"Атестація" як система стимулювання танцюристів-початківців

Дослідження проблеми заохочення танцюристів-початківців до занять бальними спортивними танцями. Система "Атестація" як випробувана цілісна авторська програма навчання. Підведення підсумків атестації з залученням комп’ютерних та Інтернет-технологій.

Рубрика Культура и искусство
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 04.03.2018
Размер файла 26,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

«АТЕСТАЦІЯ» ЯК СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ТАНЦЮРИСТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ

Машин І.А.

Стаття розглядає проблеми заохочення танцюристів-початківців до занять бальними спортивними танцями. Система «Атестація» є випробуваною цілісною авторською програмою навчання та підведення його підсумків з залученням комп 'ютерних та Інтернет-технологій.

Ключові слова: атестація, стимулювання танцюристів, оцінювання учасників, персональні сторінки.

This article examines the problems of encouraging dancers in to beginning of sport ballroom dance lessons. The author not only poses the problem, but also offers a version of its solution. The "Certification" - is the author's proven holistic curriculum and helps to summarize it using computer and Internet technologies.

Keywords: attestation, promotion dancers, evaluation participants, personal pages.

Одним з найактуальніших питань сучасної хореографії є заохочення дітей, особливо початківців, до занять. Танцюристи-початківці потребують особливого підходу та постановки дуже конкретних завдань, які оцінюються педагогом та іншими спеціалістами, обов'язково опубліковуються (наприклад, в Інтернеті).

У зв'язку з актуальністю проблематики метою статті є розгляд змісту системи "Атестації". Завданнями роботи є опис її компонентів та рівнів їх складності, пояснення механізму дії даної системи. Також ви зможете знайти розгляд критерій оцінювання, підведення підсумків, опублікування результатів на персональних сторінках в Інтернеті.

Система «Атестація» була розроблена з метою:

• підняття і збереження інтересу до занять на початковому етапі навчання бальними танцями;

• збільшення кількості учасників заходів з бального танцю;

• створення єдиної системи та впорядкування поетапної підготовки дітей до змагань з бального спортивного танцю.

Система «Атестація» була розроблена групою різнопрофільних спеціалістів під керівництвом автора цієї статті, використовуючи досвід аналогічних систем з різних країн світу. Так в Великобританії існує система екзаменів для танцюристів «Medal Test», в Росії - «Танцювальний світ», «Школа бального танцю» («ШБТ») та інші. Кожна з них була досконало вивчена та опрацьована з педагогами та танцюристами. Все краще з цих систем було залучено до нової авторської програми, в яку було додано багато нових знахідок. Так, жодна з систем не мала в своєму арсеналі автоматизованого підведення підсумків, а тим більше, персональних сторінок танцюристів в Інтернеті з оцінками за кожен танець та за захід в цілому.

Також система, яка працює в Україні під назвою: змагання по класу «Школа» або «Дебют», все більше себе дискредитує. Система основана на змаганнях між учасниками, яких розподіляють на три рівні частини за результатами відбіркового туру. Але ніхто не контролює рівень учасників. Практично зустрічаються діти першого, другого і третього років навчання і змагаються між собою. Для дітей, які тільки роблять перші кроки, дуже важливо отримати підтримку, а не програти зразу більш досвідченим танцюристам. Якщо це відбудеться декілька разів поспіль, ми отримаємо стійке втрачання зацікавленості до занять танцями.

Система «Атестація» дає можливість учасникам отримати оцінку за своє власне виконання без порівняння з іншими, як в попередній системі.

Дана система є не тільки системою заохочення танцюристів та підведення підсумків роботи за даний період часу, але й виваженою та впорядкованою системою навчання дітей бальним танцям. Кожен педагог, який використовує дану систему, має чітку програму дій, перелік рухів, які мають вивчити його учні даного рівня підготовки. Участь в «Атестації» дає можливість виявити недоліки в підготовці не тільки конкретної дитини взагалі та в конкретному танці в зокрема, але й отримати середній бал по педагогу, що покаже якість його роботи взагалі.

Система «Атестація» рекомендована для реалізації в усіх регіонах України як базова програма навчання, заохочення та оцінювання на початковому етапі підготовки танцюристів бального танцю.

В системі «Атестація» є поняття програми. Програма - це спосіб виконання фігур даного танцю. Він розподіляється на: соло - сольне виконання, дуети - парне виконання (партнери оцінюються кожен окремо) та мікс - парне виконання з асистентом, що не оцінюється (тренер, батько, партнер).

Кожен учасник має право прийняти участь як в одній, так і в декількох програмах. Наприклад, один учасник має право станцювати в соло, потім в парі, потім в програмі мікс. За кожну програму він отримає оцінку.

Учасники діляться на вікові групи: «Діти» - учасники до 8 років, «Ювенали» - учасники до 12 років, «Юніори» - учасники до 16 років, «Молодь» - учасники 16 років та старші. Оцінювання учасників виконують досвідчені екзаменатори. Їх може бути довільна кількість, але рекомендовано не менше трьох. За дотриманням правил проведення «Атестації» відповідає Головний суддя.

Учасники атестації оцінюються за семибальною системою. Для дітей 1-го рівня: оцінка «3» - учасник не танцює програму атестації,

«4» - учасник танцює програму атестації, але не в музику,

«5» - учасник танцює програму атестації в музику, але не тримає лінії корпусу,

«6» - учасник танцює в музику, тримає лінії корпусу, але допускає технічні помилки при виконанні фігур,

«7» - учасник танцює в музику, тримає лінії корпусу, технічно правильно виконує фігури.

Для 2-го - 6-го рівнів:

«3» - учасник танцює програму атестації, але не в музику,

«4» - учасник танцює програму атестації в музику, але не тримає лінії корпусу,

«5» - учасник танцює в музику, тримає лінії корпусу, але допускає технічні помилки при виконанні фігур,

«6» - учасник танцює в музику, тримає лінії корпусу, технічно правильно виконує фігури,

«7» - учасник танцює в музику, тримає лінії корпусу, технічно правильно виконує фігури та вірно передає характер кожного з танців.

Підсумкова оцінка учасника за танець вираховується як середнє арифметичне між оцінками суддів. Відповідно, середній бал за програму - середнє арифметичне між підсумковими оцінками даного танцюриста за кожний танець в даній програмі.

В програмі «Атестація» є 6 рівнів складності. Кожен танцюрист починає з того рівня, який йому рекомендує його тренер (не обов'язково з першого). Кожен рівень має свій перелік танців та обов'язкових фігур, які повинні бути виконані в суворій послідовності.

Варіації, обов'язкові для виконання на атестації початківців танцюристів:

атестація стимулювання танцюрист

1 рівень

Повільний Вальс 1. Закрита зміна з правої ноги вперед. 2. Закрита зміна з лівої ноги назад.

Ча-ча-ча 1. Тайм-степ з правої ноги (2 такти). 2. Основний рух в закритій позиції без повороту (2 такти).

Диско 1. Без лінійних переміщень.

1 level

Slow Waltz 1. Right foot closed change forward. 2. Left foot closed change backward.

Cha Cha 1. Right foot time step (2 bars). 2. Closed Basic Movement (2 bars).

Disco 1. Linear movement not allowded.

2 рівень

Повільний Вальс 1. Закрита зміна з правої ноги вперед. 2. Закрита зміна з лівої ноги назад. 3. Закрита зміна з правої ноги вперед. 4. Закрита зміна з лівої ноги назад. 5. Правий поворот по чвертях.

Ча-ча-ча 1. Тайм-степ з правої ноги (2 такти). 2. Основний рух в закритій позиції без повороту (2 такти).

3. Нью-Йорк

(4 такти).

Джайв 1. Основний рух на місці (2 рази). 2. Зміна місць справо на ліво. Зміна місць слево на право.

2 level

Slow Waltz 1. Right foot closed change forward. 2. Left foot closed change backward. 3. Right foot closed change forward. 4. Left foot closed change backward. 5. H natural turn (4 bars).

Cha Cha 1. Right foot time step (2 bars). 2. Closed Basic Movement (2 bars). 3. New Yorks (4 bars).

Jive 1. Basic in place (2 times). 2. Change of places right to the left. 3. Change of places left to the right.

3 рівень

Повільний Вальс 1. Закрита зміна з правої ноги вперед. 2. Закрита зміна з лівої ноги назад. 3. Закрита зміна з правої ноги вперед. 4. Закрита зміна з лівої ноги назад. 5. Правий поворот по чвертях. 6. Закриті зміни вперед (4 такти). 7. Закриті зміни назад (4 такти).

Квікстеп 1. Четвертні повороти.

Самба 1. Основний рух з лівої ноги

3 level

Slow Waltz 1. Right foot closed change forward. 2. Left foot closed change backward. 3. Right foot closed change forward. 4. Left foot closed change backward. 5. H natural turn (4 bars). 6. Closed changes forward (4 bars). 7. Closed changes backward (4 bars).

Quickstep 1. Quarter Turns.

Samba 1. Basic movement left foot forward, right foot backward (4 bars).

вперед (4 такти без повороту). 2. Віск самби вліво і вправо (4 такти).

Ча-ча-ча 1. Тайм-степ з правої ноги (2 такти). 2. Основний рух в закритій позиції без повороту (2 такти). 3. Нью-Йорк

(2 такти). 4. Спот поворот вправо і вліво.

Джайв 1. Основний рух (2 рази). 2. Зміна місць справа наліво. 3. Зміна місць зліва направо. 4. Зміна рук за спиною (2 рази). 5. Два кроки на місці (кроки 1 і 2 основного руху).

2. Whisks to the left and to the right (4 bars).

Cha Cha 1. Right foot time step (2 bars). 2. Closed Basic Movement (2 bars). 3. New Yorks (2 bars). 4. Spot turn to the right and to the left.

Jive 1. Basic in place (2 times). 2. Change of places right to the left. 3. Change of places left to the right. 4. Change of Hands Behind Back (2 times). 5. Two steps in place.

4 рівень

Повільний Вальс 1. Правий спін поворот (2 такту, закінчити особою DW).

2. Закрита зміна з правої ноги назад.

3. Закрита зміна з лівої ноги вперед.

Танго 1. Прогресивний крок з лівої ноги вперед (1/2 такту, S). 2. Прогресивний крок з правої ноги вперед (1/2 такту, S). 3. Закрите закінчення з лівої ноги вперед (1 такт, QQS).

4. Прогресивний крок з правої ноги назад

(1/2 такту, S). 5. Прогресивний крок з лівої ноги назад (1/2 такту, S). 6. Закрите

закінчення з правої ноги назад (1 такт, QQS).

Квікстеп 1. Правий спін поворот, закінчити особою DW (SQQSSS).

2. Прогресивне шассе (SQQS). 3. Лок-степ вперед. 4. Лок-степ вперед.

Самба 1. Основний рух з лівої ноги вперед (4 такти без повороту). 2. Віскі самби вліво і вправо (4 такти). 3. Променадний хід самби. 4. Бічний хід самби. 5. Променадний хід самби. 6. Бічний хід самби. 7. Стаціонарні ходи самби (4 такти).

Ча-ча-ча 1. Основний рух в закритій позиції без повороту (2 такти). 2. Нью-Йорк (2 такти). 3. Спот поворот вправо і вліво.

3. Основний рух в закритій позиції з

поворотом (4 такти). 4. Рука до руки

(2 такти).

Джайв 1. Основний рух на місці. 2. Зміна місць справо на ліво. 3. Зміна місць слево на право. 4. Основний рух в Фолевей (2 рази). 5. Зміна рук за спиною. 6. Линк.

4 level

Slow Waltz 1. Natural spin turn, ends diagonal wall (DW), 2 bars. 2. Right foot closed change backward. 3. Left foot closed change forward.

Tango 1. Left foot walk forward. 2. Right foot walk forward. 3. Left foot closed finish forward (QQS). 4. Right foot walk backward. 5. Left foot walk backward. 6. Right foot closed change backward (QQS).

Quickstep 1. Natural spin turn, ends DW (SQQSSS). 2. Progressive chasse (SQQS). 3. Forward Lock (2 times).

Samba 1. Basic movement (left foot forward, right foot backward, 4 bars).

2. Whisks to the left and to the right (4 bars).

3. Promenade Samba walk. 4. Side Samba walk. 5. Promenade Samba walk. 6. Side Samba walk. 7. Stationary Samba walks (4 bars).

Cha Cha 1. Closed Basic Movement (2 bars). 2. New Yorks (2 bars). 3. Closed Basic Movement with turn to the left (4 bars).

4. Hand to Hand (2 bars).

Jive 1. Basic in place. 2. Change of places right to the left. 3. Change of places left to the right. 4. Fallaway Rock (2 times).

5. Change of hands behind back. 6. Link.

5 рівень

Повільний Вальс 1. Правий спін поворот (2 такту, закінчити особою DW). 2. Закрита зміна з правої ноги назад (закінчити особою DC). 3. Лівий поворот (2 такти). 4. Закрита зміна з лівої ноги. 5. Кроки 1-3 правого повороту (закінчити

5 level

Slow Waltz 1. Natural spin turn, ends diagonal wall (DW), 2 bars. 2. Right foot closed change backward ends diagonal center (DC). 3. Reverse turn (2 bars). 4. Left foot closed change. 5. Natural turn steps 1-3, ends back to center. 6. Outside change ends DW.

спиною DC). 6. Зміна зовні (закінчити особою DW).

Танго 1. Прогресивний крок з лівої ноги вперед (1/2 такту, S). 2. Прогресивний крок з правої ноги вперед (1 / 2такта, S).

3. Прогресивний бічний крок. 4. Браш теп.

5. Лівий відкритий поворот (закінчити в закритій позиції).

Квікстеп 1. Четвертний поворот направо. 2. Прогресивне шассе. 3. Лок степ вперед. 4. Тіппл шассе (2 рази). 5. Лок степ вперед.

Самба 1. Основний рух з лівої ноги вперед (4 такти без повороту). 2. Віскі самби вліво і вправо (4 такти). 3. Променадний хід самби. 4. Бічний хід самби. 5. Променадний хід самби. 6. Бічний хід самби. 7. Вольта Крісс-крос вправо (2 такти). 8. Вольта Крісс- крос вліво (2 такти). 9. Стаціонарні ходи самби (4 такти).

Ча-ча-ча 1. Основний рух в закритій позиції без повороту (2 такти). 2. Нью-Йорк (2 такти). 3. Спот поворот вправо і вліво.

4. Основний рух в закритій позиції з поворотом (4 такти). 5. Рука до руки (1 такт).

6. Основний рух у відкритій позиції без повороту. 7. Три ча-ча-ча (вперед і назад).

Румба 1. Основний рух (2 татка). 2. Нью-Йорк (2 такти). 3. Спот поворот вправо і вліво. 4. Рука до руки (2 такти).

5. Кукарача (4 такти).

Джайв 1. Основний рух в Фолевей. 2. Зміна місць справа наліво. 3. Зміна місць зліва направо. 4. Лінк. 5. Фолевей троувей.

6. Линк. 7. Фолевей троувей. 8. Линк.

Tango 1. Left foot walk forward. 2. Right foot walk forward. 3. Progressive side step. 4. Brush tap. 5. Open reverse turn (lady outside) with Closed finish.

Quickstep 1. Quarter turn to the right. 2. Progressive Chasse. 3. Forward Lock.

4. Tipple Chasse to the left and to the right.

5. Forward lock.

Samba 1. Basic movement (left foot forward, right foot backward, 4 bars).

2. Whisks to the left and to the right (4 bars).

3. Promenade Samba walk. 4. Side Samba walk. 5. Promenade Samba walk. 6. Side Samba walk. 7. Volta Criss Cross men to the right (2 bars). 8. Volta Criss Cross men to the left (2 bars). 9. Stationary Samba walks (4 bars).

Cha Cha 1. Closed Basic Movement (2 bars). 2. New Yorks (2 bars). 3. Spot turn to the right and to the left. 4. Closed Basic Movement with turn to the left (4 bars).

5. Hand to Hand (1 bar). 6. Open basic movement. 7. Three cha-cha-cha's forward and backward.

Rumba 1. Closed basic movement (2 bars). 2. New York (2 bars). 3. Spot turn to the right and to the left. 4. Hand to Hand (2 bars). Cucarachas (4 bars).

Jive 1. Fallaway Rock. 2. Change of places right to the left. 3. Change of places left to the right. 4. Link. 5. Fallaway Throwaway.

6. Link 7. Fallaway Throwaway. 8. Link.

6 рівень

Повільний Вальс 1. Правий спін- поворот (закінчити особою DW). 2. Закрита зміна з правої ноги назад. 3. Закрита зміна з лівої ноги вперед. 4. Зміна-хезітейшн

(2 такти). 5. Лівий поворот (2 таткта). 6. Віск. 7. Плетіння, закінчити в ПП. 8. Шасе з ПП.

Танго 1. Прогресивний крок з лівої ноги вперед (1/2 такту, S).

2. Прогресивний крок з правої ноги вперед (1 / 2такта, S). 3. Прогресивне ланка. 4. Закритий променад. 5. Лівий відкритий поворот (закінчити в закритій позиції). 6. Файвстеп. 7. Закритий променад.

Фокстрот 1. Крок-перо (1 такт). 2. Потрійний крок по дузі (1 такт). 3. Зігнуте перо крок (1 такт). 4. Перо крок назад

6 level

Slow Waltz 1. Natural spin turn, ends diagonal wall (DW), 2 bars. 2. Right foot closed change backward. 3. Left foot closed change forward. 4. Hesitation change (2 bars). 5. Reverse turn (2 bars). 6. Whisk. 7. Weave from promenade position ended in promenade position (PP). 8. Chasse from PP.

Tango 1. Left foot walk forward.

2. Right foot walk forward.

3. Progressive link. 4. Closed Promenade. 5. Open reverse turn (lady outside) with Closed finish. 6. Five step. 7. Closed Promenade.

Foxtrot 1. Feather step. 2. Three step. 3. Curved Feather. 4. Back Feather. 5. Back Three step. 6. Back Feather. 7. Feather finish. 8. Three step.

(1 такт). 5. Потрійний крок назад. 6. Перо крок назад. 7. Перо закінчення. 8. Потрійний крок.

Квікстеп 1. Четвертний поворот направо. 2. Прогресивне шассе. З.Лок степ вперед. 4. Тіппл шассе (2 рази). 5. Лок степ вперед. 6. Правий спін поворот, закінчити особою DW. 7. Прогресивне шассе. 8. Один крок слоу повз партнерки. 9. Зіг заг. 10. Лок степ. 11. Біжуче закінчення.

Самба 1. Основний рух з лівої ноги вперед (4 такти без повороту). 2. Віскі самби вліво і вправо (4 такти). З. Променадний хід самби. 4. Бічний хід самби. 5. Променадний хід самби. 6. Бічний хід самби. 7. Волта Крісс-крос (2 такти). 8. Бото фого Крісс крос (2 такти). 9. Вольта Крісс-крос (2 такти).

10. Бото фого крісскросс (2 такти).

11. Стаціонарні ходи самби (4 такти).

Ча-ча-ча 1. Основний рух в закритій позиції без повороту (2 такти). 2. Нью-Йорк (2 такти). З. Спот поворот вправо і вліво.

4. Основний рух в закритій позиції з поворотом (4 такти). 5. Рука до руки (1 такт).

6. Основний рух у відкритій позиції без повороту. 7. Три ча-ча-ча вперед і назад (4 такти). 8. Віяло. 9. Алемана. 10. Три ча-ча- ча вправо і вліво.

Румба 1. Основний рух (2 такти).

2. Нью-Йорк (2 такти). З. Спот поворот вправо і вліво. 4. Рука до руки (2 такти).

5. Кукарача (4 такти). 6. Основний рух (1 такт). 7. Віяло. 8. Алемана.

Джайв 1. Основний рух в Фолевей. 2. Зміна місць справа наліво. З. Зміна місць зліва направо. 4. Линк. 5. Фолевей троувей (2 рази). 6. Американський спин (2 рази).

7. Стоп енд го (2 рази).

Після виконання всіх танців в кожній з програм даного рівня (або рівнів одного відділення) проходить нагородження учасників. Кожен учасник отримує медаль без місця золотого, срібного або бронзового номіналу, диплом з вказанням середнього балу (або середніх балів, якщо учасник приймав участь у декількох програмах) та кубку з вказанням рівня, який учасник закінчив (при умові набору відповідної кількості балів на даному рівні).

Учасник нагороджується:

Золотою медаллю, якщо середній бал за програму більше ніж 5,4;

Срібною медаллю, якщо середній бал за програму від 4,5 до 5,4;

Бронзовою медаллю, якщо середній бал за програму нижче ніж 4,5.

Перехід на наступний рівень. Для завершення рівня та переходу на наступний рівень кожен учасник має набрати 25 балів, як суму середніх балів. Він має право набирати цю суму з середніх балів довільно вибраних ним програм одного рівня. Наприклад, тільки соло, або соло та дует, або дует та мікс і так далі.

Персональні сторінки танцюристів. Всі результати за кожен танець та за програму відображаються на персональних сторінках кожного танцюриста. На ній він може побачити суму, яка в нього є на даному рівні, скільки ще треба балів для закінчення рівня та отримання Кубку та вже закриті рівні.

Складання програми «Атестації».

Програма «Атестації» складається з декількох відділень. В кожному наступному відділенні рівень учасників має бути вищим за попереднє відділення. Учасники різних суміжних рівнів можуть об'єднуватись в одне відділення. Одне відділення не може бути довшим за 3 години з урахуванням часу на нагородження.

Реєстрація на «Атестацію». Для коректного внесення результатів в базу танцюристів, треба кожного ідентифікувати. Для цього виготовляються персональні пластикові картки. Реєстрація відбувається тільки по цим карткам. Для участі в першій Атестації танцюристи можуть допускатися за свідоцтвом про народження з подальшим випуском карти.

Швидкість проходження рівнів залежить від здібностей дитини, її віку та кількості участей в «Атестаціях» на протязі навчального року. Для дітей довільної вікової категорії рекомендований режим участей: 4 рази в рік по 2-3 програми. В цьому разі учень може пройти 2 рівня за один навчальний рік. Перехід через ступінь не дозволяється. Виконання суміжних рівнів в рамках однієї «Атестації» - можливо. Наприклад, станцювати програму соло 2го рівня, щоб його закінчити та дует і мікс 3го рівня. По закінченню 6 рівня видається сертифікат танцюриста Е-класу.

Вимоги до виконання програми. За правилами «Атестації»хлопці виконують чоловічу партію, дівчата - жіночу. З 1 по 3 рівень в європейській програмі - руки в навчальній європейської позиції, в танцях латиноамериканської програми - руки на поясі. З 4 рівня в європейській програмі позиція рук учасників - основна. В латиноамериканській - позиція рук відповідає виконуваним фігурам. На кожному рівні учасник виконує програму в суворій відповідності з варіаціями, обов'язковими для виконання на атестації. Якщо варіація учасника не відповідає варіаціям, обов'язковим для виконання на атестації, головний суддя має право знижувати оцінку за виконуваний танець.

Костюми учасників мають відповідати Положенню про костюми об'єднаних правил.

Таким чином, «Атестація» - це система стимуляції та підведення підсумків занять бальними танцями, яка вже має своїх прихильників. В наступній таблиці приведені статистичні дані за останні чотири роки.

2011

2012

2013

2014

Атестацій

3

3

9

15

Клубів - учасників

1

8

14

24

Участей

448

609

1895

4536

Учасників

306

366

763

1356

З даної таблиці можна зробити висновок, що, як кількість учасників, так і кількість проведених заходів зростає з року в рік. Особливо заслуговує увагу зміна за ці роки відношення між кількістю участей та учасників. В 2011 році - 1,46, а в 2014 - 3,34. Це говорить про те, що кожен танцюрист, який в цій був залучений до цієї системи на протязі 2011 рокуприймав участь в середньому 1,46 рази, то в 2014 - майже 3,5 разів.

Система «Атестація» має свої основи, але в свою чергу є досить динамічною. Кожен рік до неї додаються, як нові технічні можливості, так і методичні.

В 2015 році в дану систему вже ввели незалежне суддівство. На кожен захід запрошуються кращі спеціалісти, які не мають учасників. Вони досить об'єктивно оцінюють роботу не тільки учасників, но і як слідство - їх вчителів.

В планах цього року - перехід на суддівство на планшетах, вивід результатів на проекційний екран та інше. Керівники клубів, ансамблів бального спортивного танцю, приєднуйтесь до цієї системи. Вона дасть можливість влюбити дітей в прекрасний світ танцю!Література

1. Бальсевич В.К. Концепція альтернативних форм організації фізичного виховання дітей та молоді// Фізична культура: виховання, освіту, тренування. - 1996. - № 1. - С.23-25.

2. Ветлугіна Н.А., Теорія і методика музичного виховання в дитячому садку: навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів за фахом "Дошкільна педагогіка і психологія " / Н.А. Ветлугіна, А.В. Кенеман. - М., 1983. - 46С.

3. Лисицька Т.С. Гімнастика і танець / Т.С. Лисицька. - М.; Советский спорт, 1988. - 135 с.

4. Луговська А.С. Ритмічні вправи, ігри й танці. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку/А.С. Луговська. - М.; "Радянський композитор ", 1991. - 52с.

5. Степаненкова Е.Я. Теорія і методика фізичного виховання і розвитку дитини / Е.Я. Степаненкова. - М., 2001. - 213с.

6. Філатов С.В. "Від образного слова - до виразного руху" / С.В. Філатов - М., 1993. - 52 с.

7. www.tancmir.com

8. www.sgostu.com.ua

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.