Багатосіткові методи у зворотних задачах для систем із розподіленими параметрами

Розробка ефективних числових алгоритмів розв’язання зворотних задач для систем з розподіленими параметрами на основі багатосіткового методу. Аналіз основних методів визначення мінімуму дискретизованої задачі. Обчислення та уточнення вектора поправки.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Предмет Економіко-математичне моделювання
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) О.В. Трофімов
Дата добавления 06.02.2017
Размер файла 269,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі цілочисельного програмування типу "Задача комівояжера". Класифікація задач дослідження операцій. Вибір методу розв’язання транспортної задачі; алгоритмічне і програмне забезпечення, тести і документи.

  курсовая работа [807,7 K], добавлен 07.12.2013

 • Багатокритеріальність, існуючі методи розв’язку задач лінійного програмування. Симплекс метод в порівнянні з графічним. Вибір методу розв’язання багатокритеріальної задачі лінійного програмування. Вирішення задачі визначення максимального прибутку.

  курсовая работа [143,7 K], добавлен 15.12.2014

 • Розробка математичної моделі задачі оптимізації, розв’язання її засобами "Пошук рішення" в MS Excel. Класичні методи дослідження функцій на оптимум. Графічне розв’язання задачі лінійного програмування. Метод штучного базису. Двоїстий симплекс-метод.

  контрольная работа [755,6 K], добавлен 26.12.2011

 • Розв'язання економічних задач з інформаційного менеджменту за допомогою програми Excel. Створення таблиці "Фірма" з інформацією про працівників фірми. Визначення кількість чоловіків та жінок на фірмі. Обчислення терміну погашення кредитів підприємства.

  контрольная работа [102,0 K], добавлен 30.07.2008

 • Методика та головні етапи складання математичної моделі рішення заданої задачі, її елементи: цільові функції, обчислення. Розв’язок задачі за допомогою методу Гоморі: алгоритм програми, ітерації. Розрахунок задачі методом "Розгалуджень та обмежень".

  курсовая работа [88,1 K], добавлен 31.08.2014

 • Побудування математичної моделі задачі. Розв'язання задачі за допомогою лінійного програмування та симплексним методом. Наявність негативних коефіцієнтів в індексному рядку. Основний алгоритм симплексного методу. Оптимальний план двоїстої задачі.

  контрольная работа [274,8 K], добавлен 28.03.2011

 • Визначення оптимальних обсягів виробництва, що максимізують дохід фірми, та розв'язання транспортної задачі за допомогою математичного моделювання та симплекс-методу. Знайдення графічним методом екстремумів функції в області, визначеній нерівностями.

  контрольная работа [280,6 K], добавлен 28.03.2011

 • Методи розв’язування, аналізу та використання задач зі знаходженням екстремуму функції на множині допустимих варіантів у широкому спектрі теоретико-економічних та практичних проблем. Модель задачі лінійного програмування. Складання симплексної таблиці.

  контрольная работа [960,6 K], добавлен 08.10.2013

 • Характеристика Mathcad як системи комп'ютерної алгебри з класу систем автоматизованого проектування. Опис математичної моделі задачі. Обґрунтування вибору методу її розв’язання симплекс-методом, алгоритм Гоморі. Аналіз результатів роботи в MathCAD.

  контрольная работа [119,9 K], добавлен 02.10.2014

 • Розробка оптимізаційної моделі бюджету доходів та витрат на прикладі ВАТ "ІнГЗК". Теоретичні аспекти застосування моделі транспортної задачі в економічних процесах. Економічна і математична постановки транспортної задачі та методи її розв'язання.

  курсовая работа [585,1 K], добавлен 19.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.