Еволюційні трансформації соціально-економічних систем

Розгляд природніх факторів і чинників, які зумовили трансформаційні зміни соціально-економічних систем країн. Деталізація розглянутих трансформацій для аналогічної української системи для подальшого удосконалення її функціонування у подальшому часі.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Предмет Економіка
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Гордей О.Д.
Дата добавления 29.12.2017
Размер файла 31,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Дослідження соціально-економічних систем історично обумовлених політико-економічними кордонами. Розподіл їх на чотири квазіізольованих національних підсистем залежно від обраного механізму господарювання: ринкові, соціалістичні, змішані та перехідні.

  статья [28,9 K], добавлен 11.09.2017

 • Поняття економічної системи та методологічні підходи до їх класифікації. Еволюція поглядів та вплив європеїзації на соціальну ринкову економіку. Процес конвергенції економічних систем країн-членів Євросоюзу як крок до формування економічної системи ЄС.

  диссертация [301,6 K], добавлен 07.12.2015

 • Комплексне дослідження процесів формування і функціонування системи соціально-трудових стосунків в сучасних економічних умовах. Оцінка і аналіз теоретичних, методичних і прикладних принципів формування, розвитку і регулювання соціально-трудових відносин.

  реферат [71,3 K], добавлен 09.10.2011

 • Економічна система: сутність, структура, характерні ознаки, сфери функціонування. Цивілізаційний та формаційний підходи до класифікація економічних систем. Американська, шведська, японська, південнокорейська модель розвитку національної економіки.

  реферат [30,3 K], добавлен 08.07.2013

 • Економічна система, її основні частини. Класифікація економічних систем: командно-адміністративна, змішана, традиційна. Перехідна економіка: зміст, ознаки, моделі переходу. Завдання країн с перехідною економікою. Підсумки перехідного періоду Україні.

  курсовая работа [42,4 K], добавлен 26.12.2007

 • Теорії перехідної економіки та трансформації капіталізму. Моделі економічних систем суспільства. Становлення економічної системи України. Роль держави у забезпеченні ефективної трансформації продуктивних сил на принципах інформаційної економіки.

  курс лекций [61,1 K], добавлен 26.01.2010

 • Суть та складові елементи економічної системи. Класифікація економічних систем за типом власності. Характеристики економічних систем та їх функцій. Особливості становлення економічної системи в Україні. Економічна політика України на сучасному етапі.

  курсовая работа [78,9 K], добавлен 17.03.2012

 • Аналіз фінансово-економічних показників господарської діяльності підприємства. Ринкові особливості дії зовнішніх чинників на нього. Шляхи по оптимізації впливу факторів зовнішнього середовища на ефективність функціонування системи управління виробництвом.

  курсовая работа [48,6 K], добавлен 15.11.2015

 • Необхідність проведення реформ для переходу України до країн з ринковою економікою. Інновації й інноваційний шлях розвитку - рушійна сила, що спроможна забезпечити економічну незалежність України. Основні риси інноваційної моделі розвитку економіки.

  статья [19,7 K], добавлен 09.09.2010

 • Дослідження сутності соціально-демографічної кризи та вплив етнічної неоднорідності та інших факторів на економічну модель України на підставі статистичних даних. Характеристика української кризи та деякі варіанти подальшого розвитку економічної ситуації.

  реферат [45,2 K], добавлен 31.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.