З'єднання кісток черепа

Види сполучення кісток черепа за допомогою неперервних з'єднань - швів і синхондрозів. Утворення нижньою щелепою скронево-нижньощелепного суглобу зі скроневою кісткою. Розташування зв'язок, їх відділення від суглобової капсули жировою клітковиною.

Рубрика Биология и естествознание
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 22.07.2017
Размер файла 296,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

7

Размещено на http://www.allbest.ru/

З'єднання кісток черепа

Кістки черепа сполучаються між собою в основному за допомогою неперервних з'єднань - швів і синхондрозів (табл. 1 і 2). Лише нижня щелепа утворює зі скроневою кісткою скронево-нижньощелепний суглоб (рис. 1).

Скронево-нижньощелепний суглоб (articulatio temporomandibularis) утворений такими суглобовими поверхнями: нижньощелепною ямкою і суглобовим горбком скроневої кістки, а на нижній щелепі - головкою виросткового відростка. Між суглобовими поверхнями розміщений суглобовий диск (discus articularis) овальної форми, що побудований з волокнистого хряща. Суглобовий диск розділяє порожнину суглоба на два відділи - верхній і нижній; завдяки такій конструкції значно збільшується обсяг рухів у суглобі. Вільна суглобова капсула (capsula articularis) на скроневій кістці прикріплюється спереду від суглобового горбка, а позаду - на рівні кам'янисто - барабанної щілини. На виростковому відростку нижньої щелепи суглобова капсула спереду прикріплюється до краю головки, а позаду - на 0,5 см нижче головки. Суглобова капсула зрощена із суглобовим диском по його периметру. Капсула спереду тонка, а позаду потовщена. Зміцнюють капсулу і суглоб декілька позакапсульних зв'язок. Бічна зв'язка (lig. laterale) має віялоподібну форму, підсилює капсулу суглоба збоку, починається від основи виличного відростка скроневої кістки. Волокна цієї зв'язки йдуть назад і донизу, прикріплюються на задньобічній поверхні шийки виросткового відростка нижньої щелепи. Клипо-нижньощелепна зв'язка (lig. sphenomandibulare) починається від ості клиноподібної кістки і прикріплюється до язичка нижньої щелепи. Ця зв'язка розташована з присереднього боку суглоба. Шило-нижньощелепна зв'язка (lig. stylomandibulare) починається від шилоподібного відростка скроневої кістки і прикріплюється до внутрішньої поверхні заднього краю гілки нижньої щелепи поблизу її кута.

Зв'язка розташована присередньо і позаду від скронево-нижньощелепного суглоба.

Рис. 1. Скронево-нижньощелепний суглоб (articulatio temporomandibularis), правий (стріловий розтин)

Обидві ці зв'язки відділені від суглобової капсули жировою клітковиною. Скронево-нижньощелепний суглоб еліпсоподібний, комплексний, двохосьовий і комбінований. Правий і лівий суглоби функціонують спільно, у них можливі рухи навколо вертикальної і лобової (фронтальної) осей, а також ковзання вперед і назад. Навколо лобової осі нижня щелепа піднімається й опускається, навколо вертикальної осі нижня щелепа обертається - робить бічні рухи праворуч і ліворуч. Завдяки великій суглобовій поверхні на скроневій кістці і суглобовому диску, виростковий відросток разом із усією нижньою щелепою зміщується вперед і назад. При русі нижньої щелепи вперед головки виросткових відростків зміщаються на суглобові горбки, а при русі щелепи назад вони повертаються у вихідне положення - у суглобові ямки.

Опускають нижню щелепу такі парні м'язи шиї: двочеревцевий, щелепно-під'язиковий і підборідно - під'язиковий. Піднімають нижню щелепу такі парні жувальні м'язи: передні пучки скроневого м'яза, жувальний і присередній крилоподібний м'язи. Висувають вперед нижню щелепу бічні крилоподібні м'язи і передні пучки жувальних м'язів, а повертають її у вихідне положення задньо-нижні пучки скроневих м'язів. Бічні рухи нижньої щелепи праворуч і ліворуч виконують відповідно при однобічному скороченні бічного крилоподібного м'яза протилежного боку і задньо-нижніх пучків скроневого м'яза.

Капсула та інші елементи скронево-нижньощелепного суглоба кровопостачаються гілками верхньощелепної артерії, венозна кров відтікає у венозну сітку, що обплітає суглоб, і далі в занижньощелепну вену. Лімфа відтікає в глибокі привушні, а потім у глибокі шийні лімфатичні вузли. Іннервує суглоб чутливий вушно-скроневий нерв (гілка нижньощелепного нерва, V черепний нерв).

Неперервні сполучення кісток черепа представлені волокнистими з'єднаннями - синдесмозами: швами в дорослої людини і міжкістковими перетинками - тім'ячками у немовлят. (Дивись розділ “Череп немовляти і вікові особливості черепа). У ділянці основи черепа є синхондрози.

Кістки склепіння черепа з'єднуються між собою за допомогою зубчастих і лускових швів. Так, присередні краї тім'яних кісток з'єднані між собою зубчастим стріловим швом (sutura sagittalis), а їх передні краї сполучаються із заднім краєм лобової кістки зубчастим вінцевим швом (sutura coronalis). Задні краї тім'яних кісток утворюють з переднім краєм потиличної луски зубчастий ламбдоподібний шов (sutura lambdoidea). Лускова частина скроневої кістки з'єднується з тім'яною кісткою і великим крилом клиноподібної кістки за допомогою лускового шва (sutura squamosa). Кістки лицевого черепа з'єднуються між собою плоским швом (sutura plana) (табл.21).

У черепі можуть бути додаткові (непостійні) шви, що виникають між додатковими кістками в результаті незрощення окремих центрів скостеніння. Наприклад, іноді верхня частина потиличної луски відділена поперечним швом від іншої частини потиличної кістки.

Таблиця 1. Плоскі шви черепа (парні)

Назва швів

З'єднання кісток (структури)

Потилично-соскоподібний (sutura occipitomastoidea)

Потиличний край соскоподібного відростка скроневої кістки - із соскоподібним краєм потиличної луски

Тім'яно-соскоподібний (sutura parietomastoidea)

Соскоподібний кут тім'яної кістки - з тім'яною вирізкою лускової частини і прилеглою ділянкою соскоподібного відростка скроневої кістки

Клино-тім'яний (sutura sphenoparietalis)

Клиноподібний кут тім'яної кістки - з тім'яним краєм клиноподібної кістки

Клино-лобовий

(sutura sphenofrontalis)

Лобовий край великих і малих крил клиноподібної кістки - з очноямковою частиною лобової кістки

Клино-решітчастий

(sutura sphenoethmoidalis)

Клиноподібний гребінь клиноподібної кістки - із заднім краєм перпендикулярної пластинки решітчастої кістки

Клино-лусковий

(sutura sphenosquamosa)

Лусковий край великого крила клиноподібної кістки - з клиноподібним краєм лускової частини скроневої кістки

Клино-лемешевий

(sutura sphenovomeralis)

Нижня поверхня тіла і дзьоб клиноподібної кістки - з верхньою поверхнею крил лемеша

Клино-виличний

(sutura sphenozygomatica)

Виличний край великого крила клиноподібної кістки - з лобовим відростком виличної кістки

Лобово-носовий (sutura frontonasalis)

Носовий край лобової кістки - з верхнім краєм носової кістки

Лобово-решітчастий

(sutura frontoethmoidalis)

Очноямкова і носова частини лобової кістки - з відповідними краями решітчастої кістки

Лобово-верхньощелепний (sutura frontomaxillaris)

Носова частина лобової кістки - з лобовим відростком верхньої щелепи

Лобово-сльозовий (sutum frontolacrimalis)

Очноямкова частина лобової кістки - з верхнім краєм сльозової кістки

Лобово-виличний (sutum frontozygomatica)

Вилично-верхньощелепний (sutura zygomaticomaxillaris)

Виличний відросток лобової кістки - з лобовим відростком виличної кістки Вилична кістка - з виличним відростком верхньої щелепи

Решітчасто-верхньощелепний (sutum ethmoidomaxillaris)

Нижній край очноямкової пластинки решітчастої кістки - з очноямковою поверхнею тіла верхньої щелепи

Решітчасто-сльозовий

(sutura ethmoidolacrimalis)

Очноямкова пластинка решітчастої кістки - із сльозовою кісткою

Скронево-виличний

(sutura temporozygomatica)

Виличний відросток скроневої кістки - зі скроневим відростком виличної кістки

Міжносовий (sutura internasalis)

Між присередніми краями обох носових кісток (непарний)

Носо-верхньощелепний (sutura nasomaxillaris)

Бічний край носової кістки - з лобовим відростком верхньої щелепи

Сльозово-верхньощелепний (sutura lacrimomaxillaris)

Нижній край сльозової кістки (позаду) - з очноямковою поверхнею верхньої щелепи

Сльозово-раковинний (sutura lacrimoconchalis)

Нижній край сльозової кістки (попереду) - із сльозовим відростком нижньої носової раковини

Міжверхньощелепний (sutura intermaxillaris)

Між комірковими відростками обох верхніх щелеп (непарний)

Піднебінно-верхньошелепний (sutura palatomaxillaris)

Очноямковий відросток піднебінної кістки - із заднім краєм очноямкової поверхні верхньої щелепи

Піднебінно-решітчастий (sutura palatoethmoidalis)

Очноямковий відросток піднебінної кістки - із заднім краєм очноямкової пластинки решітчастої кістки

Серединний піднебінний (sutura palatino mediana)

Між присередніми краями піднебінних відростків обох верхніх щелеп (попереду) та присередніми краями горизонтальних пластинок обох піднебінних кісток (позаду), непарний

Поперечний піднебінний (sutura palatino transversa)

Задній край піднебінних відростків обох верхніх щелеп - з переднім краєм горизонтальних пластинок обох піднебінних кісток

Таблиця 2. Синхондрози черепа

Назва синхондрозів

Кістки, що сполучаються

Клино-потиличний

(synchondrosis sphenooccipitalis)

Задня поверхня тіла клиноподібної кістки - з основною частиною потиличної кістки

Клино-кам'янистий

(synchondrosis sphenopetrosa)

Тіло клиноподібної кістки - з верхівкою кам'янистої частини скроневої кістки

Кам'янисто-потиличний

(synchondrosis petrooccipitalis)

Задній край кам'янистої частини скроневої кістки - із краями основної і бічної частин потиличної кістки

Внутрішньопотиличний

(synchondrosis intraoccipitalis) - задній і передній

Між частинами потиличної кістки

Клино-решітчастий

(synchondrosis sphenoethmoidalis)

У місці з'єднання клиноподібної кістки з решітчастою кісткою

Бувають випадки, коли не зростаються обидві половини лобової кістки годі лобова луска розділена метопічним лобовим швом. При наявності додаткової міжщелепної (різцевої) кістки утворюється різцевий інов. Іноді тім'яна кістка складається з двох частин, тоді між ними є міжтім'яний ПІОВ. Трапляються непостійні луско-соскоподібний, клино-верхньощелепний шви тощо.

кістка череп суглоб суглобова капсула

У другій половині життя людини більшість швів цілком чи частково заростають. При цьому сполучнотканинна пластинка між кістками черепа замінюється кістковою тканиною.

Окрім того, деякі кістки черепа з'єднуються зв'язками. Між остю і бічною пластинкою клиноподібної кістки натягнута крило-остьова зв'язка (lig. pterygospinale), а шилоподібний відросток скроневої кістки з'єднується з під'язиковою кісткою шилопід'язиковою зв'язкою (lig. stylohyoideum).

Хрящові з'єднання (синхондрози) кісток черепа (табл.22) розташовані в ділянці його основи, вони утворені волокнистим хрящем. Звичайно з віком у людини хрящова тканина замінюється кістковою. Зокрема, на місці клино-потиличного синхондрозу після 20 років утворюється сииостоз.

Корені зубів з'єднуються зі стінками зубних комірок щелепи за допомогою зубо-коміркового синдесмозу - вклинення (gomphosis).

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Особенности соединений костей черепа. Истинный и ложный синхондроз. Возрастные особенности черепа. Череп новорожденного, расположение родничков. Развитие черепа плода, направления его роста. Изменения в зрелом возрасте. Основные половые отличия черепа.

  презентация [254,8 K], добавлен 24.03.2014

 • Изучение строения костей головы, которые составляют череп. Обзор возрастных и половых особенностей черепа. Характеристика рентгеновской картины черепа взрослого человека. Положение больного при получении снимка в боковой проекции. Виды контрфорсов черепа.

  реферат [1,9 M], добавлен 07.04.2014

 • Особенности строения черепа новорожденного. Неокостеневшие участки перепончатого черепа (роднички), расположенные в местах образования ряда будущих швов. Периоды первого года жизни младенца. Виды соединения костей черепа. Стадии развития скелета.

  презентация [141,3 K], добавлен 12.04.2015

 • Изучение строения костей головы, которые в совокупности составляют череп. Особенности костей черепа: височная, теменная, лобная, решетчатая, клиновидная и затылочная; костей лица: носовая раковина и кость, сошник. Возрастные и половые особенности черепа.

  реферат [21,4 K], добавлен 23.03.2010

 • З'єднання кісток черепу. Поверхневі та глибокі м'язи грудей їх кровопостачання та іннервація. Порожнина рота її стінки та відділи. Зів та мигдалики. Тиск плевральної порожнини, його зміни при вдиханні. Травний канал, його функції, секреції, всмоктування.

  реферат [1,0 M], добавлен 04.01.2011

 • Преобладание мозговой части над лицевой как особенность строения черепа ребенка. Передний и задний роднички, их форма и расположение. Отличительные черты швов на черепе новорожденного. Размеры естественных отверстий. Черепные ямки, канал лицевого нерва.

  презентация [318,7 K], добавлен 03.12.2016

 • Жизнедеятельность клеток: понятие об обмене веществ, росте, дифференциации, раздражительности. Ткани внутренней среды: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Морфологический состав крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Особенности строения черепа собаки.

  контрольная работа [36,9 K], добавлен 18.06.2010

 • Визначення тканини як системи клітин і міжклітинної речовини, що мають подібну будову. Поняття єдності фізіологічних систем організму. Характеристика, будова та функції опорно-рухового апарату людини. Хімічна, анатомічна і мікроскопічна будова кісток.

  конспект урока [16,3 K], добавлен 06.04.2012

 • Головні напрями палеоантропологічних досліджень. Визначення біологічного віку, показник віку людини. Зміни, якi відбуваються на довгих трубчастих кістках. Статеві відмінності (диморфізм) виражені в будові таза, та морфології довгих трубчастих кісток.

  реферат [15,1 K], добавлен 29.09.2010

 • Роль рухів у фізичному і психічному розвитку дітей. Значення знання фізіології опорно-рухового апарата для удосконалювання навчально-виховної роботи в школі. Будівля і функції кісткової системи людини. Будівля, хімічний склад і фізичні властивості кісток.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 07.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.