Що таке економіка?

Висловлювання видатних економістів про предмет свого дослідження та підходи до управління економікою. Альфред Маршалл про предмет економічної науки. Роль та завдання держави в економічному розвитку на думку Адама Сміта. Поведінкова економіка Д. Канемана.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 01.06.2014
Размер файла 870,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Розгляд державного управління економікою як форми цілеспрямованого впливу держави на процес суспільного відтворення з метою досягнення суспільно корисних результатів. Теоретичні обґрунтування Джоном Мак Кейнсом необхідності втручання держави в економіку.

  презентация [1,1 M], добавлен 07.04.2012

 • Теоретичні основи економіки регіону. Методи регіонального управління економікою. Методика опрацювання регіональних бюджетів. Форми і методи управління природними, трудовими ресурсами та виробничою інфраструктурою регіонів. Програми розвитку міст.

  курс лекций [505,0 K], добавлен 06.12.2009

 • Національна економіка: загальне та особливе, економічні теорії та базисні інститути. Характеристика економічного потенціалу. Інституціональні чинники розвитку національної економіки. Державність та державне управлінні економікою, її структурна перебудова.

  курс лекций [1,0 M], добавлен 30.01.2011

 • Економіка України характеризується не повною системою функціонування ринкової економіки, а лише переходом до неї. Визначення сутності перехідного періоду має принципове значення для обґрунтування економічної політики держави, успішного здійснення реформ.

  доклад [9,8 K], добавлен 22.03.2004

 • Неолібералізм як альтернатива старому економічному лібералізму А. Сміта. Концепція соціального ринкового господарства. Типи економічних систем по В. Ойкену. Роль держави в "соціальному ринковому господарстві". Чиказька "монетарна школа" неолібералізму.

  реферат [25,0 K], добавлен 07.09.2008

 • Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємництва на різних рівнях ієрархії управління економікою. Оцінка інтегрального показника і часткових функціональних складників безпеки. Проблеми розвитку аграрно-промислового комплексу і шляхи їх вирішення.

  контрольная работа [67,5 K], добавлен 05.12.2013

 • Биография Альфреда Маршалла. Его духовное развитие и карьера. Концепция поворота Маршала от метафизики к утилитарной этике. Характеристика процесса создания экономического учения Маршалла. Написание основного труда "Принципов экономической науки".

  биография [62,5 K], добавлен 28.05.2008

 • Дослідження поглядів Йозефа Шумпетера – одного з найбільш видатних і оригінальних учених-економістів першої половини XX ст., творчість якого справила істотний вплив на основні напрями сучасної економічної науки. Інноваційно-еволюційна теорія Шумпетера.

  реферат [44,3 K], добавлен 27.03.2011

 • Трансформаційна економіка як особливий стан еволюційного процесу суспільного розвитку, її моделі та основні завдання. Закономірності трансформації в межах ринкової системи. Суперечності адміністративно-командної економіки. Моделі переходу до ринку.

  лекция [26,0 K], добавлен 01.07.2009

 • Теорії перехідної економіки та трансформації капіталізму. Моделі економічних систем суспільства. Становлення економічної системи України. Роль держави у забезпеченні ефективної трансформації продуктивних сил на принципах інформаційної економіки.

  курс лекций [61,1 K], добавлен 26.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.