З досвіду застосування активного індуктивного моделювання до прогнозування цін

Ознайомлення з циклами абсорбції (поглинання) та редукції (засвоєння). Розгляд прикладу прогнозування цін на молібден за допомогою різних методів. Характеристика різних економічних критеріїв. Аналіз проблеми нестабільності у лінійному моделюванні.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Предмет Економіко-математичне моделювання
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Дзядик
Дата добавления 02.10.2018
Размер файла 91,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Методи економічного прогнозування, їх відмінні особливості, оцінка переваг та недоліків. Моделі прогнозування соціально-економічних об’єктів. Принципи вибору моделей та комбінування прогнозів. Прогнозування показників розвитку банківської системи.

  курсовая работа [813,1 K], добавлен 18.02.2011

 • Економіко-математичне моделювання як спосіб вивчення господарської діяльності. Аналіз коефіцієнтів оборотності капіталу. Оцінка факторів, що впливають на ділову активність. Застосування моделей прогнозування для підприємств гірничообробної промисловості.

  курсовая работа [274,5 K], добавлен 06.09.2013

 • Структурна схема ВАТ "Вагоно-ремонтний завод". Аналіз фінансового та економічного стану підприємства. Методики побудови апроксимаційних нелінійних залежностей за допомогою методу Ньютона нелінійного оптимального пошуку. Розробка методики прогнозування.

  дипломная работа [986,3 K], добавлен 08.03.2010

 • Вихідні поняття прогнозування, його сутність, принципи, предмет і об'єкт. Суть адаптивних методів. Прогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей. Побудова адаптивної моделі прогнозування прибутку на прикладі стоматологічної поліклініки.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 18.06.2015

 • Введення в міжнародний валютний ринок FOREX, проблема прогнозованості, аналіз математичних методів. Формалізація задачі прогнозування валютних курсів на основі теорії нечітких множин, оцінка адекватності результатів на основі запропонованого методу.

  дипломная работа [985,4 K], добавлен 12.06.2013

 • Економетричні моделі - системи взаємопов'язаних рівнянь і використовуються для кількісних оцінок параметрів економічних процесів та явищ. Прикладні економетричні моделі Франції та США. Макроеконометричні моделі України та прогнозування економіки.

  реферат [20,6 K], добавлен 01.02.2009

 • Теоретичні основи економічного прогнозування: сутність, види і призначення, принципи і методи. Особливості вибору моделей та створення систем державних прогнозів і соціально-економічних програм України. Порядок моделювання динаміки господарської системи.

  курсовая работа [869,6 K], добавлен 16.02.2011

 • Використання методів економетричного моделювання, аналізу і прогнозування на всіх напрямках економічних досліджень: мікро- та макроекономіка, міжнародна економіка, фінансові ринки. Розробка і використання адекватних статистичних (економетричних) моделей.

  контрольная работа [330,4 K], добавлен 25.01.2015

 • Теоретичні аспекти дослідження ID-IS моделей. Попит та пропозиція як економічні категорії. Особливості моделей перехідної економіки. Аналіз підходів щодо моделювання сукупного попиту та пропозиції. Процес досягнення рівноваги та прогнозування ціни.

  курсовая работа [639,7 K], добавлен 15.11.2010

 • Сутність прогнозу та прогнозування. Теоретичні основи наукового передбачення. Класифікація прогнозів і прогнозування за періодичністю проведення та ступенем вірогідності, за формами конкретизації управління. Аналіз процесів і тенденцій у сучасному світі.

  реферат [34,5 K], добавлен 09.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.