Бесіда з питань конфліктних ситуацій

Наднаціональний характер дипломатичного протоколу і ділового етикету. Етичні норми світського спілкування. Повноваження посла, аташе і дипломата. Функції та основні етапи ділової бесіди. Дипломатична бесіда з питань конфліктних ситуацій, їх вирішення.

Рубрика Этика и эстетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.04.2013
Размер файла 13,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Контрольна робота

З дисципліни: «Дипломатичний протокол та етикет»

на тему: «Бесіда з питань конфліктних ситуацій»

Зміст

Вступ

Розділ 1.Основні поняття

Розділ 2. Дипломатична бесіда та бесіда з питань конфліктних ситуацій

Висновки

Перелік посилань

Вступ

дипломатичний етикет бесіда конфліктний

Кожен із нас і ті, з ким ми спілкуємося, - це ділові і світські люди одночасно. Тому будь-яка людина, що прагне стати професіоналом високого класу, повинна дбати не лише про свою компетентність у вибраній діяльності, а й про свій діловий та персональний імідж. Питання про те, як навчити людей красивій поведінці, стояло ще в античності, але саме поняття красивої поведінки, по суті, визначалось такими якостями вільної людини, які було прийнято називати доброчинностями. Недотримання правил ввічливої поведінки негативно позначається на морально-психологічному кліматі спілкування, викликає в людей відчуття дискомфорту, роздратованості, надмірної нервозності й загалом шкодить вирішенню справ у діловій сфері.

Етикет - це основа формування іміджу; практично в усьому світі він став нормою діяльності, взаємин між людьми. Це тому, що в силу своєї життєдайності він створює сприятливий психологічний клімат для ділових контактів. Його основна функція полягає в тому, щоб уникати промахів чи згладити їх доступними, загальноприйнятними способами. Одне із перших правил, яке визначає етикетну поведінку, полягає в тому, що треба вчиняти не тому, що так прийнято, а тому, що це доцільно, зручно чи просто є виявленням уваги і поваги стосовно інших та самого себе.

Розділ 1. Основні поняття

Дипломатичний протокол і діловий етикет носять наднаціональний характер і у зв'язку з цим отримали широке розповсюдження у сфері міжнародного ділового спілкування.

Основні принципи протоколу відповідають етичним нормам ділового і світського спілкування і включають:

1) взаємну ввічливість;

2) такт;

3) невимушеність (природність, розкутість, але не фамільярність;

4) розумність (раціональність);

5) обов'язковість.

Ділове спілкування реалізується в різних формах:

- ділова бесіда

- ділові переговори

- ділові наради

- публічні виступи.

Практика ділових відносин показує, що в рішенні проблем, пов'язаних з між особовим контактом, багато що залежить від того, як партнери (співбесідники) уміють налагоджувати контакт один з одним. При всьому різноманітті форм ділового спілкування ділова бесіда є найбільш поширеною і частіше всього вживаній.

Під діловою бесідою розуміють мовне спілкування між співбесідниками, які мають необхідні повноваження від своїх організацій і фірм для встановлення ділових відносин, дозволу ділових проблем або вироблення конструктивного підходу до їх рішення.

Ділова бесіда є найбільш сприятливою, часто єдиною можливістю переконати співбесідника в обґрунтованості вашої позиції з тем, щоб він погодився і підтримав її. Таким чином, одна з головних задач ділової бесіди - переконати партнера прийняти конкретні пропозиції.

Ділова бесіда виконує ряд найважливіших функцій:

- взаємне спілкування працівників з однієї ділової сфери;

- сумісний пошук, висунення і оперативна розробка робочих ідей і задумів;

- контроль і координування вже початих ділових заходів;

- підтримка ділових контактів;

- стимулювання ділової активності.

Основними етапами ділової бесіди є:

- початок бесіди;

- інформування партнерів;

- аргументування положень, що висуваються;

- ухвалення рішень;

- завершення бесіди.

Розділ 2. Дипломатична бесіда та бесіда з питань конфліктних ситуацій

Бесіда з різними представниками країн перебування, з колегами по дипломатичному корпусу мають першорядне значення для виконання дипломатом своїх обов'язків. Це дуже складна, відповідальна і надзвичайно корисна робота дипломата. Із відомостей, одержаних під час бесід, після вивчення повідомлень преси, аналізу інформації, одержаної, від співробітників інших посольств, складається дійсне уявлення про положення в країні, внутрішню і зовнішню політику її уряду. І точність такого уявлення, залежатиме від, того, наскільки професійно дипломат буде проводити бесіду і нагромаджувати потрібну інформацію запитань, які його цікавлять.

Ведення дипломатичних бесід є одним із найголовніших політичних і професійних обов'язків кожного дипломата, незалежно від його посади і рангу, від посла до аташе включно.

Дипломат, який не веде дипломатичних бесід або не вміє їх вести, а тому не підтримує зв'язків у країні свого перебування, не може вважати себе повноцінним працівником посольства. Поняття "дипломатична бесіда" надзвичайно широке. Воно охоплює різні за рівнем, змістом і формою проведення контакти. Безумовно, бесіда посла з главою держави, главою уряду чи міністром закордонних справ відрізняється від бесіди аташе посольства з рядовим представником Міністерства закордонних справ країни перебування, але і та, і інша потребують певної підготовки. В межах своїх повноважень і посол і аташе, ведучи бесіду, повинні досконало знати все, що стосується предмету бесіди. Тільки в такому разі дипломат почуватиме себе впевнено і не боятиметься питань, які могли б поставити його у скрутне становище.

Серйозну бесіду доцільно планувати заздалегідь. Готуючись до неї, слід окреслити коло питань, які треба обговорити, вивчити наявні матеріали як своєї, так і Іншої сторони. Порівнюючи документи, потрібно звернути увагу па розбіжності сторін та їх аргументацію. Це допоможе знайти і підготувати нові докази па користь своєї позиції, які могли б спонукати партнера до його попередніх поглядів. Розробляючи тактику бесіди, треба її так спрямовувати, щоб у відповідь на кожний крок назустріч партнеру був відповідний зустрічний крок. Недоцільно викладати партнеру одразу всі свої можливі позиції, не одержавши нічого взамін. Треба завжди пам'ятати, що співбесідник може бути не готовим до такої конструктивної бесіди і її краще перенести на інший день.

Майстерність ведення бесіди проявляється у мові дипломата. Можна добре підготуватися до бесіди, знати багато цікавих і доказових фактів, але не вміти їх чітко і складно викласти. У бесіді кожне слово повинно бути продумане. Необачне висловлення може ускладнити обставини і скомпрометувати промовця. Бесіду необхідно вести спокійно, не підвищуючи голосу і не показуючи свого роздратування навіть у тому випадку, якщо для цього є всі підстави. Етикет передбачає, що треба терпляче, не перебиваючи співбесідника, вислухати все до кінця, навіть тоді коли говорять неприємні речі. Тільки потім, спокійно і залежно від обставин відповісти позитивно або відхилити сказане співбесідником.

Правило дипломатичної бесіди - розпочати з того, що об'єднує партнерів, домогтися, щоб партнер говорив "так". Якщо метою бесіди є отримання інформації від співрозмовника, то треба пам'ятати, що бесіда - це обмін інформацією. Отже, треба обдумати заздалегідь, на базі якої інформації буде розгортатися обмін думками.

Великим мистецтвом вважається вміння ставити запитання, яке, за словами В. Попова, має в дипломатії таке ж значення, як і в роботі слідчого. Наприклад, під час бесіди не рекомендують задавати "закриті" запитання, тобто такі, на які можна дати однослівну відповідь "так" або "ні". Зразки "відкритих" запитань - посилання на чиєсь висловлювання, прохання прокоментувати статтю в газеті тощо.

Крім отримання інформації, дипломатичний працівник повинен уміти передавати і власну, вигідну для своєї країни інформацію. Необхідно робити це тактовно, щоб вона сприймалась не як нав'язування власних поглядів, оцінок, переконань, а як доречне доповнення під час обговорення тієї чи іншої теми.

Дипломат не повинен говорити неправду: якщо він не може дати відповіді або не володіє інформацією, краще ухилитися від відповіді або послатися на свою непоінформованість.

Якщо дипломату треба зробити велику заяву, яку важко запам'ятати, або невелике за обсягом, але дуже важливе повідомлення, у якому кожне слово має визначене значення, то в дипломатичній практиці таку заяву прийнято зачитувати.

Правило дипломатичної бесіди - без потреби не дискутувати. Дипломат віддасть перевагу спокійному впевненому доведенню власної правоти, а не неправоти співрозмовника. Краще ухилитися від дискусії, наприклад, використавши мовні трафарети: "Ваша точка зору цікава, але я, на жаль, не можу із нею погодитись"; "мій уряд дотримується іншої точки зору"; "є й інша точка зору, і вона має право на існування".

Особливу вагомість слова набувають при виникненні конфліктних ситуацій. Необмірковане, випадково висловлене слово може ускладнити міждержавні відносини, скомпрометувати людину, яка це висловила.

Нерідко дипломатична бесіда починається в умовах, коли співрозмовники знаходяться на протилежних полюсах. Спокійний тон, переконлива аргументація, вдумливий підхід до позиції співрозмовника, розважлива манера ведення бесіди сприяє зближенню не лише співрозмовників, але і їхніх позицій.

У бесідах з приводу конфліктних ситуацій важливо виявити основне, відкинути дрібниці та неістотне, дати відповідь на головне питання. Відповідь повинна бути ясною, чіткою, без натяків. Щоб зробити свою позицію переконливою, її треба підкріпити посиланнями на факти, але з офіційних джерел.

У бесідах з питань конфліктних ситуацій вкрай важливо виявити головне, відмести дрібниці і несуттєве і зосередитись дипломатичній практиці склалася відповідна форма таких записів. Зазначається прізвище співробітника, його посада, день, година і термін бесіди, місце проведення бесіди, з чиєї ініціативи вона відбувалася, хто був присутнім при бесіді. У записі бесіди повинен бути точно викладений її зміст і все сказане обома співрозмовниками. Безумовно, запис бесіди носить суб'єктивний характер, але за всіх обставинах він має відображати реальний стан, не нести таких відтінків, які б якимось чином приглажували або загострювали обставини.

Висновки

Найважливішою соціальною функцією етикету є попередження конфліктних ситуацій у міжособистісному спілкуванні. Тут етикет здатний зняти психологічну напруженість. У конфліктних ситуаціях (сімейні, міжособистісні конфлікти) норми етикету виконують функцію «синтона» («психологічного зглажування»). Тактовність, як знак поваги до конфліктуючої сторони, створює умови для цивілізованого вирішення конфлікту.

Норми етикету допомагають людям знайти загальну мову, гідно поводитися в складних ситуаціях. Відмова від використання етикету погіршує відносини між людьми, веде до людських драм.

Перелік посилань

1. «Етикет дипломатичної бесіди».

2. «Дипломатична бесіда,підготовка і проведення».

3. «Діловий етикет та імідж державного службовця» О.В. Лавренко, А.А. Лавренко.

4. Поняття протоколу; Дипломатичний етикет; Наукове підґрунтя дипломатичного протоколу.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Функції ділової бесіди. Напрями та етапи підготовчої роботи до переговорів. Правила і тактика проведення переговорного процесу. Постановка питань опоненту. Міміка, жести, поза - складові професіонального іміджу ділової людини. Спілкування по телефону.

  реферат [39,8 K], добавлен 15.04.2016

 • Правила побудови ділової бесіди, характеристика її основних етапів. Аналіз письмових видів ділового спілкування. Визначення поняття наради, їх сутність, класифікація та особливості планування. Техніка та етичні норми телефонних розмов та переговорів.

  курсовая работа [44,9 K], добавлен 29.06.2010

 • Спілкування як процес взаємодії громадських суб'єктів. Сучасні погляди на місце етики в діловому спілкуванні. Категорії етики та моральні норми. Етичні принципи і характер ділового спілкування. Психічна структура особи і практика ділового спілкування.

  реферат [30,1 K], добавлен 13.09.2010

 • Культура ділового спілкування як умова професіоналізму бізнесмена. Техніка ефективного спілкування. Бар’єри спілкування та шляхи їх подолання. Мовне спілкування як показник рівня культури співрозмовників. Елементи мовного етикету в діловому листуванні.

  реферат [813,8 K], добавлен 19.03.2015

 • Основні етичні категорії, їх абстрактність і відносність. Характеристика та особливості етикету спілкування керівника і підлеглого. Сутність етичних еталонів і зразків поведінки. Рекомендації по підбору сорочок, краваток та шкарпеток до ділового костюму.

  реферат [36,7 K], добавлен 29.06.2010

 • Особливості усного спілкування. Шість заповідей ділового етикету Джен Ягера. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Етика і психологія ділових бесід. Співбесіда з роботодавцем, підготовка і вимоги до неї. Етикет телефонної розмови.

  презентация [3,7 M], добавлен 18.09.2013

 • Організація ділових контактів із зарубіжними партнерами. Підготовка програми перебування зарубіжної делегації. Протокольні питання зустрічі та прийому зарубіжних делегацій. Основні правила ділового етикету. Сучасний етикет та правила поведінки людей.

  реферат [138,2 K], добавлен 14.10.2010

 • З’ясування значення етичних дилем у професійній діяльності соціальних працівників. Аналіз різних стратегій виходу з конфліктних ситуацій, які виникають на основі етичних дилем. Конфлікт між принципами соціальної роботи та наданням соціальної допомоги.

  статья [29,9 K], добавлен 22.02.2018

 • Знайомство з поняттям ділової етики, яка є невід’ємною складовою корпоративної культури, що переносить світські манери у бізнес. Значення етикету для досягнення успіхів у діловій сфері. Відмінні риси і найпоширеніші помилки світського і ділового етикету.

  контрольная работа [30,5 K], добавлен 04.02.2011

 • Ділове спілкування та його особливості. Культура ділового спілкування та етикету. Актуальність теми правильного ведення ділових переговорів. Функції переговорів і основні етапи ведення ділових переговорів. Етап цілеполагания й аналізу. Етап планування.

  реферат [34,1 K], добавлен 14.12.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.