Види етикету. Правила вітання та знайомства

Принципи сучасного етикету. Гуманізм та людяність, доцільність дій, естетична привабливість поведінки, дотримання звичаїв та традицій країни знаходження. Види етикету, діловий протокол. Підсистеми етикету, правила вітання у цивілізованому суспільстві.

Рубрика Этика и эстетика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 18.06.2013
Размер файла 451,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

6

16

Тема: Види етикету. Правила вітання та знайомства

Зміст

 • 1. Принципи етикету
 • 2. Види етикету
 • 3. Діловий протокол
 • 4. Підсистеми етикету
 • 5. Правила вітання
 • 5.1 Хто першим привітає?
 • 5.2 Потиск рук
 • 5.3 Відповідне й одночасне вітання
 • 5.4 Кого і де привітати?
 • 6. Правила знайомства

1. Принципи етикету

"Знання принципів багато в чому звільняє від знання фактів”.

У сучасному етикеті виділяють чотири основних принципи:

принцип гуманізму і людяності що втілюється у вимогах бути ввічливим, тактовним, коректним, чемним, люб'язним, скромним і точним;

принцип доцільності дій, відповідно до якого етикет дозволяє людині поводитися розумно, просто і зручно для нього самого і для навколишніх;

принцип красоти, або естетичної привабливості поведінки;

принцип дотримання звичаїв і традицій тієї країни, у якій знаходиться людина у даний час.

2. Види етикету

Розрізняють кілька видів етикету, основними із яких є:

придворний етикет - де суворо регламентується порядок і форми обходження, установлені при дворах монархів;

дипломатичний етикет - правила поведінки дипломатів і інших офіційних осіб при контактах один з одним на різноманітних дипломатичних прийомах, візитах, переговорах;

військовий етикет - узвичаєні в армії правила, норми і манери поведінки військових у всіх сферах їхньої діяльності;

загальногромадянський етикет - сукупність правил, традицій і умовностей, що дотримуються громадянами при спілкуванні один з одним;

міжнародний етикет - поєднання національних традицій, звичаїв і правил етикету, прийнятих у всьому світі.

світський етикет - знання пристойностей, уміння тримати себе в товаристві так, щоб заслужити загальне схвалення і ніякою своєю дією не образити кого б то не було.

діловий (службовий) етикет - сукупність найдоцільніших правил поведінки людей у будь якій організації, що стосуються всіх її членів.

Сучасний вітчизняний службовий етикет має інтернаціональні ознаки, тому що його основи фактично були закладені в 1720 році "Генеральним регламентом" Петра I, у якому були запозичені зарубіжні ідеї.

Діловий етикет містить у собі дві групи правил:

норми, що діють у сфері спілкування між рівними по статусу, членами одного колективу (горизонтальні);

наставляння, що визначають характер контакту керівника і підлеглого (вертикальні).

Більшість правил дипломатичного, військового і загальногромадянського етикету в тієї або іншій мірі співпадають. Відмінність між ними складається в тому, що дотриманню правил етикету дипломатами придається більше значення, оскільки порушення цих правил може завдати шкоди престижу країни або її офіційним представникам і призвести до ускладнень у взаємовідносинах держав.

Основні риси етикету відрізняються універсальністю, тобто є правилами ввічливості не тільки в міжнародному спілкуванні, але й у себе вдома.

Але часом буває, що і добре вихована людина потрапляє в скрутне положення. Частіше усього це відбувається, коли необхідно знання правил міжнародного етикету. Спілкування представників різних країн, різних політичних поглядів, релігійних поглядів і обрядів, національних традицій і психології, укладів життя і культури потребує не тільки знання іноземних мов, але й уміння поводитися природно, тактовно і достойно, що вкрай необхідно і важливо на зустрічах із людьми з інших країн. Таке уміння не приходить саме собою. Цьому варто учитися все життя.

І де б ви ні були, у якій би країні не знаходилися, господарі вправі очікувати від гостя уваги, інтересу до своєї країни, поваги до своїх звичаїв.

Раніш, під словом "світ" розуміли інтелігентне, привілейоване і виховане товариство. "Світ" складався з людей, що відрізнялися своїм розумом, ученістю, яким-небудь талантом, або хоча б своєю ввічливістю. В даний час поняття "світ" відходить, але світські правила поведінки залишаються.

3. Діловий протокол

Протокол це сукупність правил поведінки, норм і традицій на офіційних і неофіційних зустрічах. Це форма ієрархічного порядку, вираз гарних манер у відношенні між партнерами з різних країн.

Ієрархія існує в будь-якому організованому суспільстві. Складність відношень між різноманітними соціальними групами зобов'язує додержуватися певних правил, без яких гармонічне існування людей було б неможливим.

Протокол визначає методи, рамки, поведінку й етикет, установлює правила офіційної й особистого листування - усе, що необхідно для забезпечення кожного учасника процесу спілкування відповідного йому місця і поваги. Дотримання протоколу тільки формальність, але вона свідчить про повагу.

Правила протоколу не є священними, їх не можна порівнювати з релігійними обрядами і звичаями. Ці правила грунтуються на належній повазі до національних свят і місцевих звичаїв; до їх складу входить те, що одержало загальне схвалення громадськості.

4. Підсистеми етикету

Виділяють чотири основних підсистеми етикету:

мовний, або вербальний етикет.

Мовний етикет регламентує словесні формули вітання, знайомства, поздоровлення, побажання, подяки, вибачення, прохання, запрошення, поради, пропозиції, співчуття, компліменту, схвалення; до мовного етикету відносять також манеру розмовляти (у тому числі і по телефону) і мистецтво вести бесіду;

міміка і жести, або невербальне спілкування.

Багато народів мають свої специфічні жести вітання, прощання, згоди, заперечення, причому ці жести можуть мати різноманітне забарвлення: нейтральне, ритуально-урочисте, фамільярно-вульгарне. Відношення до співрозмовника і теми бесіди виражається також за допомогою міміки, посмішки, напрямку погляду;

організація простору в етикеті (або етикетна проксемика).

Важливе значення в етикеті має і взаємне розташування співрозмовників у просторі, вибір певної дистанції, наявність або відсутність між ними фізичного контакту. Необхідно знати, яке місце в приміщенні або за столом вважається почесним, які пози допустимі в тій або іншій ситуації;

етикетна атрибутика (або світ речей в етикеті).

До етикетної атрибутики відноситься насамперед одяг, прикраси і головної убір, а також подарунки, квіти, візитні картки.

етикет вітання діловий протокол

5. Правила вітання

В усіх країнах світу, у цивілізованому суспільстві люди при зустрічі привітають один одного, висловлюючи цим симпатію і доброзичливість. Після вітання звичайно слідує нетривала бесіда.

5.1 Хто першим привітає?

Відповідно до існуючого етикету, першим привітає:

молодший - старшого;

молода дівчина - старшого чоловіка;

чоловік - жінку;

підлеглий - керівника;

той, хто обганяє здоровається першим;

той, хто проходить повз стоячого;

той, хто входить першим здоровається з присутніми, навіть, якщо це жінка;

якщо до сидячого чоловіка підходить жінка або старший за віком чоловік, то сидячий повинний встати, вітаючи їх. Проте, якщо вони проходять повз, достатньо лише ледве піднятися.

на офіційних прийомах, у гостях насамперед привітають хазяйку, потім хазяїна, потім з усіма іншими у тому порядку, як вони є;

Дуже ніяково виглядає довга пауза при зустрічі. Тому не слідує занадто багато часу витрачати на "оцінювання" розходжень у віці або в соціальному статусі людини, особливо, якщо вони не очевидні. Не треба боятися привітатися першим. Слідуйте в таких ситуаціях відомому афоризму: першим здоровається той, хто краще вихований.

У різних народів існують особливості в порядку вітання. Так, у мусульманських країнах чоловік не повинний першим привітати гарну жінку. Якщо у вас немає можливості докладно познайомитися зі звичаями того або іншого народу, слідуйте узвичаєним нормам.

Вітання супроводжується словами - "здрастуйте" або, у залежності від часу доби, - "добрий ранок", "добрий день", "добрий вечір". Далі слідує ім'я (або прізвище, титул) людини, що ви привітаєте, наприклад: "Здрастуйте, Іван Іванович" або "Добрий день, пан професор". При менше офіційному вітанні звертання опускається.

Слова вітання вимовляються чітко, не занадто швидко, але і не повільно. При цьому той, що говорить, дивиться прямо. Непристойно при вітанні відводити погляд убік, розглядати помешкання або інших гостей. Слова вітання, як правило, супроводжуються посмішкою. Тон повинний бути доброзичливим.

Буває, що ви не помітили людини і не привітали його. Якщо таке сталося, то, узнавши про це, варто вибачитися.

У молодіжних компаніях часто використовуються менше офіційні слова вітання, що цілком припустимо. Проте, якщо молода людина або дівчина надаються на прийомі або привітають старших, вони зобов'язані слідувати нормам етикету. У свою чергу, і старші, опинившись у молодіжній компанії (наприклад, серед друзів сина або дочки), повинні використовувати узвичаєне слова вітання. У противному випадку вони будуть виглядати досить безглуздо.

Форма вітання залежить від того, кого ви привітаєте. Якщо ви бачите людину вперше, то вітання повинне бути більш стриманим. Тут недоречно поляскування по плечу, гарячі обійми або поцілунки. Хоча варто враховувати культурні норми і традиції, що, у залежності від країни, припускають більший або менший прояв почуттів.

При вітанні незнайомої людини або при офіційних зустрічах неприпустимо тримати одну руку в кишені, обпиратися на які-небудь предмети, стояти, притулившись до стіни.

Вітання знайомої людини звичайно не викликає питань. У цьому випадку етикет більш ліберальний. Проте і тут важливо дотримувати ряду правил:

неввічливо, побачивши людину, яку ви хочете привітати, пробиватися до нього через усю кімнату, розштовхуючи інших;

незалежно від того, які ваші взаємовідносини з людиною, не слідує його занадто голосно його називати;

зустрівши знайомого на вулиці, не варто затримувати його надовго. Краще при бажанні або необхідності домовитися про зустріч або дзвоник;

відповідно до суворих правил етикету, чоловік, зустрівши знайому жінку на вулиці, не повинний затримувати її після слів вітання (виняток складають дружні стосунки або невідкладна справа);

жінка, зустрівши знайомого чоловіка на вулиці, може зупинитися сама, щоб обмінятися з ним кількома словами.

5.2 Потиск рук

Вітаючись або знайомлячись, старший перший протягає руку молодшому, жінка - чоловіку, літній чоловік - молодій дівчині, учитель - учню, у робочий час начальник - підлеглому.

Не протягають руку через стіл.

Не прийняти руки, протягненої для потиску рук - образа.

Якщо по якийсь причині ви не можете подати руки, то потрібно про це сказати і чемно вибачитися.

5.3 Відповідне й одночасне вітання

якщо зустрічаються дві жінки, одна з яких знаходиться в товаристві чоловіка, а інша одна або в товаристві іншої жінки, то відповідно до етикету спочатку здоровається перша.

при зустрічі подружніх пар першими здороваються жінки, потім чоловіки привітають жінок, а після цього - один одного;

Якщо здороваються з вашим супутником, потрібно відповісти на вітання навіть якщо людина вам не знайома.

Якщо ваш супутник здоровається зі своїм знайомим, ви також повинні з ним привітатися. Якщо це чужий, то здороватися можна безмовно, кивком голови.

Жінка може і не відповідати на вітання знайомого свого супутника, якщо тільки вітання не відноситься до неї явно. Чоловік відповідає завжди, коли привітають його супутника або супутницю.

Якщо вас привітає зовсім стороння людина, потрібно відповісти і не дати йому зрозуміти, що він помилився. Знизувати плечима або виражати здивування не чемно.

Непристойно робити вид, що не помічаєте знайомого, якщо до цього не змушують обставини.

5.4 Кого і де привітати?

Відповідно до правил, варто здороватися тільки з тими знайомими, з котрими ви знайомі. Але можна здороватися і з людьми, із якими ви часто зустрічаєтеся по дорозі на роботу, у магазин або в іншому місці в тому випадку, якщо ви вже з ними розмовляли.

Якщо ви не впевнені в тому, що ця людина вам знайома, краще все рівно привітатися.

У нас прийнято здороватися з мешканцями свого будинку, навіть якщо ми безпосередньо з ними не знайомі.

На сходовій площадці якойсь установи здороваються тільки зі знайомими.

Якщо ви йдете по вулиці і бачите знайомого у вікні дому або в автомашині, то потрібно з ними привітатися.

При вході в помешкання (кафе, столову) із знайомими здороваються безмовно. При виході прощаються так само. Якщо ви є постійним відвідувачем, варто привітатися з робітниками, які вас уже довгий час обслуговують.

Якщо ви підходите до столу з великою кількістю сидячих потрібно привітати їх словами, що відповідають часу доби; із найближчими сусідами по столі можна привітатися ще й окремо кивком або навіть за руку;

Якщо сідають за столик у кафе, ресторані і т.д., за котрим уже сидять сторонні, із ними здороваються, а потім прощаються безмовно, ті, що сидять повинні відповісти на вітання.

Якщо офіціант підходить до сидячого гостя, він повинний сам із ним привітатися. (Той, хто підходить, здоровається першим).

Привітають водія таксі й автобуса дальнього проходження.

Перед тим як звернутися з питанням до стороннього, слідує з ним привітатися.

6. Правила знайомства

Звичайно для того, щоб познайомитися, потрібний посередник. Їм може бути спільний знайомий, який, у разі потреби, знайомить сам. Якщо він цього не робить, звертаються до нього і просять представити себе іншим. Той, що знайомить, називає (із відповідним жестом) імена тих, що знайомляться, говорячи їх ясно і чітко. При цьому основне положення: молодшого представляють старшому, чоловіка жінці, підлеглого - начальнику, літньому чоловіку - дівчину. Той, що представляє спочатку називає ім'я молодшого, потім старшого, спочатку ім'я чоловіка, потім жінки і т.д.

"Дозвольте, Інна Сергіївна, представити вам Георгія Олександровича Кузьміна?"

Свою дружину чоловік представляє знайомому, якщо той не значно молодше її.

Членів сім'ї представляють, не називаючи прізвища, якщо вони однакові, наприклад, "моя жінка Ганна", "мій брат Володимир".

Хазяйка, приймаючи гостей, знайомить їх один з одним. Замість хазяйки це може зробити і хазяїн. Якщо в потрібний момент його немає, ці обов'язки бере на себе ближній родич або друг. Той, кого хазяїнами забули представити, нагадує про це або просить бути посередником спільного знайомого. У крайньому випадку, представляється сам.

Якщо в гості приходять із своїм знайомим (що можна робити тільки за домовленістю з хазяїнами), знайомого представляють насамперед хазяйці і хазяїну.

У багатолюдному товаристві, де вже утворилися групи, тих, хто прийшов, представляють тільки стоячим поблизу, а знайомство з іншими буде його власною турботою.

При представленні і знайомстві, особливо приймаючи гостей, часто доцільно буває додати кілька слів, що характеризують гостей, наприклад "Микола Петрович, як і ви, Іван Васильович - великий театрал". У такий спосіб дається перша тема для розмови між тими, хто тільки що познайомилися. Особливо потребують у подібних рекомендаціях сором'язливі й мовчазні люди. Хазяїн після цього може звернутися до інших гостей.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Основні види етикету. Діловий етикет (загальноприйняті правила соціальної поведінки у професійному спілкуванні в організації) як найважливіша сторона професійної поведінки. Регламент мовного етикету. Рекомендації при особистому діловому спілкуванні.

  контрольная работа [28,5 K], добавлен 16.11.2013

 • Організація ділових контактів із зарубіжними партнерами. Підготовка програми перебування зарубіжної делегації. Протокольні питання зустрічі та прийому зарубіжних делегацій. Основні правила ділового етикету. Сучасний етикет та правила поведінки людей.

  реферат [138,2 K], добавлен 14.10.2010

 • Сервіровка стола. Поважати смаки, звички іншого - один з найперших обов'язків людини в суспільстві. Місця за столом, догляд за посудом. Загальні правила поведінки: що і яким чином треба їсти, як поводитися під час їжі. Мистецтво бесіди та основи етикету.

  реферат [27,1 K], добавлен 22.05.2009

 • Історія розвитку етикету. Вимоги щодо поведінки при дворах монархів. Сучасний етикет, що успадкував звичаї практично всіх народів і країн світу від сивої давнини до сьогодення. Основні правила поведінки, характерні для кожного різновиду етикету.

  реферат [25,6 K], добавлен 19.03.2015

 • Значення одягу та зовнішнього вигляду в діловому етикеті. Правила прийому підлеглих і відвідувачів, основні стилі ведення розмови та процес підготовки до переговорів. Особливості національної ментальності та етикету в контексті розвитку української нації.

  реферат [39,4 K], добавлен 26.05.2012

 • Етика, етикет - манера поводження, правила чемності і ввічливості, сукупність правил, традицій і умовностей, прийнятих в суспільстві. Особливості німецького ділового етикету та дипломатії: управлінська культура, вербальне і невербальне спілкування.

  реферат [23,6 K], добавлен 07.02.2011

 • Основні етичні категорії, їх абстрактність і відносність. Характеристика та особливості етикету спілкування керівника і підлеглого. Сутність етичних еталонів і зразків поведінки. Рекомендації по підбору сорочок, краваток та шкарпеток до ділового костюму.

  реферат [36,7 K], добавлен 29.06.2010

 • Знайомство з поняттям ділової етики, яка є невід’ємною складовою корпоративної культури, що переносить світські манери у бізнес. Значення етикету для досягнення успіхів у діловій сфері. Відмінні риси і найпоширеніші помилки світського і ділового етикету.

  контрольная работа [30,5 K], добавлен 04.02.2011

 • Історія виникнення і розвитку етикету. Ділова етика. Роль професійної етики у діловому спілкуванні. Особливості службового етикету. Роль іміджу. Етикет – слово французького походження, що означає манеру поведінки. До нього відносяться правила чемності і

  реферат [15,9 K], добавлен 12.02.2004

 • Основи етикету, вітання та прощання. Національні особливості спілкування. Основні вітальні форми. Невербальні засоби спілкування. Національні особливості одягу. Повсякденний одяг ділової людини, національний одяг. Національні страви, напої Великобританії.

  реферат [35,1 K], добавлен 10.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.