Багатофакторна модель оцінювання фундаментальної вартості підприємства

Розвиток підходів до оцінювання ефективності управління підприємством за критерієм зростання його вартості. Модифікація моделі економічної доданої вартості на основі факторного підходу. Ідентифікація, формалізація чинників, що утворюють вартість бізнесу.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Предмет Економіка
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Юлія Цемашко
Дата добавления 01.02.2018
Размер файла 70,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Завдання та принципи оцінювання вартості майна підприємства як цілісного майнового комплексу. Стандарти і правила оцінювання, його масова й експертна форми. Методи та порядок оцінювання майна підприємства, формула визначення його капіталізованої вартості.

  презентация [89,7 K], добавлен 11.02.2011

 • Характеристика підходів оцінки вартості бізнесу. Аналіз стану управління ТОВ "Завод газорозрядних ламп", його платоспроможності та ділової активності. Оцінка інвестиційної та маркетингової привабливості бізнесу виробництва електролампової продукції.

  дипломная работа [402,9 K], добавлен 19.02.2012

 • Поняття оцінки вартості підприємства, її структура та сутність, процедура та методологічні основи, специфічні проблеми. Чинники, які впливають на оцінку вартості підприємства та знижують ефективність його роботи, застосування удосконаленої методики.

  курсовая работа [89,2 K], добавлен 15.01.2011

 • Економічні відносини, що виникають в процесі формування та оцінки ринкової вартості підприємства. Поняття ризику та його вплив на оцінку підприємства. Необхідність урахування умов невизначеності та ризику при визначенні ринкової вартості підприємства.

  реферат [48,2 K], добавлен 06.09.2016

 • Умови і передумови ціннісного синтезу основних теоретичних напрямів в економічній науці. Методологічні підходи до дослідження форм модифікації економічної цінності. Еволюція інститутів ринкового ціноутворення, відтворення відносин вартості і ціни.

  автореферат [187,1 K], добавлен 13.04.2009

 • Аналіз сутності і ролі закону вартості, котрий зводиться до того, що виробництво та обмін товарів здійснюються у відповіності до його вартості і суспільно-необхідних витрат праці. Механізми дії закону попиту. Вплив закону вартості на товарне виробництво.

  курсовая работа [166,2 K], добавлен 30.11.2010

 • Визначення доцільності витрат на придбання нової машини на основі показників поточної вартості грошового потоку і середньозваженої вартості капіталу; термін окупності проекту. Обґрунтування ефективності інвестицій на основі внутрішньої ставки доходу.

  контрольная работа [21,0 K], добавлен 04.03.2013

 • Дослідження теоретичних засад управління інвестиційною діяльністю підприємств України. Методичне забезпечення прийняття інвестиційних рішень. Управлінські складові здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві. Модель оцінювання вартості капіталу.

  автореферат [59,2 K], добавлен 11.04.2009

 • Теорія вартості: трудова та неокласична. Сутність і роль закону вартості. Величина вартості товару та фактори, що її визначають. Функції закону вартості. Фактори економічного стимулювання розвитку продуктивних сил. Сутність ціни та механізм ціноутворення.

  курсовая работа [61,3 K], добавлен 06.12.2014

 • Загальна та технічна характеристика об'єкта оцінки. Підбір поправочних коефіцієнтів до вартості відтворення одного кубометра будівельного об’єму будинків та споруд. Визначення відновлюваної та залишкової вартості житлового будинку і допоміжних будівель.

  курсовая работа [172,1 K], добавлен 30.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.