корабля "Восток". Характеристика подвига Юрия Гагарина, который стал первым космонавтом.

  презентация (6,7 M)
 • Основні підходи до реалізації наукового космічного експерименту, спрямованого на дослідження динамічних процесів у іоносфері Землі. Особливість вивчення комплексних наземно-космічних розвідок ближнього космосу, проведених кооперацією українських учених.

  статья (192,2 K)
 • Досліджено ефект непрецесійного руху рівнодення за вашингтонськими і грінвіцькими меридіанними спостереженнями Сонця 1925-1982 рр. Отримано і проаналізовано оцінки різниць положень нуль-пунктів, непрецесійного руху рівнодення, елементів орбіти Землі.

  автореферат (32,3 K)
 • Дослідження принципу роботи однокомпонентної інерційної системи навігації. Характеристика впливу постійного дрейфу акселерометра на точність її роботи. Обчислення навігаційних параметрів і динаміки зміни похибок елементів інерційної навігаційної системи.

  лабораторная работа (164,5 K)
 • Виконання спостережень унікального небесного об’єкта – комети Веста1976VI. Знаходження розподілу поверхневої яскравості пилового хвоста комети та інтерпретація цього розподілу за допомогою порівняння з модельними обчисленнями поверхневої яскравості.

  автореферат (29,3 K)
 • Отримання нових спостережень молодої затемнено-подвійної зірки BM Orі у смугах UBVRІ і вивчення її фотометричної нестабільності. Пошук довгострокових змін блиску у активних червоних карликів, як доказ змінності процесів плямотворення у поверхневих шарах.

  автореферат (36,5 K)
 • Сучасний стан проблеми, дослідження хімічного складу HII областей нашої Галактики. Вміст кисню в Галактичних HII областях. Вміст неону в дисках спіральних галактик. Дослідження азимутальної симетрії в розподілі вмісту кисню в дисках спіральних галактик.

  автореферат (40,7 K)
 • Розробка методики визначення фізичних характеристик та хімічного вмісту областей HII в блакитних компактних карликових галактиках. Дослідження параметрів реальних об'єктів, вмісту первинного гелію та темп його збагачення в ході хімічної еволюції речовини.

  автореферат (47,3 K)
 • Дослідження структурних елементів астрофізичних об'єктів: джетів та тори. Проведення аналізу розподілу інтенсивності випромінювання вузлів джетів позагалактичних джерел у радіо- та рентгенівському діапазонах. Розподіл електронів для джерела інжекції.

  автореферат (59,4 K)
 • Теоретичне дослідження джетів та торів як структурних елементів астрофізичних об'єктів. Вивчення розподілу інтенсивності випромінювання позагалактичних джерел у радіо- та рентгенівському діапазонах. Розподіл інтенсивності випромінювання для радіоджерел.

  автореферат (96,0 K)
 • Проблеми зародження та існування Всесвіту, сучасний сценарій Великого вибуху. Космологічні теорії про будову речовини і структуру Всесвіту, як цілісного об'єкту. Вивчення реліктового випромінювання як джерело знань про перші секунди Великого вибуху.

  реферат (29,4 K)
 • Принцип утворення зірок, їх життєвий шлях. Процес еволюції зірок на прикладі Сонця. Спектральна класифікація Моргана-Кінана. Протозоря та зоряні системи. Зоряні рештки та їх види: білі карлики, нейтронна зоря, чорна діра, їх структура та народження.

  презентация (1,8 M)
 • Характеристика законов космоса, по которым происходит естественное образование и развитие солнечных систем. Анализ естественного информационного обмена в космосе. Описание программы развития жизни и появления людей во Вселенной, космической картографии.

  доклад (20,0 K)
 • Исследование идей, заложенных в теории Птолемея, особенности их применения в теории и практике. Метод разложения сложных планетных движений. Применение разложения в ряд естественных колебаний для анализа причин появления колебаний в динамической системе.

  статья (247,9 K)