Ґенеза методологічних засад бюджетного прогнозування

Сутність генезису сучасних методів бюджетного прогнозування та обґрунтування найбільш перспективного методологічного підходу до розробки довгострокових бюджетних прогнозів. Необхідність застосування генетичного підходу при виборі методів прогнозування.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 26.08.2016
Размер файла 355,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • ПДВ як одне з головних джерел державних надходжень в Україні, його сутність та нормативно-правова база. Загальна характеристика економіко-математичних методів і методик, що використовуються у сучасній податковій системі України для прогнозування ПДВ.

  научная работа [82,5 K], добавлен 03.03.2010

 • Економічна сутність та прийоми фінансового аналізу. Характеристика методів діагностики та прогнозування банкрутства підприємства. Підходи до оцінки кризового стану та визначення санаційної спроможності. Шляхи виведення підприємства з кризового стану.

  контрольная работа [59,2 K], добавлен 17.04.2015

 • Теоретико-методологічні засади фінансового планування на підприємстві: зміст, завдання, система методів прогнозування. Відмінні риси методів експертних оцінок, екстраполяції, моделювання й економіко-математичного аналізу. Балансовий і нормативний метод.

  курсовая работа [156,0 K], добавлен 16.11.2010

 • Теоретичні основи валютного ринку. Аналіз світового ринку валюти. Математичне моделювання та аналіз адаптивних методів прогнозування валютного курсу. Характеристика валютного ринка України. Адаптивні та імпиричні моделі прогнозування динаміки курсів валют

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 06.10.2013

 • Аналіз системи фінансового планування і прогнозування на прикладі компанії "Оболонь". Застосування бюджетування у вдосконаленні системи фінансового планування. Запровадження сучасних систем моделювання із використанням новітніх інформаційних засобів.

  курсовая работа [140,4 K], добавлен 23.11.2011

 • Розгляд методів здійснення (реальної ставки, аналітичні, каузальні), нормативно-правового регулювання, ризиків та чинників прогнозування надходжень податку на додану вартість, визначення його позитивного та негативного впливу на економіку країни.

  реферат [100,3 K], добавлен 05.03.2010

 • Фінансове планування і прогнозування як невід’ємна частина управління підприємницькою діяльністю. Загальна характеристика ПАТ "Світ меблів": аналіз основних видів діяльності, розгляд шляхів впровадження фінансового прогнозування на підприємстві.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 29.01.2014

 • Фактори, які впливають на якість прогнозування і планування податкових надходжень. Податкове прогнозування і планування – складова частина державного податкового менеджменту. Надання суттєвих податкових пільг підприємствам окремих галузей, регіонів.

  реферат [20,3 K], добавлен 19.10.2012

 • Значення прогнозування фінансового стану для ефективної діяльності підприємства. Взаємозв’язок фінансового і виробничого планування. Врахування фактора часу в надходженні фінансових ресурсів. Аналіз техніко-економічних показників лісового господарства.

  курсовая работа [81,9 K], добавлен 18.01.2011

 • Механізм формування та управління грошовими потоками на ТОВ "Бета-Агро-Інвест". Організаційна структура та фінансово-економічний стан підприємства; аналіз грошових потоків, рівень їх збалансованості та ефективності, порядок планування і прогнозування.

  курсовая работа [219,3 K], добавлен 23.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.