Еволюційні погляди С.А. Подолинського та І.Я. Франка

Наукові ідеї С.А. Подолинського. Еколого-економічна концепція вченого. Аналіз конкретних форм взаємозв’язку між суспільними і природними процесами. Діяльність І.Я. Франка. Поширення і пропаганда прогресивних природничо-наукових знань, особливо дарвінізму.

Рубрика Биология и естествознание
Предмет Природознавство. Теорія еволюції
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Пилипчук О.Я., Пічкур Т.В.
Дата добавления 08.10.2018
Размер файла 27,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Біогенетичний закон зв’язку між філогенезом та онтогенезом будь-якого організму. Еволюційні поняття про аналогії, гомології, рудименти та атавізми. Дослідження різноманіття адоптацій. Криза дарвінізму на початку XX сторіччя. Синтетична гіпотеза еволюції.

  презентация [5,7 M], добавлен 27.10.2012

 • Еволюція уявлень про біосферу, наукові ідеї Ж. Ламарка. Концепція В. Вернадського про біосферу: характеристики живих тіл, відмінність живої речовини від кісної. Емпіричні факти переходу від біосфери до ноосфери, створення цілісної системи знання.

  реферат [19,3 K], добавлен 20.06.2010

 • Генетика, екологія й систематика при вивченні макроеволюції і видоутворення. Концепція квантової еволюції в невеликих популяціях. Еволюційні шляхи розвитку організмів: анагенез і кладогенез, адаптативна радіація, конвергенція й паралельний розвиток.

  реферат [19,8 K], добавлен 21.05.2010

 • Характеристика шкідників і збудників захворювань рослин та їх біології. Дослідження основних факторів патогенності та стійкості. Аналіз взаємозв’язку організмів у біоценозі. Природна регуляція чисельності шкідливих організмів. Вивчення хвороб рослин.

  реферат [19,4 K], добавлен 25.10.2013

 • Модель пульсовой волны. Гидродинамическая модель кровеносной системы О. Франка. Использование регрессионных процедур для определения гидравлического сопротивления периферической части системы кровообращения человека. Построение графика пульсовой волны.

  курсовая работа [66,9 K], добавлен 03.04.2014

 • Історія дослідження покривів земноводних. Порівняльно-анатомічне дослідження щільності інфраепідермальних капілярів у шкірі земноводних різних екологічних груп в залежності від місця їх проживання. Еколого-морфологічний аналіз досліджуваних видів.

  научная работа [2,8 M], добавлен 12.03.2012

 • Характеристика абстрактних об'єктів теорії і їхньої системної організації. Дослідження особливостей основного емпіричного матеріалу, на який опирається методологія при аналізі структури теоретичного знання - текстів історично сформованих наукових теорій.

  реферат [25,0 K], добавлен 27.06.2010

 • Космологічні моделі Всесвіту, наукові роботи О. Фрідмана, Г. Гамова. Стандартна модель еволюції Всесвіту на основі рівняння теорії відносності Ейнштейна та уявлення про кривизну простору. Філософсько-світоглядні проблеми космологічної еволюції.

  реферат [21,1 K], добавлен 19.06.2010

 • Формулювання характерних рис механічної картини світу: оборотність часу, підкорення процесів принципу строгого детермінізму, виключення випадкових явищ із природи, зведення закономірностей більш високих форм руху матерії до законів найпростішої форми.

  реферат [26,5 K], добавлен 17.06.2010

 • Загальна характеристика відділу Квіткових: біологічні особливості; екологія та поширення. Структурні типи рослин відділу Покритонасінних. Еколого-біологічні особливості квіток. Практичне значення квіткових. Будова дводольних та однодольних рослин.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 02.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.