Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій

Цільове призначення, організаційна структура та основні напрямки діяльності інституцій Групи Світового банку. Принципи страхування інвестицій від некомерційних ризиків. Джерела формування капіталу та оцінка ефективності фінансової діяльності БАГІ.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид доклад
Язык украинский
Дата добавления 18.10.2015
Размер файла 35,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ДОПОВІДЬ

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій

Виконала:

Кожемякіна Т.Л.

Київ, 2015 рік

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ) - одна з п'яти інституцій Групи Світового банку, заснована в 1988 році. Місцезнаходження - Вашингтон. Нараховує 175 членів. Україна стала членом БАГІ з 1994 року.

Основні цілі:

- сприяння збільшенню притоку інвестицій в країни, що розвиваються, через надання гарантій, включно страхування, по некомерційним ризикам;

- здійснення досліджень, збір і поширення інформації для сприяння інвестуванню;

- надання технічної допомоги країнам, проведення консультацій з інвестиційних питань.

Організаційна структура:

- Рада керуючих;

- Директорат;

- Комітет з розвитку;

- Президент.

Рада керуючих складається з тих самих осіб, що й Рада керуючих МБРР і виконує такі ж функції щодо цілей БАГІ. Директорат складається з 24 виконавчих директорів та їх заступників. Президент МБРР за посадою є головою Директорату БАГІ. Директорат займається поточними справами.

Комітет з розвитку являє собою групу міністрів великих країн, вони здійснюють моніторинг з проблем розвитку в сфері економіки й фінансів.

Президент БАГІ призначається Директоратом за пропозицією президента МБРР. Займається організаційною роботою.

Основні напрямки діяльності БАГІ.

Вона була утворена з тим, щоб забезпечити потенційних інвесторів до країн, що розвиваються, від некомерційних ризиків і таким чином стимулювала туди потоки інвестицій. До некомерційних ризиків належать: війни, соціальні вибухи, експропріація вкладеного капіталу, неможливість переводу прибутку за кордон і таке інше.

Гарантії надаються тільки інвесторам із країн-членів БАГІ. Строк гарантій - 15-20 років по прямих інвестиціях, по позиках - понад три роки. Основна вимога надання гарантій: інвестор повинен бути резидентом країни-члена БАГІ, інвестиція ж може призначатися для будь-якої країни, навіть такої, що не входить до БАГІ.

Гарантії БАГІ, по суті, є страховкою, за одержання якої треба сплатити від 0,25% до 1,25% за кожні 100 доларів вартості гарантії. За станом на середину 1997 р. БАГІ видало гарантій на суму 3,4 млрд. доларів.

БАГІ надає консультативні й рекламні послуги через спеціальний Департамент політичних і консультативних послуг.

Капітал і цілі діяльності.

Багатостороння агенція гарантування інвестицій була утворена 1988 p. 42 країнами-членами МБРР. Капітал БАГІ складається з членських внесків. Країни, які брали участь у заснуванні Агенції, підписали 53% з 1,082 млрд. дол. США офіційно затвердженого капіталу. Свою практичну діяльність БАГІ розпочала в 1990 р.

Діяльність БАГІ спрямована на поширення потоку прямих іноземних інвестицій серед країн-членів. Її основна мета - стимулювати залучення прямих приватних інвестицій у країни, що розвиваються, шляхом усунення перешкод некомерційного характеру. Підтримуючи іноземних інвесторів, обмежуючи політичний ризик інвесторів у країнах-реципієнтах, БАГІ сприяє поліпшенню в них інвестиційного клімату і, таким чином, підвищує привабливість окремих країн та регіонів для інвестування.

У межах своєї діяльності БАГІ виконує дві функції:

- надання іноземним інвесторам страхових гарантій проти некомерційних ризиків у країнах, які отримують інвестиції;

- надання дорадчих та інформаційних послуг країнам - членам щодо поліпшення інвестиційного клімату, необхідного для залучення прямих іноземних інвестицій.

Програма страхових гарантій БАГІ.

Найважливіший напрям діяльності БАГІ - страхування некомерційних інвестиційних ризиків. Програма страхових гарантій БАГІ передбачає захист іноземних інвесторів від збитків чотирьох типів:

1. Переказ валюти. Страхові гарантії від втрат, пов'язаних з неконвертованістю валюти або неможливістю репатріації капіталу;

2. Експропріація інвестицій. Страхові гарантії від збитків, що спричинені прямими або опосередкованими актами експропріації й ведуть до скорочення або обмеження прав власності та контролю-на застраховані інвестиції (націоналізація, конфіскація тощо);

3. Війна та громадянська непокора. Страхові гарантії віл збитків, зумовлених пошкодженням, руйнуванням реальних активів через воєнні дії або акти громадянської непокори (революції, повстання, саботаж, тероризм тощо);

4. Розрив контракту. Страхові гарантії від збитків, які виникають унаслідок розриву чи анулювання контракту з інвесторами країною-реципієнтом (у випадку неможливості отримання компенсації через арбітраж).

БАГІ гарантує тільки інвестиції, які надходять із країни-члена. Проте призначені вони можуть бути для будь-якої країни світу, окрім країни походження інвестиції. Гарантує БАГІ лише нові інвестиції в конкретні проекти, включаючи розширення вже наявних інвестицій, а також інвестиції, пов'язані з приватизацією і фінансовою реорганізацією. Згідно з вимогами БАГІ, до інвестицій, які можуть бути застраховані, належать внески в активи (акціонерний капітал у формі первісного внеску або зростання капіталу), позики, надані або гарантовані акціонерами (строком більш ніж на три роки), а також деякі інші форми прямого інвестування.

Специфікою гарантій БАГІ є те, що вони являють собою інструмент страхування, котрим користуються переважно інвестори приватного сектора. Втім, гарантії БАГІ можуть надаватися й державним підприємствам, якщо їхня діяльність має комерційний характер.

Для кожної окремої країни встановлено ліміт на обсяг гарантій БАГІ - 225 млн. дол. США (до 1996 р. - 175 млн. дол.).

Стандартний поліс БАГІ зумовлює надання страхових гарантій інвестиціям на 15-річний період, який, однак, може бути продовжений у виняткових випадках до 20 років.

Для кожної категорії страхового ризику БАГІ може гарантувати до 90% інвестованих коштів, а загальний обсяг гарантій може сягати 270% суми інвестицій за рахунок покриття прибутків від вкладень.

У цілому поточний максимальний ліміт загального обсягу гарантій для окремого проекту становить 50 млн. дол. США. Структура страхових премій і процентні ставки встановлюються БАГІ в кожному конкретному випадку надання страхового забезпечення залежно від типу гарантії, галузі та країни, до якої спрямовуються інвестиції.

Під час виконання своєї програми гарантій БАГІ співпрацює з національними агенціями зі страхування інвестицій і приватними страховими компаніями для здійснення спільного страхування та перестрахування інвестицій. При цьому БАГІ застосовує так званий "пакетний підхід", коли гарантії надаються спільно з кількома державними чи приватними страхувальниками. Як правило, гарантія БАГІ становить 25-30% загального гарантійного пакета. інвестиція капітал фінансовий

Право на гарантії БАГІ мають інвестиції в будь-які галузі економіки, за винятком оборонної і тютюнової промисловості, виробництва алкогольних напоїв, інвестицій спекулятивного характеру та казино.

З погляду галузевої диверсифікації портфеля гарантій БАГІ найбільша частка страхового забезпечення (85-90%) припадає на інвестиції у фінансовий сектор, обробну і гірничодобувну промисловість та інфраструктуру.

Загальні результати страхової діяльності БАГІ демонструє табл.

Табл. - Фінансова діяльність БАГІ в 1990-2001 фінансових роках:

БАГІ також надає технічну допомогу і дорадчі послуги країнам з перехідною економікою і країнам, що розвиваються, щодо залучення іноземних інвестицій, поліпшення інвестиційного клімату. Преференційні послуги мають досить широкий спектр - від організації конференцій і різноманітних інформаційних заходів для потенційних іноземних інвесторів до проведення досліджень із конкретних проблем інвестування і консультативної допомоги урядам у розробці та здійсненні інвестиційної політики, професійної підготовки кадрів тощо.

Ефективність фінансової діяльності БАГІ.

Діяльність БАГІ з часу її створення значно розширилася: зросла кількість наданих гарантій, збільшилася кількість країн-членів, зріс обсяг застрахованих БАГІ іноземних інвестицій, збільшилася кількість країн, компанії яких користуються гарантіями. Найбільше зростання кількості членів БАТІ відбулося в 1993 р. - з 85 до 107 країн. У 1997 р. БАГІ налічувала вже 141 країну, що мали повне членство в цій організації, а у 2001 р. - 154 країни. Загалом же Конвенцію БАГІ підписали 166 країн. Діяльність Агенції дістала визнання і в міжнародних фінансових колах. У 1994 р. БАГІ офіційно стала членом так званої "Бернської спілки" - Міжнародної спілки страхувальників кредитів та інвестицій.

Страхові поліси та послуги БАГІ мають значний попит серед інвесторів. Її послугами користуються найбільші банки і компанії світу - такі як ABN AMRO Bank, Union Bank of Switzerland (UBS), Deutsche Bank AG, Lloyds TS В Bank Pis, Chase Manhattan Bank, Philips Electronics, Siemens AG, Coca-Cola Co. та ін. Попит на послуги БАГІ підвищується в міру зростання приватних інвестицій до країн, що розвиваються. На інвестиції в країни Центральної і Східної Європи припадає трохи більше 1/3 загального обсягу діяльності БАГІ, далі йдуть країни Азії, Латинської Америки, Африки та Близького Сходу.

З плином часу програми гарантій БАГІ охоплюють дедалі більшу кількість регіонів. Єдина перешкода для активізації діяльності БАГІ - обмеженість власного капіталу і незначне відношення останнього до позичених коштів. У майбутньому передбачається збільшення обсягу власного капіталу БАГІ за рахунок внесків країн-членів Всесвітнього банку.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Етапи життєвого циклу інвестиційного процесу. Економічна постановка задачі дослідження ефективності інвестиційних проектів та моделювання процесу визначення показників цієї оцінки. Основні параметри ефективності інвестицій і життєвого циклу капіталу.

  курсовая работа [593,5 K], добавлен 10.05.2011

 • Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій, основні поняття інвестиційної діяльності. Процес управління інвестиціями компанії. Характеристика інвестиційної діяльності в Україні. Особливості форми здійснення фінансових інвестицій підприємства.

  реферат [938,4 K], добавлен 15.01.2010

 • Види фінансових ресурсів. Принципи фінансової діяльності підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів. Аналіз ефективності використання майна. Основні напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 10.11.2010

 • Сутність та економічна роль фінансових вкладень підприємства. Принципи інвестування. Основні цілі здійснення фінансових інвестицій, їх переваги і недоліки. Класифікація інвестицій за об’єктами вкладень. Види доходів від фінансової діяльності підприємства.

  реферат [35,8 K], добавлен 20.06.2012

 • Особливості поняття інвестицій в широкому економічному сенсі. Джерела фінансування та класифікація форм інвестицій і видів інвесторів. Інвестиційна політика підприємств та її ефективність. Правове регулювання інвестиційної діяльності підприємств.

  реферат [27,6 K], добавлен 05.09.2008

 • Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності, опис методів оцінки її ефективності. Характеристика циклів інвестиційного проекту. Проблеми фінансового забезпечення інвестицій. Напрями покращення управління інвестиційною діяльністю підприємства.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 18.10.2011

 • Методичні підходи щодо визначення фінансових результатів діяльності підприємства та оцінка його рентабельності. Заходи щодо підвищення ефективності господарського функціонування компанії, зростання її прибутку. Методи фінансування реальних інвестицій.

  курсовая работа [63,8 K], добавлен 20.03.2011

 • Показники фінансової стійкості підприємства і методика їхнього розрахунку. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства, аналіз оборотного капіталу, його склад і джерела фінансування. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів.

  дипломная работа [273,6 K], добавлен 15.06.2012

 • Характеристика прямих іноземних інвестицій міжнародних корпорацій. Експорт та імпорт прямих зарубіжних інвестицій. Рівень захисту внутрішнього товарного ринку. Оцінка результативності методів хеджування валютних ризиків, вибір найбільш вигідного методу.

  контрольная работа [66,0 K], добавлен 17.12.2010

 • Основи законодавчого забезпечення діяльності Пенсійного фонду України, склад і структура його доходів, сучасні проблеми та джерела формування. Організаційна характеристика органу Пенсійного фонду. Перспективи розвитку пенсійного страхування в Україні.

  автореферат [45,7 K], добавлен 20.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.