Європейська інтеграція і глобалізація економічного розвитку

Витоки європейської інтеграції. Позиції сучасного ЄС у глобальній економіці. Глобалізація як історичне явище і феномен, як об'єктивна закономірність розвитку людства. Центри суперництва сучасної глобальної економіки. Глобалізм і національна економіка.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Предмет Економіка
Вид контрольная работа
Язык украинский
Прислал(а) Leo
Дата добавления 04.10.2016
Размер файла 361,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Вплив глобалізації на стан національної економіки України, необхідність розробки моделі участі у світовому процесі. Сутність процесу, його позитивні та негативні наслідки та відзеркалення на країнах світу в залежності від стану їх економічного розвитку.

  реферат [30,6 K], добавлен 23.06.2009

 • Національна економіка, її складові, основні результати функціонування. Характеристика економічного потенціалу України та показники його ефективного використання. Актуальні проблеми стратегічного розвитку національної економіки України в сучасних умовах.

  курсовая работа [447,0 K], добавлен 17.11.2010

 • Природа економічного циклу, його фази і види циклів. Причини циклічного розвитку економіки. Аналіз сучасного економічного циклу та його характерні риси. Методи регулювання циклічності. Рекомендації щодо стабілізації циклічних коливань в економіці України.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 19.05.2011

 • Національна економіка: загальне та особливе, економічні теорії та базисні інститути. Характеристика економічного потенціалу. Інституціональні чинники розвитку національної економіки. Державність та державне управлінні економікою, її структурна перебудова.

  курс лекций [1,0 M], добавлен 30.01.2011

 • Характеристика процесу європейської інтеграції та його витоків. Етапи розширення Європейського Союзу. Економічна інтеграція України в світову структуру. Проблеми та перспективи інтеграції вітчизняної економіки до глобального економічного середовища.

  реферат [91,2 K], добавлен 02.06.2015

 • Сутність і головні передумови економічної глобалізації, форми та етапи її реалізації, оцінка наслідків. Напрями міжнародної економічної глобалізації, її сучасний стан, тенденції даного процесу в світовій економіці. Проблема вибору вектору для України.

  аттестационная работа [457,3 K], добавлен 04.06.2016

 • Предмет, методологія та теорії національної економіки. Аналіз розвитку української економіки до проголошення незалежності, стратегія національної безпеки та структурні зміни у вітчизняній економіці. Особливості формування конкурентного середовища.

  учебное пособие [5,2 M], добавлен 15.11.2014

 • Дослідження залежності національних економік від процесів інтеграції та глобалізації. Аналіз становища країни на внутрішньому і зовнішньому ринках. Характеристика проблем забезпечення національної конкурентоспроможності. Конкурентне середовище в Україні.

  реферат [34,6 K], добавлен 02.03.2013

 • Дослідження процесу економічної глобалізації, з’ясування сутності цього процесу. Передумови входження світової економіки в процес економічної глобалізації. Соціально-економічні наслідки економічної глобалізації. Стрімка глобалізація та інтелектуалізація.

  научная работа [61,6 K], добавлен 06.12.2008

 • Поняття та об’єкти національної економіки. Її суб’єкти та структура. Національна економіка України. Макроекономіка як наука про функціонування економіки в цілому. Фактори розвитку та функціонування національної економіки. Основні функції підприємства.

  реферат [23,0 K], добавлен 13.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.