Дocлiджeння eфeктивнocтi гocпoдapcькиx зв‘язкiв ПП "Aквaфop"

Поняття гocпoдapcькиx зв‘язкiв тa пpинципи їx фopмувaння. Дослідження фopмувaння тoвapнoї пoлiтики тa пpoцecу пoшуку пapтнepiв i уклaдaння дoгoвopiв пocтaчaння нa пiдпpиємcтвi ПП "Aквaфop". Шляxи пoкpaщeння гocпoдapcькиx зв‘язкiв cуб‘єктiв oптoвoгo pинку.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Предмет Підприємництво
Вид дипломная работа
Язык украинский
Прислал(а) loveinsight88
Дата добавления 19.10.2014
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Поняття та структура конституційної економіки як напрямку, що вивчає принципи поєднання розвитку конституційним правом через свої норми, пов'язані економічним змістом, для всебічного розгляду та дослідження. Аналіз американського досвіду її побудування.

  статья [21,1 K], добавлен 14.08.2017

 • Методи мікроекономічного дослідження, розвиток теорії корисності і класифікація економічних благ. Раціональний підхід споживача при оцінці благ. Оцінка графічної моделі бюджетних можливостей споживача. Аналіз цінової дискримінації, поняття резервної ціни.

  шпаргалка [1,1 M], добавлен 27.11.2010

 • Споживчий ринок в системі забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України. Умови виникнення ринку. Поняття зовнішнього середовища. Основні ознаки кейнсіанської та монетарної теорій. Інформаційне та методичне забезпечення дослідження ринку.

  научная работа [71,6 K], добавлен 30.06.2013

 • Поняття "економічна рівновага", її формування та дослідження в економіці. Характеристика економічного циклу та його фази: криза, депресія, пожвавлення та підйом. Причин циклічності в економіці та основи методики кон’юнктурних досліджень світового ринку.

  лекция [78,7 K], добавлен 20.06.2011

 • Загальні етапи економічного дослідження як процесу виробництва знань. Постановка наукової проблеми та обґрунтування теми дослідження. Гіпотези у наукових дослідженнях. Критерії вибору теми наукового дослідження, порядок її конкретизації і затвердження.

  реферат [705,4 K], добавлен 22.11.2012

 • Поняття та види конкурентоспроможності. Аналіз показників ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, динаміки обсягу продаж. Оцінка ринків збуту основної продукції. Визначення конкурентоспроможної стратегії розвитку організації.

  курсовая работа [202,4 K], добавлен 04.04.2016

 • Теоретичне та практичне дослідження споживання як економічної категорії. Його роль на сучасному етапі розвитку суспільства. Споживання в Україні: дослідження на практиці та в порівнянні з країнами СНД. Дослідження співвідношення попиту й потреб споживача.

  научная работа [82,8 K], добавлен 11.10.2009

 • Поняття "модернізація" в сучасній економічній, політичній, соціологічній літературі. Дослідження сутності економічних процесів в Україні та їх модернізації. Пріоритетні напрямки державної політики у сфері економічного розвитку на основі інновацій і знань.

  реферат [22,4 K], добавлен 14.07.2016

 • Поняття конкурентоспроможності та основні показники, що її характеризують. Управління та оцінка рівня конкурентоспроможності в умовах Харківської бісквітної фабрики. Факторний аналіз власного капіталу та його вплив на формування прибутку підприємства.

  дипломная работа [5,1 M], добавлен 25.11.2010

 • Дослідження поняття праці - цілеспрямованої діяльності людини, яка реалізує свої фізичні та розумові здібності для отримання певних матеріальних або духовних благ, іменованих на виробництві продуктом праці. Соціальна сутність праці, її характер і зміст.

  контрольная работа [29,8 K], добавлен 12.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.